Shapes verplaatsen

In Microsoft Office Visio 2007 vindt u een aantal methoden om shapes precies op de gewenste plaats te zetten.

Wat wilt u doen?

Vormen verplaatsen met behulp van de muis

Shapes een specifieke afstand verplaatsen (hiervoor is Microsoft Office Visio Professional 2007 vereist)

Shapes verschuiven met behulp van de pijltoetsen

Vormen verplaatsen met behulp van de muis

 1. Klik op de aanwijzer Knopafbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een selectievak rond alle shapes die u wilt verplaatsen.

  • Houd Shift ingedrukt en klik op alle shapes die u wilt verplaatsen.

 2. Houd de aanwijzer boven een van de shapes. Er wordt nu een vierpuntige pijl weergegeven Witte aanwijzer met pijl met vier punten .

  Als een van de objecten die u verplaatst, een groep is, wordt de vierpuntige pijl alleen weergegeven als de aanwijzer boven een van de shapes in de groep staat.

 3. Sleep de shapes naar hun nieuwe positie. Alle geselecteerde shapes worden in dezelfde richting en over dezelfde afstand vanaf hun oorspronkelijke positie verplaatst.

  Als het selectievakmagneet is ingeschakeld, springen de shapes mogelijk op hun plaats.

  Opmerking: Zorg dat u niet naar een selectiegreep wijst wanneer u een shape verplaatst. Als u een selectiegreep verplaatst, kunt u de grootte van de shape wijzigen. Als u de grootte van een shape per ongeluk wijzigt, klikt u onmiddellijk op Ongedaan maken in het menu Bewerken.

Tip:  Als u het verplaatsen van de shapes wilt beperken tot verticaal of horizontaal, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de shapes sleept. Als u shapes naar een andere pagina in de tekening wilt verplaatsen, sleept u ze naar een paginatab Voorbeeld van dashboard . Wacht even tot de andere pagina wordt weergegeven, en sleep de shape vervolgens naar de gewenste locatie.

Naar boven

Shapes een specifieke afstand verplaatsen (hiervoor is Microsoft Office Visio Professional 2007 vereist)

Als u Office Visio Professional hebt, kunt u de invoegtoepassing Shapes verplaatsen gebruiken om shapes en kopieën van shapes een specifieke afstand te verplaatsen.

 1. Klik op de aanwijzer Knopafbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een selectievak rond alle shapes die u wilt verplaatsen.

  • Houd Shift ingedrukt en klik op alle shapes die u wilt verplaatsen.

 2. In het menu Extra wijst u naar Invoegtoepassingen. Wijs naar Visio-extra's en klik vervolgens op Shapes verplaatsen.

 3. Onder Richting geeft u het coördinatenstelsel op dat u wilt gebruiken om de shape of shapes te verplaatsen.

  • Horizontaal/verticaal     Bij deze optie worden de x-y-coördinaten (cartesisch assenstelsel) gebruikt om de selectie te verplaatsen.

  • Afstand/hoek     Bij deze optie worden poolcoördinaten gebruikt om de selectie te verplaatsen.

 4. Geef de afstanden op waarmee de selectie moet worden verplaatst.

  • Als u Horizontaal/verticaal selecteert, typt u in de vakjes Horizontaal en Verticaal de afstand waarmee de shape of shapes moeten worden verplaatst. Voer de afstand als positieve of negatieve waarden in, afhankelijk van de richting waarin u de selectie wilt verplaatsen.

   Two rectangles showing movement in the horizontal and vertical directions

   1. Horizontale afstand

   2. Verticale afstand

  • Als u Afstand/hoek selecteert, typt u in de vakjes Afstand en Hoek de radiale afstand en hoek waarmee u de shape of shapes wilt verplaatsen. Voer afstanden als positieve of negatieve waarden in, afhankelijk van de richting waarin u de selectie wilt verplaatsen.

   Two rectangles showing movement of radial distance along a specified angle

   1. Radiale afstand

   2. Hoek

 5. Als u een kopie van de geselecteerde shape of shapes wilt verplaatsen en de oorspronkelijke shape of shapes op de oorspronkelijke positie wilt laten staan, selecteert u Dupliceren.

Naar boven

Shapes verschuiven met behulp van de pijltoetsen

 1. Klik op de aanwijzer Knopafbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een selectievak rond alle shapes die u wilt verplaatsen.

  • Houd Shift ingedrukt en klik op alle shapes die u wilt verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een shape naar de volgende positie wilt verplaatsen waarop de shape kan worden selectievakmagneet, drukt u op een pijltoets.

   Als de shape niet op een positie kan worden uitgelijnd, wordt de shape één maatstreepje op de liniaal verplaatst wanneer u op een pijltoets drukt.

  • Houd Shift ingedrukt terwijl u op een pijltoets drukt om de shape één pixel te verplaatsen.

Opmerking: Als u op een pijltoets drukt en de shape wordt niet verplaatst maar uw tekening wordt gescrold, controleert u dat u de Scroll-Lock-toets niet hebt geactiveerd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×