Scherminfo en eigenschappen in een draaitabelrapport weergeven of verbergen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Scherminfo biedt contextuele of aanvullende informatie, zoals lideigenschappen in een Online Analytical Processing (OLAP-kubus), over een veld in een draaitabelrapport of draaigrafiek.

Wat wilt u doen?

Weergeven of verbergen van contextuele scherminfo

Weergeven of verbergen van lideigenschappen in scherminfo

Lideigenschappen weergeven als de gegevens in een draaitabelrapport

Contextafhankelijke scherminfo weergeven of verbergen

Contextafhankelijke scherminfo geeft beknopte informatie over de waarde, rij of kolom van een veld. Als u bijvoorbeeld de aanwijzer over een cel beweegt in het waardegebied, verschijnt contextafhankelijke scherminfo met de huidige waarde en de locatie van de rij en de kolom. Deze contextafhankelijke scherminfo is met name handig wanneer u met een groot rapport werkt en de opmaak niet wilt wijzigen of niet door het rapport heen wilt bladeren om deze informatie op te zoeken of te controleren.

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Weergave en schakel vervolgens onder Weergave het selectievakje Contextafhankelijke knopinfo weergeven in.

Naar boven

Elementeigenschappen in scherminfo weergeven of verbergen

Als uw draaitabelrapport is verbonden met een OLAP-kubus van Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services en de kubusbeheerder heeft de weergave van informatie over elementeigenschappen ingeschakeld, kunt u de eigenschapswaarden weergeven in de scherminfo wanneer u de aanwijzer over een veld beweegt. Een product kan bijvoorbeeld aanvullende eigenschapinformatie bevatten, zoals een productcode, een inkoopprijs en een voorraadniveau. U kunt ook bepalen welke specifieke eigenschapsinformatie in de scherminfo wordt weergegeven.

Opmerking: Bij deze procedure is vereist dat voor een veld eigenschappen zijn gedefinieerd en ingeschakeld in de OLAP-kubus. Als u wilt nagaan of er eigenschappen beschikbaar zijn, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en wijst u vervolgens Eigenschappen weergeven in rapport aan in het snelmenu. Als in het snelmenu (Geen eigenschappen gedefinieerd) wordt weergegeven, zijn er geen eigenschappen beschikbaar die kunnen worden weergegeven.

 1. Controleer als volgt of de elementeigenschappen voor het draaitabelrapport worden weergegeven:

  1. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Weergave en schakel vervolgens onder Weergave het selectievakje Eigenschappen weergeven in de knopinfo in.

 2. Met de rechtermuisknop op een veld in het rapport draaitabel of draaigrafiek, wijst u Eigenschappen weergeven in knopinfo in het snelmenu en klik vervolgens op Alle eigenschappen weergeven, Verbergen alle eigenschappenof een afzonderlijke eigenschap bijschrift.

Naar boven

Elementeigenschappen weergeven als gegevens in een draaitabelrapport

U kunt de informatie over elementeigenschappen weergeven als gegevens in het draaitabelrapport. U kunt dan bijvoorbeeld de eigenschapsinformatie sorteren, filteren of afdrukken.

Wanneer u de gegevens van elementeigenschappen filtert, wordt het bijschrift van de elementeigenschap bij de veldnaam weergegeven. Als kleur bijvoorbeeld een elementeigenschap is van het veld Product, kunt u producten filteren op de kleur zilver.

Opmerking: Bij deze procedure is vereist dat voor een veld eigenschappen zijn gedefinieerd en ingeschakeld in de OLAP-kubus. Als u wilt nagaan of er eigenschappen beschikbaar zijn, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en wijst u vervolgens Eigenschappen weergeven in rapport aan in het snelmenu. Als in het snelmenu (Geen eigenschappen gedefinieerd) wordt weergegeven, zijn er geen eigenschappen beschikbaar die kunnen worden weergegeven.

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Controleer als volgt of de elementeigenschappen voor het draaitabelrapport worden weergegeven:

  1. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Weergave en schakel vervolgens onder Weergave het selectievakje Eigenschappen weergeven in de knopinfo in.

 3. Klik op het veld in de dimensiehiërarchie waarvoor u eigenschapsvelden wilt weergeven.

  Als de niveaus waarvoor u veldinstellingen hebt geselecteerd, worden niet in het rapport weergegeven, klik op het veld en klik vervolgens op de knop voor uitvouwen plusteken .

 4. Klik op het tabblad Opties in de groep Extra op OLAP-voorzieningen en klik vervolgens op Eigenschapsvelden.

  Het dialoogvenster Eigenschapsvelden kiezen voor dimensie verschijnt.

 5. Klik in de lijst Eigenschapsvelden kiezen uit niveau op elk niveau waarvoor u de eigenschapsvelden wilt weergeven en dubbelklik vervolgens op de eigenschapsvelden die u wilt zien.

 6. Gebruik de knoppen knopafbeelding en Parameterexpressie om de eigenschapsvelden in de volgorde waarin u ze wilt weergeven in het rapport te rangschikken in het vak eigenschapsvelden om weer te geven .

 7. Zorg ervoor dat het selectievakje Velden voor deze dimensie als overzicht weergeven is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

Opmerking: In kolomvelden worden veldinstellingen alleen weergegeven voor items in het laagste detailniveau in het rapport. Als u veldinstellingen voor andere niveaus wilt weergeven, verplaatst u het veld naar het rijlabelgebied.

Tip: Ook kunt u met de rechtermuisknop op het labelveld klikken, Eigenschappen weergeven in rapport aanwijzen in het snelmenu en vervolgens op Alle eigenschappen weergeven, Alle eigenschappen verbergen of op het bijschrift van een afzonderlijke eigenschap klikken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×