Sectie-einden invoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Sectie-einden gebruiken om documenten van alle grootten op te splitsen en op te maken. U kunt secties bijvoorbeeld opsplitsen in gedeelten of hoofdstukken en opmaak, zoals kolommen, kopteksten en voetteksten, paginaranden, hieraan toevoegen.

U kunt ook sectie-einden verwijderen die eerder zijn toegevoegd.

Wat wilt u doen?

U bepaalt eerst hoe uw document eruitziet. Een pagina kan verschillende secties bevatten en elke sectie kan bijvoorbeeld een afzonderlijke kop- en voettekst, afdrukstand, opmaak en afstand hebben.

U kunt secties gebruiken om andere opmaakwijzigingen op dezelfde pagina of op verschillende pagina's in het document aan te brengen (of af te bakenen), waaronder:

Ga naar Waar zijn de sectie-einden in een document? voor meer informatie over sectie-einden.

 • Kies op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling de optie Eindemarkeringen en kies het gewenste type sectie-einde.

  De soorten sectie-einden worden gemarkeerd op het tabblad Indeling.

Opmerking: Als u een nieuwe pagina toevoegen aan uw document wilt, raadpleegt u een pagina-einde invoegen.

Wanneer u sectie-einden gebruikt, beschikt u over bijna eindeloze mogelijkheden voor het uiterlijk van het document. U kunt het beste vrijuit experimenteren met sectie-einden en kijken wat het meest geschikt is voor u en het gewenste uiterlijk van het document.

 • Met het sectie-einde Volgende pagina begint u de nieuwe sectie op de volgende pagina.

  Kies Pagina-indeling > Eindemarkeringen > Volgende pagina.

  De sectie-eindeopdracht Volgende pagina om een nieuwe sectie te beginnen op de volgende pagina in een Word-document

 • Met het sectie-einde Doorlopend begint u de nieuwe sectie op dezelfde pagina. Dit type sectie-einde is bijvoorbeeld handig als u kolommen gebruikt. Met dit type sectie-einde kunt u het aantal kolommen wijzigen zonder dat u een nieuwe pagina hoeft te starten.

  Kies Pagina-indeling > Eindemarkeringen > Doorlopend.

  De opdracht voor een doorlopend sectie-einde om een nieuwe sectie te beginnen op dezelfde pagina in een Word-document

 • Met het sectie-einde Even pagina kunt u een nieuwe sectie beginnen op de volgende even pagina.

  Kies Pagina-indeling > Eindemarkeringen > Even pagina.

  De sectie-eindeopdracht Even pagina om een nieuwe sectie te beginnen op de volgende even pagina in een Word-document

 • Met het sectie-einde Oneven pagina kunt u een nieuwe sectie beginnen op de volgende oneven pagina.

  Kies Pagina-indeling > Eindemarkeringen > Oneven pagina.

  De sectie-eindeopdracht Oneven pagina om een nieuwe sectie te beginnen op de volgende oneven pagina in een Word-document

Wat wilt u doen?

 • Klik op Pagina-indeling > Eindemarkeringen en klik op het sectie-einde dat u wilt toevoegen.

  groep pagina-instelling

Opmerking: Zie Een sectie-einde verwijderen als u een sectie-einde wilt verwijderen.

Typen sectie-einden

 • Met het sectie-einde Volgende pagina wordt de nieuwe sectie op de volgende pagina gestart.

  Sectie-einde Volgende pagina

 • Met het sectie-einde Doorlopend wordt de nieuwe sectie op dezelfde pagina gestart.

  sectie-einde doorlopend

  Een doorlopend sectie-einde is handig als u de opmaak wilt wijzigen, zoals het aantal kolommen, zonder een nieuwe pagina te starten.

 • Met het sectie-einde Even pagina of Oneven pagina wordt een nieuwe sectie gestart op de volgende pagina met een even of oneven paginanummer.

  Sectie-einde Oneven pagina

  Als u wilt opgeven dat documenthoofdstukken altijd op een oneven pagina moeten beginnen, gebruikt u het sectie-einde Oneven pagina.

U kunt de indeling van een sectie wijzigen in kolommen. U kunt bijvoorbeeld een doorlopend sectie-einde toevoegen en een gedeelte van een pagina met één kolom indelen als twee kolommen.

Voorbeeld van een document met sectie-einden

1. Sectie die is opgemaakt als één kolom

2. Sectie die is opgemaakt als twee kolommen

 • Klik op Pagina-indeling > kolommenen kies vervolgens het aantal kolommen die u wilt.

Tips voor het gebruik van kolommen in een sectie-einde

Het sectie-einde is een soort hek dat de kolomopmaak afbakent. Als u echter een sectie-einde verwijdert, gaat de tekst erboven deel uitmaken van de sectie die zich onder het sectie-einde bevond en wordt deze hetzelfde opgemaakt.

Bekijk nu het voorbeeld in bovenstaande afbeelding. Als u het sectie-einde tussen de eerste en tweede sectie verwijdert, wordt het gehele document opgemaakt in twee kolommen, omdat dit de opmaak is die onder het sectie-einde is gebruikt.

U kunt secties gebruiken om andere opmaakwijzigingen op verschillende pagina's in het document aan te brengen (of af te bakenen), waaronder:

Wat wilt u doen?

U kunt sectie-einden gebruiken om de indeling of opmaak van een pagina of pagina's in uw document te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een gedeelte van een pagina met één kolom indelen als twee kolommen. U kunt de hoofdstukken in uw document scheiden, zodat de paginanummering voor elk hoofdstuk begint met 1. U kunt ook een andere kop- of voettekst voor een sectie van het document maken.

Voorbeeld van een document met sectie-einden

1. Sectie die is opgemaakt als één kolom

2. Sectie die is opgemaakt als twee kolommen

Opmerking: In Microsoft Office Word 2007 kunt u kiezen uit een groot aantal pagina-indelingen in de galerie met nieuwe paginaontwerpen. U kunt bijvoorbeeld een pagina met één kolom met een sectie met twee kolommen toevoegen door te klikken op de desbetreffende pagina-indelingsoptie in de galerie met nieuwe paginaontwerpen.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op het type sectie-einde dat u wilt gebruiken.

Met sectie-einden kunt u de indeling of opmaak in een gedeelte van een document wijzigen. U kunt de volgende opmaak wijzigen voor afzonderlijke secties:

 • Marges

 • Papierformaat en afdrukstand

 • Papierbron voor een printer

 • Paginaranden

 • Verticale uitlijning van tekst op een pagina

 • Headers and footers

 • Kolommen

 • Paginanummering

 • Regelnummers

 • Voetnoten en eindnoten

  Notities: 

  • Een sectie-einde bepaalt de tekstopmaak van de sectie die hieraan voorafgaat. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, wordt de tekstopmaak van de sectie voorafgaand aan het sectie-einde ook verwijderd. Deze tekst wordt onderdeel van de volgende sectie en krijgt dezelfde opmaak als deze sectie. Als u bijvoorbeeld de hoofdstukken van een document scheidt met sectie-einden en u het sectie-einde aan het begin van het hoofdstuk 2 verwijdert, maken hoofdstuk 1 en 2 deel uit van dezelfde sectie en wordt de opmaak van hoofdstuk 2 nu ook gebruikt voor hoofdstuk 1.

  • Het sectie-einde waarmee de opmaak van het laatste deel van het document wordt bepaald, wordt niet weergegeven als onderdeel van het document. Als u de documentopmaak wilt wijzigen, klikt u in de laatste alinea van het document.

Voorbeelden van sectie-einden

In de volgende voorbeelden ziet u de typen sectie-einden die u kunt invoegen. (In elke afbeelding geeft een dubbele stippellijn een sectie-einde aan.)

Met de opdracht Volgende pagina voegt u een sectie-einde in en begint u de nieuwe sectie op de volgende pagina. Dit type sectie-einde is met name handig wanneer u met een nieuw hoofdstuk in een document wilt beginnen.

Sectie-einde Volgende pagina

Met de opdracht Doorlopend voegt u een sectie-einde in en begint u de nieuwe sectie op dezelfde pagina. Een doorlopend sectie-einde is handig om de opmaak op een pagina te wijzigen, zoals een ander aantal kolommen.

sectie-einde doorlopend

Met de opdracht Even pagina of Oneven pagina voegt u een sectie-einde in en begint u de nieuwe sectie op de volgende even of oneven pagina. Als hoofdstukken van documenten altijd op een oneven of even pagina moeten beginnen, gebruikt u de sectie-eindeoptie Oneven pagina of Even pagina.

Sectie-einde Oneven pagina

 1. Klik op de positie waarop u de opmaak wilt wijzigen.

  Mogelijk wilt een gedeelte van het document selecteren dat u tussen twee sectie-einden wilt plaatsen.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik in de groep Sectie-einden op het gewenste type sectie-einde voor de opmaak die u wilt wijzigen.

  Als u bijvoorbeeld een document opsplitst in hoofdstukken, wilt u mogelijk dat elk hoofdstuk op een oneven pagina begint. Klik in de groep Sectie-einden op Oneven pagina.

Met een sectie-einde definieert u de positie waarop de opmaak wordt gewijzigd in het document. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, wordt de tekstopmaak van de sectie voorafgaand aan het sectie-einde ook verwijderd. Deze tekst wordt onderdeel van de volgende sectie en krijgt dezelfde opmaak als deze sectie.

Zorg ervoor dat de conceptweergave actief is, zodat het sectie-einde wordt weergegeven met de dubbele stippellijn.

 1. Selecteer het sectie-einde dat u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete.

U kunt pagina-einden toevoegen, maar Word Online niet nog sectie-einden toevoegen.

Als u een pagina-einde wilt invoegen, klikt u op Invoegen > Pagina-einde.

pagina-einde invoegen

Als u de Word-bureaubladtoepassing hebt, gebruikt u de opdracht Openen in Word om het document te openen en daar sectie-einden toe te voegen. Wanneer u klaar bent en u het document opslaat, wordt het document nog steeds opgeslagen op de locatie waar u het hebt geopend in Word Online.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×