Shapes selecteren, verplaatsen, draaien of het formaat wijzigen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Visio 2010 biedt u meerdere gereedschappen selecteren, verplaatsen, formaat wijzigen en draaien van shapes en objecten. Wanneer u een object- of alle objecten - op de tekening hebt geselecteerd kunt u vervolgens hun positie wijzigen, vergroten of verkleinen deze horizontaal spiegelen en ze naar de juiste positie verschuiven.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking: Als u een shape in een diagram niet kunt selecteren, verplaatsen, vergroten, verkleinen of draaien, kan het zijn dat de shape onderdeel is van een vergrendelde laag.

Ga als volgt te werk om een laag te ontgrendelen:

 • Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Lagen en selecteer Laageigenschappen. Schakel in het dialoogvenster Laageigenschappen in de kolom Vergrendelen het selectievakje uit dat hoort bij de shape die u wilt selecteren.

Wat wilt u doen?

Shapes selecteren

Shapes verplaatsen

De grootte van shapes wijzigen

Shapes draaien of spiegelen

Shapes selecteren

In de meeste gevallen hebt u shapes selecteren voordat u andere handelingen, zoals verplaatsen, roteren of het formaat van shapes in tekeningen van Visio 2010 . In Visio kunt u shapes tegelijk selecteren door een gebied met het gereedschap lasso of Selecteer alle shapes op de pagina.

Snelle taken

Taak

Actie

Een enkele shape selecteren

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Hulpmiddelen op het hulpmiddel Aanwijzer.

 2. Wijs de shape op de tekenpagina aan zodat de aanwijzer verandert in een pijl met vier punten en klik vervolgens op de shape.

Meerdere shapes selecteren met Gebied selecteren

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en selecteer Gebied selecteren.

 2. Plaats de aanwijzer links boven de shapes die u wilt selecteren en sleep om een selectievak om de shapes te maken.

 3. Nadat u de shapes hebt geselecteerd, ziet u blauwe selectiegrepen om de shapes die u hebt geselecteerd en magenta lijnen om de afzonderlijke shapes.

Meerdere shapes selecteren met Lasso selecteren

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en selecteer Lasso selecteren.

 2. Sleep een vrije-vormselectievak om de shapes die u wilt selecteren.

 3. Wanneer u meerdere shapes selecteert, worden blauwe selectiegrepen weergegeven om de geselecteerde shapes.

Shapes selecteren die zich gedeeltelijk in een selectiegebied bevinden

Het selectievak van de hulpmiddelen Gebied selecteren en Lasso selecteren moet standaard elke shape volledig omsluiten voordat de shape wordt geselecteerd. Als u meer flexibiliteit wenst, kunt u het selectievak uitbreiden zodat shapes die zich gedeeltelijk in het vak bevinden ook worden geselecteerd.

Ga als volgt te werk als u in Visio shapes wilt selecteren die zich gedeeltelijk in een selectiegebied bevinden:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Visio op Opties.

 3. Schakel in het dialoogvenster Visio-opties op het tabblad Geavanceerd onder Opties voor bewerken het selectievakje Shapes selecteren die gedeeltelijk in het gebied liggen in.

.

Meerdere shapes op een pagina selecteren met sneltoetsen

Houd Shift of Ctrl ingedrukt terwijl u op shapes klikt als u meerdere shapes wilt selecteren.

Tip: U kunt deze toetsen ook gebruiken om een shape toe te voegen aan de huidige selectie. Als u bijvoorbeeld een shape wilt toevoegen aan een selectie die u met Gebied selecteren hebt gemaakt, houdt u Shift of Ctrl ingedrukt en klikt u op de shape.

Alle shapes op de tekenpagina selecteren

Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en selecteer Alles selecteren.

Alle objecten van een bepaald type selecteren

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en selecteer Selecteren op type.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Selecteren op type het type object dat u wilt selecteren, zoals shapes, verbindingslijnen of containers, en klik op OK.

De selectie van een of meer shapes opheffen

De selectie van alle shapes opheffen:

 • Klik in een leeg gebied in de tekening of druk op Esc.

De selectie van één shape opheffen wanneer er meerdere zijn geselecteerd:

 • Druk op Shift en klik op de shape die u uit de selectie wilt verwijderen.

Naar boven

Shapes verplaatsen

Visio 2010 biedt verschillende manieren om te helpen u shapes precies waar u ze wilt plaatsen.

Snelle taken

Taak

Actie

Shapes verplaatsen met behulp van de muis

 1. Selecteer alle shapes die u wilt verplaatsen.

 2. Plaats de aanwijzer op een van de shapes. Er wordt een pijl met vier punten weergegeven.

 3. Sleep de shapes naar hun nieuwe positie.

  Alle geselecteerde shapes worden in dezelfde richting en over dezelfde afstand vanaf hun oorspronkelijke positie verplaatst.

Tip: Als u het verplaatsen van de shapes wilt beperken tot verticaal of horizontaal, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de shapes sleept. Als u de shapes naar een andere pagina in de tekening wilt verplaatsen, sleept u ze naar een paginatab.

Shapes verplaatsen, een specifieke afstand (vereist Visio Professional 2010)

 1. Selecteer alle shapes die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op het tabblad Weergave in de groep Macro's op Invoegtoepassingen, wijs Visio-extra's aan en klik op Shapes verplaatsen.

 3. Geef onder Richting het coördinatenstelsel op dat u wilt gebruiken om de shape of shapes te verplaatsen.

  • Horizontaal/verticaal     Bij deze optie worden de x/y-coördinaten (Cartesisch assenstelsel) gebruikt om de selectie te verplaatsen.

  • Afstand/hoek     Bij deze optie worden poolcoördinaten gebruikt om de selectie te verplaatsen.

 4. Geef de afstanden op waarmee de selectie moet worden verplaatst.

 5. Als u een kopie van de geselecteerde shape of shapes wilt verplaatsen en de oorspronkelijke shape of shapes op de oorspronkelijke positie wilt laten staan, selecteert u Dupliceren.

 6. Wanneer u alle gewenste opties hebt geselecteerd, klikt u op OK.

Shapes verschuiven met behulp van de pijltoetsen

 1. Selecteer alle shapes die u wilt verplaatsen.

 2. Ga als volgt te werk:

  • Druk op een pijltoets om een shape naar de volgende positie waar kan het uitlijnen, zoals een raster lijn of liniaal maatstreepjes.

   Als de shape niet op een positie kan worden uitgelijnd, wordt de shape één maatstreepje op de liniaal verplaatst wanneer u op een pijltoets drukt.

  • Houd Shift ingedrukt terwijl u op een pijltoets drukt om de shape één pixel te verplaatsen.

Opmerking: Als u op een pijltoets drukt en de shape wordt niet verplaatst maar uw tekening verschuift, controleert u of de toets Scroll Lock niet is geactiveerd.

Naar boven

De grootte van shapes wijzigen

U kunt de grootte van de shapes door deze te slepen totdat ze het gewenste formaat in Visio 2010, of kunt u een specifieke grootte.

Snelle taken

Taak

Actie

De grootte van een tweedimensionale (2D) shape (zoals een rechthoek) wijzigen met behulp van de muis

 1. Selecteer alles shapes waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Sleep een selectiegreep Selectiegreep totdat de shape de gewenste grootte heeft. Als u een shape proportioneel wilt vergroten of verkleinen, sleept u een hoekgreep.

De grootte van een eendimensionale shape, zoals een lijn, wijzigen met behulp van de muis

 1. Selecteer de shapes waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Sleep een eindpunt naar de gewenste lengte.

De grootte van een shape wijzigen met het venster Grootte en positie

 1. Selecteer alle shapes waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en selecteer Grootte en positie.

 3. Typ in het venster Grootte en positie nieuwe waarden in de vakken Breedte, Hoogte of Lengte.

Naar boven

Shapes draaien of spiegelen

U kunt shapes een aantal graden draaien, verticaal spiegelen, horizontaal spiegelen of draaien met de draaigreep.

Opmerking: Zie Tekst en tekstblokken toevoegen, bewerken, verplaatsen of draaien voor informatie over het draaien van tekst.

Snelle taken

Taak

Actie

Een shape 90 graden draaien

 1. Selecteer de shapes die u wilt draaien.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de shape linksom wilt draaien, klikt u op het tabblad Start in de groep Schikken op Positie, wijst u Shapes draaien aan en selecteert u 90 graden linksom draaien.

  • Als u de shape rechtsom wilt draaien, klikt u op het tabblad Start in de groep Schikken op Positie, wijst u Shapes draaien aan en selecteert u 90 graden rechtsom draaien.

Een shape draaien met de draaigreep

 1. Selecteer de shapes die u wilt draaien.

 2. Sleep een draaigreep Symbolen voor RSS-feeds op webpagina's en op een computer met Outlook 2007 .

  De shape draait om de pin Draaigreep . Als u de pin wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer op de draaigreep en beweegt u de aanwijzer over de pin om deze naar een nieuwe locatie te slepen.

  Als u de aanwijzer verder van de selectie verplaatst terwijl u de draaigreep versleept, wordt de mate van draaiing steeds fijner (kleiner).

Een shape draaien met het venster Grootte en positie

 1. Selecteer de shapes die u wilt draaien.

 2. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en selecteer Grootte en positie.

 3. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en selecteer Grootte en positie.

 4. Typ in het venster Grootte en positie een nieuwe waarde in het vak Hoek.

Een shape verticaal spiegelen

 1. Selecteer de shapes die u wilt spiegelen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Schikken op Positie, wijs Shapes draaien aan en selecteer Verticaal spiegelen.

Een shape horizontaal spiegelen

 1. Selecteer de shapes die u wilt spiegelen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Schikken op Positie, wijs Shapes draaien aan en selecteer Horizontaal spiegelen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×