Samenwerken aan documenten in Word Online

Als u wilt samenwerken in Word Online, bewerkt u een document op de gebruikelijke manier. Als anderen ook aan het document werken, ziet u dit in Word Online en ziet u met welke alinea ze bezig zijn. Er is geen speciale opdracht voor cocreatie of om samen te gaan werken aan een document.

Als auteurs beginnen te werken aan het document of er juist mee stoppen, wordt dit gemeld in Word Online.

Melding dat er meerdere auteurs zijn

U kunt altijd zien wie er werkt aan het document door boven in het venster te klikken.

Andere auteurs weergeven

Een gekleurde indicator geeft aan waar anderen het document aan het bewerken zijn.

In Word Online ziet u waar andere auteurs in het document bezig zijn

Het document openen in uw bureaubladtoepassing

Als u wijzigingen wilt doorvoeren waarvoor u functies van de Word-bureaubladtoepassing nodig hebt, klikt u op Openen in Word en gaat u verder met bewerken. U gaat op deze manier te werk als u bijvoorbeeld een inhoudsopgave of een bibliografie wilt toevoegen waarvan de inhoud automatisch wordt bijgewerkt.

Opmerking:  Voor cocreatie in de Word-bureaubladtoepassing is Word 2010, Word 2013 of Microsoft Word voor Mac 2011 vereist.

Als u werkt in de Word-bureaubladtoepassing, moet u erop letten dat u geen inhoud of functionaliteit toevoegt aan het document waardoor anderen het document niet meer kunnen bewerken in Word Online. Gebruik bijvoorbeeld geen functies waarvoor machtigingen nodig zijn, zoals bepaalde beperkingen voor bewerkingen of het markeren van het document als definitief. Als u de toegang tot het document wilt beperken, gebruikt u de functies met machtigingen waar het document is opgeslagen (OneDrive, Office 365 of SharePoint).

Als iemand het document opslaat met functies die niet worden ondersteund door Word Online, kunt u blijven samenwerken aan het document, alleen niet meer in Word Online. Als iedereen in de groep beschikt over Word 2010, Word 2013 of Word voor Mac 2011, kunt u blijven samenwerken in Word. Klik hiervoor op Openen in Word en ga verder met bewerken.

Als iemand in de groep niet beschikt over een van deze versies van Word, moet u de niet-ondersteunde functies verwijderen uit het document, zodat iedereen aan het document kan blijven werken in Word Online. Ga daarvoor als volgt te werk:

  1. Klik in Word Online op Openen in Word (hiervoor is Word 2003 of later of Word voor Mac 2008 12.2.9 of later vereist).

  2. Verwijder de niet-ondersteunde functies in de Word-bureaubladtoepassing. Zie Verschillen tussen het gebruik van een document in de browser en in Word voor meer informatie over welke functies worden ondersteund.

  3. Sla het document op (met Ctrl+S in Windows of ⌘+S op de Mac).

  4. Als u Word 2003, Word 2007 of Word voor Mac 2008 12.2.9 hebt gebruikt, sluit u Word af zodat anderen verder kunnen werken aan het document in Word Online.

    Als een andere auteur het document opslaat met niet-ondersteunde functies voordat u het document hebt opgeslagen in Word Online, kunt u uw wijzigingen mogelijk niet opslaan in Word Online. Als u beschikt over Word 2010, Word 2013 of Word voor Mac 2011, kunt u gegevensverlies voorkomen door het document te openen in de Word-bureaubladtoepassing. Klik op Openen in Word, kopieer de wijzigingen uit Word Online en plak deze in het document in Word. Wanneer u het document opslaat in Word, worden de wijzigingen opgeslagen op de server.

Als cocreatie niet werkt in Word Online

Als cocreatie niet werkt in Word Online, kan dit verschillende oorzaken hebben. Mogelijk heeft iemand het document geopend in een versie van Word die geen ondersteuning biedt voor cocreatie, bevat het document mogelijk functies die niet worden ondersteund voor bewerken in Word Online of is er een ander probleem. Zie Problemen oplossen bij het samen bewerken van Word-documenten voor meer informatie.

Opmerking:  In SharePoint 2010 biedt Word Online geen ondersteuning voor cocreatie, maar u kunt wel samenwerken in Word 2010, Word 2013 en Microsoft Word voor Mac 2011.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×