Shapes selecteren

Wat wilt u doen?

Eén shape selecteren

Meerdere shapes selecteren

Alle shapes op een pagina selecteren

Alle exemplaren van een bepaald type object selecteren

De selectie van een of meer shapes opheffen

Selectieproblemen oplossen

Normaal gesproken moet u shapes selecteren voordat u andere bewerkingen in Microsoft Office Visio-tekeningen kunt uitvoeren, zoals shapes verplaatsen, draaien of de naam ervan wijzigen. Visio bevat verschillende hulpmiddelen waarmee u shapes kunt selecteren. Als u weet wanneer u een bepaald hulpmiddel het beste kunt gebruiken, wordt het werken met shapes een fluitje van een cent.

Eén shape selecteren

Als u met een bepaalde shape wilt werken, selecteert u de shape eerst op de tekenpagina. Vervolgens kunt u de shape bewerken, bijvoorbeeld door de shape een bepaalde opmaak te geven, te verplaatsen, uit te lijnen of door een tekst toe te voegen.

 1. Klik op Aanwijzer op de werkbalk Standaard en wijs de shape die u wilt selecteren aan op de tekenpagina.

 2. Klik op de shape als de aanwijzer verandert in een vierpuntige pijl.

  select a single shape

  Wanneer u de shape selecteert, krijgt deze groene grepen.

  Opmerking: U kunt het formaat van een shape wijzigen door de grepen te verslepen. Deze grepen worden selectiegrepen genoemd bij tweedimensionale shapes en eindpunten bij eendimensionale shapes. De groene cirkel die boven de shape wordt weergegeven, heet de rotatiegreep. Hiermee kunt u de shape in elke gewenste richting draaien.

Naar boven

Meerdere shapes selecteren

Wanneer u een aantal shapes wilt verplaatsen of opmaken, kunt u meerdere shapes selecteren om deze allemaal tegelijk te bewerken. Welke functie u daarvoor gebruikt, hangt af van verschillende factoren: het soort bewerking dat u wilt uitvoeren, welke shape u als primaire shape wilt gebruiken en hoe de shapes die u wilt selecteren in uw tekening zijn gerangschikt (naast elkaar of verspreid over de pagina).

U kunt meerdere shapes tegelijk selecteren met de volgende functies:

Werken met Gebied selecteren

Werken met Lasso selecteren

Werken met Meerdere selecteren

Werken met sneltoetsen

Werken met Gebied selecteren

area select tool

Gebruik de functie Gebied selecteren als u eenvoudig een rechthoekig selectievak om de shapes kunt trekken. (Het selectievak wordt aangegeven met een groene lijn om het gebied met alle shapes die u wilt selecteren.)

 1. Klik op de pijl-omlaag naast de Aanwijzer en klik vervolgens op Gebied selecteren.

 2. Plaats de aanwijzer links boven de shapes die u wilt selecteren, en sleep de aanwijzer naar rechtsonder om de shapes in een selectievak te krijgen.

  select multiple shapes using the area select tool

  Nadat u de shapes hebt geselecteerd, ziet u groene grepen om de geselecteerde shapes en magenta lijnen om de afzonderlijke shapes.

  De primaire shape heeft een dikke magenta omtrek.

Werken met Lasso selecteren

lasso select tool

Met de functie Lasso selecteren kunt u meerdere shapes selecteren in een niet-rechthoekig gebied.

 1. Klik op de pijl-omlaag naast de Aanwijzer en klik vervolgens op Lasso selecteren.

 2. Sleep een selectievak (in een willekeurige vorm) om de shapes die u wilt selecteren.

  select multiple shapes using the lasso select tool

  Wanneer u meerdere shapes selecteert, verschijnen er groene grepen rondom de geselecteerde shapes.

Tip: Standaard moet zowel bij de functie Gebied selecteren als Lasso selecteren elke shape volledig worden omgeven door het selectievak om te worden geselecteerd. Als u meer flexibiliteit wenst, kunt u instellen dat shapes die gedeeltelijk binnen het selectievak vallen ook worden geselecteerd. Dit gaat als volgt. Klik op Opties in het menu Extra en schakel het selectievakje Shapes selecteren die gedeeltelijk in het gebied liggen op het tabblad Algemeen in.

Werken met Meerdere selecteren

multiple select tool

Met de functie Meerdere selecteren kunt u shapes aan uw selectie toevoegen en de primaire shape bepalen.

Als u bijvoorbeeld shapes hebt die dicht bij elkaar liggen, kunt u op een shape klikken om er de primaire shape van te maken en vervolgens op andere shapes klikken om deze aan de selectie toe te voegen.

 1. Klik op de pijl-omlaag naast de Aanwijzer en klik vervolgens op Meerdere selecteren.

 2. Klik op elke shape die u wilt selecteren.

  select multiple shapes using the multiple select tool

  De eerste shape die u hebt geselecteerd, heeft een dikke magenta omtrek. Alle andere geselecteerde shapes hebben een dunne magenta omtrek.

Opmerking: Wanneer u Meerdere selecteren gebruikt en de muis om shapes heen sleept, functioneert de aanwijzer als bij Gebied selecteren.

Werken met sneltoetsen

U kunt ook meerdere shapes tegelijk selecteren door SHIFT of CTRL ingedrukt te houden terwijl u op de gewenste shapes klikt.

Ook kunnen deze toetsen worden gebruikt om een shape toe te voegen aan de huidige selectie. Als u bijvoorbeeld een selectie hebt gemaakt met Gebied selecteren en u wilt daar een shape aan toevoegen, houdt u SHIFT of CTRL ingedrukt en klikt u vervolgens op de shape.

select shapes using the shift or ctrl keys

Alle shapes op een pagina selecteren

Als u hebt ingezoomd op een pagina en u wilt die close-upweergave behouden, kunt u eenvoudig alle shapes op een pagina selecteren zonder dat u op elke shape hoeft te klikken of een selectievak om alle shapes hoeft te slepen.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik in het menu Bewerken op Alles selecteren.

 • Druk op CTRL+A.

Wanneer u alle shapes op de pagina selecteert, wordt de laatste shape die u op de pagina hebt geplaatst, de primaire shape.

Naar boven

Alle exemplaren van een bepaald type object selecteren

U kunt gemakkelijk alle objecten van een bepaald type selecteren, zoals shapes, groepen of hulplijnen:

 • Klik in het menu Bewerken op Selecteren op type en schakel vervolgens het type object in dat u wilt selecteren, zoals shapes, groepen of hulplijnen.

Naar boven

De selectie van een of meer shapes opheffen

Als u per ongeluk meer shapes in uw selectie opneemt dan de bedoeling is, kunt u eenvoudig de selectie van een of meer shapes opheffen.

De selectie van alle shapes opheffen

 • Klik op een lege plek in de tekening of druk op ESC.

De selectie van één shape opheffen wanneer er meerdere shapes zijn geselecteerd:

 • Druk op SHIFT en klik op een shape om de selectie van de shape op te heffen.

Naar boven

Selectieproblemen oplossen

Als het niet lukt om bepaalde shapes op de tekenpagina te selecteren, zijn de shapes mogelijk beveiligd of gegroepeerd.

Zijn de shapes beveiligd?

Als u een shape niet kunt selecteren, is de shape waarschijnlijk beveiligd tegen selectie om te voorkomen dat u de shape verwijdert, de positie, de grootte of het formaat wijzigt, de tekst ervan bewerkt of de shape draait.

De beveiliging tegen selectie uitschakelen:

 1. Klik in het menu Beeld op Venster Tekeningverkenner.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam van de tekening en klik vervolgens op Document beveiligen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Document beveiligen het selectievakje Shapes uit, en klik vervolgens op OK.

Als u een shape wel kunt selecteren maar niet kunt wijzigen, is de shape nog steeds beveiligd. Als u grijze grepen ziet wanneer u een shape selecteert, is de shape beveiligd tegen alle wijzigingen.

De beveiliging tegen alle wijzigingen uitschakelen:

 1. 1. Selecteer de shape en klik op Beveiliging in het menu Opmaak.

 2. 2. Schakel de selectievakjes uit voor de elementen waarvan u de beveiliging wilt opheffen en klik vervolgens op OK.

Zijn de shapes gegroepeerd?

Als u de shape wel kunt selecteren maar deze niet kunt bewerken zoals u zou verwachten, is de shape mogelijk een groep. Shapes die zijn samengevoegd tot een groep functioneren als een geheel. Als shapes gegroepeerd zijn, kunt u bijvoorbeeld de kleur van die shapes in een keer wijzigen.

Vaststellen of een shape een groep is:

 • Selecteer de shape en klik op Speciaal in het menu Opmaak. Als bij Type voor de shape Groep wordt aangegeven, is de shape een groep.

Een shape binnen een groep selecteren:

 • Selecteer de groep en klik op Groep openen in het menu Bewerken.

  Er wordt een venster weergegeven met de groep shapes. Hierin kunt u een shape selecteren en deze vervolgens wijzigen. Wanneer u gereed bent, sluit u het venster met de knop Sluiten in de rechterbovenhoek van het venster.

Tip: U kunt ook een shape binnen een groep selecteren door eenmaal op een groep te klikken, en vervolgens op een afzonderlijke shape binnen de groep te klikken.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×