Shapes, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Shapes, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen. Door vormen of objecten te groeperen, kunt u deze allemaal tegelijk draaien, kantelen of de grootte ervan wijzigen alsof ze één vorm of object waren.

U kunt de kenmerken van alle shapes in een groep ook in één keer, zoals een vormopvulling of effect, of een effecttoevoegen aan een afbeelding wijzigen. U kunt de groepering van een groep vormen op elk gewenst moment en later opnieuw groeperen.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Druk op CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de vormen, afbeeldingen of andere objecten wilt groeperen. U moet meer dan één vorm, afbeelding of object selecteren om te kunnen inschakelen van de knop groeperen .

  Tips: 

  Let op groep afbeeldingen in Word, de optie Tekst laten teruglopen moet zijn ingesteld op een ander nummer dan in tekstregel voor elke afbeelding die u wilt groeperen. Als u wilt deze optie wijzigt, klik met de rechtermuisknop op elke afbeelding, klikt u op Terugloopen kiest u andere waarde dan tekstregel.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Tips: 

  • Als u wilt groeperen meerdere SVG pictogrammen die u moet deze eerst converteren naar vormen. Zie voor meer informatie over het ze converteren naar vormen: een afbeelding SVG in een Office-vorm omzetten.

  • Nadat u uw groep hebt gemaakt, kunt u nog altijd met één item in de groep werken. Selecteer de groep en klik vervolgens op het item om dit te selecteren.

  • Als u afbeeldingen wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Groeperen.

   de knop groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

   Opmerking: De tabbladen Opmaak van hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak van hulpmiddelen voor afbeeldingen zijn contextuele, wat betekent dat ze alleen worden weergegeven op het lint wanneer u beschikt over een shape of een afbeelding die is geselecteerd.

  • Als u vormen en andere objecten wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Groeperen.

   De knop Groeperen op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen - Opmaak

 1. Selecteer de groep waarvan u de groepering wilt opheffen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de groepering van afbeeldingen wilt opheffen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Groep opheffen.

   De knop Groep opheffen op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  • Als u de groepering van vormen en objecten wilt opheffen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Groep opheffen.

   de optie groep opheffen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

Notities: 

 • De knop Opnieuw groeperen is niet beschikbaar in Word 2013 en Word 2016. Als u opnieuw wilt groeperen, selecteert u alle vormen of afbeeldingen die u opnieuw wilt groeperen en klikt u vervolgens op Groeperen > Groeperen.

 • Als u een SmartArt-graphic in afzonderlijke vormen omgezet, kunt u niet kunt ze terug converteren naar een SmartArt-graphic of vormen opnieuw groeperen.

Voor alle apps behalve Word

 1. Selecteer de vormen, afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u vormen en objecten opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

  • Als u afbeeldingen opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

Hierna volgt een aantal redenen waarom de knop Groeperen niet beschikbaar is en wat u kunt doen om de knop weer actief te maken.

 • U hebt slechts één vorm of afbeelding geselecteerd. Zorg ervoor dat u meerdere vormen of afbeeldingen selecteert. U kunt het hulpmiddel groep niet gebruiken met SVG pictogrammen, zodat die niet tellen.

 • Als u wilt groeperen SVG pictogrammen die u moet deze eerst converteren naar vormen. Zie voor meer informatie over het ze converteren naar vormen: een afbeelding SVG in een Office-vorm omzetten.

 • Uw selectie omvat een tabel, werkblad of GIF-afbeelding. De knop Groeperen is niet beschikbaar als een van deze objecten is geselecteerd.

 • Als u Word gebruikt en afbeeldingen probeert te groeperen, is Tekstterugloop mogelijk ingesteld op In tekstregel. Met de rechtermuisknop op de afbeeldingen, Tekst laten teruglopen enwijzigen de opmaakoptie naar andere waarde dan tekstregel kiezen voor elke één afbeelding die u wilt groeperen.

 • Als u PowerPoint gebruikt, kunt u hebt geprobeerd om te groeperen iets met de tijdelijke aanduiding voor titeltekst ("Klik om toe te voegen titel") of met de tijdelijke aanduiding voor inhoud ("Klik om toe te voegen tekst").

  Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten

  In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. De vormen kunnen echter niet met de tijdelijke aanduiding voor tekst worden gegroepeerd.

  Als u de knop Groeperen wilt terughalen, verplaatst u de vorm, de afbeelding of het object naar een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding voor tekst, of verwijdert u de tijdelijke aanduiding uit de dingen die u wilt groeperen

Opmerking:  Nadat u deze oplossingen hebt geraadpleegd en de knop Groeperen nog steeds niet actief is, zoekt u in het antwoordenforum of stelt u uw vragen in het forum.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Druk de Ctrl-toets in en houd deze vast terwijl u de vormen, afbeeldingen of objecten selecteert die u wilt groeperen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Om afbeeldingen te groeperen: onder Hulpmiddelen voor afbeeldingenop het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op groep.

   Controleer of u een vorm, afbeelding of een ander object hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor afbeeldingen niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

  • Shapes groeperen en andere objecten: onder Hulpmiddelen voor tekenenop het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op groep .

  Tip: Nadat u items hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elk afzonderlijk item in de groep. Selecteer de groep en klik vervolgens op het afzonderlijke item dat u wilt selecteren.

 1. Selecteer de groep waarvan u de groepering wilt opheffen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt opheffen, vormen of andere objecten, onder Hulpmiddelen voor tekenenop het tabblad Opmaak in de groep Schikken op groep Knopafbeelding en klik vervolgens op groep opheffen.

   De lijst met groepen waarin Groeperen ongedaan maken is geselecteerd

  • Als u wilt opheffen, afbeeldingen, onder Hulpmiddelen voor afbeeldingenop het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op groep opheffen.

   De lijst met groepen waarin Groeperen ongedaan maken is geselecteerd

   Controleer of u een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

 1. Selecteer de vormen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

  Opmerking:  Als u een SmartArt-afbeelding hebt omgezet in afzonderlijke vormen, is het niet mogelijk om deze terug om te zetten in een SmartArt-afbeelding of deze opnieuw te groeperen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Naar shapes en andere objecten groeperen: onder Hulpmiddelen voor tekenenop het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op opnieuw groeperen.

  • Naar het opnieuw groeperen afbeeldingen: onder Hulpmiddelen voor afbeeldingenop het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op opnieuw groeperen.

   De lijst met groepen waarin Opnieuw groeperen is geselecteerd

   Controleer of u een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

Als uw selectie een tabel, werkblad of GIF-afbeelding omvat, is de knop Groeperen niet beschikbaar. In PowerPoint is de knop Groeperen mogelijk niet beschikbaar als de vorm, afbeelding of object in een tijdelijke aanduiding is ingevoegd of als u probeert om een tijdelijke aanduiding te groeperen, omdat tijdelijke aanduidingen niet met andere vormen, afbeeldingen of objecten kunnen worden gegroepeerd.

Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten
 • Zet de vorm, de afbeelding of het object op een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding of verwijder de tijdelijke aanduiding uit de objecten die u wilt groeperen.

Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen

 1. Druk op de opdracht ingedrukt terwijl u de muis of touchpad gebruiken om te selecteren van vormen, afbeeldingen of andere objecten die u wilt groeperen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak van de vorm of het tabblad Afbeeldingsopmaak en klik vervolgens op groep > groep.

  Opmerking: Er zijn de tabbladen Vormopmaak en Afbeeldingsopmaakcontextuele, wat betekent dat ze alleen worden weergegeven op het lint wanneer u beschikt over een shape of een afbeelding die is geselecteerd.

  Als u een groep wilt maken van geselecteerde afbeeldingen of objecten, klikt u op Groeperen.

  Office mogelijk een of beide van de volgende tabbladen, afhankelijk van de soorten objecten die zijn geselecteerd in een pagina weergeven.

  Als u een groep wilt maken van geselecteerde afbeeldingen of objecten, klikt u op Groeperen.

  Als groep niet zichtbaar is op het lint, Wellicht moet u op Schikken klikken om Groeperen te zien op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak. , klikt u op Schikken om het te openen.

Als u een groep met objecten hebt gemaakt, kunt u nog steeds met de afzonderlijk items in de groep werken door de groep te selecteren en vervolgens op het item te klikken om dit te selecteren.

Opmerking: Als de knop Groeperen niet beschikbaar is, controleert u of er meerdere objecten zijn geselecteerd. Als u geen extra object selecteren, controleert u of geen van de objecten die u wilt toevoegen aan de groep Terugloop ingesteld op tekstregel.

U wilt wellicht een groep verplaatsen, maar één vorm of afbeelding achterlaten, of uitgebreid wijzigingen aanbrengen in één vorm zonder de andere vormen in de groep te wijzigen. U doet dit door de groep objecten eerst op te heffen.

 1. Selecteer de groep met de objecten die u wilt scheiden van de andere objecten.

 2. Klik op het tabblad Opmaak van de vorm of het tabblad Afbeeldingsopmaak , klikt u op groeperenen klik vervolgens op groep opheffen.

  Als u een groep wilt opheffen, klikt u op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak op Groep opheffen.

  Als groep niet zichtbaar is op het lint, Wellicht moet u op Schikken klikken om Groeperen te zien op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak. , klikt u op Schikken om het te openen.

  Office oplost in de groep, laat de afzonderlijke objecten in de huidige locatie en geselecteerd.

Als tekstterugloop voor een object is ingesteld op tekstregel, kunt u deze niet groeperen op andere objecten. Standaard afbeeldingen met deze instelling hebben en moet u de instelling aan een afbeelding met andere objecten groeperen. Als u wilt wijzigen van de instelling, Control + klik op de afbeelding of ander object, wijs Tekstterugloopen klik vervolgens op een instelling andere dan in tekstregel. Zie meer informatie over tekstterugloop, besturingselement tekstterugloop rond objecten.

Als tekstterugloop correct is ingesteld voor de geselecteerde objecten, maar de knop groeperen niet beschikbaar voor u het antwoordenforum of stelt u uw vragen erblijft.

Notities: 

 • De knop Opnieuw groeperen is niet beschikbaar in Word 2013 en Word 2016. Als u opnieuw wilt groeperen, selecteert u alle vormen of afbeeldingen die u opnieuw wilt groeperen en klikt u vervolgens op Groeperen > Groeperen.

 • Als u een SmartArt-graphic in afzonderlijke vormen omgezet, kunt u niet kunt ze terug converteren naar een SmartArt-graphic of vormen opnieuw groeperen.

Voor alle apps behalve Word

 1. Selecteer de vormen, afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op groep > opnieuw groeperenals vormen en andere objecten op het tabblad Vormopmaak opnieuw wilt groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

  • Klik op groep > opnieuw groeperenals afbeeldingen, klik op het tabblad Afbeeldingsopmaak opnieuw wilt groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

Hierna volgt een aantal redenen waarom de knop Groeperen niet beschikbaar is en wat u kunt doen om de knop weer actief te maken.

 • U hebt slechts één vorm of afbeelding geselecteerd. Zorg ervoor dat u meerdere vormen of afbeeldingen selecteert. U kunt het hulpmiddel groep niet gebruiken met SVG pictogrammen, zodat die niet tellen.

 • Uw selectie omvat een tabel, werkblad of GIF-afbeelding. De knop Groeperen is niet beschikbaar als een van deze objecten is geselecteerd.

 • Als u Word gebruikt en afbeeldingen probeert te groeperen, is Tekstterugloop mogelijk ingesteld op In tekstregel. Met de rechtermuisknop op de afbeeldingen, Tekst laten teruglopen enwijzigen de opmaakoptie naar andere waarde dan tekstregel kiezen voor elke één afbeelding die u wilt groeperen.

 • Als u PowerPoint gebruikt, kunt u hebt geprobeerd om te groeperen iets met de tijdelijke aanduiding voor titeltekst ("Klik om toe te voegen titel") of met de tijdelijke aanduiding voor inhoud ("Klik om toe te voegen tekst").

  Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten

  In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. De vormen kunnen echter niet met de tijdelijke aanduiding voor tekst worden gegroepeerd.

  Als u de knop Groeperen wilt terughalen, verplaatst u de vorm, de afbeelding of het object naar een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding voor tekst, of verwijdert u de tijdelijke aanduiding uit de dingen die u wilt groeperen

Opmerking:  Nadat u deze oplossingen hebt geraadpleegd en de knop Groeperen nog steeds niet actief is, zoekt u in het antwoordenforum of stelt u uw vragen in het forum.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×