Samenwerken tijdens vergaderingen

Office Live Meeting Web Access biedt u allerlei manieren om samen te werken met andere deelnemers aan een vergadering. U kunt het volgende doen:

 • Samenwerkingsdia's voorzien van aantekeningen, zoals een tekst of tekening op een dia.

 • Persoonlijke chatgesprekken tussen aanwezigen inschakelen of een aanwezige het woord geven.

 • Vragen van aanwezigen ontvangen en beantwoorden.

 • Gedeelde notities typen die aan iedereen worden weergegeven en toestaan dat anderen deze aanvullen of bewerken.

De meeste van deze functies zijn automatisch beschikbaar voor presentatoren, maar u moet de functies handmatig inschakelen voor aanwezigen. Zie Vergaderingen en aanwezigen beheren voor meer informatie.

Samenwerkingsdia's voorzien van aantekeningen

Als u de hulpprogramma's gebruikt waarmee u samenwerkingsdia's van aantekeningen kunt voorzien, kunt u uw presentatie verbeteren en verduidelijken. U kunt ook toestaan dat andere deelnemers met u en met elkaar communiceren.

De volgende hulpprogramma's voor aantekeningen zijn beschikbaar:

 • Telepointer - Hiermee wijst u delen van de dia aan met een grote rode stip.

 • Tekst schrijven - Hiermee voegt u notities of opmerkingen toe aan een dia.

 • Vorm tekenen - Hiermee tekent u lijnen, een pijl en vormen op een dia.

 • Markering tekenen - Hiermee tekent u een gekleurde achtergrond op een dia, zoals met een markeerstift.

 • Stempel tekenen - Hiermee voegt u een pijl, vinkje of X toe aan een dia.

U kunt enkele of alle aantekeningen wissen die u en andere deelnemers tijdens een vergadering hebben toegevoegd aan een dia.

U kunt bevoegdheden voor aanwezigen instellen zodat ze dia's kunnen voorzien van aantekeningen. Zie Vergaderingen en aanwezigen beheren voor meer informatie.

Het hulpprogramma Telepointer voor aantekeningen

 1. Klik in de onderste werkbalk op de knop Telepointer weergeven.

 2. Klik in het presentatiegebied op het gedeelte van de dia dat u wilt aanwijzen. Sleep de muisaanwijzer over de dia als u de Telepointer-stip wilt verplaatsen.

Het hulpprogramma Tekst schrijven voor aantekeningen

 1. Klik in de onderste werkbalk op de knop Tekst schrijven.

 2. Klik desgewenst op de knop Balk van teksthulpprogramma openen en kies de opmaak van de tekst die u op de dia wilt typen.

 3. Klik desgewenst op de knop Kleur selecteren en kies een kleur voor de tekst die u op de dia wilt typen.

 4. Klik in het presentatiegebied op de dia waaraan u tekst wilt toevoegen en begin de tekst te typen.

Het hulpprogramma Vorm tekenen voor aantekeningen gebruiken

 1. Klik in de onderste werkbalk op de knop Vorm tekenen.

 2. Klik desgewenst op de knop Vorm selecteren in de lijst en kies het type lijn of vorm die u op de dia wilt tekenen.

 3. Klik desgewenst op de knop Kleur selecteren en kies een kleur voor de lijn of vorm die u op de dia wilt tekenen.

 4. Klik in het presentatiegebied op de dia waarop u wilt tekenen en sleep de muisaanwijzer om de lijnen en vormen te maken.

Het hulpprogramma Markeerder tekenen voor aantekeningen gebruiken

 1. Klik in de onderste werkbalk op de knop Markeerder tekenen.

 2. Klik in het presentatiegebied op de dia waarop u de markering wilt aanbrengen en sleep de muisaanwijzer over het gemarkeerde gebied.

Het hulpprogramma Stempel tekenen voor aantekeningen gebruiken

 1. Klik in de onderste werkbalk op de knop Stempel tekenen.

 2. Klik desgewenst op de knop Stempel selecteren in de lijst en kies het type stempel dat u wilt toevoegen, zoals een pijl, vinkje of X.

 3. Klik in het presentatiegebied op het gedeelte van de dia waar u het stempel wilt toevoegen.

Een aantekening verwijderen uit een dia

 1. Klik in de onderste werkbalk op de knop Aantekeningen wissen.

 2. Klik in het presentatiegebied op de aantekening die u wilt wissen.

Alle aantekeningen verwijderen uit een dia

 1. Klik in de onderste werkbalk op de knop Alle aantekeningen wissen.

 2. Klik in het dialoogvenster Aantekeningen wissen bevestigen op OK.

Chat

Met de chatfunctie kunnen deelnemers onderling kort een persoonlijk gesprek voeren buiten de grotere groep om. Chatgesprekken zijn een handige manier voor presentatoren om tijdens een vergadering met deelnemers te communiceren. Als u de chatfunctie inschakelt voor aanwezigen, kunnen ze met elkaar chatten. U kunt ook afzonderlijke deelnemers blokkeren zodat ze niet met u kunnen chatten.

U kunt bevoegdheden voor aanwezigen instellen zodat ze kunnen deelnemen aan chatgesprekken. Zie Vergaderingen en aanwezigen beheren voor meer informatie.

Als u een chatsessie wilt starten met een aanwezige die een vraag stelt of zijn of haar hand opsteekt, hoeft u geen chatbevoegdheden in te schakelen.

Persoonlijk chatten met een deelnemer

 1. Klik in de primaire opdrachtbalk op Aanwezigen.

 2. Klik in het deelvenster Aanwezigen met de rechtermuisknop op de naam van de deelnemer met wie u een chatsessie wilt starten en klik op Chat.

 3. Typ in het venster 1-op-1-chat een bericht dat u naar de deelnemer wilt verzenden en klik op Verzenden. De chatsessie wordt voortgezet totdat een van u het venster 1-op-1-chat sluit.

Een deelnemer blokkeren zodat deze niet persoonlijk met u kan chatten

 1. Klik in de primaire opdrachtbalk op Aanwezigen.

 2. Klik in het deelvenster Aanwezigen met de rechtermuisknop op de naam van de deelnemer die u wilt blokkeren voor een chatsessie met u en klik op Chat blokkeren.

Vragen beheren

Gebruik Vragen beheren om vragen van deelnemers weer te geven en uw antwoorden te geven. In Vragen beheren wordt elke vraag aangeduid met de naam van de vraagsteller en het tijdstip waarop de vraag is gesteld. U kunt vragen op de volgende manieren beantwoorden:

 • De vraag privé beantwoorden.

 • De vraag beantwoorden en toestaan dat alle deelnemers de vraag en het antwoord bekijken (zonder dat de naam van de vraagsteller wordt vermeld).

 • De vraag negeren.

In Vragen beheren wordt ook weergegeven wanneer een deelnemer zijn of haar hand opsteekt. U kunt op verschillende manieren reageren op een opgestoken hand:

 • Een persoonlijke chatsessie met de deelnemer starten.

 • Het woord geven aan een deelnemer, zodat deze berichten kan typen die in de console van alle deelnemers worden weergegeven (net zoals in een venster van een chatsessie).

 • De opgestoken hand negeren, waarmee u aangeeft dat u hierop niet kunt reageren.

Tijdens of na een vergadering kunt u altijd een logboek met alle vragen en antwoorden voor een vergadering weergeven. U kunt bevoegdheden instellen zodat aanwezigen vragen kunnen stellen. Zie Vergaderingen en aanwezigen beheren voor meer informatie. Als presentator kunt u ook vragen stellen aan andere presentatoren en uw hand opsteken. Zie Samenwerken tijdens vergaderingenCollaborating During Meetings voor meer informatie over het stellen van vragen en het opsteken van uw hand.

Vragen beheren weergeven

 1. Klik in de primaire opdrachtbalk op V en A.

 2. Klik in het deelvenster Vragen en antwoorden op de tab Beheren.

Een vraag beantwoorden

 1. Klik in Vragen beheren onder vragen op de vraag die u wilt beantwoorden. Vragen worden aangeduid met een vraagteken in een ballonpictogram links van de naam van de deelnemer.

 2. Typ onder Vraag van [deelnemer] uw antwoord op de vraag.

 3. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op Privé posten als u het antwoord alleen wilt verzenden naar de vraagsteller.

  • Klik op Posten voor iedereen als u de vraag en uw antwoord wilt weergeven in het deelvenster V en A van alle deelnemers.

  • Klik op Verwijderen als u de vraag wilt negeren.

Het woord geven aan een deelnemer met een vraag

 1. Klik in Vragen beheren onder Vragen op de vraag van de deelnemer aan wie u het woord wilt geven.

 2. Klik op Het woord geven.

Een opgestoken hand beantwoorden

 1. Klik in Vragen beheren onder Vragen op de opgestoken hand die u wilt beantwoorden. Een opgestoken hand wordt aangegeven door een pictogram in de vorm van een hand links van de naam van de deelnemer.

 2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op Chat als u wilt chatten met de deelnemer.

  • Klik op Het woord geven als u de deelnemer het woord wilt geven.

  • Klik op Verwijderen als u de opgestoken hand wilt negeren.

Het logboek met vragen weergeven

 • Klik in Vragen beheren op Logboek weergeven.

Het logboek met vragen wissen

 • Klik in Vragen beheren op Logboek wissen.

Gedeelde notities

U kunt tijdens een vergadering notities maken en deze delen met de groep door Gedeelde notities te gebruiken. Gedeelde notities worden weergegeven in een venster dat alle deelnemers kunnen weergeven door in hun bovenste werkbalk op de knop Gedeelde notities te klikken. Als presentator kunt u gedeelde notiteis weergeven en bewerken.

U kunt bevoegdheden voor aanwezigen instellen zodat ze deze notities kunnen weergeven, opslaan (voor gebruikers van de Windows-client) en bewerken; deze alleen kunnen weergeven en opslaan; of deze helemaal niet kunnen weergeven. Zie Vergaderingen en aanwezigen beheren voor meer informatie.

Opmerking: In Live Meeting Web Access kunnen gedeelde notities niet worden opgeslagen, maar presentatoren en aanwezigen kunnen gedeelde notities opslaan door deze te kopiëren in een toepassing voor tekstverwerking, zoals Kladblok.

Gedeelde notities weergeven of bewerken

 1. Klik in de bovenste werkbalk op de knop Gedeelde notities.

 2. Bekijk of bewerk de notities in het venster Gedeelde notities.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×