Scalaire ODBC-functies

Microsoft Access SQL ondersteunt het gebruik van de ODBC-syntaxis voor scalaire functies. Als u bijvoorbeeld deze query uitvoert:

SELECT DAILYCLOSE, DAILYCHANGE FROM DAILYQUOTE
WHERE {fn ABS(DAILYCHANGE)} > 5

Bestaat het resultaat uit alle rijen waarin de absolute waarde van de wijziging in de prijs van een aandeel groter is dan vijf.

Er wordt een subset van de scalaire ODBC-functies ondersteund. In de volgende tabel ziet u welke functies worden ondersteund.

Raadpleeg de ODBC-documentatie voor een beschrijving van de argumenten en een volledige uitleg van de escape-syntaxis voor het opnemen van functies in een SQL-instructie.

Tekenreeksfuncties

ASCII

LENGTH

RTRIM

CHAR

LOCATE

SPACE

CONCAT

LTRIM

SUBSTRING

LCASE

RIGHT

UCASE

LEFT


Numerieke functies

ABS

FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

SIGN


Tijd- en datumfuncties

CURDATE

DAYOFYEAR

MONTH

CURTIME

YEAR

WEEK

NOW

HOUR

QUARTER

DAYOFMONTH

MINUTE

MONTHNAME

DAYOFWEEK

SECOND

DAYNAME


Gegevenstypeconversie

CONVERT

Letterlijke tekenreeksen kunnen worden geconverteerd naar de volgende gegevenstypen: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR en SQL_DATETIME.Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×