Shapes, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Shapes, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen. Groeperen kunt u draaien, spiegelen, verplaatsen of het formaat van alle shapes of objecten op hetzelfde moment alsof deze één vorm of object.

U kunt de kenmerken van alle shapes in een groep ook in één keer, zoals een vormopvulling of effect, of een effecttoevoegen aan een afbeelding wijzigen. U kunt de groepering van een groep vormen op elk gewenst moment en later opnieuw groeperen.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Druk op CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de vormen, afbeeldingen of andere objecten wilt groeperen. U moet meer dan één vorm, afbeelding of object selecteren om te kunnen inschakelen van de knop groeperen .

  Tip:  Voor hulp bij het selecteren van een vorm of een afbeelding raadpleegt u Een vorm of een ander object selecteren.

  Let op groep afbeeldingen in Word, de optie Tekst laten teruglopen moet zijn ingesteld op een ander nummer dan in tekstregel voor elke afbeelding die u wilt groeperen. Moet u deze optie wijzigen, klik met de rechtermuisknop op elke afbeelding op Tekstterugloopen kies andere waarde dan tekstregel

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u vormen en andere objecten wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Groeperen.

   De knop Groeperen op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen - Opmaak

  • Als u afbeeldingen wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Groeperen.

   de knop groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

   Opmerking: De tabbladen Opmaak van hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak van hulpmiddelen voor afbeeldingen zijn contextuele, wat betekent dat ze alleen worden weergegeven op het lint wanneer u beschikt over een shape of een afbeelding die is geselecteerd.

   Tips: 

   • Als u wilt groeperen meerdere SVG pictogrammen die u moet deze eerst converteren naar vormen. Zie voor meer informatie over het ze converteren naar vormen: een afbeelding SVG in een Office-vorm omzetten.

   • Nadat u uw groep hebt gemaakt, kunt u nog altijd met één item in de groep werken. Selecteer de groep en klik vervolgens op het item om dit te selecteren.

U wilt wellicht een groep verplaatsen, maar één vorm of afbeelding achterlaten, of uitgebreid wijzigingen aanbrengen in één vorm zonder de andere vormen in de groep te wijzigen.

 1. Selecteer de groep waarvan u de groepering wilt opheffen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de groepering van vormen en objecten wilt opheffen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Groep opheffen.

   de optie groep opheffen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

  • Als u de groepering van afbeeldingen wilt opheffen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Groep opheffen.

   De knop Groep opheffen op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen

Notities: 

 • De knop Opnieuw groeperen is niet beschikbaar in Word 2013 en Word 2016. Als u opnieuw wilt groeperen, selecteert u alle vormen of afbeeldingen die u opnieuw wilt groeperen en klikt u vervolgens op Groeperen > Groeperen.

 • Als u een SmartArt-graphic in afzonderlijke vormen omgezet, kunt u niet kunt ze terug converteren naar een SmartArt-graphic of vormen opnieuw groeperen.

Voor alle apps behalve Word

 1. Selecteer de vormen, afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u vormen en objecten opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

  • Als u afbeeldingen opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

Hierna volgt een aantal redenen waarom de knop Groeperen niet beschikbaar is en wat u kunt doen om de knop weer actief te maken.

 • Slechts één vorm of afbeelding is geselecteerd. Zorg ervoor dat u hebt meerdere vormen of afbeeldingen die zijn geselecteerd. U kunt het hulpmiddel groep niet gebruiken met SVG pictogrammen, zodat die niet tellen.

 • Uw selectie omvat een tabel, werkblad of GIF-afbeelding. De knop Groeperen is niet beschikbaar als een van deze objecten is geselecteerd.

 • Als u Word gebruikt en probeert om afbeeldingen te groeperen, Tekstterugloop kan worden ingesteld op tekstregel. Met de rechtermuisknop op de afbeeldingen, Tekst laten teruglopen enwijzigen de opmaakoptie naar andere waarde dan tekstregel kiezen voor elke één afbeelding die u wilt groeperen.

 • Als u PowerPoint gebruikt, kunt u hebt geprobeerd om te groeperen iets met de tijdelijke aanduiding voor titeltekst ("Klik om toe te voegen titel") of met de tijdelijke aanduiding voor inhoud ("Klik om toe te voegen tekst").

  Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten

  In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. De vormen kunnen echter niet met de tijdelijke aanduiding voor tekst worden gegroepeerd.

  Als u de knop Groeperen wilt terughalen, verplaatst u de vorm, de afbeelding of het object naar een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding voor tekst, of verwijdert u de tijdelijke aanduiding uit de dingen die u wilt groeperen

Opmerking:  Nadat u deze oplossingen hebt geraadpleegd en de knop Groeperen nog steeds niet actief is, zoekt u in het antwoordenforum of stelt u uw vragen in het forum.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Druk de Ctrl-toets in en houd deze vast terwijl u de vormen, afbeeldingen of objecten selecteert die u wilt groeperen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u vormen en andere objecten wilt groeperen: ga onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak naar de groep Schikken, klik op Knopafbeelding en vervolgens op Groeperen.

  • Als u afbeeldingen wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Groeperen.

   Controleer of u een vorm, afbeelding of een ander object hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor afbeeldingen niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

  Notities: 

  • Nadat u items hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elk afzonderlijk item in de groep. Selecteer de groep en klik vervolgens op het afzonderlijke item dat u wilt selecteren.

  • Alle afbeeldingen of objecten in de groep moeten zich in hetzelfde programma bevinden. U kunt geen vormen, afbeeldingen en andere objecten groeperen die zich in verschillende programma's bevinden.

Als u de groepering van een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten wilt opheffen (als u bijvoorbeeld een groep wilt verplaatsen, maar één vorm daarvan wilt uitsluiten, of als u uitgebreide wijzigingen aanbrengt in de ene vorm zonder de andere vormen te wijzigen), gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de groep waarvan u de groepering wilt opheffen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de groepering van vormen of andere objecten wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen.

   De lijst met groepen waarin Groeperen ongedaan maken is geselecteerd

  • Als u de groepering van afbeeldingen wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen.

   De lijst met groepen waarin Groeperen ongedaan maken is geselecteerd

   Controleer of u een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

 1. Selecteer de vormen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

  Opmerking:  Als u een SmartArt-afbeelding hebt omgezet in afzonderlijke vormen, is het niet mogelijk om deze terug om te zetten in een SmartArt-afbeelding of deze opnieuw te groeperen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u vormen en objecten wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

  • Als u de afbeeldingen opnieuw wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

   De lijst met groepen waarin Opnieuw groeperen is geselecteerd

   Controleer of u een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

Opmerking:  De knop Opnieuw groeperen is niet beschikbaar in Word 2010. Als u objecten opnieuw wilt groeperen, selecteert u alle afbeeldingen die u opnieuw wilt groeperen en klikt u vervolgens op Groeperen.

Als uw selectie een tabel, werkblad of GIF-afbeelding omvat, is de knop Groeperen niet beschikbaar. In PowerPoint is de knop Groeperen mogelijk niet beschikbaar als de vorm, afbeelding of object in een tijdelijke aanduiding is ingevoegd of als u probeert om een tijdelijke aanduiding te groeperen, omdat tijdelijke aanduidingen niet met andere vormen, afbeeldingen of objecten kunnen worden gegroepeerd.

Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten
Afb. 1 In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. Het blauwe vierkant kan echter niet worden gegroepeerd met de tijdelijke aanduiding voor inhoud ('Klik om tekst toe te voegen') of de tijdelijke aanduiding voor een titel ('Klik om een titel toe te voegen').
 • Zet de vorm, de afbeelding of het object op een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding of verwijder de tijdelijke aanduiding uit de objecten die u wilt groeperen.

Opmerking:  Als de knop Groeperen niet beschikbaar wordt nadat u de vorm, de afbeelding of het object hebt verplaatst, kunt u in de PSS Knowledge Base zoeken naar een antwoord.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Knip en plak de vormen of objecten die u wilt groeperen op het tekenpapier.

 3. Selecteer de vormen of andere objecten die u wilt groeperen.

  Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van vormen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor vormen zonder tekst: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en vervolgens op Groeperen.

  • Voor vormen met tekst: klik onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op.Groeperen

   Als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u wel een vorm of een ander object hebt geselecteerd.

 5. Sleep de gegroepeerde vormen of objecten weg van het tekenpapier.

 6. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

  Notities: 

  • Nadat u vormen of andere objecten hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elke afzonderlijke vorm of elk afzonderlijk object in de groep. Selecteer de groep en klik vervolgens op de afzonderlijke vorm of het afzonderlijke object dat u wilt selecteren.

  • U kunt geen vormen en andere objecten groeperen die zich in verschillende programma's bevinden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op elke afbeelding die u wilt groeperen en op de snelmenu, wijs naar Tekstterugloop.

 2. Klik op Vierkant of elke andere optie behalve In tekstregel.

 3. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 4. Knip en plak de afbeeldingen die u wilt groeperen op het tekenpapier.

 5. Selecteer de afbeeldingen die u wilt groeperen.

  Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van afbeeldingen.

 6. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groeperen.

  Als het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u een afbeelding of een ander object hebt geselecteerd.

 7. Sleep de gegroepeerde afbeeldingen weg van het tekenpapier.

 8. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

  Notities: 

  • Nadat u afbeeldingen of andere objecten hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elke afzonderlijke afbeelding of elk afzonderlijk object in de groep. Selecteer de groep en klik vervolgens op de afzonderlijke afbeelding die u wilt selecteren of het afzonderlijke object dat u wilt selecteren.

  • U kunt geen afbeeldingen en andere objecten groeperen die zich in verschillende programma's bevinden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding die u wilt groeperen en op de snelmenu, wijs naar Tekstterugloop.

 2. Klik op Vierkant of elke andere optie behalve In tekstregel.

 3. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 4. Knip en plak de afbeelding die u wilt groeperen op het tekenpapier.

 5. Knip en plak het tekstvak dat u wilt groeperen op het tekenpapier.

 6. Selecteer de afbeelding en het tekstvak die u wilt groeperen.

  Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van afbeeldingen en tekstvakken.

 7. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groeperen.

  Als het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u een afbeelding of een ander object hebt geselecteerd.

 8. Sleep de gegroepeerde afbeelding en tekstvak van het tekenpapier.

 9. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

  Notities: 

  • Nadat u de afbeelding en het tekstvak hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elk afzonderlijk object en dit wijzigen. Selecteer de groep en klik vervolgens op de afbeelding die u wilt selecteren of op het tekstvak dat u wilt selecteren.

  • U kunt geen afbeeldingen en andere objecten groeperen die zich in verschillende programma's bevinden.

U kunt ook een bijschrift toevoegen aan een afbeelding in Office Word 2007 zonder dat u een tekstvak gebruikt. Ga als volgt te werk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en op de snelmenu, wijs naar Bijschrift invoegen.

 2. Selecteer de gewenste opties, zoals reeds bestaande tekst, de positie van het bijschrift en optionele nummering, en klik vervolgens op OK.

U kunt nu het bijschrift selecteren en de tekst en de tekstopmaak wijzigen.

Als u de groepering van een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten wilt opheffen (als u bijvoorbeeld een groep wilt verplaatsen, maar één vorm daarvan wilt uitsluiten, of als u uitgebreide wijzigingen aanbrengt in de ene vorm zonder de andere vormen te wijzigen), gaat u als volgt te werk:

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Sleep de groep waarvan u de groepering wilt opheffen naar het tekenpapier.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de groepering van vormen zonder tekst of andere objecten wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen.
   .

  • Voor vormen met tekst: klik onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op.Groeperen

  • Als u de groepering van afbeeldingen wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen.

 4. Als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u wel een groep met vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd.

 5. Sleep de vormen, afbeeldingen of objecten van het tekenpapier.

 6. Selecteer het tekenpapier en druk vervolgens op Verwijderen.

Als u de vormen van uw SmartArt-afbeelding een complex uiterlijk wilt geven, of als u het formaat en de plaatsing van vormen in uw SmartArt-afbeelding heel precies wilt afstellen, kunt u uw SmartArt-afbeelding in afzonderlijke vormen omzetten.

Belangrijk: Nadat u uw SmartArt-afbeelding hebt omgezet in afzonderlijke vormen, is het niet mogelijk om deze terug om te zetten in een SmartArt-afbeelding. Wanneer u een SmartArt-afbeelding omzet, kunt u geen automatische opmaak op vormen toepassen en raakt u de ontwerp- en opmaakhulpmiddelen kwijt die beschikbaar zijn op het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt, met inbegrip van de galerieën Indelingen, Kleuren wijzigen en SmartArt-stijlen. In de plaats daarvan kunt u de vormen echter nog steeds opmaken met de opties op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen.

 1. Selecteer alle vormen in uw SmartArt-afbeelding.

  Als u alle vormen wilt selecteren, klikt u op een vorm en drukt u op Ctrl+A.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

 3. Als u uw SmartArt-afbeelding wilt omzetten in afzonderlijke vormen, klikt u op een ander gebied in uw document en klikt u op het tabblad Start in de groep Klembord en vervolgens op Plakken.

Opmerking: Bij het omzetten van een SmartArt-afbeelding in vormen wordt elke afzonderlijke vorm een gegroepeerde vorm. Dus voor elke vorm in uw SmartArt-afbeelding worden tijdens het plakken twee vormen gegroepeerd, een vorm is voor de tekst en de andere voor de geometrie. Als de vorm in uw SmartArt-afbeelding geen tekst bevat, ziet u, wanneer u tekst invoert in de vorm, mogelijk een lettertype- of tekstgrootte die afwijkt van die van de andere vormen.

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Sleep de vormen of objecten die u opnieuw wilt groeperen naar het tekenpapier.

 3. Selecteer de vormen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

  Als u uw SmartArt-afbeelding hebt omgezet in afzonderlijke vormen, is het niet mogelijk om deze terug om te zetten in een SmartArt-afbeelding of om ze opnieuw te groeperen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u vormen zonder tekst of andere objecten opnieuw wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

  • Als u vormen met tekst opnieuw wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op.Opnieuw groeperen.

 5. Als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u wel een groep met vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd.

 6. Sleep de opnieuw gegroepeerde vormen of objecten van het tekenpapier.

 7. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Sleep de afbeeldingen of objecten die u opnieuw wilt groeperen naar het tekenpapier.

 3. Selecteer de afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 4. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

  Als het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u een afbeelding of een ander object hebt geselecteerd.

 5. Sleep de opnieuw gegroepeerde vormen of objecten van het tekenpapier.

 6. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen

 1. Druk op de opdracht ingedrukt terwijl u de muis of touchpad gebruiken om te selecteren van vormen, afbeeldingen of andere objecten die u wilt groeperen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak van de vorm of het tabblad Opmaak van de afbeelding en klik vervolgens op groeperen > groep.

  Opmerking: Er zijn de tabbladen Vormopmaak en Afbeeldingsopmaakcontextuele, wat betekent dat ze alleen worden weergegeven op het lint wanneer u beschikt over een shape of een afbeelding die is geselecteerd.

  Als u een groep wilt maken van geselecteerde afbeeldingen of objecten, klikt u op Groeperen.

  Office mogelijk een of beide van de volgende tabbladen, afhankelijk van de soorten objecten die zijn geselecteerd in een pagina weergeven.

  Als u een groep wilt maken van geselecteerde afbeeldingen of objecten, klikt u op Groeperen.

  Als groep niet zichtbaar is op het lint, Wellicht moet u op Schikken klikken om Groeperen te zien op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak. , klikt u op Schikken om het te openen.

Nadat u een groep objecten, kunt u nog steeds werken met een afzonderlijk item in de groep door de groep te selecteren en vervolgens te klikken op het item om deze te selecteren.

Opmerking: Als de knop groeperen niet beschikbaar is, controleert u of dat er meer dan één object hebt geselecteerd. Als u geen extra object selecteren, controleert u of geen van de objecten die u wilt toevoegen aan de groep Terugloop ingesteld op tekstregel.

U wilt wellicht een groep verplaatsen, maar één vorm of afbeelding achterlaten, of uitgebreid wijzigingen aanbrengen in één vorm zonder de andere vormen in de groep te wijzigen. U doet dit door de groep objecten eerst op te heffen.

 1. Selecteer de groep met de objecten die u wilt scheiden van de andere objecten.

 2. Klik op het tabblad Opmaak van de vorm of het tabblad Afbeeldingsopmaak , klikt u op groeperenen klik vervolgens op groep opheffen.

  Als u een groep wilt opheffen, klikt u op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak op Groep opheffen.

  Als groep niet zichtbaar is op het lint, Wellicht moet u op Schikken klikken om Groeperen te zien op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak. , klikt u op Schikken om het te openen.

  Office oplost in de groep, laat de afzonderlijke objecten in de huidige locatie en geselecteerd.

Als tekstterugloop voor een object is ingesteld op tekstregel, kunt u deze niet groeperen op andere objecten. Standaard afbeeldingen met deze instelling hebben en moet u de instelling aan een afbeelding met andere objecten groeperen. Als u wilt wijzigen van de instelling, Control + klik op de afbeelding of ander object, wijs Tekstterugloopen klik vervolgens op een instelling andere dan in tekstregel. Zie meer informatie over tekstterugloop, besturingselement tekstterugloop rond objecten.

Als tekstterugloop correct is ingesteld voor de geselecteerde objecten, maar de knop groeperen niet beschikbaar voor u het antwoordenforum of stelt u uw vragen erblijft.

Notities: 

 • De knop Opnieuw groeperen is niet beschikbaar in Word 2013 en Word 2016. Als u opnieuw wilt groeperen, selecteert u alle vormen of afbeeldingen die u opnieuw wilt groeperen en klikt u vervolgens op Groeperen > Groeperen.

 • Als u een SmartArt-graphic in afzonderlijke vormen omgezet, kunt u niet kunt ze terug converteren naar een SmartArt-graphic of vormen opnieuw groeperen.

Voor alle apps behalve Word

 1. Selecteer de vormen, afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op groep als vormen en andere objecten op het tabblad Vormopmaak opnieuw wilt groeperen > opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

  • Klik op groep als afbeeldingen, klik op het tabblad Afbeeldingsopmaak opnieuw wilt groeperen > opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

Hierna volgt een aantal redenen waarom de knop Groeperen niet beschikbaar is en wat u kunt doen om de knop weer actief te maken.

 • Slechts één vorm of afbeelding is geselecteerd. Zorg ervoor dat u hebt meerdere vormen of afbeeldingen die zijn geselecteerd. U kunt het hulpmiddel groep niet gebruiken met SVG pictogrammen, zodat die niet tellen.

 • Uw selectie omvat een tabel, werkblad of GIF-afbeelding. De knop Groeperen is niet beschikbaar als een van deze objecten is geselecteerd.

 • Als u Word gebruikt en probeert om afbeeldingen te groeperen, Tekstterugloop kan worden ingesteld op tekstregel. Met de rechtermuisknop op de afbeeldingen, Tekst laten teruglopen enwijzigen de opmaakoptie naar andere waarde dan tekstregel kiezen voor elke één afbeelding die u wilt groeperen.

 • Als u PowerPoint gebruikt, kunt u hebt geprobeerd om te groeperen iets met de tijdelijke aanduiding voor titeltekst ("Klik om toe te voegen titel") of met de tijdelijke aanduiding voor inhoud ("Klik om toe te voegen tekst").

  Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten

  In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. De vormen kunnen echter niet met de tijdelijke aanduiding voor tekst worden gegroepeerd.

  Als u de knop Groeperen wilt terughalen, verplaatst u de vorm, de afbeelding of het object naar een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding voor tekst, of verwijdert u de tijdelijke aanduiding uit de dingen die u wilt groeperen

Opmerking:  Nadat u deze oplossingen hebt geraadpleegd en de knop Groeperen nog steeds niet actief is, zoekt u in het antwoordenforum of stelt u uw vragen in het forum.

Office Online biedt geen ondersteuning de groepering van objecten.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×