SharePoint-documentbibliotheken II: Bibliotheken indelen en configureren

Overzicht

Pictogram van een map Deel een SharePoint-documentbibliotheek in met mappen en kolommen. Lees hoe u de SharePoint-versiegeschiedenis instelt en hoe u anderen machtigingen verleent voor een SharePoint-site.

Wanneer u deze cursus hebt voltooid, bent u in staat het volgende te doen:

 • Maak mappen om bestanden in te delen in een SharePoint-documentbibliotheek.

 • Maak kolommen om bestanden in een SharePoint-bibliotheek gemakkelijker bij te houden, te sorteren en te filteren.

 • Stel de SharePoint-versiegeschiedenis in, bekijk vorige versies en zet oudere versies terug.

 • Verleen machtigingen aan anderen die toegang nodig hebben tot een SharePoint-bibliotheek.

Deze cursus omvat:

 • Eén zelfstudieles.

 • Een snelzoekkaart die u kunt afdrukken aan het einde van de cursus.

U moet al weten hoe u bestanden in een bibliotheek weergeeft, toevoegt, bewerkt en verwijdert. Zie SharePoint-documentbibliotheken I: Een inleiding voor de basisbeginselen.

Meer cursussen vindt u op Microsoft Office Training.

Inleiding

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Mappen gebruiken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Kolommen gebruiken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Tip: Mappen en kolommen samen gebruiken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Versiegeschiedenis gebruiken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Machtigingen verlenen

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Feedback

Snelzoekkaart

Zie ook

Mappen maken

Standaard wordt de opdracht Nieuwe map weergegeven in bibliotheken. De eigenaar van de bibliotheek of een gebruiker met de machtiging Ontwerpen kan bepalen of de opdracht Nieuwe map wordt weergegeven door de geavanceerde instellingen voor de lijst te wijzigen.

 1. Navigeer naar de site die de bibliotheek of lijst bevat waaraan u de map wilt toevoegen.

 2. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties, Alle site-inhoud weergeven en vervolgens in de bijbehorende bibliotheeksectie op de naam van de bibliotheek.

 3. Klik op het lint in het onderdeel Hulpmiddelen voor bibliotheken op het tabblad Documenten en klik in de groep Nieuw op Nieuwe map.

 4. Typ in het dialoogvenster Nieuwe map een mapnaam in het vak Naam en klik op OK.

  Opmerking Als u de mapnaam later wilt wijzigen, selecteert u de mapnaam en klikt u op het lint onder de sectie Hulpmiddelen voor bibliotheken op het tabblad Documenten in de groep Beheren op Eigenschappen bewerken en wijzigt u de mapnaam in het vak Naam.

Sitekolommen toevoegen aan uw bibliotheek

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam onder Snel starten. Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek. De naam van het tabblad is afhankelijk van het type lijst of bibliotheek. Als uw lijst bijvoorbeeld een agenda is, is de naam van het tabblad Agenda.

 3. Klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Lijstinstellingen

 4. Klik op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen in het gedeelte Kolommen op Toevoegen vanuit bestaande sitekolommen.

 5. Selecteer op de pagina Kolommen toevoegen vanuit sitekolommen in het gedeelte Kolommen selecteren de optie Beschikbare sitekolommen en klik op Toevoegen.

  Wanneer u een kolom selecteert in Beschikbare sitekolommen, worden de groep waarin de kolom zich bevindt en een beschrijving weergegeven, als deze beschikbaar zijn.

  Sitekolom toevoegen

 6. Als u de kolom wilt toevoegen aan de standaardweergave die mensen op uw site automatisch te zien krijgen wanneer ze voor het eerst een lijst of bibliotheek openen, moet u zorgen dat Toevoegen aan standaardweergave is geselecteerd.

  Afhankelijk van het type lijst of bibliotheek, kunnen er meer instellingen beschikbaar zijn in de sectie Opties. Selecteer de gewenste opties.

 7. Klik op OK.

Versiegeschiedenis instellen

 1. Navigeer naar de bibliotheek waarin u wilt gaan werken. Als de naam van de bibliotheek niet in het deelvenster Snel starten wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud en selecteert u de naam van de bibliotheek.

 2. Ga naar het lint en klik in de groep Hulpmiddelen voor bibliotheken op het tabblad Bibliotheek.

 3. Klik op Bibliotheekinstellingen Knop Bibliotheekinstellingen op het lint van de SharePoint Foundation-bibliotheek .

 4. Klik op de pagina Bibliotheekinstellingen onder Algemene instellingen op Instellingen voor versies. Het dialoogvenster Instellingen voor versies wordt geopend.

 5. Selecteer in de sectie Documentversiegeschiedenis een van de volgende opties:

  • Primaire versies maken: als u deze optie selecteert, kunt u een limiet instellen voor het aantal primaire versies.

  • Primaire en secundaire (concept)versies maken: als u deze optie selecteert, kunt u een limiet instellen voor het aantal primaire versies en het aantal versies waarvoor u concepten wilt bewaren.

 6. Optioneel: beperk het aantal versies dat u wilt bewaren.

  • Schakel het selectievakje Het volgende aantal primaire versies behouden in als u wilt beperken hoeveel versies in de bibliotheek worden bewaard. Schakel het vakje anders niet in. Geef in het vak direct onder het selectievakje op hoeveel versies u wilt bewaren.

  • Schakel het selectievakje Concepten behouden voor het volgende aantal primaire versies in als u wilt beperken hoeveel conceptversies worden bewaard. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de optie Primaire en secundaire (concept)versies maken is geselecteerd. Geef in het vak direct onder het selectievakje op voor hoeveel versies u concepten wilt bewaren.

 7. Optioneel: bepaal welke gebruikers de conceptversies in de documentbibliotheek mogen zien. Selecteer een van de volgende opties in de sectie Beveiliging van conceptitems.

  • Elke gebruiker die items kan lezen. Selecteer deze optie om iedereen met de machtiging Lezen voor de site toegang te verlenen. Deze optie is beschikbaar wanneer Primaire en secundaire (concept)versies maken is geselecteerd in de sectie Versiegeschiedenis van document.

  • Gebruikers die items kunnen bewerken. Selecteer deze optie om de weergave van concepten te beperken tot personen die over machtigingen voor bewerken beschikken. Deze optie is beschikbaar wanneer Primaire en secundaire (concept)versies maken is geselecteerd in de sectie Versiegeschiedenis van document.

  • Alleen gebruikers die items kunnen goedkeuren (en de maker van het item). Selecteer deze optie om de weergave te beperken tot alleen de oorspronkelijke auteur van het item en personen die over machtigingen beschikken om items in de bibliotheek goed te keuren. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de sectie Goedkeuring van inhoud is ingesteld op Ja.

 8. Optioneel: bepaal of uitchecken voor deze bibliotheek is vereist. Standaard is dit niet vereist. Als u de standaardwaarde wilt wijzigen, kiest u Ja in de sectie Uitchecken vereisen.

 9. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar de pagina Instellingen van documentbibliotheek.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×