Samenwerken aan documenten

Als u documenten deelt in de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven, kunnen andere personen in uw organisatie deze documenten weergeven of bewerken. U kunt samenwerken aan documenten door aan bepaalde personen machtigingen te verlenen om deze te bewerken. Op dezelfde manier kunt u ook samenwerken aan documenten van andere personen die zij met u delen.

Opmerking : U kunt elk type document delen met uw collega's en hen machtigingen verlenen om het te lezen of te bewerken. Het document hoeft geen Word- of een ander Office-document te zijn.

Opmerking :  De mogelijkheden die in dit artikel worden beschreven, zijn ervan afhankelijk of uw organisatie persoonlijke sites en profielen heeft geïnstalleerd of aangepast. Neem contact op met uw SharePoint-beheerder voor meer informatie.

Documenten bewerken die met u worden gedeeld

Wanneer iemand items met u deelt in OneDrive voor Bedrijven, ontvangt u meestal een e-mailmelding met een koppeling naar het document in de bibliotheek van uw collega. U kunt worden uitgenodigd om het document te bewerken of alleen om dit te lezen en te bekijken.

Opmerking : Als het gedeelde document een Word- of PowerPoint-document is, kunt u gebruik maken van de cocreatiefuncties van deze programma's..

Opmerking :  De hier beschreven mogelijkheden zijn afhankelijk van het feit of uw organisatie persoonlijke sites en profielen heeft ingesteld of aangepast. Vraag uw SharePoint-beheerder naar details.

Als u een document wilt bewerken dat iemand met u heeft gedeeld:

  1. Klik op de koppeling van het document in de e-mail die u hebt ontvangen met het bericht dat een collega een document met u heeft gedeeld.

  2. Als u over bewerkingsmachtigingen beschikt, kunt u het document uitchecken als dit vereist is, en vervolgens het document bewerken in Word, PowerPoint of een ander Office-programma.

Als u niet over bewerkingsmachtigingen beschikt, kunt u het document niet bewerken. In plaats hiervan kunt u het document reviseren en de wijzigingen afzonderlijk opslaan.

  1. Klik op Bestand > Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Als u een document wilt bekijken dat iemand met u heeft gedeeld:

  1. Klik op de koppeling van het document in de e-mail die u hebt ontvangen met het bericht dat een collega een document met u heeft gedeeld.

  2. Bekijk of bewerk het alleen-lezendocument en sla eventuele wijzigingen op in een afzonderlijk bestand.

  3. Verstuur een koppeling naar het bestand in een e-mailbericht aan de eigenaar van het document en aan eventuele samenwerkende auteurs.

Als u bewerkingsmachtigingen worden verleend, kunt u het document bewerken. Als u niet over bewerkingsmachtigingen beschikt, slaat u uw notities en bewerkingen op in een apart bestand en verstuurt u een koppeling naar dat document naar de eigenaar van het bestand en aan iedereen die met u heeft samengewerkt.

Naar boven

Uw OneDrive voor Bedrijven-documenten en -mappen delen

U kunt documenten delenin de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven door personen uit uw organisatie uit te nodigen om een map met documenten of een afzonderlijk document weer te geven of te bewerken en door aan deze personen machtigingen voor lezen of bewerken te verlenen.

U kunt een map of een document in de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven delen door op het beletselteken (…) te klikken rechts van de vermelding, op Delen te klikken en iemand uit te nodigen om het document weer te geven of te bewerken.

U kunt ook meer namen toevoegen aan de lijst met personen die al zijn uitgenodigd om een map of een document weer te geven of te bewerken, door te klikken op Gedeeld met enkele personen Pictogram Gedeeld met sommige personen in de kolom Delen en meer personen uit te nodigen om het document weer te geven of te bewerken.

Zie Items delen in OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie over het delen van OneDrive voor Bedrijven-inhoud.

Tip :  Als u de wijzigingen bijhoudt in een document dat ook door anderen kan worden bewerkt, volgt u het document. Vervolgens krijgt u een nieuwsfeedmelding als iemand het document heeft bewerkt.

Naar boven

Teruggaan naar eerdere versies van een document

Wanneer meerdere personen een van uw documenten bewerken, wordt in OneDrive voor Bedrijven bijgehouden wie de laatste persoon is die het document heeft bewerkt en de datum waarop deze wijzigingen hebben plaatsgevonden. De meest recente bewerkingen worden weergegeven in de standaardweergave, maar u krijgt de optie een eerdere versie te herstellen, zoals wordt beschreven in Documentversies beheren.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×