Samenvoegvelden invoegen in een samenvoegpublicatie

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt samenvoegvelden in een publicatie invoegen tijdens stap 2 van de functie Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegen of Catalogus samenvoegen. De samenvoegvelden fungeren als tijdelijke aanduiding voor de tekst- en afbeeldingsgegevens die per exemplaar van de voltooide publicatie verschillen.

Uw afdruk samenvoegen, de e-mail samenvoegen of de publicatie moet worden verbonden met een gegevensbron voordat u kunt samenvoegvelden invoegen. Zie voor informatie over het maken van een gegevensbron maken een gegevensbron voor een samenvoegbewerking.

In dit artikel

Samenvoegvelden invoegen in een publicatie afdruk samenvoegen

Samenvoegvelden invoegen in een e-publicatie

Samenvoegvelden invoegen in een publicatie

Samenvoegvelden invoegen in een samenvoegpublicatie

 1. Open de samenvoegpublicatie als deze nog niet is geopend.

 2. Wijs in het menu Extra de optie Mailings en catalogussen aan en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Adressenlijst maken de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Volgende: adressenlijst of verbinding met een adressenlijst maken.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de gewenste gegevensbron en klik vervolgens op Openen.

  Afhankelijk van het geselecteerde type gegevensbron kunnen andere dialoogvensters worden weergegeven waarin u specifieke informatie moet opgeven.

  Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met gegevens op meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de gewenste gegevens selecteren en vervolgens op OK klikken.

 5. Klik in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de namen van geadresseerden die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel de selectievakjes in naast de namen van geadresseerden die u wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit naast de namen van geadresseerden die u wilt uitsluiten. U kunt de lijst op een bepaald veld of criterium filteren en de lijst in alfabetische volgorde sorteren. Zie Tips voor adressenlijstenvoor meer informatie over een lijst met geadresseerden te verfijnen.

 6. Als uw publicatie geen tekstvak bevat en u tekst wilt toevoegen die in elk exemplaar van de voltooide publicatie ongewijzigd moet blijven, voegt u een of meer tekstvakken in.

  Hoe?

  1. Klik op de werkbalk objecten op Tekstvak Knopafbeelding .

  2. Wijs in de publicatie de positie aan waarop u een van de hoeken van het tekstvak wilt plaatsen en sleep vervolgens in diagonale richting tot het tekstvak het gewenste formaat heeft.

 7. Als u tekst wilt invoegen die in elk exemplaar van de voltooide publicatie hetzelfde moet zijn, klikt u in het tekstvak en typt u de gewenste tekst.

 8. Klik in het tekstvak op de plaats waar u het samenvoegveld wilt invoegen.

 9. Voeg een van de volgende velden in:

  Afbeeldingveld

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer items op Afbeeldingveld.

  2. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingveld invoegen op het gegevensveld met de naam of het pad van het afbeeldingbestand en klik vervolgens op OK.

   Opmerking : Als de kolom Inhoud geen pad naar de map met de afbeeldingen bevat, moet u de locatie van de afbeeldingbestanden opgeven. Klik op Mappen opgeven en selecteer de [map met de gegevensbron]. Klik op Toevoegen, navigeer naar de locatie met de afbeeldingen en klik op Openen.

  Adresblok met naam, adres en andere gegevens

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer items op Adresblok.

  2. Klik in het dialoogvenster Adresblok invoegen op de adreselementen die u wilt opnemen en klik vervolgens op OK.

   Opmerking : Als de namen van de gegevensvelden in uw gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Publisher voor het adresblok gebruikt, moet u mogelijk klikt u op Velden vergelijken in het dialoogvenster Adresblok invoegen . Gebruik de vervolgkeuzelijsten om de velden van de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher te selecteren in het dialoogvenster Velden vergelijken .

  Aanhef

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer items op Begroetingsregel.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Begroetingsregel de notatie van de begroetingsregel, zoals de aanhef, de naamnotatie en het daarop volgend leesteken.

   Het is ook mogelijk zelf tekst op te geven in de vakken voor aanhef en afsluitende interpunctie.

  3. Selecteer de tekst die u wilt weergeven als de naam van de geadresseerde niet wordt gevonden, bijvoorbeeld doordat de voor- of achternaam van de geadresseerde in de gegevensbron ontbreekt en er alleen een bedrijfsnaam is.

   U kunt in het vak voor ongeldige namen van geadresseerden ook zelf tekst voor de begroetingsregel opgeven.

  4. Klik op OK.

   Opmerking : Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Microsoft Publisher voor de begroetingsregel worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Begroetingsregel op Velden vergelijken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden uit de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Andere velden van gegevens

  In het taakvenster Afdruk samenvoegen ziet u onder De publicatie voorbereiden een lijst met alle velden uit de gegevensbron. Met behulp van deze lijst kunt u aanvullende velden aan de publicatie toevoegen.

  1. Sleep in het taakvenster Afdruk samenvoegen in de keuzelijst onder De publicatie voorbereiden het veld dat u in het tekstvak wilt opnemen dat u daarvoor hebt gemaakt.

   Opmerking : Als u een afbeeldingsitem uit deze lijst sleept, wordt alleen de tekst ingevoegd waarmee het pad naar de afbeelding wordt aangegeven. De afbeelding zelf wordt niet ingevoegd.

Naar boven

Samenvoegvelden invoegen in een samenvoegpublicatie voor e-mailberichten

 1. Open de samenvoegpublicatie voor e-mailberichten als u dat nog niet hebt gedaan.

 2. Ga naar het menu Extra, wijs Mailings en catalogussen aan en klik vervolgens op E-mail samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Adressenlijst maken de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Volgende: adressenlijst of verbinding met een adressenlijst maken.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de gewenste gegevensbron en klik vervolgens op Openen.

  Afhankelijk van het geselecteerde type gegevensbron kunnen andere dialoogvensters worden weergegeven waarin u specifieke informatie moet opgeven.

  Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met gegevens op meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de gewenste gegevens selecteren en vervolgens op OK klikken.

 5. Klik in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de namen van geadresseerden die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel de selectievakjes in naast de namen van geadresseerden die u wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit naast de namen van geadresseerden die u wilt uitsluiten. U kunt de lijst op een bepaald veld of criterium filteren en de lijst in alfabetische volgorde sorteren. Zie voor meer informatie over het verfijnen van een lijst met geadresseerden, Tips voor het voorbereiden van uw adressenlijst.

 6. Als uw publicatie geen tekstvak bevat, voegt u een of meer tekstvakken in.

  Hoe?

  1. Klik op de werkbalk objecten op Tekstvak Knopafbeelding .

  2. Wijs in de publicatie het punt aan waar u een hoek van het tekstvak wilt hebben en sleep dit punt diagonaal tot het tekstvak het gewenste formaat heeft.

 7. Als u tekst wilt invoegen die in elk exemplaar van de voltooide publicatie hetzelfde moet zijn, klikt u in het tekstvak en typt u de gewenste tekst.

 8. Klik in de samenvoegpublicatie voor e-mailberichten in het tekstvak waarin u een samenvoegveld wilt invoegen.

 9. Voeg een van de volgende velden in:

  Aangepaste hyperlink

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer items op Aangepaste hyperlink invoegen.

  2. Typ in het dialoogvenster Aangepaste hyperlink invoegen de tekst die u wilt weergeven en het adres van de website of webpagina die voor de geadresseerden wordt geopend als ze op de hyperlink klikken.

  3. Als u in de weergavetekst of hyperlinkvelden een gegevensveld wilt gebruiken, klikt u in het vak Weergavetekst of Hyperlink en klikt u in de lijst onder In te voegen item op het gegevensveld dat u wilt invoegen.

   Als u een gegevensveld invoegt, kunt u vervangende weergavetekst en een vervangend webadres opgeven voor lege items die met het ingevoegde gegevensveld overeenkomen. Schakel desgewenst de selectievakjes Gebruik een standaardtekst voor lege items en Gebruik een standaardhyperlink voor lege items in en typ de vervangende tekst en het vervangende webadres.

   afbeelding van het dialoogvenster aangepaste hyperlink invoegen

  Afbeeldingveld

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer items op Afbeeldingveld.

  2. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingveld invoegen op het gegevensveld voor afbeeldingen dat u wilt invoegen en klik vervolgens op OK.

   Opmerking : Als de kolom Inhoud geen pad naar de map met de afbeeldingen bevat, moet u de locatie van de afbeeldingbestanden opgeven. Klik op Mappen opgeven en selecteer de [map met de gegevensbron]. Klik op Toevoegen, navigeer naar de locatie met de afbeeldingen en klik op Openen.

  Aanhef

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer items op Begroetingsregel.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Begroetingsregel de notatie van de begroetingsregel, zoals de aanhef, de naamnotatie en het daarop volgend leesteken.

   Het is ook mogelijk zelf tekst op te geven in de vakken voor aanhef en afsluitende interpunctie.

  3. Selecteer de tekst die u wilt weergeven als de naam van de geadresseerde niet wordt gevonden, bijvoorbeeld doordat de voor- of achternaam van de geadresseerde in de gegevensbron ontbreekt en er alleen een bedrijfsnaam is.

   U kunt in het vak voor ongeldige namen van geadresseerden ook zelf tekst voor de begroetingsregel opgeven.

  4. Klik op OK.

   Opmerking : Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Microsoft Publisher voor de begroetingsregel worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Begroetingsregel op Velden vergelijken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden uit de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Andere velden van gegevens

  In het taakvenster E-mail samenvoegen ziet u onder De publicatie voorbereiden een lijst met alle velden uit de gegevensbron. Met behulp van deze lijst kunt u aanvullende velden aan de publicatie toevoegen.

  1. Sleep in het taakvenster E-mail samenvoegen in de keuzelijst onder De publicatie voorbereiden het veld dat u in het tekstvak wilt opnemen dat u daarvoor hebt gemaakt.

   Opmerking : Als u een afbeeldingsitem uit deze lijst sleept, wordt alleen het pad naar de afbeelding ingevoegd. De afbeelding zelf wordt niet ingevoegd.

Naar boven

Samenvoegvelden invoegen in een samenvoegpublicatie voor catalogussen

 1. Open de samenvoegpublicatie voor catalogussen als u dat nog niet hebt gedaan.

 2. Ga naar het menu Extra, wijs Mailings en catalogussen aan en klik vervolgens op Catalogus samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster Catalogus samenvoegen onder Productlijst selecteren de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Volgende: productlijst of verbinding met een productlijst maken.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de gewenste gegevensbron en klik vervolgens op Openen.

  Afhankelijk van het geselecteerde type gegevensbron kunnen andere dialoogvensters worden weergegeven waarin u specifieke informatie moet opgeven.

  Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met gegevens op meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de gewenste gegevens selecteren en vervolgens op OK klikken.

 5. In het dialoogvenster Productlijst voor catalogussamenvoeging selecteert u de items die u bij de samenvoegbewerking wilt betrekken. Schakel het selectievakje naast de gewenste items in en schakel het selectievakje uit naast items die u buiten deze bewerking wilt houden. Het is mogelijk de lijst te filteren op basis van een bepaald veld of criterium en de lijst alfabetisch te sorteren.

 6. Als uw publicatie een tekstvak geen bevat, kunt u een tekstvak invoegen in het gebied van uw publicatie, waarin u gegevensvelden invoegen.

  Hoe?

  1. Klik op de werkbalk objecten op Tekstvak Knopafbeelding .

  2. Wijs in de publicatie de positie aan waarop u een van de hoeken van het tekstvak wilt plaatsen en sleep vervolgens in diagonale richting tot het tekstvak het gewenste formaat heeft.

 7. Als u de gegevens wilt invoegen die per record in het herhaalde gebied voor catalogussamenvoeging verschillen, klikt u in het tekstvak waarin u het gegevensveld wilt opnemen en gaat u vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

  1. Als u tekst wilt invoegen in het herhaalde gebied voor catalogussamenvoeging van de sjabloon, klikt u in het taakvenster Catalogus samenvoegen onder De publicatie voorbereiden op het veld dat u wilt invoegen.

   Opmerking : Als u op het veld voor de afbeelding of de foto klikt, wordt het pad naar de afbeelding en de naam van het bijbehorende bestand ingevoegd en niet de afbeelding zelf.

  2. Als u een afbeelding wilt invoegen, klikt u onder Meer items op Afbeelding van product.

   Opmerking : Als u een samenvoegveld invoegt terwijl u nog niet in een tekstvak in het gebied voor catalogussamenvoeging hebt geklikt, wordt elk samenvoegveld door Publisher in een nieuw tekstvak of afbeeldingsframe ingevoegd.

 8. Herhaal stap 5 net zo vaak tot u alle gewenste velden uit de gegevensbron hebt ingevoegd.

 9. Breng de gewenste wijzigingen aan in de opmaak en plaatsing van het gebied voor catalogussamenvoeging dat voor elke record in de gegevensbron wordt herhaald. U kunt de grootte van het gebied zodanig aanpassen dat u er meerdere records op exact de gewenste positie in kunt opnemen. In het gedeelte Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over het opmaken en rangschikken van tekst.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×