Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u uw presentatie opslaat in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, kunt u tegelijk met uw collega’s aan een presentatie werken.

Om tegelijk aan een presentatie te kunnen werken, moeten alle auteurs een abonnements versie van PowerPoint, PowerPoint 2013 of hoger (op Windows), PowerPoint 2016 voor Mac (of hoger) of de nieuwste versie van Power Point onlinegebruiken.

Uw presentatie met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open uw PowerPoint-presentatie en kies Delen in de rechterbovenhoek van het lint wanneer u klaar bent om samen te werken.

  Delen
 2. Typ in het vak Personen uitnodigen het e-mailadres van de persoon met wie u de presentatie wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. Gebruik de vervolgkeuzelijst om te bepalen of uw genodigden het bestand kunnen bewerken of alleen weergeven.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Delen in PowerPoint weergegeven
 3. Klik op Delen. Als het bestand al is opgeslagen in de cloud, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden naar de genodigden. Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen. Daarna wordt de uitnodiging per e-mail verzonden.

  Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

 1. Open de presentatie en ga ermee aan de slag.

  Als iemand anders de presentatie bekijkt of eraan werkt, wordt de miniatuur van deze persoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. In PowerPoint wordt een waarschuwing gegeven wanneer personen de presentatie openen of verlaten.

  Mensen en chatten
 2. In het deelvenster Delen kunt u ook de naam zien van iedereen die de presentatie bekijkt of bewerkt. Er is een indicator (op de miniatuur van de dia en in de feitelijke dia), waarmee wordt aangegeven waar iemand in de presentatie werkt. Selecteer deze indicator als u wilt weten wie er aan het werk is. U ziet deze informatie trouwens ook als u de indicator aanwijst.

  Toont het pictogram dat aangeeft dat iemand anders samenwerkt aan een dia in PowerPoint 2016

  (Voor een betere toegankelijkheid kunt u in PowerPoint ook inschakelen dat automatisch de naam van de redacteur wordt weergegeven. Kies hiervoor Bestand > Opties > Geavanceerd > Weergeven > Aanwezigheidsvlaggen weergeven voor geselecteerde items.)

  Toont pictogram dat iemand weergeeft die aan een sectie van een dia werkt in PowerPoint 2016 voor Windows
 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Wanneer andere auteurs wijzigingen hebben aangebracht, ziet u het volgende wanneer u de presentatie opslaat.

  Hiermee wordt het bericht voor gesynchroniseerde wijzigingen in PowerPoint weergegeven

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Communiceren via chatten of opmerkingen

U kunt direct chatten met de personen die aan een presentatie werken die is opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Kies de knop Chatten Knop voor groepschat in PowerPoint 2016 om een groepschat te starten met iedereen die aan het document werkt.

 • De chatgeschiedenis wordt niet bewaard, dus als u het document sluit en later opnieuw opent, begint u opnieuw met een leeg chatvenster. Als u permanentere discussies nodig hebt, kunt u in plaats hiervan Opmerkingen gebruiken.

 • Als iemand anders het bestand opent om het te bewerken, kan die persoon ook aan de chat deelnemen, maar ziet diegene geen chatgeschiedenis van voordat hij/zij het bestand opende. Die persoon ziet alleen nieuwe berichten vanaf het moment dat hij/zij het bestand opende.

Kies Opmerkingen opmerkingen om opmerkingen te maken of te bekijken. Ook kunt u op opmerkingen reageren of opmerkingen afsluiten en als voltooid markeren. Zie Opmerkingen toevoegen voor meer informatie.

Meldingen wanneer u een gewijzigd bestand opent

Wanneer andere personen wijzigingen aanbrengen in een gedeeld presentatiebestand, wordt er in PowerPoint voor Office 365 een melding weergegeven wanneer u het bestand opnieuw opent. Met een kleine banner wordt aangegeven wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw presentatie terwijl u afwezig was.

In PowerPoint voor Office 365 kunt u zien wie wijzigingen in het gedeelde bestand heeft aangebracht terwijl u afwezig was

Wijzigingen bijhouden: wijzigingen van anderen worden gemarkeerd

In PowerPoint voor Office 365 worden automatisch wijzigingen in onlinedocumenten bijgehouden.

Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Wanneer u een gewijzigde presentatie opnieuw opent (of u een bestand hebt geopend dat door iemand anders actief wordt bewerkt), worden de gewijzigde dia's in turquoise in het deelvenster Miniaturen gemarkeerd.

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint
 2. Selecteer een miniatuur om de dia op het volledige scherm te bekijken. Het gewijzigde gedeelte van de dia wordt weergegeven met een turquoise omtrek. In een bijbehorende opmerking wordt vermeld wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer.

  (Er zijn gevallen waar een gewijzigde dia wordt gemarkeerd, maar waar het type wijziging dat is aangebracht op de afzonderlijke dia niet wordt weergegeven met een groene omtrek. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: Wijzigingen in het notitievenster, het verwijderen van een vorm, de toevoeging van een opmerking en wijzigingen in een animatie.)

  Notatie bij revisiemarkering over wie een verandering heeft aangebracht en wanneer

Wanneer worden wijzigingen wel of niet gemarkeerd:

 • Deze functie werkt bij gedeelde documenten die zijn opgeslagen in OneDrive en SharePoint.

 • Wijzigingen worden alleen gemarkeerd als de persoon die de wijziging aanbrengt, gebruikmaakt van PowerPoint Online of PowerPoint voor Office 365, minimaal versie 1707 van het Monthly-kanaal of versie 1803 van het Semi-Annual-kanaal. Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als wijzigingsgegevens zijn uitgeschakeld voor het document in de Privacyopties van het Vertrouwenscentrum:

  Als de privacyopties niet zijn ingeschakeld, worden de naam van een gebruiker (en de tijd waarop ze of de laatste wijziging in een object) is opgeslagen in de presentatie ter ondersteuning van deze functie voor revisie markeringen. Gebruik document controle om die informatie zo nodig te verwijderen. (Zie het artikel verborgen en persoonlijke gegevens verwijderen door documenten, presentaties of werkmappen te controleren voor informatie over het gebruik van document controle.)

  Als de privacyopties wel zijn ingeschakeld, is de functie revisiemarkeringen uitgeschakeld. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens (bovengenoemde gebruikersnamen en tijden) worden opgeslagen.

  Om revisiemarkeringen mogelijk te maken, worden gegevens over de status Gelezen/Ongelezen van afzonderlijke dia's apart opgeslagen in PowerPoint. Waar deze gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van welke versie en welk kanaal van PowerPoint u gebruikt. We willen deze gegevens uiteindelijk volledig opslaan in een Microsoft-onlineservice die is ontworpen om gebruikersinstellingen op te slaan, maar we hebben de overgang nog niet helemaal voltooid.

  De volgende tabel bevat elke relevante versie van PowerPoint en waar de gegevens met de status Gelezen/Ongelezen worden opgeslagen over elke persoon die het bestand opent:

  Voor dit versienummer (of hoger)

  De statusgegevens worden opgeslagen in

  PowerPoint voor Office 365 in het Monthly-kanaal

  tussen 1707 en 1710

  Op een pc-schijf met het pad:

  %appdata%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Deze locatie wordt beveiligd via de Windows-gebruikersmap. U kunt desgewenst de bestanden die uw eigen status Gelezen/Ongelezen registreren, handmatig verwijderen.

  PowerPoint voor Office 365 in het Monthly-kanaal

  1711

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Office 365 in het Semi-Annual-kanaal

  1803

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Office 365 voor Mac

  16.x

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Android

  16.0.9001.2077

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor iOS

  2.9.108.0

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  Microsoft-onlineservice

  Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand is versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand in de ODP-indeling of de oudere PowerPoint PPT- of PPS-indeling is gemaakt.

Conflicterende wijzigingen oplossen

Als er conflicterende wijzigingen zijn, wordt er een visuele vergelijking tussen uw wijzigingen en de conflicterende wijzigingen van een van uw coauteurs weergegeven wanneer u Opslaan selecteert. U kunt kiezen welke wijzigingen u wilt behouden.

Hiermee wordt het dialoogvenster Conflicterende wijzigingen in PowerPoint weergegeven

Alleen wijzigingen van anderen die rechtstreeks conflicteren met wijzigingen die u hebt aangebracht, worden weergegeven in de vergelijking. Niet-conflicterende wijzigingen worden automatisch samengevoegd in uw presentatie wanneer u deze opslaat. U kunt deze bekijken in de weergave Mijn wijzigingen.

 1. Kies Mijn wijzigingen of Wijzigingen van anderen.

 2. Als u meerdere conflicten moet oplossen, gaat u als volgt te werk:

  • Kies Volgende als u wilt doorgaan met het oplossen van conflicten. Kies Vorige als u naar een eerder conflict wilt gaan.

  • Als u dezelfde reeks wijzigingen wilt kiezen voor alle resterende conflicten, schakelt u het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in.

   Hiermee wordt het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in PowerPoint weergegeven

 3. Wanneer u klaar bent met het oplossen van conflicten, kiest u Gereed.

Documentactiviteiten

In het deelvenster Activiteit kunt u de volledige lijst met wijzigingen zien. U heeft hier ook toegang tot eerdere versies. Kies Activiteit versiegeschiedenis op het lint om het deelvenster Activiteit weer te geven.

Activiteitsvenster

Realtime samenwerking met automatisch opslaan

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Als u een Office 365-abonnement hebt, kunt u gebruikmaken van realtime samenwerking met automatisch opslaan. Deze functie is gebaseerd op de andere samenwerkingsfuncties die in dit artikel worden beschreven, en biedt u de mogelijkheid om te zien wat andere gebruikers doen (zoals het typen van woorden) op het moment dat ze dit doen, en door automatisch alle wijzigingen op te slaan die worden aangebracht. Slechts één persoon kan op een bepaald moment in een bepaald vak werken. (U ziet een felgekleurde rand rond een vak waarin een andere gebruiker op dat moment werkt. Daarnaast ziet u een potlood en een aantekening over wie er aan het werk is.)

Schakel deze functie in door naar Bestand > Opties > Algemeen te gaan en de optie onder Opties voor realtime samenwerking te selecteren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×