Seek, functie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De functie, de methode, het object of de eigenschap die wordt beschreven in dit onderwerp is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandbox-modus. In deze modus wordt de evaluatie van mogelijk onveilige expressies voorkomen. Als u meer wilt weten over de sandbox-modus, zoekt u in de Help naar 'sandbox-modus'.

Geeft als resultaat een Long precisie van de huidige positie van de alleen-lezen/schrijven in een bestand geopend met de instructie openen .

Syntaxis

Seek ( bestandsnummer )

De vereiste bestandsnummerargument is een Integer die een geldige bestandsnummer.

Opmerkingen

Seek geeft als resultaat een waarde tussen 1 en 2.147.483.647 (gelijk aan 2 ^ 31-1).

Volgt een beschrijving van de retourwaarden voor elke bestandstoegangsmodus.

Modus

Retourwaarde

Willekeurig

Nummer van de volgende record lezen of schrijven

Binaire,
uitvoer,
toevoegen,
invoer

Bytepositie waarop de volgende bewerking plaatsvindt. De eerste byte in een bestand vanaf positie 1 is, de tweede byte op positie 2, enzovoort.


Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Seek om terug te keren van de huidige bestandspositie. Het voorbeeld wordt ervan uitgegaan TESTFILE is een bestand met de records van de gebruiker gedefinieerde type Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

Seek voor bestanden die u opent in willekeurige modus, geeft als resultaat het aantal volgende record.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Seek voor bestanden die u opent in modi dan willekeurige modus, geeft als resultaat de positie van de bytes waarop de volgende bewerking plaatsvindt. Wordt ervan uitgegaan dat TESTFILE is een bestand met een paar regels met tekst.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×