SharePoint on-premises implementatie-inhoud wordt niet weergegeven in SharePoint Online lijst met zoekresultaten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Probleem

Kijk eens naar het volgende scenario.

  • U configureren inkomende hybride zoekopdracht zodat resultaten worden geretourneerd in SharePoint Online vanuit een on-premises omgeving voor Microsoft SharePoint 2013.

  • Wanneer een gebruiker voert een query uit vanuit een SharePoint Online-site, worden alleen resultaten van de SharePoint Online-sites worden weergegeven. Geen resultaten worden geretourneerd van on-premises SharePoint 2013.

  • U de April 2014 implementeert cumulatieve bijwerken of een latere cumulatieve update naar uw SharePoint 2013 on-premises implementatie-farm.

  • Een beheerder bewerkt de queryregel dat is gekoppeld aan de resultaatbronnen in SharePoint Online. De beheerder wordt vervolgens opbouwfunctie voor Query's geopend via het resultatenblok. Echter, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

    1-3/4 System.Net.WebException: de externe server .returned een fout: (401) niet gemachtigd. bij System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() op Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() bij Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() bij Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() op Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() bij Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (Object ongebruikte) op System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback terugbellen, Object staat, Booleaanse preserveSyncCtx) op System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback terugbellen, Object staat, Booleaanse preserveSyncCtx) op System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback terugbellen, Object state) op Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (IRecord-record)

Oplossing

U kunt dit probleem omzeilen, door uw identiteitsprovider voor on-premises implementatie van SharePoint te wijzigen zodat het werkt met SharePoint Online. Hiervoor moet u de volgende cmdlet uitvoeren op uw on-premises SharePoint 2013-farm:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config. AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule ("OrgId regel", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "lidmaatschap", "urn: Federatie: microsoftonline")

$config. Update() 

Meer informatie

In de scenario dat wordt beschreven in de sectie 'Symptomen', worden de volgende uitzondering is aangemeld het Unified Logging Service (ULS)-logboek (Zie hieronder).

Dit is een bekend probleem wanneer u de April 2014 implementeert cumulatieve Update of later cumulatieve updates op uw on-premises SharePoint 2013-farm.

Ga naar SharePoint Server 2013 hybride configuratie schema'svoor meer informatie over het zoeken van de hybride voor SharePoint Server 2013 configureren.

Nog steeds hulp nodig? Ga naar Microsoft-Community.

Voorbeeld van het logboek

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search  in de UPA. Het uitzonderingsbericht is ' System.ArgumentException: uitzondering van het type
 'System.ArgumentException' is opgetreden. Parameternaam:
 waarde van Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (tekenreekswaarde)
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, tekenreeks nameId, tekenreeks nameIdIssuer) op
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims)'
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server gebruikersprofielen ae0su hoog
De set claims kan niet worden toegewezen aan een enkele gebruikers-id. Uitzondering uitzondering van het type 'System.ArgumentException' is opgetreden. 
Parameternaam: waarde is opgetreden. a53bac9c-(0x48E4)
0x08A4 SharePoint Foundation vorderingen verificatie ae0tc hoog
De geregistreerde mappered is mislukt omgezet in één identiteit claimen. 
Uitzondering: System.InvalidOperationException: uitzondering van het type 'System.ArgumentException' is opgetreden. 
Parameternaam: waarde---> System.ArgumentException: uitzondering van het type 'System.ArgumentException' is opgetreden. 
Parameternaam: waarde van Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Tekenreeks) op Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager upManager,
Tekenreeks nameId, tekenreeks nameIdIssuer) op
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
---Einde van de binnenste uitzondering stapel doelcellen---
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim>b__0() bij Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
<>c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges>b__3()
bij Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
bij Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, Object parameter)
bij Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri context
IEnumerable'1 identityClaims) op Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper
(Uri contextUri, lijst ' 1 claims)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation vorderingen verificatie af3zp
Onverwachte STS Call Claims Saml: Probleem aan de uitvoer vorderingen identiteit. 
Uitzondering: ' System.InvalidOperationException: uitzondering van het type 'System.ArgumentException' is opgetreden. 
Parameternaam: waarde---> System.ArgumentException:
Uitzondering van het type 'System.ArgumentException' is opgetreden. 
Parameternaam: waarde van Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Tekenreeks) op Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, tekenreeks nameId, tekenreeks nameIdIssuer) 
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
---Einde van de binnenste uitzondering stapel doelcellen---
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim>b__0() bij Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
<>c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges>b__3()
bij Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
bij Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, Object parameter)
bij Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
bij Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri context
IEnumerable'1 identityClaims) op Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (Uri contextUri, lijst ' 1 claims) bij Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims)
bij Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim (Uri contextUri,
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) op Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) op Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) op Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) op Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal hoofdsom, RequestSecurityToken aanvraag, Scope scope)'.  

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×