Selecteer de gegevens in een draaitabel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wilt opmaken, wanneer u gegevens kopieert of wijzigingen aanbrengen in een draaitabel, kunt u een van beide afzonderlijke cellen of gegevens regio's selecteren met behulp van opdrachten of met de muis. De muisaanwijzer verandert afhankelijk van wat u probeert te selecteren:

 • Om cellen te selecteren, gebruikt u de normale Microsoft Office Excel muisaanwijzer- Selectiecursor van Excel .

 • Als u wilt selecteren gegevens regio's, plaats u de muisaanwijzer op de bovenste of links zijden van velden en etiketten zodat de muisaanwijzer in een omlaag pijl Pijl-omlaag of een pijl naar rechts [Naamloos] verandert.

Opmerking: Als u de aanwijzer van vorm, klik op het tabblad Opties in de groep Acties wijzigen, klikt u op selecterenen zorg ervoor dat niet ziet is Selectie inschakelen Knopafbeelding geselecteerd.

Individuele cellen selecteren

 1. De eerste cel die u selecteren wilt, wijs ervoor te zorgen dat de muisaanwijzer zich Selectiecursor van Excel .

 2. Klik om één cel te selecteren of houd de muisknop ingedrukt en sleep om meerdere cellen te selecteren.

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Ga naar de groep Acties op het tabblad Opties, klik op Selecteren en klik vervolgens op Hele draaitabel.

Wijs de bovenrand van het veld aan tot de muisaanwijzer verandert in een omlaag pijl Pijl-omlaag en klik vervolgens op.

Wijs bijvoorbeeld de bovenrand van de knop Regio aan en klik vervolgens eenmaal om de items Oost en West te selecteren.

 1. Selecteer de items.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Acties op selecterenen klik vervolgens op wat u wilt selecteren:

  Labels en waarden Knopafbeelding beide selecteren.

  Waarden Knopafbeelding alleen de waarden voor de items selecteren.

  Labels Knopafbeelding alleen de itemlabels selecteren.

Wijs de bovenrand van een item in kolomveld totdat de muisaanwijzer verandert in een omlaag pijl Pijl-omlaag , of verwijzen naar de linkerrand van een item van het veld rij totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl naar rechts [Naamloos] en klik vervolgens op.

Klik bijvoorbeeld op de linkerrand van Golf om beide rijen voor Golf te selecteren.

Voorbeeld van het selecteren van alle exemplaren van een draaitabelitem

 1. Wijs de bovenrand van een item in kolomveld totdat de muisaanwijzer verandert in een omlaag pijl Pijl-omlaag of wijs de linkerrand van een item van het veld rij totdat de muisaanwijzer in een pijl naar rechts [Naamloos] verandert.

 2. Klik eenmaal en klik vervolgens nog een aantal keren, met voldoende tussentijd om niet te dubbelklikken.

Klik bijvoorbeeld op de linkerrand van Golf en klik nogmaals om alleen de rij voor Qtr1Golf te selecteren.

Voorbeeld van het selecteren van één exemplaar van een item in een draaitabelrapport

Als een draaitabel verschillende rijlabels bevat, klikt u op herhaaldelijk drukken totdat u alleen de gewenste items hebt geselecteerd. Als u één exemplaar van een item selecteren in het binnenste van vier rijlabels, wilt klikken u bijvoorbeeld viermaal.

 1. Wijs de bovenrand van een item in kolomveld totdat de muisaanwijzer verandert in een omlaag pijl Pijl-omlaag of wijs de linkerrand van een item van het veld rij totdat de muisaanwijzer in een pijl naar rechts [Naamloos] verandert.

 2. Klik op zo vaak zo nodig een van de items die u wilt selecteren. Zie voor meer informatie, één exemplaar van een item selecteren.

 3. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt of houd Ctrl ingedrukt en klik om aanvullende items in hetzelfde veld te selecteren.

 4. Als u de selectie van een item ongedaan wilt maken, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u klikt op het item.

 1. Wijs de bovenrand van een subtotaal of totaal in een kolomlabel totdat de muisaanwijzer verandert in een omlaag pijl Pijl-omlaag of wijs de linkerrand van een subtotaal of totaal in een rijlabel totdat de aanwijzer in een pijl naar rechts [Naamloos] verandert.

 2. Klik eenmaal om alle totalen voor het label te selecteren en klik nogmaals om alleen het huidige subtotaal of totaal te selecteren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×