SharePoint Online-extranetsites voor business-to-business (B2B) plannen

U kunt de standaard SharePoint Online-instellingen voor extern delen gebruiken om een extranetsite voor business-to-business-samenwerking (B2B) te maken. SharePoint Online bevat meerdere aanvullende functies voor delen, waardoor SharePoint Online ideaal is voor eenvoudige, veilige en verbonden communicatie met partners.

Als u ook SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2016 gebruikt, is het aan te raden om de beschikbare hybride SharePoint-functies te raadplegen voor de integratie van SharePoint Server met Office 365.

Voor de planning van uw extranetsite worden in dit artikel de volgende onderwerpen behandeld:

  • Kies het uitnodigingsmodel dat het beste bij u past.

  • Beslis of de partnergebruikers SharePoint Online-licenties nodig hebben op basis van de functies die ze moeten gaan gebruiken.

  • Stel een levenscyclusplan op voor uw gastgebruikers, en bepaal wat u doet met de inhoud en de gebruikers wanneer de samenwerking waarvoor u de site maakt, is afgerond.

Lees na dit artikel het artikel Een SharePoint Online-extranetsite beveiligen.

Kiezen hoe u partnergebruikers uitnodigt

Een belangrijk aspect van het werken met een extranetsite is het beheer van de gebruikers van uw externe zakenpartners. Hieronder volgen een aantal manieren waarop beheerders de partnergebruikers in de adreslijst van hun organisatie kunnen inrichten.

  • Gastuitnodiging door gebruikers   : dit is de standaardinstelling voor een nieuwe siteverzameling en het aanbevolen model, omdat beheerders de controle houden en gebruikers de flexibiliteit krijgen om te kunnen samenwerken met een nieuwe zakenpartner zonder veel tussenkomst van anderen.

  • Gastuitnodiging door site-eigenaar   : als u meer controle wilt over wie er nieuwe gebruikers kunnen uitnodigen voor een site dan in het standaardmodel voor delen, kunt u de site zodanig configureren dat alleen site-eigenaars nieuwe gebruikers kunnen uitnodigen. Hiermee voorkomt u dat sitegebruikers ad-hocuitnodigingen verzenden.

  • Partnergebruikers beheerd door beheerder   : in een model waarin partnergebruikers worden beheerd door de beheerder, vult u voor Office 365 vooraf de adreslijst van uw tenant met de gastgebruikers die u gaat uitnodigen voor de site. Dit kunt u doen via het importeren van gebruikers uit andere Office 365- of Azure AD-tenants.

Zie Een SharePoint Online-extranetsite beveiligen voor informatie over hoe deze opties betrekking hebben op het delen van sites, en welke instellingen u moet kiezen.

Licenties toewijzen aan partnergebruikers

Gebruikersaccounts voor gasten hebben beperkte mogelijkheden in SharePoint Online. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie over deze functies en welke extra mogelijkheden er zijn. Als u constateert dat uw partnergebruikers aanvullende functionaliteit nodig hebben, zoals de mogelijkheid om teamsites te maken, kunt u SharePoint Online-licenties toewijzen aan deze gebruikersaccounts.

Opmerking: Het toewijzen van een Exchange Online-licentie aan externe partnergebruikers wordt niet ondersteund.

Externe gebruikers controleren en rapporteren

Het Office 365-activiteitenrapport in het Office 365-compliancecentrum wordt gebruikt voor het bekijken van activiteit van gebruikers en beheerders in Office 365 binnen uw bedrijf. Het rapport kan worden gefilterd op datum en gebruikersactiviteit om de uitnodigingsstatus te controleren voor het SharePoint Online-extranet, wie er uitnodigingen heeft verzonden en wie deze heeft geaccepteerd.

Zie Zoek in het auditlogboek in het Office 365-beveiligings- en compliancecentrum voor meer informatie over het controleren van de status van de uitnodigingen van uw extranetaccount, inclusief veranderingen aan de acceptatie- of weigerlijst, wie een uitnodiging voor delen heeft verzonden of aangevraagd en of deze is geaccepteerd, ingetrokken of vervallen.

Voorbeeld 1:   

Als u een rapport wilt maken waarin wordt getoond wie uitnodigingen heeft gestuurd naar de extranetsite en wie de uitnodigingen heeft uitgegeven, stelt u de rapportfilters als volgt in:

Office 365 activiteitenoverzicht gefilterd voor het maken van een uitnodiging

Voorbeeld 2:   

Als u een rapport wilt maken met alle bestandsactiviteiten voor een externe partner, stelt u de gebeurtenisfilters als volgt in:

Office 365-activiteitenrapport met alle activiteiten voor een extranetpartner

Beheer van levenscyclus van zakelijke partnergebruikers

Wanneer een overeenkomst met een zakelijke partner is beëindigd, is het belangrijk dat u de toegang van de externe partner tot SharePoint Online verwijdert. Hier ziet u de controlelijst met beheertaken die u moet uitvoeren:

  • Machtigingen verwijderen   : Verwijder machtigingen voor de partnergebruikersaccounts die toegang hebben tot de site(s). Dit kunt u doen door de beveiligingsgroep te verwijderen waarvan ze lid zijn, of door hun gebruikersidentiteit te verwijderen op de pagina Site-instellingen > Sitemachtigingen > Leden.

  • Gebruikersaccounts van partners verwijderen   : Verwijder de partnergebruikers uit Office 365 als ze geen toegang meer nodig hebben tot de tenantresources. Zie Een gebruiker verwijderen in Office 365.

  • Archiveren   : Archiveer de site die u voor uw partner heb gemaakt in SharePoint Online.

Zie ook

Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving

Azure Active Directory B2B-samenwerking

Relaties binnen de organisatie in Exchange Server (Organisatorische relaties in Exchange Server)

Let your Skype for Business users communicate with external Skype for Business users (Laat uw Skype voor Bedrijven-gebruikers communiceren met externe Skype voor Bedrijven-gebruikers)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×