Samenwerken aan Visio-tekeningen

U kunt op elk gewenst moment meerdere personen aan een Visio diagram, elk persoon op hun eigen computer werken. Door cocreatie kunnen teams meerdere pagina's met meerdere pagina's maken en elk ander diagram bepalen hoe het diagram eruit moet zien terwijl ze werken.

Als u uw tekening opslaat in OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online, kunt u tegelijk met uw collega’s aan een tekening werken. Als u tegelijkertijd aan een tekening wilt werken, moeten alle auteurs met Windows Visio abonnement 2 hebben en de bureaublad-app van Visio gebruiken.

Uw tekening met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open de Visio tekening in de bureaublad-app en kies delen in de rechterbovenhoek van het lint wanneer u klaar bent om samen te werken.

  Uw tekening met anderen delen

 2. Typ in het dialoogvenster Delen het e-mailadres van de persoon met wie u de tekening wilt delen.

  Dialoogvenster delen in Visio

  Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. In de vervolgkeuzelijst kunt u opgeven met wie u de tekening wilt delen.

 3. Klik op Verzenden.

  Als het bestand al is opgeslagen in de cloud, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden naar de genodigden. Als u de tekening nog niet hebt opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online, wordt u in Visio gevraagd om dit nu te doen.

  Als u de tekening nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint, wordt u in Visio gevraagd om dit te doen.

  Wanneer u het bestand in de cloud hebt opgeslagen, wordt de e-mailuitnodiging verzonden.

  Opmerking: Zie SharePoint-bestanden of -mappen delen in Office 365 voor meer informatie over delen.

Zien wie aan uw gedeelde tekening werkt

 1. Open de tekening in de Visio-app en maak hieraan samenwerken. Als iemand anders de tekening bekijkt of eraan werkt, wordt de miniatuur van deze persoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. In Visio wordt een waarschuwing gegeven wanneer personen de tekening openen of verlaten.

  Hier ziet u de personen die momenteel aan de tekening werken

 2. Als u de tekening wilt controleren en opmerkingen wilt toevoegen, kiest u Opmerkingen Het Opmerkingenvenster openen .

  Opmerkingen in een opmerkingenvenster

  U kunt ook reageren op opmerkingen of deze verwijderen.

  Als u wilt zien waar in de tekening iemand een opmerkingen heeft geplaatst, klikt u op een opmerkingenpictogram.

  Pictogram Opmerking

  Als u uw eigen opmerkingen wilt toevoegen aan een shape, klikt u met de rechtermuisknop op de shape en kiest u Opmerking toevoegen.

 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Eerdere versies van een tekeningbestand weergeven

U kunt eerdere versies van een Visio-tekenbestand weergeven. U kunt ook de huidige versie van een tekenbestand vervangen door een eerdere versie.

Een eerdere versie van een tekenbestand weergeven

 1. Selecteer bestand > info > versiegeschiedenis weergeven.

  Het dialoogvenster versies opgeslagen voor... wordt geopend. De opgeslagen versies van het bestand worden weergegeven vanaf de huidige versie bovenaan.

 2. Selecteer de versie van het bestand dat u wilt bekijken.

 3. Selecteer Openen.

  Een alleen-lezen weergave van die versie wordt geopend in een nieuw venster Visio.

 4. Selecteer bestand > sluiten wanneer u klaar bent met het controleren van de eerdere versie van het bestand.

Een eerdere versie van een tekenbestand herstellen

 1. Selecteer bestand > info > versiegeschiedenis weergeven.

  Het dialoogvenster versies opgeslagen voor... wordt geopend. De opgeslagen versies van het bestand worden weergegeven vanaf de huidige versie bovenaan.

 2. Selecteer de versie van het bestand dat u wilt aanbrengen in de huidige versie.

 3. Selecteer herstellen.

  Met een berichtvak wordt u gevraagd om te bevestigen dat u de huidige versie van het bestand wilt vervangen door de eerdere versie die u hebt geselecteerd.

 4. Selecteer OK om te bevestigen dat u de wijziging wilt aanbrengen.

  De versie van het bestand dat u hebt gekozen voor de nieuwe huidige versie wordt geopend.

Iedereen die aan het diagram werkt, moet Visio Professional Edition op hun computer hebben geïnstalleerd.

Een diagram instellen voor cocreatie

 1. Maak een Visio-diagram in een SharePoint-bibliotheek of begin met een diagram in Visio en uploadt dit naar OneDrive.

 2. Geef alle personen die eraan werken, de machtiging om deze te bewerken.

Met elke auteur wordt het diagram van de server in Visio geopend en wordt het maken, bewerken of redigeren gestart. In de hoek wordt een melding weergegeven wanneer iemand een sessie toevoegt of verlaat (wat betekent dat ze het diagram voor bewerken of sluiten) openen. U kunt altijd weergeven op de statusbalk hoeveel personen aan het diagram werken.

Hoe wijzigingen worden weergegeven in het diagram

Kleine pictogrammen worden weergegeven in shapes die op een bepaalde manier door een andere persoon zijn bewerkt. U bent niet uitgesloten van een shape met een pictogram dat wordt weergegeven, bijvoorbeeld zelfs als iemand anders de kleur wijzigt, kunt u de tekst op de shape tegelijk bewerken. Als iedereen in het team samen met bepaalde gebieden samenwerkt en aan bepaalde gebieden werken, hebt u zelden een probleem waarbij twee personen hetzelfde allemaal tegelijk bewerken, zoals het wijzigen van de tekst op dezelfde shape. Als dat het geval is, is de laatste wijziging de laatste wijziging die blijft staan (totdat iemand de wijziging opnieuw aanbrengt).

Telkens wanneer u de aangebrachte wijzigingen in het diagram opslaat, worden de wijzigingen weer op de server gesynchroniseerd. Tegelijkertijd brengt Visio de wijzigingen aan in de kopie van het diagram. U kunt zien wanneer iemand anders de wijzigingen op de server heeft opgeslagen op pictogrammen die worden weergegeven en een melding op de statusbalk zodat u weet dat er updates beschikbaar zijn. Sla regelmatig op om ervoor te zorgen dat u de meest recente wijzigingen hebt aangebracht die andere auteurs hebben gemaakt en om uw wijzigingen door te voeren.

Als het diagram online is opgeslagen in SharePoint of OneDrive voor Bedrijven, kunt u anderen gemakkelijk uitnodigen om het diagram te bekijken en opmerkingen toe te voegen als onderdeel van een discussielijn. Hoewel Visio voor het web geen ondersteuning biedt voor gelijktijdig bewerken, zijn er manieren om het bewerken van een diagram met anderen te coördineren.

Een diagram delen met personen die beschikken over SharePoint

U kunt een diagram met anderen delen door een koppeling te versturen in e-mailbericht.

 1. Open het diagram in Visio voor het web.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer u het diagram bekijkt, selecteert u Delen De opdracht Delen .

  • Wanneer u het diagram bewerkt, selecteert u Bestand > Delen > Delen met anderen.

 3. Selecteer Verzenden in het dialoogvenster Delen.

Een diagram delen met personen die geen SharePoint hebben

U kunt het diagram delen door een koppeling te verzenden. Gebruikers kunnen het weergeven in een webbrowser, ongeacht of ze de Visio bureaublad hebben. De volgende stappen kunt u alleen uitvoeren als een beheerder extern delen heeft ingeschakeld voor SharePoint Online. Meer informatie.

 1. Open het diagram in Visio voor het web.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer u het diagram bekijkt, selecteert u Delen De opdracht Delen .

  • Wanneer u het diagram bewerkt, selecteert u Bestand > Delen > Delen met anderen.

 3. Selecteer Koppeling kopiëren in het dialoogvenster Delen.

Opmerkingen bekijken en toevoegen aan een diagram

 1. Open het diagram om het te bekijken.

 2. Selecteer Meer opdrachten weergeven (... ) > Opmerkingen.

  Afbeelding van het deelvenster opmerkingen in VIsio voor het web

  Het deelvenster Opmerkingen wordt weergegeven.

 3. Voeg uw eigen opmerkingen toe en bekijk de opmerkingen van anderen.

Het bewerken van een diagram met anderen coördineren

Wanneer u een diagram bewerkt, treedt er na vijf minuten inactiviteit een time-out op voor uw sessie om de kans op een bewerkingsconflict te beperken. U kunt doorgaan met bewerken door Vernieuwen te selecteren in het berichtvak dat wordt weergegeven wanneer de time-out optreedt.

Bericht voor het vernieuwen van de sessie

Wanneer u een diagram opent om dit te bewerken, is het soms wel een andere gebruiker bewerkt, wordt het diagram vergrendeld voor bewerking en wordt er een berichtvak weergegeven. Dit kan verschillende oorzaken hebben en de bijbehorende acties die u kunt uitvoeren:

 • U hebt het bestand geopend voor bewerken in een ander browsertabblad of -venster. Sluit het andere browsertabblad of -venster om de vergrendeling op te heffen.

 • U hebt het bestand geopend in Visio. Sluit Visio om de vergrendeling op te heffen.

 • Een andere gebruiker heeft het bestand geopend om het te bewerken in Visio of Visio voor het web. De vergrendeling wordt opgeheven wanneer de andere gebruiker het bestand sluit of wanneer zijn of haar sessie door een time-out is beëindigd.

Ondertussen kunt u de instructies in het berichtvenster volgen:

Bericht voor vergrendeld bestand
 • Selecteer In leesweergave openen als u het diagram wilt bekijken.

 • Als u een kopie van het diagram wilt opslaan in de SharePoint-bibliotheek of map van OneDrive voor Bedrijven, selecteert u Een kopie opslaan.

Zie ook

Help voor Visio voor het web

Diagrammen bekijken, maken en bewerken in Visio voor het web

SharePoint-bestanden of -mappen delen in Office 365

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×