Shapes opmaken

In Microsoft Visio 2010 kunt u het uiterlijk van shapes aanpassen door tekstkleuren, lettertypen, opvulkleuren, patronen, dikte en stijl van lijnen, of schaduwen te wijzigen.

Notities: 

Wat wilt u doen?

Tekst in een shape opmaken

De lijn van een shape wijzigen

Een nieuwe opvulling op een shape toepassen

Een schaduw op een shape toepassen

Een thema op shapes toepassen

Tekst in een shape opmaken

U kunt het lettertype, de tekenafstand, de afstand en uitlijning van alinea's, de positie van een tekstblok, opsommingstekens en tabstops van tekst in een shape wijzigen.

Snelle taken

Taak

Actie

Tekst aan een shape toevoegen

Selecteer de shape op de pagina en typ uw tekst.

De tekst in een shape selecteren

Dubbelklik op de shape met de tekst die u wilt opmaken.

Een tekstblok opmaken

 1. Selecteer de shape met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Ga naar het tabblad Start en selecteer in de groepen Lettertype en Alinea de gewenste opmaakopties.

Tekstopmaak van de ene naar de andere shape kopiëren

 1. Selecteer de tekst die u wilt kopiëren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Opmaak kopiëren/plakken Opmaak kopiëren/plakken in Visio 2010. .

 3. Klik op de shape met de tekst die u wilt wijzigen.

De achtergrondkleur van het tekstblok wijzigen

 1. Selecteer de shape met het tekstvak dat u wilt wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de shape, wijs Opmaak aan en selecteer Tekst.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Tekst op het tabblad Tekstblok onder Tekstachtergrond de optie Effen kleur.

 4. Selecteer de gewenste kleur in de lijst naast Effen kleur.

 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Symbolen en leestekens opmaken

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Visio op Opties.

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Visio op het tabblad Controle op AutoCorrectie-opties.

 4. Schakel een of meer opties voor automatische opmaak in of uit.

 5. Klik op OK.

Naar boven

De lijn van een shape wijzigen

U kunt de lijnkleur, de lijndikte, het type streepje en de transparantie van de rand van een shape wijzigen.

Snelle taken

Taak

Actie

De kleur of opmaak van een lijn wijzigen

 1. Selecteer de shape met de rand die u wilt opmaken.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Lijn en selecteer de gewenste opmaakopties.

De lijn van een shape verwijderen

 1. Selecteer de shape met de rand die u wilt verwijderen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Lijn en selecteer Geen lijn.

Naar boven

Een nieuwe opvulling op een shape toepassen

In Visio 2010 kunt u de opvulkleur en het opvulpatroon wijzigen en zelfs uw eigen opvulpatronen aan een shape toevoegen.

Snelle taken

Taak

Actie

De opvulkleur wijzigen

 1. Selecteer de shape met de opvulling die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Opvulling en selecteer vervolgens de gewenste kleur.

De opmaak van opvulling van de ene naar de andere shape kopiëren

 1. Selecteer de shape met de opvulling die u wilt kopiëren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Opmaak kopiëren/plakken Opmaak kopiëren/plakken in Visio 2010. .

 3. Klik op de shape met de opvulling die u wilt wijzigen.

Een opvulpatroon toepassen

 1. Selecteer de shape met de opvulling die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Opvulling en selecteer Opvuloptie.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opvulling in de lijst Patroon het gewenste patroon.

 4. Selecteer de gewenste kleur in de lijst Patroonkleur.

 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Een nieuwe opvulpatroon maken

 1. Selecteer op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Weergeven/verbergen de optie Tekeningverkenner.

 2. Klik in het venster Tekeningverkenner met de rechtermuisknop op Opvulpatronen.

 3. Typ een naam voor het patroon in het dialoogvenster Nieuw patroon onder Details.

 4. Kies een optie onder Gedrag.

  Opties voor Gedrag

  • Knop in het dialoogvenster Nieuw patroon. Meerdere kopieën van de afbeelding maken om een shape op te vullen (afbeeldingen naast elkaar plaatsen)

  • Knop in het dialoogvenster Nieuw patroon. Meerdere afbeeldingen zonder vervorming weergeven langs de lijn.

  • Knop in het dialoogvenster Nieuw patroon. Een enkele afbeelding uitrekken om de shape op te vullen.

 5. Als u het patroon wilt aanpassen als de schaal van de tekenpagina wordt gewijzigd, schakelt u het selectievakje Op schaal in.

 6. Klik op OK.

 7. Open in het venster Tekeningverkenner de map Lijnpatronen, klik met de rechtermuisknop op het nieuwe patroon en klik op Patroonshape bewerken.

 8. Maak de shape of shapes die u als patroon wilt aanduiden. U kunt nieuwe shapes maken, bestaande shapes wijzigen of bitmaps invoegen.

 9. Klik op de knop Venster sluiten en klik vervolgens op Ja om het patroon bij te werken.

Opmerking: Als u dit wilt doen, moet het tabblad Ontwikkelaars op het lint zichtbaar zijn.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Visio op Opties.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Visio op het tabblad Lint aanpassen in de lijst Lint aanpassen de optie Hoofdtabbladen.

 4. Selecteer Ontwikkelaars onder Hoofdtabbladen.

 5. Klik op OK.

De opvulling van een shape verwijderen

 1. Selecteer de shape met de opvulling die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Opvulling en selecteer Geen opvulling.

Naar boven

Een schaduw op een shape toepassen

U kunt schaduwen toepassen op de shapes in uw tekening een eenvoudig de kleur, de stijl, het patroon, de grootte, de positie en de hoek van de schaduwen wijzigen.

Snelle taken

Taak

Actie

Een schaduw op een shape toepassen

 1. Selecteer de shape waarop u een schaduw wilt toepassen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Schaduw en selecteer de gewenste kleur.

Stijl, patroon, grootte of positie van een schaduw wijzigen

 1. Selecteer de shape met de schaduw die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Schaduw en selecteer Schaduwopties.

 3. Selecteer de gewenste opmaakopties in het dialoogvenster Schaduw.

 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

De schaduw van een shape verwijderen

 1. Selecteer de shape met de schaduw die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Shape op Schaduw en selecteer Geen schaduw.

Naar boven

Een thema op shapes toepassen

Wanneer u een thema toepast in Visio 2010, geeft u de opmaak (lettertype, tekstkleuren, opvulkleuren, randen en schaduwen) van elke shape op de tekenpagina op.

Met de ingebouwde thema's past u zowel kleuropmaak (tekstkleur, opvulkleur) als effecten (randstijl, schaduw) toe op shapes. U kunt ervoor kiezen alleen de effecten (rand, schaduw, lettertype en stijl van verbindingslijnen) of alleen de kleuren (van tekst, lijnen, verbindingslijnen, opvulling en schaduwen) te wijzigen van de shapes in uw tekening.

Raadpleeg voor meer informatie over thema's Uw tekeningen met thema's een professionele uitstraling meegeven.

Snelle taken

Taak

Actie

Een thema toepassen op de shapes in uw tekening

Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Thema op het gewenste thema of klik op Knopafbeelding voor meer opties.

De themakleuren wijzigen

Ga naar het tabblad Ontwerpen, klik in de groep Thema op Kleuren en selecteer de gewenste kleur.

De thema-effecten wijzigen

Ga naar het tabblad Ontwerpen, klik in de groep Thema op Effecten en selecteer de gewenste effecten.

Uw eigen thema maken

 1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Thema's op Kleuren en selecteer Nieuwe themakleuren maken.

 2. Typ in het dialoogvenster Nieuwe themakleuren onder Algemeen in het vak Naam een naam voor het nieuwe thema.

 3. Selecteer de gewenste kleuren.

 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

 5. Klik in de groep Thema's op Effecten en selecteer Nieuwe thema-effecten maken.

 6. Typ in het dialoogvenster Nieuwe thema-effecten onder Algemeen in het vak Naam de nieuwe naam die u wilt gebruiken voor het nieuwe thema.

 7. Selecteer de gewenste instellingen voor het lettertype, de lijn, de opvulling, de schaduw en de verbindingslijnen.

 8. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Een thema uit een shape verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op de shape, wijs Opmaak aan en selecteer Thema verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×