Samenwerken aan Word-documenten met cocreatie in realtime

Samenwerken aan Word-documenten met cocreatie in realtime

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u en uw collega's willen samenwerken aan een document, gebruikt u cocreatie in realtime om van iedereen de wijzigingen te zien zodra ze worden gemaakt. Samenwerken is een eenvoudig proces dat bestaat uit drie stappen:

 • U slaat het document op in OneDrive of SharePoint Online, zodat anderen eraan kunnen werken.

 • U nodigt personen uit die het document net als u mogen bewerken.

 • Wanneer ze het document in Word 2016, Word Online of Word Android openen en bewerken, ziet u elkaars wijzigingen zodra ze worden gemaakt.

Dit is wat u nodig hebt voor cocreatie in Word in Windows:

Gebruik een webbrowser om een document te uploaden naar of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek. Houd er rekening mee dat cocreatie niet beschikbaar is wanneer SharePoint is geïnstalleerd binnen uw organisatie (on-premises). Als u niet zeker weet welke versie van SharePoint u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Kies Delen. Als u het document nog niet hebt opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint-bibliotheek, wordt u gevraagd om het op te slaan.

 2. Geef aan waar u het document wilt opslaan.

  OneDrive- en SharePoint-locaties voor het opslaan van het document zijn gemarkeerd

 3. Nadat u het document hebt opgeslagen, kiest u met wie u het wilt delen. Voer de namen in van de personen met wie u wilt delen en indien gewenst een bericht.

  Opties voor delen weergeven

 4. (Optioneel) Machtigingen instellen met Koppelingsinstellingen. Klik op de vervolgkeuzelijst als u het type koppeling wilt wijzigen. Het deelvenster Details wordt geopend. Hier kunt u wijzigen wie de koppeling kan openen en of het gedeelde item kan worden bewerkt.

  Koppelingsinstellingen voor het instellen van machtigingen weergeven

  Opties voor Wie moet deze koppeling kunnen gebruiken? (de opties variëren afhankelijk van de beheerinstellingen):

  • Iedereen: hiermee krijgt iedereen toegang die deze koppeling ontvangt, rechtstreeks dan wel doorgestuurd door iemand anders. Dit kunnen personen van buiten uw organisatie zijn.

  • Personen in uw organisatie: hiermee kan iedereen in de organisatie de koppeling openen, ongeacht of ze de koppeling rechtstreeks ontvangen of krijgen doorgestuurd.

  • Bepaalde personen: hiermee kunnen alleen de personen die u opgeeft de koppeling openen, hoewel andere personen deze mogelijkheid al kunnen hebben. Als de uitnodiging voor delen wordt doorgestuurd, dan kunnen alleen personen die al toegang tot het item hebben, de koppeling gebruiken.

   De optie Bewerken toestaan is standaard ingeschakeld. Als u wilt dat anderen uw bestanden alleen kunnen bekijken, schakelt u het selectievakje uit. Klik op Toepassen wanneer u klaar bent.

 5. Klik op Verzenden als u de koppeling wilt verzenden.

Als u in de vorige stap op Verzenden hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen het document openen door op de koppeling te klikken. Het document wordt in een webbrowser geopend in Word Online. De andere personen kunnen direct met het document aan de slag in Word Online door te klikken op Document bewerken > Bewerken in browser.

Als ze voor de cocreatie een Word-app willen gebruiken in plaats van Word Online, kunnen ze op Document bewerken > Bewerken in Word klikken. Ze moeten dan wel een versie van de Word-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Word voor Android, Word voor iOS, Word Mobile en Word 2016 voor Office 365-abonnees zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor cocreatie.

Wanneer anderen het bestand openen terwijl u het aan het bewerken bent, bent u bezig met cocreatie. Dit ziet u aan de afbeeldingen van personen die rechtsboven in het Word-venster worden weergegeven. (Mogelijk worden hun initialen of een G voor Gast weergegeven.)

 1. Open en bewerk het document in Word 2016.

 2. Als u met Word 2016 werkt en nog niet hebt ingesteld dat anderen uw wijzigingen kunnen zien, kiest u Ja om automatisch delen toe te staan.

  Prompt Andere personen bewerken dit document momenteel wordt weergegeven vanuit opdracht Delen

 • Wanneer personen de koppeling volgen die u ze hebt gestuurd, wordt uw document geopend in hun versie van Word of in Word Online. Als ze ook Word 2016 gebruiken en automatisch delen van wijzigingen hebben ingeschakeld, ziet u het direct wanneer ze het document bewerken.

  Schermafbeelding met Andere personen zijn dit document aan het bewerken.

 • Met gekleurde vlaggen wordt aangegeven waar precies elke persoon in het document werkt. Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen. Dit is het geval als ze Word 2016 voor Office 365-abonnees of Word Online gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, ziet u hun selecties niet, maar worden hun wijzigingen wel vrijwel direct weergegeven.

  De vlag laat de locatie zien van een andere auteur in het document

 • U krijgt een melding van Word wanneer het document door anderen wordt geopend of gesloten.

 • Via Skype voor Bedrijven kunt direct chatten met de personen die aan het document werken. Er wordt een chatvenster geopend om rechtstreeks met elkaar te kunnen spreken. Kies de knop Skype voor Bedrijven om een groepschat te starten met iedereen die aan het document werkt.

  Chatten via CollabCorner

 • Kies Opmerkingen op het lint om opmerkingen te maken of bekijken. Ook kunt u op opmerkingen reageren of opmerkingen afsluiten en als voltooid markeren.

Opmerking: Als iemand zonder toestemming voor cocreatie in realtime tegelijk met u aan een document werkt, ziet u dat deze persoon erin bezig is. De wijzigingen van deze persoon ziet u pas wanneer deze het document opslaat.

U kunt via het deelvenster Activiteit alle wijzigingen bekijken die tot dat moment zijn aangebracht, en het deelvenster biedt u toegang tot de eerdere versies. Kies Activiteit Versiegeschiedenis in Word om het deelvenster Activiteit weer te geven.

Versiegeschiedenis

De opties in de lijst Wijzigingen automatisch delen betekenen het volgende:

 • Altijd: Als u deze optie kiest, kunnen anderen die het delen van hun wijzigingen hebben toegestaan ook altijd uw wijzigingen zien.

 • Mij vragen: Als u nog nooit cocreatie in realtime hebt gebruikt, wordt u gevraagd of u uw wijzigingen automatisch wilt delen op het moment dat u ze doorvoert. Kies Ja als u wilt dat ze altijd automatisch worden gedeeld wanneer u samen met anderen aan een document werkt. Schakel het selectievakje Niet opnieuw vragen uit als u wilt dat u de volgende keer om bevestiging wordt gevraagd wanneer u een document opent waarin iemand anders wijzigingen deelt.

 • Nooit: Als u Nooit selecteert, geeft u aan dat u geen cocreatie in realtime wilt voor dit document of voor andere documenten. Alleen u kunt uw wijzigingen zien tot het moment waarop u uw document weer op de onlinelocatie opslaat. U ziet de wijzigingen in realtime van anderen ook niet. Wel kunt u zien wie een document heeft geopend.

Opmerking: Elke instelling is van invloed op Word, niet alleen op het document waaraan u werkt. U kunt de instellingen wijzigen via Bestand > Opties > Algemeen > Opties voor realtimesamenwerking.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees met Office 365. Abonnees krijgen maandelijks nieuwe functies en verbeteringen. Klik om te proberen of een abonnement nemen.

Zie Een document tegelijk met andere auteurs bewerken voor meer informatie over cocreatie in Word voor Mac.

Gebruik een webbrowser om een document te uploaden naar of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek. On-premises sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor cocreatie. Als u niet zeker weet wat voor site u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Als u het bestand hebt geüpload, klikt u op de bestandsnaam om het bestand te openen. Het document wordt geopend op een nieuw tabblad van uw webbrowser.

 2. Klik rechtsboven op Delen > Delen met anderen.

 3. Typ e-mailadressen in het eerste vak. Gebruik een puntkomma om adressen van elkaar te scheiden. Zorg ervoor dat u ook Kan bewerken of Ontvangers kunnen bewerken selecteert. Als u klaar bent, klikt u op de knop Delen.

  Tip: Als u de koppeling zelf wilt versturen, klikt u niet op de knop Delen, maar klikt u aan de linkerkant op Koppeling ophalen.

 4. Als u in de vorige stap op de knop Delen hebt geklikt, wordt er een e-mailbericht verstuurd naar elke opgegeven persoon. Het bericht wordt verzonden vanaf uw e-mailadres. U krijgt ook een kopie van het bericht, zodat u weet hoe het eruitziet. Als u het bestand hebt geüpload, klikt u op de bestandsnaam om het bestand te openen. Het document wordt geopend op een nieuw tabblad van uw webbrowser.

Als u op de knop Delen hebt geklikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen het document openen door op de koppeling te klikken. Er wordt een webbrowser geopend en het document wordt geopend in Word Online. Als ze een Word-app willen gebruiken voor cocreatie, kunnen ze op Document bewerken > Bewerken in Word klikken. Ze moeten dan wel een versie van de Word-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Word voor Android, Word voor iOS, Word Mobile en Word 2016 voor Office 365-abonnees zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor cocreatie. Als de uitgenodigde personen geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze op Document bewerken > Bewerken in browser klikken om het bestand te bewerken.

U weet dat u met één andere persoon samenwerkt als u in de rechterbovenhoek een bericht ziet dat die persoon aan het bewerken is. Als er meer dan een andere persoon aan het bewerken is, ziet u een bericht over met hoeveel mensen u samenwerkt. Bijvoorbeeld: 'Er zijn hier 2 andere mensen.'

Tips voor cocreatie: Als u naar de plek wilt gaan waar iemand aan het werk is, klikt u eerst op de naam van de persoon en vervolgens op Bewerken.... Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen. Dit is het geval als ze Word 2016 voor Office 365-abonnees of Word Online gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, ziet u hun selecties niet, maar worden hun wijzigingen wel vrijwel direct weergegeven. Als u de selecties van andere personen in andere kleuren ziet, worden deze weergegeven in het blauw, paars, enzovoort. Alle personen die in het bestand werken zien hun eigen selecties altijd in het groen. Als u niet meer weet wie wat aan het doen is, wijst u de selectie aan om de naam van de betreffende persoon te zien.

Cocreatie in Word voor Android is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

 Dit is wat u nodig hebt voor cocreatie in Word op een Android-apparaat:

 • De nieuwste versie van Word moet zijn geïnstalleerd en u moet zijn aangemeld bij Word met een Microsoft-account.
  Ga naar Bestand > Openen en controleer of uw Microsoft-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Een locatie toevoegen om het account toe te voegen. Als het scherm van uw telefoon of tablet groter is dan 10,1 inch, moet u zich aanmelden met een account van een Office 365-abonnement.

 • Bestanden opgeslagen in de documentindeling van Word (DOCX).
  Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Word (bijvoorbeeld Word 2016 of 2013). Tik vervolgens op Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als type en wijzig de indeling.

 1. Maak of open een bestand en tik vervolgens op Bestand > Opslaan als.

 2. Controleer de huidige locatie van het bestand. Als OneDrive of SharePoint is geselecteerd, tikt u op de knop Terug en gaat u naar de volgende stap. Als geen van deze locaties is geselecteerd, tikt u aan de linkerkant op OneDrive of SharePoint, geeft u het bestand een naam en tikt u vervolgens op Opslaan.

 1. Tik op Pictogram Delen in de rechterbovenhoek.

 2. Typ e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen. Gebruik een puntkomma om adressen van elkaar te scheiden. Delen per e-mail, e-mail invoeren en Kan bewerken weergeven

 3. Zorg er ook voor dat Kan bewerken is geselecteerd.

 4. Als u klaar bent, tikt u op de knop Delen. Als u op deze knop tikt, worden er namens u e-mailberichten verzonden naar de uitgenodigde personen.

  Tip: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Delen tikken. Tik in dat geval op Delen als koppeling.

Als u in de vorige stap op Delen hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen het document openen door op de koppeling te klikken. Het document wordt in een webbrowser geopend in Word Online. De andere personen kunnen direct met het document aan de slag in Word Online door te klikken op Document bewerken > Bewerken in browser.

Als ze voor de cocreatie een Word-app willen gebruiken in plaats van Word Online, kunnen ze op Document bewerken > Bewerken in Word klikken. Ze moeten dan wel een versie van de Word-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Word voor Android, Word voor iOS, Word Mobile en Word 2016 voor Office 365-abonnees zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor cocreatie.

Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen en vervolgens op Beheren. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Tik in Word voor Android op Bestand > Geschiedenis. Tik op een eerdere versie om deze te openen. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en tikt u vervolgens op Deze versie herstellen.

Cocreatie in Word voor iOS is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

Dit is wat u nodig hebt voor cocreatie in Word op een iPhone of iPad: 

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

 • De nieuwste versie van Word moet zijn geïnstalleerd en u moet zijn aangemeld bij Word met een Microsoft-account.
  Open Word, Tik op Openen en controleer of uw Microsoft-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Een locatie toevoegen om het account toe te voegen. Als het scherm van uw telefoon of tablet groter is dan 10,1 inch, moet u zich aanmelden met een account van een Office 365-abonnement.

 • Bestanden opgeslagen in de documentindeling van Word (DOCX).
  Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Word (bijvoorbeeld Word 2016 of 2013). Klik vervolgens op Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als type en wijzig de indeling in .docx.

Cocreatie is alleen mogelijk als u een document opslaat in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een bibliotheek van SharePoint Online. On-premises sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor cocreatie. Als u niet zeker weet wat voor site u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Maak of open een bestand.

 2. Als u een bestand hebt gemaakt, tikt u op Bestand Bestandspictogram , tikt u op Naam en geeft u het bestand een naam. Kies vervolgens aan de linkerkant een locatie in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online en tik op Opslaan.

 3. Als u een bestaand bestand hebt geopend, tikt u op Bestand Bestandspictogram > Eigenschappen. Als het pad bij Locatie de woorden 'OneDrive', 'd.docs.live.net' of 'SharePoint' bevat, is het bestand waarschijnlijk al op een van deze locaties opgeslagen. Als het pad geen van deze woorden bevat, tikt u op bestand > Een kopie opslaan slaat u een kopie van het bestand op in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online.

 1. Tik rechtsboven op Delen Pictogram delen weergeven .

 2. Als u de koppeling naar het bestand zelf wilt versturen, tikt u op Koppeling kopiëren > Weergeven en bewerken. Plak de koppeling vervolgens in een e-mailbericht of chatvenster.

  Opties voor delen weergeven
 3. Als u de koppeling automatisch per e-mail wilt versturen, tikt u op Personen uitnodigen. Typ vervolgens e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen en tik na elk adres op return. Controleer ook of Kan bewerken is ingeschakeld. Tik ten slotte op Verzenden.

  Personen uitnodigen met machtigingen weergeven

Als u in de vorige stap op Verzenden hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen het document openen door op de koppeling te klikken. Het document wordt in een webbrowser geopend in Word Online. De andere personen kunnen direct met het document aan de slag in Word Online door te klikken op Document bewerken > Bewerken in browser.

Als ze voor de cocreatie een Word-app willen gebruiken in plaats van Word Online, kunnen ze klikken op Document bewerken > Bewerken in Word. Ze moeten dan wel een versie van de Word-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Word voor Android, Word voor iOS, Word Mobile en Word 2016 voor Office 365-abonnees zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor cocreatie.

Als anderen later het bestand openen dat u aan het bewerken bent, is er sprake van cocreatie. Gekleurde vlaggen geven precies aan waar iedereen in het document werkt. Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen.

Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen Pictogram delen weergeven en vervolgens op Gedeeld met. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken... bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Als u een eerdere versie van het bestand wilt herstellen, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt. Tik vervolgens op Bestand Pictogram delen weergeven > Herstellen > Versiegeschiedenis online weergeven. Er wordt een webbrowser geopend met de eerdere versies van het bestand. Als u OneDrive gebruikt, tikt u aan de linkerkant op een versie en tikt u vervolgens op Herstellen. Als u OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online gebruikt, tikt u op de datum en tijd van een versie, tikt u op de pijl-omlaag en tikt u op Herstellen. Ga vervolgens terug naar Word voor iOS en open het bestand opnieuw.

Cocreatie in Word Mobile is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Dit is wat u nodig hebt voor cocreatie in Word Mobile:  

 • Denieuwste versie van Word moet zijn geïnstalleerd en u moet zijn aangemeld bij Word met een Microsoft-account.
  Open Word, tik op Openen en controleer of uw Microsoft-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Een locatie toevoegen om het account toe te voegen. Als het scherm van uw telefoon of tablet groter is dan 10,1 inch, moet u zich aanmelden met een account van een Office 365-abonnement.

 • Bestanden opgeslagen in de documentindeling van Word (DOCX).
  Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Word (bijvoorbeeld Word 2016 of 2013). Klik vervolgens op Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als type en wijzig de indeling in .docx.

Cocreatie is alleen mogelijk als u een document opslaat in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een bibliotheek van SharePoint Online. On-premises sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor cocreatie. Als u niet zeker weet wat voor site u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Maak of open een bestand.

 2. Als u een bestand hebt gemaakt, tikt u op Bestand Bestandspictogram , tikt u op Naam en geeft u het bestand een naam. Kies vervolgens aan de linkerkant een locatie in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online en tik op Opslaan.

 3. Als u een bestaand bestand hebt geopend, tikt u op Bestand Bestandspictogram > Eigenschappen. Als het pad bij Locatie de woorden 'OneDrive', 'd.docs.live.net' of 'SharePoint' bevat, is het bestand waarschijnlijk al op een van deze locaties opgeslagen. Als het pad geen van deze woorden bevat, tikt u op bestand > Een kopie opslaan slaat u een kopie van het bestand op in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online.

 1. Tik rechtsboven op Delen Pictogram delen weergeven .

 2. Als u de koppeling naar het bestand zelf wilt versturen, tikt u op Koppeling kopiëren > Weergeven en bewerken. Plak de koppeling vervolgens in een e-mailbericht of chatvenster.

  Opties voor delen weergeven
 3. Als u de koppeling automatisch per e-mail wilt versturen, tikt u op Personen uitnodigen. Typ vervolgens e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen en tik na elk adres op return. Controleer ook of Kan bewerken is ingeschakeld. Tik ten slotte op Verzenden.

  Personen uitnodigen met machtigingen weergeven

Als u in de vorige stap op Verzenden hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen het document openen door op de koppeling te klikken. Het document wordt in een webbrowser geopend in Word Online. De andere personen kunnen direct met het document aan de slag in Word Online door te klikken op Document bewerken > Bewerken in browser.

Als ze voor de cocreatie een Word-app willen gebruiken in plaats van Word Online, kunnen ze klikken op Document bewerken > Bewerken in Word. Ze moeten dan wel een versie van de Word-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Word voor Android, Word voor iOS, Word Mobile en Word 2016 voor Office 365-abonnees zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor cocreatie.

Als anderen later het bestand openen dat u aan het bewerken bent, is er sprake van cocreatie. Gekleurde vlaggen geven precies aan waar iedereen in het document werkt. Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen.

Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen Pictogram delen weergeven en vervolgens op Gedeeld met. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken... bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

In Word Mobile, als u herstellen van het bestand naar een eerdere versie wilt, tikt u op bestand >Versiegeschiedenis, selecteer een versie en deze wordt geopend. Als u wilt herstellen naar de huidige versie, wacht totdat iedereen niet langer cocreatie is en tik vervolgens op deze versie herstellen.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×