Serviceovereenkomst van Microsoft

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Laatst bijgewerkt: juni 2018

Dit is een overeenkomst tussen u en de Microsoft-bedrijf weergegeven in de sectie 22 van deze overeenkomst. Deze Overeenkomst verwijst naar Microsoft als "we," "ons," of "onze". Deze overeenkomst is van toepassing op Microsoft Office.com en Microsoft Office Live Web websites (en hun sites opvolgende), services (inclusief de voorlopige versie services) en software, waaronder alle updates, ondersteuning en inhoud. Deze Overeenkomst verwijst naar al deze als de "service." Deze overeenkomst omvat tevens het gebruik van eventuele aanvullende Microsoft-services waarvoor u zich aanmeldt terwijl deze overeenkomst van toepassing is, tenzij deze services vergezeld door andere voorwaarden. Als dat het geval is, zijn deze voorwaarden van toepassing. U weergeven in dat u ten minste 18 jaar of de leeftijd van de meeste waar u woont en alle gegevens die u opgeeft is waar en juiste hebt bereikt. Elke service mogelijk andere geposte kennisgevingen of codes van leiden. Verwijzingen zijn al die kennisgevingen en codes van leiden opgenomen in deze overeenkomst.

U mag de service alleen gebruiken als u de voorwaarden accepteert. Gebruik de service niet als u de voorwaarden niet accepteert. In deze overeenkomst wordt onze aansprakelijkheid beperkt en afstand gedaan van garanties voor de service voor zover dit wettelijk is toegestaan. Lees deze paragrafen van de overeenkomst goed door.

Op deze pagina

Wanneer u de service mag gebruiken

Hoe u de service mag gebruiken

Hoe u de service niet mag gebruiken

Uw serviceaccount

Gerelateerde accountgebruikers

Hoe we deze overeenkomst kunnen wijzigen

Kosten en facturering

Wijzigingen in de service; annulering of beëindiging

Beperkingen voor service

Een service kan een voorlopige versie zijn

Microsoft heeft geen redactionele zeggenschap

Privacy

Software

Materiaal dat Microsoft in licentie heeft verstrekt

Windows Live™ ID

Uw interactie met anderen

Feedback

Onze kennisgevingen aan u; uw kennisgevingen aan ons

Geen garanties

Beperking van aansprakelijkheid

Claim moet binnen één jaar worden ingediend

Microsoft bedrijf, toepasselijk recht zijn toegestaan en locatie voor het oplossen van geschillen

Contract interpretatie

Toewijzing

Overmacht

Kennisgevingen

Domain Name Service

Naar boven

1. Wanneer u de Service kan gebruiken
als u een account om het gebruik van de service maakt, kan u begint met de service zodra u klaar bent met het proces Aanmeldingsadres – omhoog. Zoals aangegeven tijdens de installatie, sommige onderdelen van de service mogelijk niet beschikbaar direct terwijl we ze voor gebruik configureren. Als u een account om het gebruik van de service niet maakt, kunt u de beschikbare service die u direct af.

Naar boven

2. hoe u kunt de Service
In de service gebruikt, zal u het volgende doen:

 • zich te houden aan alle wetten,

 • zich te houden aan alle gedragscodes of andere kennisgevingen die we verstrekken,

 • zich te houden aan het antispambeleid van Microsoft,

 • uw wachtwoord geheim te houden en

 • ons direct op de hoogte te stellen zodra u weet dat de veiligheid van de service in gevaar is gekomen.

Naar boven

3. hoe u de Service niet mag gebruiken
bij het gebruik van de service mag u niet

 • de service gebruiken op een wijze die schadelijk is voor Microsoft of diens gelieerde ondernemingen, wederverkopers, distributeurs en/of leveranciers (gezamenlijk de “Microsoft-partijen”) of enige klant van een Microsoft-partij,

 • u schuldig maken aan onwettig gedrag, dit mogelijk maken of dit stimuleren,

 • de service (of de netwerken die zijn verbonden met de service) beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden of het iemand onmogelijk maken om de service met plezier te gebruiken,

 • de service geheel of gedeeltelijk doorverkopen of opnieuw distribueren, tenzij dit is toegestaan volgens een overeenkomst met Microsoft,

 • enig gedeelte van de service gebruiken als bestemming voor koppelingen in ongevraagde bulkberichten of ongevraagde commerciële berichten (“spam”),

 • ongeautoriseerde software of services van derden gebruiken om toegang te krijgen tot het Microsoft-netwerk voor instant messaging (momenteel bekend als de service .NET Messenger),

 • geautomatiseerde processen of services gebruiken om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de service (zoals een bot, een spider, periodieke cache voor door Microsoft opgeslagen gegevens of 'metazoekopdrachten') of

 • ongeautoriseerde middelen gebruiken om de service te wijzigen of opnieuw te routeren of om pogingen hiertoe te ondernemen.

Naar boven

4. uw serviceaccount
u mogelijk een serviceaccount en wachtwoord voor de service definiëren. De service mogelijk kunt u andere personen maken lidaccounts en wachtwoorden opnieuw instellen dat is gekoppeld aan uw account hebt. Verwijst naar de volgende 'gekoppelde accounts." U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten onder uw account, gekoppelde accounts en wachtwoorden.

Naar boven

5. gebruikers van gekoppelde accounts
als u de gebruiker van een gekoppeld account bent en klikt u degene die het serviceaccount volledige controle over uw gekoppelde account heeft. Dit besturingselement bevat de rechterkant om te beëindigen van de service, te sluiten of te wijzigen van uw gekoppelde account op elk gewenst moment en in sommige gevallen, aanvragen en ontvangen van de computer en service gebruik van gegevens betrekking hebben op uw gekoppelde account. Alle gegevens die betrekking hebben op uw gekoppelde account is die worden verzameld en bezorgd bij de eigenaar van een account en Microsoft.

Naar boven

6. hoe wij dit Contract kunnen wijzigen
Microsoft deze overeenkomst op elk gewenst moment zonder kennisgeving kan worden gewijzigd. Als we een materiaalresource wijziging in deze overeenkomst aanbrengt, melding we u ten minste 30 dagen voordat de wijziging plaatsvindt. Als u niet mee eens de wijziging, moet u annuleren en het gebruik van de service voordat de wijziging plaatsvindt beëindigen. Als u niet met de service stopt, blijven gebruiken van de service niet onder de gewijzigde overeenkomst.

Naar boven

7. kosten en facturering
deze sectie wordt toegepast in alle situaties waarin u Microsoft rechtstreeks voor een service betaalt. Als u een ander bedrijf dan Microsoft voor een service betaalt, klikt u vervolgens zijn de kosten en facturering termen op de wijze beschreven die door het bedrijf. Zelfs als u niet voor de service betalen, gelden de andere kosten incidentele over het gebruik van de service; bijvoorbeeld kosten voor de telefoon of internettoegang, mobiele tekst SMS, draadloze service en andere gegevens verzendingen.

 • Betaling. Wanneer u zich aanmeldt voor de service, geeft u een betalingsmethode op. U bevestigt dat u bent gemachtigd om de betalingsmethode te gebruiken. U geeft ons toestemming om via de betalingsmethode de kosten te voldoen voor de service en voor elke betaalde functie van de service waarvoor u zich aanmeldt of die u gebruikt zolang de overeenkomst geldt. Als het bedrag dat dient te worden voldaan via uw betalingsmethode, groter is dan het bedrag waarvoor u vooraf toestemming hebt verleend, laten we uiterlijk tien dagen van tevoren weten welk bedrag we in rekening zullen brengen.

 • Kosten. U betalen kosten vooraf. We kunnen u tegelijk rekening voor meer dan een van de voorgaande billing perioden te brengen. Als we u servernamen dat de service voor onbepaalde tijd krijgt of recurringly worden gefactureerd, kunnen we uw service uitbreiden en u kosten in rekening voor de nieuwe termijn.

 • Updates voor uw factureringsaccount. U bewaart alle gegevens in uw account billing nauwkeurige en huidige, inclusief uw factuuradres en een vervaldatum voor uw betalingsmethode. U kunt wijzigingen aanbrengen in uw factuuradres account voor https://billing.microsoft.comen openen. Op elk gewenst moment kunt u uw betalingsmethode wijzigen. Als u Vertel ons om te stoppen met het gebruik van uw betalingsmethode en geen alternatieve betalingsmethode bieden, zullen we uw service annuleren. Uw mededeling aan ons is niet van invloed op de kosten die we rekening brengen voordat we redelijk op uw verzoek kan reageren.

 • Proefabonnement periode aanbiedingen. Mogelijk ontvangt u een beperkte periode van gratis service of enkele andere evaluatieversie periode aanbieding. Tenzij we u anderszins vertellen, als u aan een proefperiode deelneemt mogelijk is, moet u de service annuleren door het einde van de proefperiode om te voorkomen dat kosten of steeds is uw service vervangen door een service waarvoor er geen abonnement te betalen. Als u uw service niet annuleert en we zijn u verteld dat de service automatisch worden geconverteerd naar een betaald abonnement aan het einde van de proefperiode, klik Autoriseer u wij kosten in rekening uw betalingsmethode voor de service. Als we uw service aan een waarvoor er geen abonnement te betalen is, downgraden een deel van uw gegevens mogelijk niet beschikbaar zijn voor u en Microsoft mogelijk die gegevens verwijderenpermanent van onze servers. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om back-up van uw gegevens en ervoor zorgen dat uw belangrijkste middel bedrijven bij te houden.

 • Prijzen en prijsverhogingen.

  • De prijs voor de service is exclusief belastingen, kosten voor telefoon en internettoegang, sms-berichten, draadloze services en andere gegevenstransmissies, tenzij anderszins is vermeld. Deze belastingen en kosten zijn uw verantwoordelijkheid. Afrekeningen waarbij valuta's worden omgerekend, zijn gebaseerd op uw overeenkomst met de leverancier van uw betalingsmethode.

  • Als er een specifieke tijdsduur of prijs voor uw serviceaanbod geldt, blijft die prijs van kracht gedurende deze periode. Wanneer de periode van de aanbieding is afgelopen, brengen we u een nieuwe prijs in rekening voor deze service.

  • We kunnen de prijs van de service regelmatig wijzigen, maar we stellen u minimaal dertig dagen voordat een nieuwe prijs ingaat hiervan op de hoogte. Als u niet instemt met de nieuwe prijs, moet u het gebruik van de service onderbreken en stopzetten voordat de nieuwe prijs ingaat. Als uw service een periodiek karakter heeft (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks), gaat de nieuwe prijs in op de datum die we aangeven.

 • Omzetting van service. Mogelijk kunt u de service omzetten in een andere service. In dat geval geeft u ons toestemming om nieuwe servicekosten te voldoen via uw betalingsmethode. Als u overstapt op een service waarvoor we geen of lagere abonnementskosten in rekening brengen, kunnen we het ongebruikte gedeelte van de abonnementskosten voor de eerder gebruikte service of verschillen tussen de servicekosten restitueren. We zijn hiertoe echter niet verplicht. U kunt restituties niet verrekenen met andere services.

 • Restituties. Alle kosten kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij nadrukkelijk anderszins is vermeld of wettelijk anderszins is bepaald. De kosten voor restituties komen voor uw rekening, tenzij wettelijk anderszins is bepaald.

 • Betalingen voor u. Als u wilt een betaling ontvangt, moet u ons direct opgeven met alle gegevens moeten we de betaling (bijvoorbeeld bankrekening informatie voor het ontvangen van de te betalen). U moet opnemen met de gevraagde voordat uw recht op betaling ontvangen toenemen gegevens opgeven. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de gegevens die u opgeeft en eventuele belastingen die ten gevolge van een betaling ontvangen. Als u een betaling die niet vanwege u is ontvangt, kunnen we omkeren of return van de betaling zoeken en u akkoord gaat met ons samen te werken.

 • Online -instructie; Fouten. We alleen krijgt u een online factuuroverzicht. Ga naar https://billing.microsoft.com wilt weergeven, afdrukken of een kopie van het papier van uw instructie aanvragen. Als u ons een kopie van e-mail naar u vraagt, kan eBay u betalen. Microsoft verstrekt kan alleen papier die betrekking heeft op de 120 dagen voordat uw aanvraag kunt invullen. Als er een fout op uw factuur maakt, we wordt het gecorrigeerd direct nadat u Vertel ons en gaan we de kosten. U moet dit ons binnen 120 dagen nadat een fout wordt weergegeven op uw factuur. Als u niet ons binnen deze termijn weet, we niet nodig om de fout te corrigeren. u ons in alle aansprakelijkheid en vorderingen betreffende fouten die u niet ons binnen 120 dagen meldt nadat de fout voor het eerst wordt weergegeven op uw online instructie loslaat. Als u niet ons binnen deze termijn weet, we niet nodig om de fout te corrigeren.

 • Te late betalingen. Behalve voor zover dit wettelijk is verboden, kunnen we kosten voor te late betalingen in rekening brengen als u niet tijdig betaalt, ongeacht eventuele geschillen die u rond de factuur hebt gestart. U dient deze kosten voor te late betalingen voldoen wanneer we u hiervoor factureren. De kosten voor te late betalingen bedragen 1% van het onbetaalde bedrag per maand of het maximale tarief dat wettelijk is toegestaan, waarbij het laagste bedrag geldt. We kunnen derden inschakelen om achterstallige bedragen te incasseren. U dient te betalen voor alle redelijke kosten die we maken om achterstallige bedragen te incasseren, bijvoorbeeld redelijke kosten voor juridische bijstand of andere wettelijke kosten en tarieven. We kunnen uw service opschorten of annuleren als u het volledige bedrag niet op tijd betaalt.

Naar boven

8. wijzigingen in de Service; Annuleren of beëindigen

 • Door Microsoft. We kunnen de service op elk gewenst moment en om enigerlei reden zonder kennisgeving wijzigen. We kunnen uw service volledig of gedeeltelijk, op elk gewenst moment en om enigerlei reden zonder kennisgeving annuleren of opschorten, bijvoorbeeld als u de voorwaarden van deze overeenkomst overtreedt. In dat geval vervalt direct uw gebruiksrecht voor de service. Als u de service annuleert, bent u nog altijd verplicht om openstaande kosten voor uw factureringsaccount te voldoen. Als we de service zonder reden annuleren, restitueren we het ongebruikte gedeelte van uw servicekosten voor die periode naar verhouding.

 • Door u. U kunt uw service annuleren op elk gewenst moment voor welke reden dan ook. Ga naar https://billing.microsoft.com voor informatie over het annuleren van uw service. Bepaalde aanbiedingen service mogelijk kosten geannuleerd en u alle annulering kosten zoals opgegeven in de materialen voor de aanbieding betalen. Annulering van de service door u wordt niet verplicht om het betaalde aan uw rekening te wijzigen.

 • Gegevens. Nadat de service om welke reden ook door u of ons is beëindigd of geannuleerd, kan Microsoft uw gegevens permanent van de servers verwijderen. U dient zelf de benodigde stappen te ondernemen om een back-up van uw gegevens te maken en ervoor te zorgen dat u uw primaire bedrijfsmiddelen onderhoudt.

 • Afstand van rechten en plichten. Voor zover nodig om deze overeenkomst te beëindigen, doet elke partij afstand van alle rechten en plichten uit hoofde van toepasselijke wetten of voorschriften om deze overeenkomst via de tussenkomst van een rechtbank te laten ontbinden of om hierom te verzoeken.

Naar boven

9. limieten van de Service
Microsoft kan vaststellen beperkingen ten aanzien van de service. Bijvoorbeeld we mogelijk te beperken

 • hoeveel dagen e-mailberichten, publicaties op prikborden en andere door Microsoft, u of andere gebruikers gepubliceerde of verstrekte inhoud behouden blijven,

 • hoeveel e-mailberichten u mag verzenden of ontvangen via de service en hoe groot deze berichten mogen zijn,

 • over hoeveel opslagruimte u maximaal beschikt op de servers van Microsoft,

 • hoeveel bandbreedte beschikbaar is voor verkeer naar een website die we voor u hosten,

 • uit hoeveel gebruikers uw account of een gerelateerde account mag bestaan,

 • op hoeveel serviceaccounts u zich kunt abonneren met één creditcard,

 • hoelang we een inactieve serviceaccount behouden (gedefinieerd als een account waarmee u zich gedurende lange tijd niet hebt aangemeld bij de service) en

 • hoeveel transacties u kunt uitvoeren via de service.

Als u de gepubliceerde servicelimieten overschrijdt, behoudt Microsoft zich het recht voor om uw service te annuleren.

Naar boven

10. een Service mogelijk een voorlopige versie
een bepaalde service mogelijk een voorlopige versie. Werkt mogelijk niet de definitieve versie van de functie of de service wordt manier. We kunnen deze wijzigen voor de definitieve, commerciële versie. Het is mogelijk niet een commerciële versie. Ook behoudt het recht te wijzigen van een voorlopige versie-service op elk gewenst moment zonder tevoren aan u.

Naar boven

11. Microsoft doet, hebben geen redactionele controle

 • Inhoud. Microsoft, u, uw gerelateerde accountgebruikers en derden mogen materiaal, waaronder gegevens, documenten, informatie, advertenties, communicatie, berichten en koppelingen naar websites van derden (“inhoud”), publiceren of opslaan via de service. De service bevat openbaar toegankelijke gedeelten, zoals een openbare website die Microsoft voor u host, een bulletinboard voor de community, een gedeelde agenda of andere openbare gebieden waar u met anderen kunt communiceren (“openbare gedeelten van de service”). Hieronder vallen ook gedeelten van de service waar u de toegang van anderen kunt controleren, zoals gedeelde werksites op Microsoft-servers (“besloten gebieden van de service”).

 • Intellectuele-eigendomsrechten. Microsoft staat het ongeautoriseerde gebruik van door copyright of andere intellectuele-eigendomsrechten beschermde inhoud niet toe en keurt dit niet goed. U begrijpt dat u in strijd met deze overeenkomst handelt als u inhoudt deelt waarmee het copyright en de intellectuele-eigendomsrechten van derden worden geschonden. U verklaart en garandeert dat het gebruik en de publicatie van inhoud door u niet in strijd zijn met de intellectuele-eigendomsrechten van derden. U begrijpt dat Microsoft inhoud op elk gewenst moment zonder kennisgeving kan verwijderen wanneer de inhoud in strijd is met deze overeenkomst of een toepasselijke gedragscode, of wanneer we goede reden hebben om aan te nemen dat dit nodig is.

 • Inhoud publiceren. U begrijpt dat Microsoft door u en andere personen gepubliceerde of verstrekte inhoud niet controleert of steunt. Microsoft doet geen aanspraak op het eigendom van door u en andere personen gepubliceerde of verstrekte inhoud. Door inhoud te publiceren of verstrekken verleent u Microsoft en het publiek (voor inhoud die in openbare gedeelten van de service is gepubliceerd) of leden van het publiek aan wie u toegang hebt verleend (voor inhoud die is gepubliceerd in besloten gedeelten van de website) gratis, onbeperkt, wereldwijd en permanent toestemming om

  • de inhoud in verband met de service te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren en weer te geven, en

  • uw naam bij de inhoud te publiceren.

   U biedt het publiek of andere leden van het publiek aan wie u toegang hebt verleend, toestemming om deze rechten aan anderen te verstrekken. U verklaart en garandeert dat u over alle benodigde rechten beschikt om de rechten in deze paragraaf te verlenen en dat het gebruik en de publicatie van de inhoud niet in strijd zijn met de wetgeving. Microsoft betaalt u niet voor inhoud die u in openbare gedeelten van de service publiceert. Deze paragraaf is alleen van toepassing op wettelijk toelaatbare inhoud en alleen voor zover het gebruik en de publicatie van de wettelijk toelaatbare inhoud niet in strijd zijn met de wetgeving.

 • Besloten gebieden van de service. U begrijpt dat technische verwerking van inhoud in besloten gebieden van de service soms nodig is om

  • de inhoud op te slaan en op te halen,

  • te voldoen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of

  • te voldoen aan de beperkingen van de service.

 • Koppelingen naar websites van derden. De service kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Deze websites van derden vallen buiten het beheer van Microsoft. Als Microsoft deze koppelingen in de service heeft opgenomen, verstrekken we deze alleen gemakshalve. De vermelding van deze koppelingen betekent niet dat Microsoft een website, service of product van derden onderschrijft. Microsoft behoudt zich het recht voor om koppelingen naar websites van derden uit te schakelen die u of andere klanten publiceren in de service.

Naar boven

12. privacy

 • Toegang en Uitlekt. Om te werken en de services bieden, we bepaalde gegevens verzamelen over u. We gebruiken en voorkomen dat gegevens zoals is beschreven in de Privacyverklaring van Microsoft Online . Met name, kunnen we toegang tot of informatie over uzelf, inclusief de inhoud van uw communicatie om bekend te maken

  • te voldoen aan de wetgeving of te reageren op juridische verzoeken of processen,

  • de rechten of eigendommen van Microsoft of onze klanten te beschermen, waaronder de handhaving van onze overeenkomsten of beleidsregels waaronder uw gebruik van de services valt, of

  • te handelen wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke toegang of openbaarmaking nodig is om de persoonlijke veiligheid van Microsoft-medewerkers, klanten of het publiek te beschermen.

   U stemt in met de toegang en openbaarmaking die in deze paragraaf zijn beschreven.

 • Overdracht van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens die worden verzameld door de service kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land of regio waarin Microsoft of haar partners, dochterondernemingen of agenten vestigingen. Met behulp van de service, gaat u naar een dergelijke overdracht van gegevens buiten uw land of regio akkoord. Microsoft houdt zich aan het veilige kader zoals set vierde afdeling of Commerce in de Verenigde Staten met betrekking tot de siteverzameling, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie. U kunt meer informatie over de overdracht van deze gegevens in de Privacyverklaring.

 • Prestatie- en gebruiksgegevens. Teneinde de service aan u te kunnen verstrekken, verzamelen we soms bepaalde gegevens over serviceprestaties, uw computer en uw servicegebruik. We kunnen deze gegevens automatisch uploaden vanaf uw computer. Deze gegevens kunnen niet persoonlijk tot u worden herleid.

 • Filtertechnologie. We kunnen technologie of andere middelen gebruiken om de service te beschermen, om onze klanten te beschermen of om te voorkomen dat u deze overeenkomst overtreedt. Voorbeelden zijn filters waarmee spam en virussen worden tegengehouden en de beveiliging wordt verbeterd. Deze middelen kunnen uw gebruik van de service belemmeren.

 • Uw privacypraktijken. Als u de service gebruikt, kunt u mogelijk persoonlijke gegevens over derden verzamelen via uw interactie met deze derden. In dat geval stemt u ermee in om (a) een privacybeleid te publiceren op uw website waarin u in ieder geval aangeeft hoe u gebruikmaakt van persoonlijke gegevens die u over deze derden verzamelt, (b) een hyperlink naar uw privacybeleid weer te geven op de startpagina van uw website en op alle pagina's waarop u persoonlijke gegevens van derden verzamelt, inclusief de pagina's voor uitchecken, en (c) persoonlijke gegevens alleen te gebruiken zoals nadrukkelijk is toegestaan volgens uw privacybeleid.

Naar boven

13. software

 • Gebruik. Als u van ons software ontvangt als onderdeel van de service, valt uw gebruik van deze software onder de voorwaarden van de licentie die ter acceptatie wordt weergegeven voor deze software. Als er geen licentie wordt weergegeven, verlenen we (of, afhankelijk van waar u woont, een van onze gelieerde ondernemingen) het gebruiksrecht voor de software alleen om de service te gebruiken zoals volgens deze overeenkomst is toegestaan, en alleen voor het aantal computers dat in uw serviceaanbieding is vermeld. We (of, afhankelijk van waar u woont, een van onze gelieerde ondernemingen) behouden alle overige rechten op de software voor. Tenzij we u anderszins laten weten, eindigt uw gebruiksrecht voor de software wanneer dit wordt beëindigd of verloopt. U moet de software dan direct verwijderen. We kunnen de software uitschakelen na de datum waarop de service is beëindigd.

 • Update. We kunnen automatisch uw versie van de software controleren. We kunnen automatisch upgrades voor de software downloaden naar uw computer om de service bij te werken, te verbeteren en verder te ontwikkelen.

 • Reikwijdte van licentie. De software wordt beschermd door copyright en andere wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. De software wordt in licentie verstrekt, niet verkocht. Deze overeenkomst verleent u alleen enkele gebruiksrechten voor de software. Microsoft behoudt alle overige rechten voor. U mag de software van de service niet disassembleren, decompileren of aan reverse-engineering onderwerpen, tenzij en alleen voor zover deze activiteit nadrukkelijk wettelijk is toegestaan.

 • Exporteren wettelijke. De software is onderhevig aan de Verenigde Staten exporteren wetgeving. U moet voldoen aan alle nationale en internationale exporteren wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de software. Beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en einde gebruik opnemen deze wettelijke Zie www.microsoft.com/exportingvoor aanvullende informatie.

Naar boven

14. materialen die Microsoft-licenties aan u

 • Media-elementen en Sjablonen. Wellicht toegang tot het media-afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden, muziek, vormen, videoclips, sjablonen en andere vormen van downloadbare inhoud ("media-elementen") die zijn gekoppeld aan de service. Als Ja, u mogelijk kopiëren en gebruiken van de media-elementen en licentiëren, weergeven en distribueren, samen met uw wijzigingen als onderdeel van uw softwareproducten, zoals uw websites, maar u mag niet (i) verkopen, in licentie of kopieën van de media-elementen door te distribueren zichzelf of als onderdeel van een siteverzameling of product als de primaire waarde van het product in de media-elementen is; (ii) verlenen klanten van uw product enkel recht op licenties of distribueren van de media-elementen; (iii) licentie of distribueren op een van de media-elementen die in de vorm van herkenbare personen, overheden, logo's, initialen, symbolen, handelsmerken of entiteiten voor commerciële doeleinden of als u wilt express of een goedkeuring of koppeling opnemen met een productcode, entiteit of activiteit; of iv aanstootgevende of lasterlijk maken, zoals gedefinieerd door recht op het moment dat het werk dat is gemaakt, met behulp van de media-elementen.

  Als u media-elementen en sjablonen ophalen van de website van Microsoft Office.com (of opvolgende site), mag u ze alleen als u een geldige licentie hebt voor een Microsoft Office-suite of op een van de programma's of een Microsoft-software-product dat Microsoft Clip bevat Galerie of Microsoft Mediagalerie (of een Microsoft-vervanging van de Microsoft Mediagalerie).

 • Documenten. Mogelijk hebt u toegang tot informatie over de service, zoals whitepapers, Knowledge Base-artikelen, gegevensbladen en veelgestelde vragen ("documenten"). U mag de documenten alleen ter informatie gebruiken. U mag de documenten niet kopiëren, distribueren of wijzigen en hiervan geen afgeleide werken maken. Wettelijk erkende onderwijsinstellingen mogen de documenten alleen downloaden en kopiëren voor distributie in het leslokaal.

 • Beperkingen. De licentie voor het gebruik van via de service verstrekte media-elementen, sjablonen en documenten omvat geen licentie voor het ontwerp of de lay-out van de service of voor enige website waarvan Microsoft eigenaar is of die door Microsoft wordt geëxploiteerd, in licentie is verstrekt of wordt gecontroleerd. U mag logo's, schema's, geluiden of afbeeldingen van de service niet kopiëren of opnieuw verzenden, tenzij Microsoft nadrukkelijk hiervoor toestemming heeft verleend. Microsoft en diens leveranciers garanderen niet dat media-elementen, sjablonen en documenten nauwkeurig en geschikt voor uw doeleinden zijn. Het feit dat ze zijn opgenomen in de service, betekent niet dat ze worden onderschreven door Microsoft. Niets in de service is bedoeld als professioneel advies, inclusief maar niet beperkt tot adviezen voor beleggingen, belastingen of juridische kwesties.

Naar boven

15. Windows Live™ ID
kunnen wij u met Windows Live ID-referenties voor gebruik met de service. Windows Live ID is een meerdere doeleinden verificatie-webservice die kunt u gemakkelijk kunt aanmelden bij websites. U kunt geen software of hardware die Hiermee reduceert u het aantal gebruikers rechtstreeks toegang krijgen tot of gebruik van Windows Live ID (ook wel 'multiplexing' of 'groepsgewijze' software of hardware pas genoemd). U bent verantwoordelijk voor elke transactie met derden (inclusief adverteerders) die ondersteuning bieden voor Windows Live-ID, met inbegrip van de geadresseerde en betaling van goederen en services. Deze overeenkomst op u van toepassing wanneer u toegang tot of Windows Live ID-referenties gebruiken. Wanneer u Windows Live ID hebt gebruikt voor toegang tot een site of service, de bepalingen en voorwaarden voor deze site of service mogelijk ook van toepassing voor u. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden voor elke site of de service die u bezoekt.

Naar boven

16. uw transacties met anderen
als u van een derde partij (met inbegrip van derden aangeboden services) tot en met de service, u begrijpen dat de relatie met betrekking tot deze dingen met de derde rechtstreeks en niet met is Microsoft. In het geval u een claim die verband houden met de of uw relatie implicates bevestigen met een derde partij, wordt u van dergelijke claimen ten opzichte van de derde alleen bevestiging en u wordt niet doen gelden een dergelijke claimen ten opzichte van Microsoft, zelfs als Microsoft facturering voor de derde ontvangt partij aanbod. U bent verantwoordelijk voor uw transacties met dragen aan derden, inclusief

 • de levering en betaling van goederen en services,

 • de verwerking en controle van orders, betalingen en andere transacties,

 • ondersteuning van klanten in verband met orders of transacties (zoals zoekgeraakte orders, geschillen rond facturering, betalingen),

 • het vaststellen, incasseren en overmaken naar de betreffende dienst van alle belastingen (indien van toepassing) ten gevolge van of in verband met dergelijke orders of transacties, en

 • de aankoop en het gebruik door u en uw gerelateerde accounts van producten of services van derden.

U verklaart en garandeert dat

 • de producten en services waarvoor u adverteert, die u verkoopt en die u distribueert, wettelijk mogen worden verkocht en gedistribueerd en niet in strijd zijn met deze overeenkomst,

 • u over alle benodigde vergunningen beschikt om de aangeboden goederen en services te verkopen, te distribueren en hiervoor te adverteren,

 • alle verkopen en advertenties voldoen aan de toepasselijke wetgeving en

 • u voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften (waaronder privacywetten en -voorschriften die verband houden met de verzameling door u van gegevens van derden).

Naar boven

17. feedback
als u feedback over de service naar Microsoft geven, geeft u naar Microsoft, gratis het recht om te gebruiken, delen en uw feedback op geen enkele manier en voor doeleinden commerciële. U ook geven aan derden gratis alle patentrechten die u nodig hebt voor hun producten, technologieën en services te gebruiken of een bepaalde gedeelten van een Microsoft-software of service die het soort feedback bevat. U geeft geen feedback weergegeven die wordt gebruikt met een licentie waarvoor Microsoft software of documentatie aan derden licentie omdat we uw feedback in deze opnemen. Deze rechten deze overeenkomst worden bewaard.

Naar boven

18. Onze kennisgevingen aan u; Uw kennisgevingen aan ons
deze overeenkomst is elektronisch. We hebt toegezegd waarnaar u bepaalde gegevens met betrekking tot de service en er rechts waarnaar u deze informatie elektronisch is. Er zijn mogelijk andere informatie over de service die wij te verzenden naar u wettelijk verplicht zijn. We mogelijk moet u deze informatie sturen elektronisch.

We kunnen vereiste informatie als volgt naar u verzenden:

 • per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u zich aanmeldde voor de service, of

 • Klik op uw startpagina worden weergegeven wanneer we eerst verzendt u een e-mailbericht dat u wordt gewaarschuwd voor het bericht op uw startpagina.

Kennisgevingen worden geacht te zijn verzonden en ontvangen op de datum waarop de e-mail is verstuurd. Zolang u de toegang heeft tot en gebruik kunt maken van de service, beschikt u over de benodigde software en hardware om deze kennisgevingen te ontvangen. Als u kennisgevingen niet langs elektronische weg wilt ontvangen, moet u de service annuleren.

U kunt Microsoft kennisgevingen mogelijk geven, die op uw startpagina of https://billing.microsoft.com.

Naar boven

19. geen garanties met
Microsoft garandeert geen over de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, of actueel de service of de resultaten van de service. U weten dat de beveiligingsmechanismen in de service inherent beperkingen hebben en dat u verantwoordelijk bent voor het bepalen van dat de service aan uw wensen voldoet.

We leveren de service als zodanig, met alle fouten en zoals beschikbaar. U draagt het risico voor het gebruik van de service. Voor zover wettelijk is toegestaan, verlenen de Microsoft-partijen geen expliciete garanties en stellen ze geen voorwaarden. Mogelijk beschikt u volgens uw lokale wetgeving over aanvullende rechten die niet kunnen worden gewijzigd met deze overeenkomst. Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten we alle impliciete garanties of voorwaarden uit, waaronder garanties met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, het niet-inbreukmakende karakter van de service en toereikende kwaliteit.

Naar boven

20. beperking van aansprakelijkheid
kunt u alleen directe schade maximaal gelijk is aan de kosten van uw service voor één maand uit de Microsoft-partijen terugzetten of het overeenkomstige bedrag van $5 USD (afhankelijk is groter). Voor zover die vorderingen op grond recht zijn toegestaan, u andere schade niet herstellen van de Microsoft-partijen, inclusief gevolgschade, winst, speciale, indirecte of incidentele schade.

Deze beperking geldt voor alles in verband met:

 • de service,

 • inhoud (inclusief code) op websites van derden, programma's van derden of gedrag van derden,

 • virussen of andere verstorende functies die van invloed zijn op uw toegang tot of gebruik van de service,

 • incompatibiliteit tussen de service en andere services, software en hardware,

 • vertragingen of fouten die kunnen optreden waardoor u transacties in verband met de service niet nauwkeurig of tijdig kunt starten, uitvoeren of voltooien, en

 • claims wegens contractbreuk, overtreding van garantiebepalingen of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad.

De beperking is zelfs van toepassing als

 • u met deze verhaalsmogelijkheid niet volledig schadeloos wordt gesteld voor enig verlies of als deze verhaalsmogelijkheid het essentiële doel niet heeft gediend, of

 • Microsoft op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade.

In sommige staten mag incidentele of gevolgschade niet worden uitgesloten of beperkt, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Ze zijn mogelijk ook niet op u van toepassing omdat in uw provincie, land of regio incidentele, gevolg- of andere schade niet mag worden uitgesloten of beperkt.

Naar boven

21. claims moet binnen een jaar worden ingediend
voor zover die vorderingen op grond recht zijn toegestaan, moet een claim met betrekking tot deze overeenkomst of de service binnen één jaar worden ingediend. De periode van een jaar begint op de datum waarop de aanvraag voor het eerst kan worden ingediend. Deze als niet wordt ingediend, en vervolgens deze claim voorgoed geblokkeerd. In deze sectie geldt voor u en uw opvolgende taken. Dit geldt ook voor Microsoft en de opvolgende taken en wijst.

Naar boven

22. Microsoft bedrijf, toepasselijk recht zijn toegestaan en locatie voor het oplossen van geschillen

Deze overeenkomst is tussen u en de Microsoft-vestiging in uw land of regio. Selecteer in de onderstaande tabel het land of de regio waar u woont (als u zich aanmeldt voor de service als individu) of waar uw bedrijf is gevestigd (als u zich aanmeldt voor de service als bedrijf). Daarnaast vindt u de Microsoft-vestiging waarmee u de overeenkomst sluit en de keuze van de jurisdictie en de locatie voor het oplossen van geschillen met de Microsoft-vestiging.

Naar boven

23. contract interpretatie
alle onderdelen van deze overeenkomst van toepassing voor zover die vorderingen op grond recht zijn toegestaan. Een rechtbank dat een deel van deze overeenkomst niet kan worden afgedwongen zoals geschreven. Als dit gebeurt, wordt dit gedeelte worden vervangen door termen die zoveel mogelijk overeenkomen met de bedoeling het deel dat niet kan worden afgedwongen. De rest van deze overeenkomst wordt niet gewijzigd. Deze overeenkomst, samen met alle codes van leiden en andere kennisgevingen die wij bieden, is de volledige overeenkomst tussen Microsoft en u over de service. Vervangt enig ander contract of -instructies betrekking hebben op de service. Als er geheimhoudingsplicht die zijn gerelateerd aan de service, blijven deze verplichtingen van kracht (bijvoorbeeld u mogelijk zijn een tester voor een voorlopige versie van een service). De naam van een sectie in het contract kunnen de overige voorwaarden van deze overeenkomst niet beperken.

Naar boven

24. toewijzing
Microsoft deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op elk gewenst moment zonder kennisgeving voor u mogelijk toewijzen. U kunt deze overeenkomst, of een gedeelte ervan, niet toewijzen aan een andere partij. Een poging hiertoe vervalt. In plaats daarvan kunt u uw service annuleren. De andere partij mogelijk vervolgens stand brengen van een serviceaccount en een overeenkomst met ons invoeren.

Naar boven

25. ten aanzien van degenen
Microsoft worden niet verantwoordelijk voor alle verlies of beschadiging of geacht in strijd van deze overeenkomst vanwege een gebeurtenis of het geval buiten eenieders controle, met inbegrip van, war, schending, elektrische tekort, terreuraanslagen, aardbevingen of overmacht.

Naar boven

26. kennisgevingen
Aandelenkoersen
aandelenkoersen op de service wordt weergegeven door S & P ComStock, Inc. worden geleverd, tenzij anders aangegeven, aandelenkoersen vertraagd zijn ten minste 20 minuten (NASDAQ-aandelenkoersen zijn ten minste 15 minuten vertraagd) . Aandelenkoersen waarbij wordt aangegeven zoals "realtime aanhalingstekens" beschikbaar worden gemaakt zonder vertraging na ontvangst van S & P ComStock, Inc. Uw daadwerkelijke ontvangst van realtime offertes kan worden beïnvloed door vertragingen in de verzending via Internet en andere oorzaken. Alle aandelenkoersen worden voorzien met 'tijd van laatste transactie' om aan te geven hoe actueel de gegevens.

Alle gegevens die zijn verstrekt door S&P ComStock, Inc. ("ComStock") en gelieerde ondernemingen (de "ComStock-gegevens") in de service, zijn eigendom van of in licentie verstrekt aan ComStock en diens gelieerde ondernemingen. Iedere gebruiker mag de ComStock-gegevens alleen voor persoonlijk gebruik opslaan, bewerken, analyseren, opnieuw indelen, afdrukken en weergeven. In geen geval mag een gebruiker ComStock-gegevens in enige indeling publiceren, opnieuw verzenden, opnieuw distribueren of anderszins voor iemand herproduceren en ComStock-gegevens gebruiken in of in verband met een bedrijf of handelsonderneming, inclusief maar niet beperkt tot aandelenbanken, investeringsbanken, accountantsbureaus, het bankwezen, advocatenkantoren of mediabedrijven. Voorafgaand aan de uitvoering van een aandelentransactie op basis van de ComStock-gegevens kunt u het best advies inwinnen bij uw makelaar of een andere financiële tussenpersoon om prijsgegevens te controleren. ComStock en diens gelieerde ondernemingen verlenen geen enkele expliciete of impliciete garantie (inclusief maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verhandelbaarheid of beschikbaarheid voor een bepaald doel of gebruik) ten aanzien van de ComStock-gegevens. De ComStock-gegevens worden als zodanig verstrekt aan gebruikers. ComStock en diens gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker of wie dan ook voor enige onderbreking, onnauwkeurigheid, fout of weglating, ongeacht de oorzaak, in de ComStock-gegevens of voor enige directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of smartengeld ten gevolge hiervan.

Copyrightinformatie
Alle inhoud van de service is auteursrechtelijk beschermd: © 2007 Microsoft Corporation en/of diens leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, VS. Alle rechten voorbehouden.

Respecteer copyright
Respecteer de rechten van artiesten en kunstenaars. Inhoud als muziek, foto's en video's kan auteursrechtelijk zijn beschermd. Mensen die in inhoud voorkomen, beschikken mogelijk over het portretrecht. U mag de inhoud van anderen alleen delen als u over de rechten beschikt, toestemming van de eigenaar hebt of wettelijk gezien deze inhoud mag delen.

Kennisgeving handelsmerken
Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Handelsmerkinformatie is beschikbaar op http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Eventuele niet expliciet rechten worden gereserveerd.

Kennisgevingen en Procedures voor het Claims van auteursrechten waardoor
onder titel 17, Verenigde Staten Code, Section 512 (c) (2), meldingen van het auteursrecht moeten worden verzonden naar onze Agent aangewezen. Vragen niet verband houden met de volgende procedure ontvangt een antwoord. Zie de kennisgeving en Procedure voor het indienen van inbreuk op het auteursrecht.

Naar boven

27. domain Name Service

 • Service. Als u registreren, verlengen of doorverbinden van een domeinnaam via de service, maakt u een Microsoft verbinding met een erkende registrar Melbourne IT beperkt genoemd. Melbourne IT of een andere erkende registrar wordt registreren, verlengen of Verbind de domeinnaam. De opdrachten voor het domein-diensten voor ccTLD's en gTLDs (de "domein contract") zijn overeenkomsten tussen Melbourne IT of een andere erkende registrar en u, en niet tussen Microsoft en u. De opdrachten voor het domein-diensten van toepassing op de registratie, de verlenging en de overdracht van uw domeinnaam. Het gebruik van de domeinnaam is ook onderhevig aan het beleid van het bedrijf Internet voor toegewezen namen en getallen ("ICANN"). Dit beleid bevatten de ICANN Uniform domein naam geschil resolutie beleidsregel https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft heeft geen controle over de beschikbaarheid van domeinnamen die u wilt registreren of vernieuwen. U verklaart en garandeert dat elke domeinnaam die u via de service registreert, vernieuwt of overbrengt, geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

 • Openbaar register. U begrijpt dat uw contactgegevens, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, worden verzameld door Melbourne IT en opgenomen in een openbaar register.

 • Beëindiging van service. Als de service door u of ons wordt geannuleerd, blijft uw domeinnaam geregistreerd voor de huidige jaarlijkse termijn (behalve gedurende de eerste vijf dagen nadat u zich op de service hebt geabonneerd). De domeinnaam werkt echter niet langer met de service. De naam werkt ook niet meer met uw e-mailservice en verwijst niet langer naar uw website. U dient zelf uw domeinnaam te vernieuwen en de bijbehorende kosten hiervoor te voldoen nadat de service is geannuleerd door u of ons. Voor bepaalde services worden mogelijk annuleringskosten in rekening gebracht en u dient alle annuleringskosten te voldoen zoals is aangegeven in het materiaal waarin de aanbieding wordt beschreven. Als u de service annuleert, blijft u verplicht om alle kosten of annuleringskosten te voldoen die in rekening zijn gebracht op uw account.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×