Shapes, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Shapes, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen. Groeperen: Hiermee kunt u alle vormen of objecten op hetzelfde moment draaien, spie gelen, verplaatsen of het formaat ervan wijzigen, alsof ze één vorm of object vormen.

U kunt ook de kenmerken van alle shapes in een groep tegelijk wijzigen, zoals het toevoegen van een opvulling of effectvan een vorm of van een effect op een afbeelding. U kunt een groep vormen op elk gewenst moment opheffen en deze later opnieuw groeperen.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Houd CTRL ingeDrukt terwijl u op de shapes, afbeeldingen of andere objecten klikt die u wilt groeperen. Als u de knop groeperen wilt inschakelen, moet u meer dan één vorm, afbeelding of object selecteren.

  Tips: 

  Als u afbeeldingen wilt groeperen in Word, moet u de optie Tekst terugloop instellen op iets anders dan in tekst regel voor elke afbeelding die u wilt groeperen. Als u deze optie wilt wijzigen, klikt u met de rechter muisknop op elke afbeelding, klikt u op Tekst terugloop en kiest u vervolgens alles, behalve in tekst regel.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Tips: 

  • Als u meerdere SVG-pictogrammen tegelijk wilt groeperen, moet u deze eerst converteren naar vormen. Zie voor meer informatie over het converteren van ze naar shapes: een SVG-afbeelding converteren naar een Office-shape.

  • Nadat u uw groep hebt gemaakt, kunt u nog altijd met één item in de groep werken. Selecteer de groep en klik vervolgens op het item om dit te selecteren.

  • Als u afbeeldingen wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Groeperen.

   de knop groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

   Opmerking: De opmaak tabbladen hulp middelen voor tekenen of hulp middelen voor afbeeldingen zijn context afhankelijke, wat betekent dat ze alleen op het lint worden weer gegeven wanneer u een vorm of afbeelding hebt geselecteerd.

  • Als u vormen en andere objecten wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Groeperen.

   De knop Groeperen op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen - Opmaak

 1. Selecteer de groep waarvan u de groepering wilt opheffen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de groepering van afbeeldingen wilt opheffen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Groep opheffen.

   De knop Groep opheffen op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  • Als u de groepering van vormen en objecten wilt opheffen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Groep opheffen.

   de optie groep opheffen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

Notities: 

 • De knop Opnieuw groeperen is niet beschikbaar in Word 2013 en Word 2016. Als u opnieuw wilt groeperen, selecteert u alle vormen of afbeeldingen die u opnieuw wilt groeperen en klikt u vervolgens op Groeperen > Groeperen.

 • Als u een SmartArt-graphic hebt omgezet in afzonderlijke vormen, kunt u deze niet terugconverteren naar een SmartArt-graphic of opnieuw groeperen.

Voor alle apps behalve Word

 1. Selecteer de vormen, afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u vormen en objecten opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op Groeperen > Opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

  • Als u afbeeldingen opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Groeperen > Opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

Hierna volgt een aantal redenen waarom de knop Groeperen niet beschikbaar is en wat u kunt doen om de knop weer actief te maken.

 • Er is slechts één vorm of afbeelding geselecteerd. Zorg ervoor dat u meerdere vormen of afbeeldingen hebt geselecteerd. U kunt het hulp middel groeperen niet gebruiken met SVG-pictogrammen, zodat deze niet worden meegeteld.

 • Als u SVG-pictogrammen samen wilt groeperen, moet u deze eerst converteren naar vormen. Zie voor meer informatie over het converteren van ze naar shapes: een SVG-afbeelding converteren naar een Office-shape.

 • Uw selectie omvat een tabel, werkblad of GIF-afbeelding. De knop Groeperen is niet beschikbaar als een van deze objecten is geselecteerd.

 • Als u Word gebruikt en u probeert afbeeldingen te groeperen, is de Tekst terugloop mogelijk ingesteld op in tekst regel. Klik met de rechter muisknop op de afbeeldingen, kies Tekst terugloop enWijzig de indelings optie in alles behalve in tekst regel voor elke afzonderlijke afbeelding die u wilt groeperen.

 • Als u Power Point gebruikt, hebt u mogelijk geprobeerd iets te groeperen met de tekst van de tijdelijke aanduiding voor de titel (Klik om een titel toe te voegen) of met de tijdelijke aanduiding voor inhoud (Klik om tekst toe te voegen).

  Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten

  In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. De vormen kunnen echter niet met de tijdelijke aanduiding voor tekst worden gegroepeerd.

  Als u de knop Groeperen wilt terughalen, verplaatst u de vorm, de afbeelding of het object naar een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding voor tekst, of verwijdert u de tijdelijke aanduiding uit de dingen die u wilt groeperen

Opmerking:  Nadat u deze oplossingen hebt geraadpleegd en de knop Groeperen nog steeds niet actief is, zoekt u in het antwoordenforum of stelt u uw vragen in het forum.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Druk de Ctrl-toets in en houd deze vast terwijl u de vormen, afbeeldingen of objecten selecteert die u wilt groeperen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u afbeeldingen wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Groeperen.

   Controleer of u een vorm, afbeelding of een ander object hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor afbeeldingen niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

  • Als u vormen en andere objecten wilt groeperen: ga onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak naar de groep Schikken, klik op Knopafbeelding en vervolgens op Groeperen.

  Tip: Nadat u items hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elk afzonderlijk item in de groep. Selecteer de groep en klik vervolgens op het afzonderlijke item dat u wilt selecteren.

 1. Selecteer de groep waarvan u de groepering wilt opheffen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de groepering van vormen of andere objecten wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen.

   De lijst met groepen waarin Groeperen ongedaan maken is geselecteerd

  • Als u de groepering van afbeeldingen wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen.

   De lijst met groepen waarin Groeperen ongedaan maken is geselecteerd

   Controleer of u een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

 1. Selecteer de vormen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

  Opmerking:  Als u een SmartArt-afbeelding hebt omgezet in afzonderlijke vormen, is het niet mogelijk om deze terug om te zetten in een SmartArt-afbeelding of deze opnieuw te groeperen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u vormen en objecten wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

  • Als u de afbeeldingen opnieuw wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

   De lijst met groepen waarin Opnieuw groeperen is geselecteerd

   Controleer of u een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd als de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet worden weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

Als uw selectie een tabel, werkblad of GIF-afbeelding omvat, is de knop Groeperen niet beschikbaar. In PowerPoint is de knop Groeperen mogelijk niet beschikbaar als de vorm, afbeelding of object in een tijdelijke aanduiding is ingevoegd of als u probeert om een tijdelijke aanduiding te groeperen, omdat tijdelijke aanduidingen niet met andere vormen, afbeeldingen of objecten kunnen worden gegroepeerd.

Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten
Afb. 1 In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. Het blauwe vierkant kan echter niet worden gegroepeerd met de tijdelijke aanduiding voor inhoud ('Klik om tekst toe te voegen') of de tijdelijke aanduiding voor een titel ('Klik om een titel toe te voegen').
 • Zet de vorm, de afbeelding of het object op een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding of verwijder de tijdelijke aanduiding uit de objecten die u wilt groeperen.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Knip en plak de vormen of objecten die u wilt groeperen op het tekenpapier.

 3. Selecteer de vormen of andere objecten die u wilt groeperen.

  Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van vormen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor vormen zonder tekst: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en vervolgens op Groeperen.

  • Voor vormen met tekst: klik onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op.Groeperen

   Als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u wel een vorm of een ander object hebt geselecteerd.

 5. Sleep de gegroepeerde vormen of objecten weg van het tekenpapier.

 6. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

  Notities: 

  • Nadat u vormen of andere objecten hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elke afzonderlijke vorm of elk afzonderlijk object in de groep. Selecteer de groep en klik vervolgens op de afzonderlijke vorm of het afzonderlijke object dat u wilt selecteren.

  • U kunt geen vormen en andere objecten groeperen die zich in verschillende programma's bevinden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op elke afbeelding die u wilt groeperen en op de snelmenu, wijs naar Tekstterugloop.

 2. Klik op Vierkant of elke andere optie behalve In tekstregel.

 3. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 4. Knip en plak de afbeeldingen die u wilt groeperen op het tekenpapier.

 5. Selecteer de afbeeldingen die u wilt groeperen.

  Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van afbeeldingen.

 6. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groeperen.

  Als het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u een afbeelding of een ander object hebt geselecteerd.

 7. Sleep de gegroepeerde afbeeldingen weg van het tekenpapier.

 8. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

  Notities: 

  • Nadat u afbeeldingen of andere objecten hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elke afzonderlijke afbeelding of elk afzonderlijk object in de groep. Selecteer de groep en klik vervolgens op de afzonderlijke afbeelding die u wilt selecteren of het afzonderlijke object dat u wilt selecteren.

  • U kunt geen afbeeldingen en andere objecten groeperen die zich in verschillende programma's bevinden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding die u wilt groeperen en op de snelmenu, wijs naar Tekstterugloop.

 2. Klik op Vierkant of elke andere optie behalve In tekstregel.

 3. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 4. Knip en plak de afbeelding die u wilt groeperen op het tekenpapier.

 5. Knip en plak het tekstvak dat u wilt groeperen op het tekenpapier.

 6. Selecteer de afbeelding en het tekstvak die u wilt groeperen.

  Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van afbeeldingen en tekstvakken.

 7. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groeperen.

  Als het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u een afbeelding of een ander object hebt geselecteerd.

 8. Sleep de gegroepeerde afbeelding en tekstvak van het tekenpapier.

 9. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

  Notities: 

  • Nadat u de afbeelding en het tekstvak hebt gegroepeerd, kunt u doorgaan met het selecteren van elk afzonderlijk object en dit wijzigen. Selecteer de groep en klik vervolgens op de afbeelding die u wilt selecteren of op het tekstvak dat u wilt selecteren.

  • U kunt geen afbeeldingen en andere objecten groeperen die zich in verschillende programma's bevinden.

U kunt ook een bijschrift toevoegen aan een afbeelding in Office Word 2007 zonder dat u een tekstvak gebruikt. Ga als volgt te werk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en op de snelmenu, wijs naar Bijschrift invoegen.

 2. Selecteer de gewenste opties, zoals reeds bestaande tekst, de positie van het bijschrift en optionele nummering, en klik vervolgens op OK.

U kunt nu het bijschrift selecteren en de tekst en de tekstopmaak wijzigen.

Als u de groepering van een groep vormen, afbeeldingen of andere objecten wilt opheffen (als u bijvoorbeeld een groep wilt verplaatsen, maar één vorm daarvan wilt uitsluiten, of als u uitgebreide wijzigingen aanbrengt in de ene vorm zonder de andere vormen te wijzigen), gaat u als volgt te werk:

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Sleep de groep waarvan u de groepering wilt opheffen naar het tekenpapier.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de groepering van vormen zonder tekst of andere objecten wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen..

  • Voor vormen met tekst: klik onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op.Groeperen

  • Als u de groepering van afbeeldingen wilt opheffen: klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Groep opheffen.

 4. Als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u wel een groep met vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd.

 5. Sleep de vormen, afbeeldingen of objecten van het tekenpapier.

 6. Selecteer het tekenpapier en druk vervolgens op Verwijderen.

Als u de vormen van uw SmartArt-afbeelding een complex uiterlijk wilt geven, of als u het formaat en de plaatsing van vormen in uw SmartArt-afbeelding heel precies wilt afstellen, kunt u uw SmartArt-afbeelding in afzonderlijke vormen omzetten.

Belangrijk: Nadat u uw SmartArt-afbeelding hebt omgezet in afzonderlijke vormen, is het niet mogelijk om deze terug om te zetten in een SmartArt-afbeelding. Wanneer u een SmartArt-afbeelding omzet, kunt u geen automatische opmaak op vormen toepassen en raakt u de ontwerp- en opmaakhulpmiddelen kwijt die beschikbaar zijn op het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt, met inbegrip van de galerieën Indelingen, Kleuren wijzigen en SmartArt-stijlen. In de plaats daarvan kunt u de vormen echter nog steeds opmaken met de opties op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen.

 1. Selecteer alle vormen in uw SmartArt-afbeelding.

  Als u alle vormen wilt selecteren, klikt u op een vorm en drukt u op Ctrl+A.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

 3. Als u uw SmartArt-afbeelding wilt omzetten in afzonderlijke vormen, klikt u op een ander gebied in uw document en klikt u op het tabblad Start in de groep Klembord en vervolgens op Plakken.

Opmerking: Bij het omzetten van een SmartArt-afbeelding in vormen wordt elke afzonderlijke vorm een gegroepeerde vorm. Dus voor elke vorm in uw SmartArt-afbeelding worden tijdens het plakken twee vormen gegroepeerd, een vorm is voor de tekst en de andere voor de geometrie. Als de vorm in uw SmartArt-afbeelding geen tekst bevat, ziet u, wanneer u tekst invoert in de vorm, mogelijk een lettertype- of tekstgrootte die afwijkt van die van de andere vormen.

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Sleep de vormen of objecten die u opnieuw wilt groeperen naar het tekenpapier.

 3. Selecteer de vormen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

  Als u uw SmartArt-afbeelding hebt omgezet in afzonderlijke vormen, is het niet mogelijk om deze terug om te zetten in een SmartArt-afbeelding of om ze opnieuw te groeperen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u vormen zonder tekst of andere objecten opnieuw wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

  • Als u vormen met tekst opnieuw wilt groeperen: klik onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op.Opnieuw groeperen.

 5. Als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u wel een groep met vormen, afbeeldingen of andere objecten hebt geselecteerd.

 6. Sleep de opnieuw gegroepeerde vormen of objecten van het tekenpapier.

 7. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

 1. Voeg een tekenpapier in. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

 2. Sleep de afbeeldingen of objecten die u opnieuw wilt groeperen naar het tekenpapier.

 3. Selecteer de afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 4. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Groeperen Knopafbeelding en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

  Als het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet wordt weergegeven, moet u controleren of u een afbeelding of een ander object hebt geselecteerd.

 5. Sleep de opnieuw gegroepeerde vormen of objecten van het tekenpapier.

 6. Selecteer het tekenpapier en druk op Verwijderen.

Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen

 1. Houd Command ingeDrukt terwijl u de muis of het touchpad gebruikt om de vormen, afbeeldingen of andere objecten te selecteren die u wilt groeperen.

 2. Klik op het tabblad vorm opmaak of het tabblad afbeeldings opmaak en klik vervolgens op groeperen > groeperen.

  Opmerking: De tabbladen vorm opmaak en afbeeldings opmaak zijn context, wat betekent dat ze alleen op het lint worden weer gegeven wanneer u een vorm of afbeelding hebt geselecteerd.

  Als u een groep wilt maken van geselecteerde afbeeldingen of objecten, klikt u op Groeperen.

  in Office kunnen een of beide tabbladen worden weer gegeven, afhankelijk van de typen objecten die momenteel op een pagina zijn geselecteerd.

  Als u een groep wilt maken van geselecteerde afbeeldingen of objecten, klikt u op Groeperen.

  Als de groep niet zichtbaar is op het lint, Wellicht moet u op Schikken klikken om Groeperen te zien op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak. u op Schikken om deze weer te geven.

Nadat u een groep objecten hebt gemaakt, kunt u nog steeds met een afzonderlijk item in de groep werken door de groep te selecteren en vervolgens op het item te klikken om het te selecteren.

Opmerking: Als de knop groeperen niet beschikbaar is, controleert u of er meer dan één object is geselecteerd. Als u geen extra object kunt selecteren, controleert u of voor geen van de objecten die u aan de groep wilt toevoegen, de Terugloop is ingesteld op in tekst regel.

U wilt wellicht een groep verplaatsen, maar één vorm of afbeelding achterlaten, of uitgebreid wijzigingen aanbrengen in één vorm zonder de andere vormen in de groep te wijzigen. U doet dit door de groep objecten eerst op te heffen.

 1. Selecteer de groep met de objecten die u wilt scheiden van de andere objecten.

 2. Klik op het tabblad vorm opmaak of afbeeldings opmaak op groeperen en klik vervolgens op groep opheffen.

  Als u een groep wilt opheffen, klikt u op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak op Groep opheffen.

  Als de groep niet zichtbaar is op het lint, Wellicht moet u op Schikken klikken om Groeperen te zien op het tabblad Vormopmaak of het tabblad Afbeeldingsopmaak. u op Schikken om deze weer te geven.

  Office lost de groep op en laat de afzonderlijke objecten op de huidige locatie staan en zijn geselecteerd.

Als tekst terugloop voor een object is ingesteld op in tekst regel, kunt u deze niet groeperen met andere objecten. Afbeeldingen hebben standaard deze instelling en u moet de instelling wijzigen om een afbeelding met andere objecten te groeperen. Als u de instelling wilt wijzigen, houdt u Control ingedrukt, klikt u op de afbeelding of een ander object, wijst u Tekst terugloop aan en klikt u op een andere instelling dan in tekst regel. Zie Tekst terugloop rond objecten best urenvoor meer informatie over tekst terugloop.

Als tekst terugloop op de juiste manier is ingesteld voor de geselecteerde objecten, maar de knop groeperen niet beschikbaar is, zoekt u in het antwoord forum of plaatst u uw vragen.

Notities: 

 • De knop Opnieuw groeperen is niet beschikbaar in Word 2013 en Word 2016. Als u opnieuw wilt groeperen, selecteert u alle vormen of afbeeldingen die u opnieuw wilt groeperen en klikt u vervolgens op Groeperen > Groeperen.

 • Als u een SmartArt-graphic hebt omgezet in afzonderlijke vormen, kunt u deze niet terugconverteren naar een SmartArt-graphic of opnieuw groeperen.

Voor alle apps behalve Word

 1. Selecteer de vormen, afbeeldingen of objecten die zich eerder in een groep bevonden.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u vormen en objecten opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad vorm opmaak op groeperen > opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor tekenen - opmaak

  • Als u afbeeldingen opnieuw wilt groeperen, klikt u op het tabblad afbeeldings opmaak op groeperen > opnieuw groeperen.

   de knop opnieuw groeperen op het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen - opmaak

Hierna volgt een aantal redenen waarom de knop Groeperen niet beschikbaar is en wat u kunt doen om de knop weer actief te maken.

 • Er is slechts één vorm of afbeelding geselecteerd. Zorg ervoor dat u meerdere vormen of afbeeldingen hebt geselecteerd. U kunt het hulp middel groeperen niet gebruiken met SVG-pictogrammen, zodat deze niet worden meegeteld.

 • Uw selectie omvat een tabel, werkblad of GIF-afbeelding. De knop Groeperen is niet beschikbaar als een van deze objecten is geselecteerd.

 • Als u Word gebruikt en u probeert afbeeldingen te groeperen, is de Tekst terugloop mogelijk ingesteld op in tekst regel. Klik met de rechter muisknop op de afbeeldingen, kies Tekst terugloop enWijzig de indelings optie in alles behalve in tekst regel voor elke afzonderlijke afbeelding die u wilt groeperen.

 • Als u Power Point gebruikt, hebt u mogelijk geprobeerd iets te groeperen met de tekst van de tijdelijke aanduiding voor de titel (Klik om een titel toe te voegen) of met de tijdelijke aanduiding voor inhoud (Klik om tekst toe te voegen).

  Een dia met twee tijdelijke aanduidingen en twee aparte objecten

  In het bovenstaande voorbeeld kunnen het blauwe vierkant en de groene cirkel samen worden gegroepeerd. De vormen kunnen echter niet met de tijdelijke aanduiding voor tekst worden gegroepeerd.

  Als u de knop Groeperen wilt terughalen, verplaatst u de vorm, de afbeelding of het object naar een andere plaats op uw dia buiten de tijdelijke aanduiding voor tekst, of verwijdert u de tijdelijke aanduiding uit de dingen die u wilt groeperen

Opmerking:  Nadat u deze oplossingen hebt geraadpleegd en de knop Groeperen nog steeds niet actief is, zoekt u in het antwoordenforum of stelt u uw vragen in het forum.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×