SharePoint-bestanden synchroniseren met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient

SharePoint-bestanden synchroniseren met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient

Als uw organisatie een abonnement heeft op Office 365 Business, kunt u bestanden van SharePoint Online synchroniseren naar een map op uw computer van waaruit u rechtstreeks kunt werken in Verkenner en toegang hebt tot bestanden, zelfs wanneer u offline bent. Wanneer u online bent, worden alle wijzigingen door u of anderen automatisch gesynchroniseerd.

Opmerking: Zie Aan de slag met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient op Mac OS X voor informatie over het synchroniseren van bestanden in macOS.

Synchronisatie instellen

 1. Kies SharePoint in het startprogramma voor apps van Office 365 en klik vervolgens op de site met de bestanden die u wilt synchroniseren.

 2. Klik op Documenten of ga naar de submap die u wilt synchroniseren.

 3. Klik op de knop Synchroniseren. (U hoeft dit maar één keer te doen op een computer om synchronisatie op die computer in te stellen. Daarna worden de bestanden automatisch gesynchroniseerd.)

  Schermafbeelding met de knop Synchroniseren in een SharePoint-bibliotheek.
 4. Als er om toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van Microsoft OneDrive, geeft u aan dat dit geen probleem is.

  Belangrijk: Als u een scherm ziet met de tekst 'Welke bibliotheek wilt u synchroniseren?', is de site niet ingesteld voor synchronisatie met de OneDrive-synchronisatieclient. Zie Enable users to sync SharePoint files with the new OneDrive sync client (Mogelijk maken dat gebruikers SharePoint-bestanden kunnen synchroniseren met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient) als u de IT-beheerder voor uw organisatie bent. Als u niet de IT-beheerder bent, en uw schermen afwijken van de schermen in dit artikel, raadpleegt u De computer instellen voor het synchroniseren van on-premises SharePoint Server-bestanden of neemt u contact op met de IT-afdeling.

 5. Kies de mappen die u wilt synchroniseren en klik op Synchronisatie starten.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster waarin u kunt configureren welke mappen u wilt synchroniseren.

  De bestanden worden gesynchroniseerd naar een map op uw pc met de naam van uw organisatie (bijvoorbeeld %userprofile%\Contoso). Deze map wordt automatisch toegevoegd aan het linkernavigatiedeelvenster in Windows Verkenner. Het is niet mogelijk om naar een andere locatie te synchroniseren.

  Schermafbeelding met de synchronisatiemappen voor OneDrive en sites.
 6. Als u de bestanden op een andere computer wilt synchroniseren, gaat u naar die computer en voert u de stappen opnieuw uit.

Notities: 

 • U kunt nu IRM-beveiligde SharePoint- en OneDrive-bestanden synchroniseren in uw werk- of schoolaccount. Als u momenteel een met IRM beveiligde locatie synchroniseert met behulp van de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient, stopt u eerst met synchroniseren met deze synchronisatieclient. Installeer vervolgens de RMS-client (Rights Management Service). Als de installatie is voltooid, opent u de OneDrive of SharePoint-locatie in uw browser geopend en klikt u op 'Synchroniseren' om te beginnen met synchroniseren met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient. 

 • Als u een vergrendelingspictogram ziet bij gesynchroniseerde bestanden in Verkenner, betekent dit dat de bestanden met het kenmerk Alleen-lezen zijn gesynchroniseerd. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat u niet gemachtigd bent om de bestanden te bewerken, dat uitchecken vereist is voor de bibliotheek of dat de bibliotheek vereiste kolommen of metagegevens heeft. Als u de bestanden op uw computer wijzigt, worden de wijzigingen niet gesynchroniseerd.

 • U kunt OneNote-notitieblokken niet verplaatsen tussen sites op uw computer. Als u andere Office-bestanden verplaatst tussen sites, gaat de versiegeschiedenis verloren. Als u Office-bestanden wilt verplaatsen, gaat u naar de site en gebruikt u de opdracht Kopiëren naar.

 • Als de naam van een site een teken bevat zoals ':' dat niet wordt ondersteund in mapnamen in Windows, kunnen bestanden op de site niet worden gesynchroniseerd.

 • Als u de vorige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven hebt gebruikt, kan de mapstructuur van uw gesynchroniseerde mappen worden gewijzigd wanneer u gaat synchroniseren met de OneDrive-synchronisatieclient. Op computers met Windows 7 waarop u de vorige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven hebt gebruikt, ziet u mogelijk nog steeds een oude 'SharePoint'-map onder Favorieten in Verkenner. U kunt deze extra 'SharePoint'-map verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken en Verwijderen te selecteren.

Synchronisatie-instellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om de mappen te wijzigen die worden gesynchroniseerd voor een site of om de bestanden op een site niet meer te synchroniseren:

 1. Selecteer het witte of blauwe OneDrive-wolkpictogram in het systeemvak op de taakbalk van Windows.

  OneDrive SyncClient met blauwe en witte wolkpictogrammen

 2. Selecteer Meer De knop Meer in de OneDrive-app voor Android > Instellingen in het activiteitencentrum.

  OneDrive synchroniseren Activiteitencentrum Meer instellingen

  (Misschien moet u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak klikken om het pictogram OneDrive te kunnen zien. Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak, wordt OneDrive mogelijk niet uitgevoerd. Klik op Start, typ OneDrive in het zoekvak en klik vervolgens op OneDrive in de zoekresultaten.)

 3. Klik op het tabblad Account voor een lijst met alle sites die worden gesynchroniseerd.

  Schermafbeelding van de accountinstellingen in de synchronisatieclient van OneDrive.
 4. Als u de mappen wilt wijzigen die worden gesynchroniseerd, klikt u op Mappen kiezen voor die bibliotheek en kiest u vervolgens de mappen die u wilt synchroniseren. Als u wilt stoppen met het synchroniseren van een site, klikt u op Synchronisatie stoppen naast de site. (Er blijven kopieën van de bestanden aanwezig op uw computer. Deze kunt u desgewenst verwijderen.)

Ondersteuning

Laat het ons weten als u tegen een probleem aanloopt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het blauwe OneDrive-pictogram in het navigatiegebied, uiterst rechts op de taakbalk.

 2. Klik op Een probleem melden.

 3. Neem een korte beschrijving van het probleem op en klik op OK.

U ontvangt een melding per e-mail met een ondersteuningsticketnummer, zodat u het probleem kunt volgen.

Zie ook

Problemen met synchroniseren in OneDrive oplossen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×