Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u uw presentatie opslaat in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, kunt u tegelijk met uw collega’s aan een presentatie werken.

Om tegelijk aan een presentatie te kunnen werken, moeten alle auteurs PowerPoint 2010 of hoger (onder Windows), PowerPoint 2016 voor Mac of de nieuwste versie van PowerPoint Online gebruiken.

Uw presentatie met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open uw PowerPoint-presentatie en kies Delen in de rechterbovenhoek van het lint wanneer u klaar bent om samen te werken.

  Delen
 2. Typ in het vak Personen uitnodigen het e-mailadres van de persoon met wie u de presentatie wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. Gebruik de vervolgkeuzelijst om te bepalen of uw genodigden het bestand kunnen bewerken of alleen weergeven.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Delen in PowerPoint weergegeven
 3. Klik op Delen. Als het bestand al is opgeslagen in de cloud, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden naar de genodigden. Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen. Daarna wordt de uitnodiging per e-mail verzonden.

  Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

 1. Open de presentatie en ga ermee aan de slag.

  Als iemand anders bekijken of werken in de presentatie, is de miniaturen foto wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. PowerPoint wordt u gewaarschuwd wanneer mensen inbellen of laat u uw presentatie.

  Mensen en chatten
 2. In het deelvenster Delen kunt u ook de naam zien van iedereen die de presentatie bekijkt of bewerkt. Er is een indicator (op de miniatuur van de dia en in de feitelijke dia), waarmee wordt aangegeven waar iemand in de presentatie werkt. Selecteer deze indicator als u wilt weten wie er aan het werk is. U ziet deze informatie trouwens ook als u de indicator aanwijst.

  Toont het pictogram dat aangeeft dat iemand anders samenwerkt aan een dia in PowerPoint 2016

  (Voor een betere toegankelijkheid kunt u in PowerPoint ook inschakelen dat automatisch de naam van de redacteur wordt weergegeven. Kies hiervoor Bestand > Opties > Geavanceerd > Weergeven > Aanwezigheidsvlaggen weergeven voor geselecteerde items.)

  Toont pictogram dat iemand weergeeft die aan een sectie van een dia werkt in PowerPoint 2016 voor Windows
 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Wanneer andere auteurs wijzigingen hebben aangebracht, ziet u het volgende wanneer u de presentatie opslaat.

  Hiermee wordt het bericht voor gesynchroniseerde wijzigingen in PowerPoint weergegeven

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Communiceren met Chat of opmerkingen

U kunt direct chatten met andere personen die in een presentatie die is opgeslagen op OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online werken. Kies de Chat knop Knop voor groepschat in PowerPoint 2016 starten een chat met iedereen in het document werken.

 • De chatgeschiedenis blijft niet behouden, dus als u het document sluiten en deze later opnieuw opent u vers met een lege chat starten moet worden. Als u meer permanente discussie nodig hebt, kunt u opmerkingen te gebruiken.

 • Als iemand anders Hiermee opent u het bestand om deze te bewerken, kunnen ze de chatsessie, ook op de deelnemen aan, maar ze niet een geschiedenis van de chatsessie uit weergegeven voordat ze het bestand hebt geopend. Ze ziet alleen nieuwe berichten vanaf het moment dat ze deze hebt geopend.

Kies opmerkingen opmerkingen of opmerkingen weergeven. Bovendien kunt u beantwoordt of opmerkingen oplossen en vervolgens als voltooid markeren. Zie opmerkingen toevoegen voor meer informatie.

Wijzigingen bijhouden: Wijzigingen van anderen worden gemarkeerd

PowerPoint voor Office 365 automatisch alle personen bijgehouden aan wijzigingen hebt aangebracht in de online-documenten.

Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Wanneer u een gewijzigde presentatie opnieuw opent (of u een bestand hebt geopend dat door iemand anders actief wordt bewerkt), worden de gewijzigde dia's in turquoise in het deelvenster Miniaturen gemarkeerd.

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint
 2. Selecteer een miniatuur om de dia op het volledige scherm te bekijken. Het gewijzigde gedeelte van de dia wordt weergegeven met een turquoise omtrek. In een bijbehorende opmerking wordt vermeld wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer.

  (Er zijn gevallen waar een gewijzigde dia wordt gemarkeerd, maar waar het type wijziging dat is aangebracht op de afzonderlijke dia niet wordt weergegeven met een groene omtrek. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: Wijzigingen in het notitievenster, het verwijderen van een vorm, de toevoeging van een opmerking en wijzigingen in een animatie.)

  Notatie bij revisiemarkering over wie een verandering heeft aangebracht en wanneer

Wanneer worden wijzigingen wel of niet gemarkeerd:

 • Deze functie werkt bij gedeelde documenten die zijn opgeslagen in OneDrive en SharePoint.

 • Wijzigingen worden gemarkeerd alleen wanneer de persoon die u de wijziging maakt PowerPoint Online gebruikt of een abonnee Office 365PowerPoint 2016gebruikt, ten minste versie 1707 van het kanaal maandelijks. Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als wijzigingsgegevens zijn uitgeschakeld voor het document in de Privacyopties van het Vertrouwenscentrum:

  Als de privacyopties niet zijn ingeschakeld, wordt de naam van een gebruiker (en het moment wanneer hij of zij de laatste wijzigingen aan een object heeft aangebracht) opgeslagen in de presentatie ter ondersteuning van de functie revisiemarkeringen. Gebruik, indien nodig, de functie Documentcontrole om deze informatie te verwijderen. (Zie het artikel Verborgen en persoonlijke gegevens verwijderen door presentaties te controleren voor hulp bij het gebruik van Documentcontrole.)

  Als de privacyopties wel zijn ingeschakeld, is de functie revisiemarkeringen uitgeschakeld. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens (bovengenoemde gebruikersnamen en tijden) worden opgeslagen.

  Revisie markeren om mogelijk te maken, gegevens over de status gelezen/ongelezen van afzonderlijke dia's afzonderlijk opgeslagen door PowerPoint. Waar deze gegevens zijn opgeslagen afhangt welke versie en het kanaal van PowerPoint u gebruikt. We richting slaan in een Microsoft onlineservice ontworpen voor het opslaan van gebruikersinstellingen bent verschuiven, maar we de shift nog helemaal niet hebt voltooid.

  De volgende tabel bevat elke relevante versie van PowerPoint en waar deze de gelezen/ongelezen statusgegevens over elke persoon die Hiermee opent u het bestand opslaat:

  Voor deze versienummer (of hoger)

  De statusgegevens worden opgeslagen in

  PowerPoint voor Office 365 in het kanaal maandelijks

  tussen 1707 en 1710

  Klik op PC-schijf, onder het pad:

  %AppData%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Deze locatie is beveiligd met de map gebruikers van Windows. Als u wilt, kunt u de bestanden die uw eigen status gelezen/ongelezen record handmatig verwijderen.

  PowerPoint voor Office 365 in het kanaal maandelijks

  1711

  Microsoft Online service

  PowerPoint voor Office 365 in het puntkomma jaarlijkse (gericht)-kanaal

  Nog niet beschikbaar

  Microsoft Online service

  PowerPoint voor Mac - Office 365

  16.x

  Microsoft Online service

  PowerPoint voor Android

  16.0.9001.2077

  Microsoft Online service

  PowerPoint voor iOS

  2.9.108.0

  Microsoft Online service

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  Microsoft Online service

  Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand is versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand in de ODP-indeling of de oudere PowerPoint PPT- of PPS-indeling is gemaakt.

Conflicterende wijzigingen oplossen

Als er conflicterende wijzigingen zijn, wordt er een visuele vergelijking tussen uw wijzigingen en de conflicterende wijzigingen van een van uw coauteurs weergegeven wanneer u Opslaan selecteert. U kunt kiezen welke wijzigingen u wilt behouden.

Hiermee wordt het dialoogvenster Conflicterende wijzigingen in PowerPoint weergegeven

Alleen wijzigingen van anderen die rechtstreeks conflicteren met wijzigingen die u hebt aangebracht, worden weergegeven in de vergelijking. Niet-conflicterende wijzigingen worden automatisch samengevoegd in uw presentatie wanneer u deze opslaat. U kunt deze bekijken in de weergave Mijn wijzigingen.

 1. Kies Mijn wijzigingen of Wijzigingen van anderen.

 2. Als u meerdere conflicten moet oplossen, gaat u als volgt te werk:

  • Kies Volgende als u wilt doorgaan met het oplossen van conflicten. Kies Vorige als u naar een eerder conflict wilt gaan.

  • Als u dezelfde reeks wijzigingen wilt kiezen voor alle resterende conflicten, schakelt u het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in.

   Hiermee wordt het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in PowerPoint weergegeven

 3. Wanneer u klaar bent met het oplossen van conflicten, kiest u Gereed.

Documentactiviteiten

In het deelvenster Activiteit kunt u de volledige lijst met wijzigingen zien. U heeft hier ook toegang tot eerdere versies. Kies Activiteit versiegeschiedenis op het lint om het deelvenster Activiteit weer te geven.

Activiteitsvenster

Realtime samenwerking met automatisch opslaan

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Als u een Office 365-abonnement hebt, kunt u gebruikmaken van realtime samenwerking met automatisch opslaan. Deze functie is gebaseerd op de andere samenwerkingsfuncties die in dit artikel worden beschreven, en biedt u de mogelijkheid om te zien wat andere gebruikers doen (zoals het typen van woorden) op het moment dat ze dit doen, en door automatisch alle wijzigingen op te slaan die worden aangebracht. Slechts één persoon kan op een bepaald moment in een bepaald vak werken. (U ziet een felgekleurde rand rond een vak waarin een andere gebruiker op dat moment werkt. Daarnaast ziet u een potlood en een aantekening over wie er aan het werk is.)

Schakel deze functie in door naar Bestand > Opties > Algemeen te gaan en de optie onder Opties voor realtime samenwerking te selecteren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×