Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Als u uw presentatie opslaat in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, kunt u tegelijk met uw collega’s aan een presentatie werken.

Om tegelijk aan een presentatie te kunnen werken, moeten alle auteurs PowerPoint 2010 of hoger (Windows), PowerPoint 2016 voor Mac of hoger of PowerPoint voor het webgebruiken.

Uw presentatie met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open uw PowerPoint presentatie en kies De knop Delen delen in de rechterbovenhoek van het lint wanneer u klaar bent om samen te werken.

  Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen. Daarna wordt de uitnodiging per e-mail verzonden.

  Het dialoogvenster delen in PowerPoint om het bestand te uploaden naar de Microsoft-Cloud, zodat u dit naadloos kunt delen.

  Opmerking: Als u uw presentatie niet naar de Cloud wilt uploaden, kunt u deze delen met behulp van de opties voor het toevoegen van een kopie... onder aan het dialoogvenster.

 2. Voer in het vak koppeling verzenden het e-mailadres in van de persoon met wie u de presentatie wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. Gebruik de vervolgkeuzelijst om te bepalen of uw genodigden het bestand kunnen bewerken of alleen weergeven.

 3. Klik op Delen. Als het bestand al is opgeslagen in de cloud, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden naar de genodigden.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

 1. Open de presentatie en ga ermee aan de slag.

  Als iemand anders de presentatie bekijkt of eraan werkt, wordt de miniatuur van deze persoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. In PowerPoint wordt een waarschuwing gegeven wanneer personen de presentatie openen of verlaten.

  Mensen en chatten
 2. U ziet ook de naam van de personen die de presentatie bekijken of bewerken in het deelvenster delen . Er is een indicator, op de miniatuur van de dia en op de werkelijke dia, die laat zien waar iemand in de presentatie werkt. Beweeg de muisaanwijzer boven of Selecteer deze indicator om erachter te komen wie er aan het bewerken is.

  Toont het pictogram dat aangeeft dat iemand anders samenwerkt aan een dia in PowerPoint 2016

  (Voor een betere toegankelijkheid kunt u in PowerPoint ook inschakelen dat automatisch de naam van de redacteur wordt weergegeven. Kies hiervoor Bestand > Opties > Geavanceerd > Weergeven > Aanwezigheidsvlaggen weergeven voor geselecteerde items.)

  Toont pictogram dat iemand weergeeft die aan een sectie van een dia werkt in PowerPoint 2016 voor Windows
 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Wanneer andere auteurs wijzigingen hebben aangebracht, ziet u het volgende wanneer u de presentatie opslaat.

  Hiermee wordt het bericht voor gesynchroniseerde wijzigingen in PowerPoint weergegeven

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Meldingen wanneer u een gewijzigd bestand opent

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Wanneer andere personen wijzigingen aanbrengen in een gedeeld presentatiebestand, wordt er in PowerPoint voor Office 365 een melding weergegeven wanneer u het bestand opnieuw opent. Met een kleine banner wordt aangegeven wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw presentatie terwijl u afwezig was.

In PowerPoint voor Office 365 kunt u zien wie wijzigingen in het gedeelde bestand heeft aangebracht terwijl u afwezig was

Wijzigingen bijhouden: wijzigingen van anderen worden gemarkeerd

In PowerPoint voor Office 365 worden automatisch wijzigingen in onlinedocumenten bijgehouden.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Wanneer u een gewijzigde presentatie opnieuw opent (of u een bestand hebt geopend dat door iemand anders actief wordt bewerkt), worden de gewijzigde dia's in turquoise in het deelvenster Miniaturen gemarkeerd. Een scherminfo zegt: "dia heeft ongelezen wijzigingen."

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint
 2. Selecteer een miniatuur om de dia op het volledige scherm te bekijken. Het gewijzigde gedeelte van de dia wordt weergegeven met een turquoise omtrek. In een bijbehorende opmerking wordt vermeld wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer. Wanneer u de gereviseerde dia bekijkt, verwijdert u de turquoise markering en de notatie ' dia heeft ongelezen wijzigingen ' op die dia.

  (Er zijn gevallen waar een gewijzigde dia wordt gemarkeerd, maar waar het type wijziging dat is aangebracht op de afzonderlijke dia niet wordt weergegeven met een groene omtrek. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: Wijzigingen in het notitievenster, het verwijderen van een vorm, de toevoeging van een opmerking en wijzigingen in een animatie.)

  Notatie bij revisiemarkering over wie een verandering heeft aangebracht en wanneer

Wanneer worden wijzigingen wel of niet gemarkeerd:

 • Deze functie werkt bij gedeelde documenten die zijn opgeslagen in OneDrive en SharePoint.

 • Wijzigingen worden alleen gemarkeerd als de persoon die de wijziging aanbrengt, wordt gebruikt in plaats van PowerPoint voor het web, of PowerPoint voor Office 365, ten minste versie 1707 van het Monthly-kanaal of versie 1803 van het semi-Annual-kanaal. Uw Office-versie zoeken

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als wijzigingsgegevens zijn uitgeschakeld voor het document in de Privacyopties van het Vertrouwenscentrum:

  Als de privacyopties niet zijn ingeschakeld, wordt de naam van een gebruiker (en het moment wanneer hij of zij de laatste wijzigingen aan een object heeft aangebracht) opgeslagen in de presentatie ter ondersteuning van de functie revisiemarkeringen. Gebruik, indien nodig, de functie Documentcontrole om deze informatie te verwijderen. (Zie het artikel verborgen en persoonlijke gegevens verwijderen door documenten, presentaties of werkmappen te controleren voor meer informatie over het gebruik van document controle.)

  Als de privacyopties wel zijn ingeschakeld, is de functie revisiemarkeringen uitgeschakeld. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens (bovengenoemde gebruikersnamen en tijden) worden opgeslagen.

  Om revisiemarkeringen mogelijk te maken, worden gegevens over de status Gelezen/Ongelezen van afzonderlijke dia's apart opgeslagen in PowerPoint. Waar deze gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van welke versie en welk kanaal van PowerPoint u gebruikt. We willen deze gegevens uiteindelijk volledig opslaan in een Microsoft-onlineservice die is ontworpen om gebruikersinstellingen op te slaan, maar we hebben de overgang nog niet helemaal voltooid.

  De volgende tabel bevat elke relevante versie van PowerPoint en waar de gegevens met de status Gelezen/Ongelezen worden opgeslagen over elke persoon die het bestand opent:

  Voor dit versienummer (of hoger)

  De statusgegevens worden opgeslagen in

  PowerPoint voor Office 365 in het Monthly-kanaal

  tussen 1707 en 1710

  Op een pc-schijf met het pad:

  %appdata%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Deze locatie wordt beveiligd via de Windows-gebruikersmap. U kunt desgewenst de bestanden die uw eigen status Gelezen/Ongelezen registreren, handmatig verwijderen.

  PowerPoint voor Office 365 in het Monthly-kanaal

  1711

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Office 365 in het Semi-Annual-kanaal

  1803

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Office 365 voor Mac

  16,11

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Android

  16.0.9001.2077

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor iOS

  2.9.108.0

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  Microsoft-onlineservice

  Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand is versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand in de ODP-indeling of de oudere PowerPoint PPT- of PPS-indeling is gemaakt.

Communiceren via chatten of opmerkingen

Kies opmerkingen De knop opmerkingen in PowerPoint om opmerkingen te maken of weer te geven. Ook kunt u op opmerkingen reageren of opmerkingen afsluiten en als voltooid markeren. Zie Opmerkingen toevoegen voor meer informatie.

(alleenOffice 365 ) U kunt direct chatten met andere personen die werken aan een presentatie die is opgeslagen op OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Kies de knop Chatten Knop voor groepschat in PowerPoint 2016 om een groepschat te starten met iedereen die aan het document werkt.

Grijze menubalk met gemarkeerde knop chatten

 • De chatgeschiedenis blijft niet behouden, dus als u het document sluit en opnieuw opent, begint u met een lege chat. Als u permanentere discussies nodig hebt, kunt u in plaats hiervan Opmerkingen gebruiken.

 • Als iemand anders het bestand opent om het te bewerken, kan die persoon ook aan de chat deelnemen, maar ziet diegene geen chatgeschiedenis van voordat hij/zij het bestand opende. Die persoon ziet alleen nieuwe berichten vanaf het moment dat hij/zij het bestand opende.

Vorige versies van het bestand weergeven

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Office behoudt eerdere versies van de bestanden van SharePoint, OneDrive en OneDrive voor Bedrijven terwijl u hieraan werkt.

Als u de lijst met eerdere versies van een bestand wilt openen, selecteert u de naam van het bestand op de titelbalk van het app-venster en selecteert u vervolgens versiegeschiedenis.

Selecteer de bestandsnaam in de titelbalk om toegang te krijgen tot de versiegeschiedenis van het bestand.

Versiegeschiedenis is bedoeld voor weergave en niet bewerken. U kunt alle eerdere versies van een bestand bekijken.

Een eerdere versie openen:

 • Selecteer in het deelvenster versiegeschiedenis aan de rechterkant de optie versie openen in een van de versiegeschiedenis items.

  Een alleen-lezen kopie van die versie wordt geopend in een afzonderlijk PowerPoint venster.

Conflicterende wijzigingen oplossen

Als er conflicterende wijzigingen zijn, wordt er een visuele vergelijking tussen uw wijzigingen en de conflicterende wijzigingen van een van uw coauteurs weergegeven wanneer u Opslaan selecteert. U kunt kiezen welke wijzigingen u wilt behouden.

Hiermee wordt het dialoogvenster Conflicterende wijzigingen in PowerPoint weergegeven

In de vergelijking worden alleen de wijzigingen weergegeven die anderen hebben gemaakt en waarvan de aangebrachte wijzigingen direct conflicteren met wijzigingen die u hebt aangebracht. Wanneer u de presentatie opslaat, worden de wijzigingen niet-tegenstrijdige wijzigingen automatisch samengevoegd in de presentatie en worden deze weergegeven in de weergave Mijn wijzigingen .

 1. Kies Mijn wijzigingen of Wijzigingen van anderen.

 2. Als u meerdere conflicten moet oplossen, gaat u als volgt te werk:

  • Kies Volgende als u wilt doorgaan met het oplossen van conflicten. Kies Vorige als u naar een eerder conflict wilt gaan.

  • Als u dezelfde reeks wijzigingen wilt kiezen voor alle resterende conflicten, schakelt u het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in.

   Hiermee wordt het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in PowerPoint weergegeven

 3. Wanneer u klaar bent met het oplossen van conflicten, kiest u Gereed.

Mist u diatheken? 

Ga naar het vak suggesties voor PowerPoint en stem om deze functie te gebruiken.  

Deel een presentatie en cocreatie

 1. Maak een voorlopige versie van de presentatie en sla deze op een gedeelde locatie op, zoals OneDrive of SharePoint.

 2. Open de presentatie en werk hieraan.

  Opmerking: Als iemand anders aan de presentatie werkt, ziet u het pictogram voor cocreatie Pictogram Personen en een nummer op de statusbalk, waarmee wordt aangegeven hoeveel personen aan de presentatie werken. Klik op het pictogram voor cocreatie Pictogram Personen om te bekijken wie er aan de presentatie werkt (zoals hieronder wordt weergegeven).

  Twee personen werken samen aan een presentatie

 3. Wanneer u klaar bent, klikt u op Bestand > Opslaan.

  Als alleen u aan de presentatie werkt, wordt het bestand opgeslagen en bent u klaar. Als de updates van u en andere auteurs niet conflicteren, worden ze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Wijzigingen van andere personen oplossen

Als anderen aan dezelfde presentatie werken, kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:

 • Wanneer andere auteurs wijzigingen hebben aangebracht, ziet u het volgende:

  Wijzigingen controleren of nu uploaden

 • Als de wijzigingen van u en andere auteurs conflicteren met elkaar, wordt het volgende bericht weergegeven:

  Conflicten oplossen

U kunt als volgt wijzigingen van andere personen oplossen:

 1. Klik op het tabblad Samenvoegen op Wijzigingen weergeven en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Alleen conflicten weergeven als u alleen conflicterende updates wilt bekijken.

   Conflicten worden vermeld.

  • Klik op Alle wijzigingen weergeven als u alle wijzigingen wilt bekijken.

 2. Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren, voert u een of beide van de volgende handelingen uit:

  Voor conflicterende wijzigingen:

  • Als u een conflicterende wijziging wilt accepteren, schakelt u het selectievakje in naast het pictogram voor de conflicterende wijziging Pictogram voor conflicterende wijziging (zie hieronder).

   Schakel het selectievakje in om de conflicterende wijziging te accepteren.

  • U hoeft niets te doen als u een conflicterende wijziging wilt negeren. Selectievakjes die niet zijn ingeschakeld, worden niet aan de presentatie toegevoegd.

  Voor standaardwijzigingen:

  • U hoeft niets te doen om een standaardwijziging te accepteren.

   Schakel het selectievakje in om standaardwijzigingen van anderen te accepteren.

  • Schakel het selectievakje uit om een standaardwijziging te negeren.

 3. Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, selecteert u Samenvoegweergave sluiten.

  Nadat u Samenvoegweergave sluiten hebt geselecteerd, worden alle wijzigingen toegepast en geladen naar de server.

  Opmerking: Nadat u Samenvoegweergave sluiten hebt geselecteerd, kunt u niet teruggaan en wijzigingen met vlag weergeven.

Samenwerken aan een presentatie

 1. Open in PowerPoint 2010 de presentatie die op de server is opgeslagen.

  Er wordt een melding weergegeven op de statusbalk onder aan PowerPoint als u niet de enige bent die aan de presentatie werkt. De melding geeft aan hoeveel mensen momenteel aan de presentatie werken. Klik op dit nummer om de namen van de co-auteurs weer te geven.

  Melding dat anderen uw presentatie bewerken

 2. Klik op het tabblad beeld in de groep Presentatieweergaven op normaal om de presentatie in de normale weergave weer te geven.

 3. Ga in het linker deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad dia's naar een klein pictogram in de rechterbenedenhoek van de diaminiatuur. Hiermee wordt aangegeven dat een cocreatie wijzigingen aanbrengt in die dia. Klik op het pictogram om de naam van de cocreatie te zien.

  Notities: 

  • Een andere manier om de namen van de medeauteurs van de presentatie te bekijken, klikt u op het tabblad bestand en vervolgens op info aan de linkerkant van het scherm. De namen van de co-auteurs worden weergegeven in het middelste deelvenster.

   Personen die de presentatie momenteel bewerken en hoe u hen een bericht stuurt

  • Als u een e-mailbericht of een chatbericht wilt sturen naar uw co-auteurs, klikt u op een bericht verzendenen klikt u vervolgens op een e-mailbericht verzenden of een chatbericht verzenden.

  • Wanneer een andere auteur hun wijzigingen opslaat, PowerPoint u een melding krijgt dat u de oorspronkelijke auteur van de presentatie hebt gewijzigd. In het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad dia's wordt een pictogram in de rechterbenedenhoek van de diaminiatuur weergegeven dat is gewijzigd.

   Melding dat wijzigingen zijn aangebracht

Wijzigingen bekijken die zijn aangebracht door andere auteurs

 1. Als u wilt zien of andere auteurs uw presentatie hebben gewijzigd, klikt u op het tabblad bestand en vervolgens op info. Klik naast document updates beschikbaarop Opslaanen klik op opslaan en controleren.

  Het tabblad Bestand als manier om te zien of andere auteurs uw presentatie hebben gewijzigd

 2. Klik vervolgens op wijzigingen controlerenom de wijzigingen van andere auteurs te zien.

  De knop Wijzigingen controleren

 3. Wanneer u op wijzigingen controlerenklikt, wordt het tabblad samenvoegen op het lint weergegeven en wordt een revisies-deelvenster aan de rechterkant van het PowerPoint-venster weergegeven. Het deelvenster revisies bevat het tabblad dia's met de dia's die door andere auteurs zijn gewijzigd, en een tabblad Details met de wijzigingen in de weergegeven dia.

Met de knoppen in de groep resoluties van het tabblad samenvoegen kunt u de volgende en vorige wijzigingen weergeven die zijn aangebracht door andere auteurs, en de wijzigingen accepteren of negeren. Als u de samenvoegweergave wilt sluiten, klikt u op Samenvoegweergave sluiten.

Opmerking: In de weergave samenvoegen kunt u geen nieuwe updates van andere auteurs maken of wijzigingen naar de server uploaden. U moet de controle voltooien door te klikken op Samenvoegweergave sluiten, waarna de wijzigingen automatisch worden geüpload naar de server.

Het tabblad Samenvoegen en het deelvenster Revisies

PowerPoint configureren zodat u een melding krijgt telkens wanneer auteurs wijzigingen aanbrengen

U kunt wijzigingen (en vervolgens accepteren of negeren) van andere auteurs aanbrengen in alle presentaties waaraan u werkt voordat ze worden samengevoegd. Als dit het geval is, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties aan de linkerkant van het scherm en klik vervolgens in het dialoogvenster Opties voor PowerPoint op Opslaan.

 3. Schakel onder Opties voor het samenvoegen van Server bestanden voor gedeeld document samenvoegen het selectievakje gedetailleerde wijzigingen weergeven wanneer een samenvoegbewerking plaatsvindt in.

Uw presentatie met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open de PowerPoint presentatie en selecteer in de rechterbovenhoek van het lint de optie Knop Delen delen en selecteer vervolgens personen uitnodigen

  Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, PowerPoint u hier om dit nu te doen.

  Dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om de presentatie te uploaden naar uw Microsoft-cloudopslag, zodat u deze eenvoudig kunt delen.

  Opmerking: Als u uw presentatie liever niet uploadt naar uw OneDrive of SharePoint, kunt u deze delen via een e-mailbijlage door in plaats daarvan een kopie verzenden te selecteren.

 2. Voer het e-mailadres in van de persoon met wie u de presentatie wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. Met het besturingselement bovenaan kunt u bepalen of uw genodigden het bestand kunnen bewerken of alleen het bestand kunnen weergeven .

 3. Klik op Delen. Een e-mailbericht wordt verzonden naar de genodigden.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

 1. Open de presentatie en ga ermee aan de slag.

  Als iemand anders de presentatie bekijkt of eraan werkt, wordt de miniatuur van deze persoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. In PowerPoint wordt een waarschuwing gegeven wanneer personen de presentatie openen of verlaten.

  Mensen en chatten
 2. U ziet ook de naam van de personen die de presentatie bekijken of bewerken in het deelvenster delen . Er is een indicator, op de miniatuur van de dia en op de werkelijke dia, die laat zien waar iemand in de presentatie werkt. Beweeg de muisaanwijzer boven of Selecteer deze indicator om erachter te komen wie er aan het bewerken is.

  Aanwezigheidsindicator in het deelvenster met dia-miniaturen

  (Voor een betere toegankelijkheid kunt u in PowerPoint ook inschakelen dat automatisch de naam van de redacteur wordt weergegeven. Schakel deze optie in door PowerPoint > Voorkeuren te selecteren > weergave > aanwezigheids vlaggen weergeven voor geselecteerde items.)

  Toont pictogram dat iemand weergeeft die aan een sectie van een dia werkt in PowerPoint 2016 voor Windows
 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Meldingen wanneer u een gewijzigd bestand opent

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Wanneer anderen wijzigingen hebben aangebracht in een gedeeld presentatiebestand, PowerPoint voor Office 365 voor Mac u gewaarschuwd wanneer het bestand opnieuw wordt geopend. Met een kleine banner wordt aangegeven wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw presentatie terwijl u afwezig was.

In PowerPoint voor Office 365 kunt u zien wie wijzigingen in het gedeelde bestand heeft aangebracht terwijl u afwezig was

Wijzigingen bijhouden: wijzigingen van anderen worden gemarkeerd

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

metPowerPoint voor Office 365 voor Mac worden automatisch wijzigingen in online documenten bijgehouden.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Wanneer u een gewijzigde presentatie opnieuw opent (of u een bestand hebt geopend dat door iemand anders actief wordt bewerkt), worden de gewijzigde dia's in turquoise in het deelvenster Miniaturen gemarkeerd. Een scherminfo zegt: "dia heeft ongelezen wijzigingen."

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint
 2. Selecteer een miniatuur om de dia op het volledige scherm te bekijken. Het gewijzigde gedeelte van de dia wordt weergegeven met een turquoise omtrek. In een bijbehorende opmerking wordt vermeld wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer. Wanneer u de gereviseerde dia bekijkt, verwijdert u de turquoise markering en de notatie ' dia heeft ongelezen wijzigingen ' op die dia.

  (Er zijn gevallen waar een gewijzigde dia wordt gemarkeerd, maar waar het type wijziging dat is aangebracht op de afzonderlijke dia niet wordt weergegeven met een groene omtrek. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: Wijzigingen in het notitievenster, het verwijderen van een vorm, de toevoeging van een opmerking en wijzigingen in een animatie.)

  Notatie bij revisiemarkering over wie een verandering heeft aangebracht en wanneer

Wanneer worden wijzigingen wel of niet gemarkeerd:

 • Deze functie werkt bij gedeelde documenten die zijn opgeslagen in OneDrive en SharePoint.

 • Wijzigingen worden alleen gemarkeerd als de persoon die de wijziging aanbrengt, werkt met PowerPoint voor het web, of PowerPoint voor Office 365 voor Mac, ten minste versie 16,11. Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand is versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand in de ODP-indeling of de oudere PowerPoint PPT- of PPS-indeling is gemaakt.

Communiceren via opmerkingen

Selecteer aan de rechterkant van het lint van de werkbalk opmerkingen Knop opmerkingen om alle opmerkingen in de presentatie te zien.

U kunt een nieuwe opmerking toevoegen of u kunt bestaande opmerkingen beantwoorden of oplossen.

( alleenOffice 365) Tags toevoegen aan een collega met behulp van het @-teken gevolgd door de naam van de persoon. Deze persoon ontvangt een e-mailbericht met een koppeling naar uw opmerking. Door op de koppeling te klikken, worden het document en het gesprek geopend.

( alleenOffice 365) U kunt chatten met iemand die het bestand op hetzelfde moment als u bewerkt. Als u aan de slag wilt gaan, klikt u op het pictogram Chat Twee spraak bellen, één voor één, bovenop in de rechterbovenhoek van het scherm.

Grijze menubalk met gemarkeerde knop chatten

Vorige versies van het bestand weergeven

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Office behoudt eerdere versies van de bestanden van SharePoint, OneDrive en OneDrive voor Bedrijven terwijl u hieraan werkt.

Als u de lijst met eerdere versies van een bestand wilt openen, selecteert u de naam van het bestand op de titelbalk van het app-venster en selecteert u vervolgens versiegeschiedenis bladeren.

Versiegeschiedenis is bedoeld voor weergave en niet bewerken. U kunt alle eerdere versies van een bestand bekijken.

Een eerdere versie openen:

 • Selecteer in het deelvenster versiegeschiedenis aan de rechterkant de optie versie openen in een van de versiegeschiedenis items.

  Een alleen-lezen kopie van die versie wordt geopend in een afzonderlijk PowerPoint venster.

U kunt inhoud uit een eerdere versie kopiëren. U kunt ook een kopie van een eerdere versie opslaan, zodat u deze afzonderlijk kunt bewerken van het bestand waaraan u momenteel aan het werk bent.

Een presentatie delen met anderen

 1. Klik aan de rechterkant van het lint op delen De knop Delen

 2. Voer in het dialoogvenster koppeling verzenden de namen of e-mailadressen in van de mensen met wie u de presentatie wilt delen.

  Voeg desgewenst een bericht toe aan uw collega's.

 3. Klik op Verzenden.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

Wanneer meerdere personen tegelijk aan het bestand werken, tonen de indicatoren u waar ze zich bevinden:

 • In de rechterbovenhoek van het venster ziet u een badge-met hun profielafbeelding of initialen, voor elke persoon die het bestand momenteel heeft geopend. Selecteer die badge om te zien waar de huidige dia zich bevindt.

 • In het deelvenster Miniaturen ziet u een label in de rechterbovenhoek van de diaminiatuur met de naam van de persoon die op dat moment op de dia is geplaatst.

Zie revisies die zijn aangebracht door andere personen

Wanneer u een presentatie opent die iemand anders heeft gewijzigd, geeft PowerPoint u op twee manieren op:

 • Aan de rechterkant van het venster wordt een bericht weergegeven waarin u bent verdwenen .

  In PowerPoint voor Office 365 kunt u zien wie wijzigingen in het gedeelde bestand heeft aangebracht terwijl u afwezig was
 • Dia's die zijn gereviseerd, zijn gemarkeerd met een turquoise achtergrond in het deelvenster met dia-miniaturen aan de linkerkant.

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint

  Wanneer u deze dia opent, ziet u ook een turquoise kader rond het gewijzigde dia-element. Wanneer u de gereviseerde dia bekijkt, verwijdert u de turquoise markering en de notatie ' dia heeft ongelezen wijzigingen ' op die dia.

Versleutelen met opmerkingen of chat

Selecteer aan de rechterkant van het lint van de werkbalk opmerkingen De knop opmerkingen om alle opmerkingen in de presentatie te zien.

U kunt een nieuwe opmerking toevoegen of u kunt bestaande opmerkingen beantwoorden of oplossen.

Tags toevoegen aan een collega met behulp van het @-teken gevolgd door de naam van de persoon. Deze persoon ontvangt een e-mailbericht met een koppeling naar uw opmerking. Door op de koppeling te klikken, worden het document en het gesprek geopend.

U kunt chatten met iemand die het bestand op hetzelfde moment als u bewerkt. Als u aan de slag wilt gaan, klikt u op de knop Chat Knop Chatten in de rechterbovenhoek van het scherm.

Knop Chatten naast de melding over wie er momenteel ook aan het bewerken is

Vorige versies van het bestand weergeven

Office behoudt eerdere versies van de bestanden van SharePoint, OneDrive en OneDrive voor Bedrijven terwijl u hieraan werkt.

Gebruik bestands > gegevens > versiegeschiedenis om de lijst met eerdere versies van een bestand te openen.

Versiegeschiedenis is bedoeld voor weergave en niet bewerken. U kunt alle eerdere versies van een bestand bekijken. U kunt inhoud uit een eerdere versie kopiëren. U kunt ook een kopie van een eerdere versie opslaan, zodat u deze afzonderlijk kunt bewerken van het bestand waaraan u momenteel aan het werk bent.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×