SCHEEFHEID.P, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie SCHEEFHEID.P in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan.

Syntaxis

SCHEEFHEID.P(getal1;[getal2],…)

De syntaxis van de functie SCHEEFHEID.P heeft de volgende argumenten:

Getal1, getal2,…    Getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. Getal1, getal2,... zijn 1 t/m 254 getallen, namen, matrixen of verwijzingen met daarin getallen waarvan u de mate van asymmetrie van een populatie wilt berekenen.

De vergelijking voor SCHEEFHEID.P luidt als volgt:

Vergelijking voor SCHEEFHEID.P

Opmerkingen

  • Argumenten zijn getallen of namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten.

  • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde nul (0) worden echter wel in de berekening opgenomen.

  • Voor SCHEEFHEID.P wordt de standaarddeviatie van een gehele populatie gebruikt en niet een steekproef.

  • Als een argument een ongeldige waarde heeft, geeft SCHEEFHEID.P de foutwaarde #NUM! als resultaat.

  • Als een argument een ongeldig gegevenstype heeft, geeft SCHEEFHEID.P de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als er minder dan drie gegevenspunten zijn, of als de standaarddeviatie op basis van de steekproef 0 is, geeft SCHEEFHEID.P de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Populatiegegevensset

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formule

Beschrijving

Resultaat

=SCHEEFHEID.P(A2:A11)

Scheefheid van een distributie die is gebaseerd op de populatie van de gegevensset in A2:A11 (0,303193).

0,303193

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×