Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Samenwerken aan PowerPoint-presentaties

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u uw presentatie opslaat in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, kunt u tegelijk met uw collega’s aan een presentatie werken.

Om te werken aan een presentatie op hetzelfde moment, alle auteurs moeten gebruikmaken van PowerPoint 2013 of hoger (in Windows), PowerPoint 2016 voor Mac of hoger, of PowerPoint Online.

Uw presentatie met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open uw PowerPoint-presentatie en kies Delen in de rechterbovenhoek van het lint wanneer u klaar bent om samen te werken.

  Delen
 2. Typ in het vak Personen uitnodigen het e-mailadres van de persoon met wie u de presentatie wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. Gebruik de vervolgkeuzelijst om te bepalen of uw genodigden het bestand kunnen bewerken of alleen weergeven.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Delen in PowerPoint weergegeven
 3. Klik op Delen. Als het bestand al is opgeslagen in de cloud, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden naar de genodigden. Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen. Daarna wordt de uitnodiging per e-mail verzonden.

  Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

 1. Open de presentatie en ga ermee aan de slag.

  Als iemand anders de presentatie bekijkt of eraan werkt, wordt de miniatuur van deze persoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. In PowerPoint wordt een waarschuwing gegeven wanneer personen de presentatie openen of verlaten.

  Mensen en chatten
 2. U ziet ook de naam van iedereen weergeven of bewerken van de presentatie in het deelvenster delen . Er is een aanduiding, op de miniatuur van de dia en in de dia, waarin wordt weergegeven waar iemand bewerkt in de presentatie. Plaats de muisaanwijzer op of selecteer die indicator om vast te stellen welke personen bewerken.

  Toont het pictogram dat aangeeft dat iemand anders samenwerkt aan een dia in PowerPoint 2016

  (Voor een betere toegankelijkheid kunt u in PowerPoint ook inschakelen dat automatisch de naam van de redacteur wordt weergegeven. Kies hiervoor Bestand > Opties > Geavanceerd > Weergeven > Aanwezigheidsvlaggen weergeven voor geselecteerde items.)

  Toont pictogram dat iemand weergeeft die aan een sectie van een dia werkt in PowerPoint 2016 voor Windows
 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Wanneer andere auteurs wijzigingen hebben aangebracht, ziet u het volgende wanneer u de presentatie opslaat.

  Hiermee wordt het bericht voor gesynchroniseerde wijzigingen in PowerPoint weergegeven

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Meldingen wanneer u een gewijzigd bestand opent

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Wanneer andere personen wijzigingen aanbrengen in een gedeeld presentatiebestand, wordt er in PowerPoint voor Office 365 een melding weergegeven wanneer u het bestand opnieuw opent. Met een kleine banner wordt aangegeven wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw presentatie terwijl u afwezig was.

In PowerPoint voor Office 365 kunt u zien wie wijzigingen in het gedeelde bestand heeft aangebracht terwijl u afwezig was

Wijzigingen bijhouden: wijzigingen van anderen worden gemarkeerd

In PowerPoint voor Office 365 worden automatisch wijzigingen in onlinedocumenten bijgehouden.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Wanneer u een gewijzigde presentatie opnieuw opent (of u een bestand hebt geopend dat door iemand anders actief wordt bewerkt), worden de gewijzigde dia's in turquoise in het deelvenster Miniaturen gemarkeerd. Knopinfo zegt: "dia heeft ongelezen wijzigingen."

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint
 2. Selecteer een miniatuur om de dia op het volledige scherm te bekijken. Het gewijzigde gedeelte van de dia wordt weergegeven met een turquoise omtrek. In een bijbehorende opmerking wordt vermeld wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer.

  (Er zijn gevallen waar een gewijzigde dia wordt gemarkeerd, maar waar het type wijziging dat is aangebracht op de afzonderlijke dia niet wordt weergegeven met een groene omtrek. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: Wijzigingen in het notitievenster, het verwijderen van een vorm, de toevoeging van een opmerking en wijzigingen in een animatie.)

  Notatie bij revisiemarkering over wie een verandering heeft aangebracht en wanneer

Wanneer worden wijzigingen wel of niet gemarkeerd:

 • Deze functie werkt bij gedeelde documenten die zijn opgeslagen in OneDrive en SharePoint.

 • Wijzigingen worden gemarkeerd alleen wanneer de persoon die u de wijziging maakt is PowerPoint Onlineof PowerPoint voor Office 365, ten minste versie 1707 van de maandelijks kanaal of de versie 1803 van het kanaal puntkomma jaarlijkse. Uw Office-versie zoeken

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als wijzigingsgegevens zijn uitgeschakeld voor het document in de Privacyopties van het Vertrouwenscentrum:

  Als de privacyopties niet zijn ingeschakeld, wordt de naam van een gebruiker (en het moment wanneer hij of zij de laatste wijzigingen aan een object heeft aangebracht) opgeslagen in de presentatie ter ondersteuning van de functie revisiemarkeringen. Gebruik, indien nodig, de functie Documentcontrole om deze informatie te verwijderen. (Zie het artikel verborgen en persoonlijke gegevens door te controleren van documenten, presentaties of werkmappen verwijderen voor informatie over het gebruik van Documentcontrole.)

  Als de privacyopties wel zijn ingeschakeld, is de functie revisiemarkeringen uitgeschakeld. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens (bovengenoemde gebruikersnamen en tijden) worden opgeslagen.

  Om revisiemarkeringen mogelijk te maken, worden gegevens over de status Gelezen/Ongelezen van afzonderlijke dia's apart opgeslagen in PowerPoint. Waar deze gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van welke versie en welk kanaal van PowerPoint u gebruikt. We willen deze gegevens uiteindelijk volledig opslaan in een Microsoft-onlineservice die is ontworpen om gebruikersinstellingen op te slaan, maar we hebben de overgang nog niet helemaal voltooid.

  De volgende tabel bevat elke relevante versie van PowerPoint en waar de gegevens met de status Gelezen/Ongelezen worden opgeslagen over elke persoon die het bestand opent:

  Voor dit versienummer (of hoger)

  De statusgegevens worden opgeslagen in

  PowerPoint voor Office 365 in het Monthly-kanaal

  tussen 1707 en 1710

  Op een pc-schijf met het pad:

  %appdata%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Deze locatie wordt beveiligd via de Windows-gebruikersmap. U kunt desgewenst de bestanden die uw eigen status Gelezen/Ongelezen registreren, handmatig verwijderen.

  PowerPoint voor Office 365 in het Monthly-kanaal

  1711

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Office 365 in het Semi-Annual-kanaal

  1803

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Office 365 voor Mac

  16.11

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor Android

  16.0.9001.2077

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint voor iOS

  2.9.108.0

  Microsoft-onlineservice

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  Microsoft-onlineservice

  Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand is versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand in de ODP-indeling of de oudere PowerPoint PPT- of PPS-indeling is gemaakt.

Communiceren via chatten of opmerkingen

Kies Opmerkingen opmerkingen om opmerkingen te maken of te bekijken. Ook kunt u op opmerkingen reageren of opmerkingen afsluiten en als voltooid markeren. Zie Opmerkingen toevoegen voor meer informatie.

(alleenOffice 365 ) U kunt direct chatten met andere personen die in een presentatie die is opgeslagen op OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online werken. Kies de knop Chatten Knop voor groepschat in PowerPoint 2016 om een groepschat te starten met iedereen die aan het document werkt.

Grijze menubalk met gemarkeerde Chat-knop

 • De chatgeschiedenis is niet behouden, dus als u het document sluiten en deze later opnieuw opent, u vers met een lege chat eerste moet. Als u permanentere discussies nodig hebt, kunt u in plaats hiervan Opmerkingen gebruiken.

 • Als iemand anders het bestand opent om het te bewerken, kan die persoon ook aan de chat deelnemen, maar ziet diegene geen chatgeschiedenis van voordat hij/zij het bestand opende. Die persoon ziet alleen nieuwe berichten vanaf het moment dat hij/zij het bestand opende.

Zie eerdere versies van het bestand

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Office gewoon overgenomen in eerdere versies van uw bestanden SharePoint, OneDriveen OneDrive voor Bedrijven terwijl u aan deze werkt.

Als u wilt de lijst met de eerdere versies van een bestand openen, selecteert u de bestandsnaam in de titelbalk van het app-venster en selecteer vervolgens Versiegeschiedenis.

Selecteer de bestandsnaam in de titelbalk weergegeven om toegang te krijgen tot de versiegeschiedenis van het bestand

Geschiedenis van documentversies is voor weergave, niet bewerken. Hier ziet u een eerdere versie van een bestand.

Een eerdere versie openen:

 • Selecteer in het deelvenster Geschiedenis van documentversies aan de rechterkant versie openen in een van de geschiedenis van documentversies-items.

  Een alleen-lezen kopie van deze versie wordt geopend in een afzonderlijk PowerPoint -venster.

Conflicterende wijzigingen oplossen

Als er conflicterende wijzigingen zijn, wordt er een visuele vergelijking tussen uw wijzigingen en de conflicterende wijzigingen van een van uw coauteurs weergegeven wanneer u Opslaan selecteert. U kunt kiezen welke wijzigingen u wilt behouden.

Hiermee wordt het dialoogvenster Conflicterende wijzigingen in PowerPoint weergegeven

Alleen de wijzigingen die zijn aangebracht door anderen die rechtstreeks conflicteren met wijzigingen die u hebt aangebracht wordt weergegeven in de vergelijking. Niet-conflicterende wijzigingen worden automatisch samengevoegd in uw presentatie wanneer u opslaan en u deze in de weergave Mijn wijzigingen ziet .

 1. Kies Mijn wijzigingen of Wijzigingen van anderen.

 2. Als u meerdere conflicten moet oplossen, gaat u als volgt te werk:

  • Kies Volgende als u wilt doorgaan met het oplossen van conflicten. Kies Vorige als u naar een eerder conflict wilt gaan.

  • Als u dezelfde reeks wijzigingen wilt kiezen voor alle resterende conflicten, schakelt u het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in.

   Hiermee wordt het selectievakje Deze actie uitvoeren voor de resterende conflicten in PowerPoint weergegeven

 3. Wanneer u klaar bent met het oplossen van conflicten, kiest u Gereed.

Delen van een presentatie en werk samen

 1. Maak een voorlopige versie van de presentatie en sla deze op een gedeelde locatie op, zoals OneDrive of SharePoint.

 2. Open de presentatie en werk hieraan.

  Opmerking:  Als iemand anders aan de presentatie werkt, ziet u het pictogram voor cocreatie Pictogram Personen en een nummer op de statusbalk, waarmee wordt aangegeven hoeveel personen aan de presentatie werken. Klik op het pictogram voor cocreatie Pictogram Personen om te bekijken wie er aan de presentatie werkt (zoals hieronder wordt weergegeven).

  Twee personen werken samen aan een presentatie

 3. Wanneer u klaar bent, klikt u op Bestand > Opslaan.

  Als alleen u aan de presentatie werkt, wordt het bestand opgeslagen en bent u klaar. Als de updates van u en andere auteurs niet conflicteren, worden ze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Wijzigingen die zijn aangebracht door andere personen oplossen

Als anderen aan dezelfde presentatie werken, kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:

 • Wanneer andere auteurs wijzigingen hebben aangebracht, ziet u het volgende:

  Wijzigingen controleren of nu uploaden

 • Als de wijzigingen die u en andere auteurs conflict met elkaar hebt aangebracht, dit bericht wordt weergegeven:

  Conflicten oplossen

Hier wordt uitgelegd hoe wijzigingen die zijn aangebracht door andere personen oplossen:

 1. Klik op het tabblad Samenvoegen op Wijzigingen weergeven en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Alleen conflicten weergeven als u alleen conflicterende updates wilt bekijken.

   Alleen conflicten weergeven

  • Klik op Alle wijzigingen weergeven als u alle wijzigingen wilt bekijken.

 2. Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren, voert u een of beide van de volgende handelingen uit:

  Voor conflicterende wijzigingen:

  • Als u een conflicterende wijziging wilt accepteren, schakelt u het selectievakje in naast het pictogram voor de conflicterende wijziging Pictogram voor conflicterende wijziging (hieronder weergegeven).

   Schakel het selectievakje in om de conflicterende wijziging te accepteren.

  • U hoeft niets te doen als u een conflicterende wijziging wilt negeren. Selectievakjes die niet zijn ingeschakeld, worden niet aan de presentatie toegevoegd.

  Voor standaardwijzigingen:

  • U hoeft niets te doen om een standaardwijziging te accepteren.

   Schakel het selectievakje in om standaardwijzigingen van anderen te accepteren.

  • Schakel het selectievakje uit om een standaardwijziging te negeren.

 3. Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, selecteert u Samenvoegweergave sluiten.

  Nadat u Samenvoegweergave sluiten hebt geselecteerd, worden alle wijzigingen toegepast en geladen naar de server.

  Opmerking: Nadat u Samenvoegweergave sluiten hebt geselecteerd, kunt u niet teruggaan en wijzigingen met vlag weergeven.

Uw presentatie met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open de presentatie PowerPoint en in de rechterbovenhoek van het lint, selecteert u delen Knop Delen en selecteer vervolgens Personen uitnodigen.

 2. Voer het e-mailadres van de persoon die u wilt de presentatie wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. Het besturingselement aan de bovenkant, kunt u bepalen of uw genodigden het bestand kan bewerken of alleen kunt weergeven .

 3. Klik op Delen. Als het bestand al is opgeslagen in de cloud, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden naar de genodigden. Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online voor Office 365, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen. Daarna wordt de uitnodiging per e-mail verzonden.

  Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint, wordt u in PowerPoint gevraagd om dit nu te doen.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

 1. Open de presentatie en ga ermee aan de slag.

  Als iemand anders de presentatie bekijkt of eraan werkt, wordt de miniatuur van deze persoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. In PowerPoint wordt een waarschuwing gegeven wanneer personen de presentatie openen of verlaten.

  Mensen en chatten
 2. U ziet ook de naam van iedereen weergeven of bewerken van de presentatie in het deelvenster delen . Er is een aanduiding, op de miniatuur van de dia en in de dia, waarin wordt weergegeven waar iemand bewerkt in de presentatie. Plaats de muisaanwijzer op of selecteer die indicator om vast te stellen welke personen bewerken.

  Aanwezigheidsindicator in het deelvenster met diaminiaturen

  (Voor een betere toegankelijkheid kunt u in PowerPoint ook inschakelen dat automatisch de naam van de redacteur wordt weergegeven. Schakel deze door PowerPoint > Voorkeuren > weergave > aanwezigheid vlaggen voor geselecteerde items weergevente selecteren.)

  Toont pictogram dat iemand weergeeft die aan een sectie van een dia werkt in PowerPoint 2016 voor Windows
 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Meldingen wanneer u een gewijzigd bestand opent

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Wanneer anderen wijzigingen aanbrengen in een gedeelde presentatiebestand, krijgt PowerPoint voor Office 365 voor Mac u wanneer u het bestand opnieuw openen. Met een kleine banner wordt aangegeven wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw presentatie terwijl u afwezig was.

In PowerPoint voor Office 365 kunt u zien wie wijzigingen in het gedeelde bestand heeft aangebracht terwijl u afwezig was

Wijzigingen bijhouden: wijzigingen van anderen worden gemarkeerd

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

PowerPoint voor Office 365 voor Mac automatisch alle personen bijgehouden aan wijzigingen hebt aangebracht in de online-documenten.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Wanneer u een gewijzigde presentatie opnieuw opent (of u een bestand hebt geopend dat door iemand anders actief wordt bewerkt), worden de gewijzigde dia's in turquoise in het deelvenster Miniaturen gemarkeerd. Knopinfo zegt: "dia heeft ongelezen wijzigingen."

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint
 2. Selecteer een miniatuur om de dia op het volledige scherm te bekijken. Het gewijzigde gedeelte van de dia wordt weergegeven met een turquoise omtrek. In een bijbehorende opmerking wordt vermeld wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer.

  (Er zijn gevallen waar een gewijzigde dia wordt gemarkeerd, maar waar het type wijziging dat is aangebracht op de afzonderlijke dia niet wordt weergegeven met een groene omtrek. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: Wijzigingen in het notitievenster, het verwijderen van een vorm, de toevoeging van een opmerking en wijzigingen in een animatie.)

  Notatie bij revisiemarkering over wie een verandering heeft aangebracht en wanneer

Wanneer worden wijzigingen wel of niet gemarkeerd:

 • Deze functie werkt bij gedeelde documenten die zijn opgeslagen in OneDrive en SharePoint.

 • Wijzigingen worden gemarkeerd alleen wanneer de persoon die u de wijziging maakt is PowerPoint Onlineof PowerPoint voor Office 365 voor Mac, ten minste versie 16.11. Zoek uw Office-versie

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand is versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

 • Wijzigingen worden niet gemarkeerd als het bestand in de ODP-indeling of de oudere PowerPoint PPT- of PPS-indeling is gemaakt.

Communiceren via opmerkingen

In het rechteruiteinde van het lint van de werkbalk, selecteert u opmerkingen Knop Opmerkingen om alle opmerkingen die momenteel in de presentatie weer te geven.

U kunt een nieuwe opmerking toevoegen of beantwoordt of het oplossen van bestaande opmerkingen.

(alleenOffice 365) Markeer een collega in een opmerking met behulp van het @-teken gevolgd door de naam van de persoon. Die persoon ontvangt een e-mailbericht met een koppeling naar uw opmerking. Op de koppeling klikt brengt ze in het document en naar het gesprek.

(alleenOffice 365) U kunt chatten met iemand die op hetzelfde moment als u het bestand bewerkt. Als u wilt beginnen, klikt u op het chat pictogram Twee spraak bellen, elkaar aan de bovenkant van het scherm.

Grijze menubalk met gemarkeerde Chat-knop

Zie eerdere versies van het bestand

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Office gewoon overgenomen in eerdere versies van uw bestanden SharePoint, OneDriveen OneDrive voor Bedrijven terwijl u aan deze werkt.

Als u wilt de lijst met de eerdere versies van een bestand openen, selecteert u de bestandsnaam in de titelbalk van het app-venster en selecteer vervolgens Versiegeschiedenis bladeren.

Geschiedenis van documentversies is voor weergave, niet bewerken. Hier ziet u een eerdere versie van een bestand.

Een eerdere versie openen:

 • Selecteer in het deelvenster Geschiedenis van documentversies aan de rechterkant Versie openen in een van de geschiedenis van documentversies-items.

  Een alleen-lezen kopie van deze versie wordt geopend in een afzonderlijk PowerPoint -venster.

U kunt de inhoud van een eerdere versie kopiëren. U kunt ook Een kopie opslaan van een eerdere versie zodat u deze afzonderlijk kunt bewerken uit het bestand dat u momenteel werkt.

Een presentatie delen met anderen

 1. Aan de rechterkant van het lint van de werkbalk, klikt u op delen De knop Delen

 2. Voer in het dialoogvenster een koppeling verzenden de namen of e-mailadressen van de mensen die u wilt de presentatie wilt delen.

  Een bericht naar uw collega's als u wilt toevoegen.

 3. Klik op Verzenden.

Zien waar anderen werken in de gedeelde presentatie

Wanneer meerdere personen in een bestand op hetzelfde moment werkt, indicatoren laten zien waar ze zich bevinden:

 • Klik in het deelvenster aan de linkerkant een aanwezigheid pictogram Aanwezigheidsindicator wordt weergegeven naast de miniatuur van een dia als iemand die dia bewerkt. Wijs met uw muisaanwijzer op het pictogram om te zien met wie de persoon.

 • Klik in het diavenster ziet een aanwezigheidspictogram u wanneer iemand een bepaald element op de dia wordt bewerkt.

Revisies die zijn aangebracht door andere personen bekijken

Wanneer u een presentatie openen die iemand anders heeft gewijzigd, PowerPoint worden vermeld op twee manieren:

 • Een bericht Terwijl u bent afwezig wordt weergegeven aan de rechterkant van het venster.

  In PowerPoint voor Office 365 kunt u zien wie wijzigingen in het gedeelde bestand heeft aangebracht terwijl u afwezig was
 • Dia's die zijn herzien zijn in het deelvenster met diaminiaturen aan de linkerkant, met de achtergrond van een turquoise gemarkeerd.

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint

  Wanneer u deze dia opent, ziet u ook een turquoise contour rond het gereviseerde dia-element.

Verlenen via opmerkingen of Chat

In het rechteruiteinde van het lint van de werkbalk, selecteert u opmerkingen De knop Opmerkingen om alle opmerkingen die momenteel in de presentatie weer te geven.

U kunt een nieuwe opmerking toevoegen of beantwoordt of het oplossen van bestaande opmerkingen.

Markeer een collega in een opmerking met behulp van het @-teken gevolgd door de naam van de persoon. Die persoon ontvangt een e-mailbericht met een koppeling naar uw opmerking. Op de koppeling klikt brengt ze in het document en naar het gesprek.

U kunt chatten met iemand die op hetzelfde moment als u het bestand bewerkt. Als u wilt beginnen, klikt u op het chat knop Knop Chatten aan de bovenkant van het scherm.

Knop Chatten naast de melding over wie er momenteel ook aan het bewerken is

Zie eerdere versies van het bestand

Office gewoon overgenomen in eerdere versies van uw bestanden SharePoint, OneDriveen OneDrive voor Bedrijven terwijl u aan deze werkt.

Bestand > Info > weergeven en deze herstellen eerdere versies gebruiken om de lijst van de eerdere versies van een bestand te openen.

Geschiedenis van documentversies is voor weergave, niet bewerken. Hier ziet u een eerdere versie van een bestand. U kunt de inhoud van een eerdere versie kopiëren. U kunt ook een kopie van een eerdere versie opslaan zodat u deze afzonderlijk kunt bewerken uit het bestand dat u momenteel werkt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×