RSS-feeds beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

RSS (Really Simple Syndication) is een manier om nieuws, blogs en andere inhoud op een site beschikbaar te maken voor abonnees. Wanneer RSS is ingeschakeld, kan het worden beheerd voor siteverzamelingen, sites, lijsten en bibliotheken. Uw machtigingen op de site bepalen het niveau waarop u RSS kunt beheren.

RSS-feeds op de site toestaan

Voordat u RSS voor een site verzameling kunt beheren, moet u beschikken over beheerders machtigingen voor site verzamelingen en moet u naar de site op het hoogste niveau van de site verzameling gaan. Als u snel naar de site op het hoogste niveau van een subsite wilt gaan, selecteert u de koppeling naar site-instellingen op het hoogste niveau op de pagina Site-instellingen.

Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau

Als uw site deel uitmaakt van een Office 365-abonnement, worden RSS-feeds ingeschakeld wanneer uw site voor het eerst wordt gemaakt. Een site-eigenaar kan RSS uitschakelen voor een site, lijst of bibliotheek, en een beheerder van een site verzameling kan RSS uitschakelen voor een volledige site verzameling.

 1. Selecteer instellingen Knop Office 365-instellingen en selecteer vervolgens site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

Tip:  Als u de koppeling Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau ziet op de pagina Site-instellingen, bevindt u zich op een subsite. Selecteer deze koppeling om RSS te beheren voor de siteverzameling.

 1. Selecteer op de pagina Site-instellingen, onder Sitebeheer, de optie RSS.

Belangrijk:  De koppeling RSS is niet beschikbaar op de pagina Site-instellingen als RSS-ondersteuning niet voor de siteverzameling is ingeschakeld.

RSS

 1. Als u RSS voor een site beheert, in plaats van voor een hele siteverzameling, slaat u stap 3 over. Schakel het selectievakje RSS-feeds in deze siteverzameling toestaan in of uit.

  Belangrijk: De sectie RSS voor siteverzameling is alleen beschikbaar als u beheerder van de siteverzameling bent en u zich in de site op het hoogste niveau bevindt.

 2. Schakel het selectievakje RSS-feeds in deze site toestaan in of uit.

 3. Typ in de sectie Advanced Settings optionele informatie voor het aanduiden van copyright, redacteur, webmaster en tijd aan Live-gegevens.

 4. Klik op OK.

RSS-feeds voor een lijst of bibliotheek beheren

Wanneer RSS is ingeschakeld voor een site, kunt u RSS-instellingen voor een lijst of bibliotheek beheren. Wanneer u RSS op een site of subsite inschakelt of uitschakelt, is dit van invloed op de weer gave van lijsten in een subsite met RSS-functionaliteit.

 1. Selecteer in de lijst of bibliotheek de optie Bibliotheek of Lijst, afhankelijk van of u zich in een bibliotheek of lijst bevindt.

Opmerking:  De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een feed configureert. Voor een kalenderlijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Kalender.


Knop Lijstinstellingen

 1. Klik op de pagina Instellingen, onder Communicatie, op RSS-instellingen.

Belangrijk:  De koppeling RSS-instellingen is niet beschikbaar als RSS niet is ingeschakeld voor de site.

 1. Geef in de sectie RSS vermelden aan of u RSS wilt in- of uitschakelen voor de lijst.

 2. Geef in de sectie Informatie over RSS-kanaal aan of u velden met meerdere regels tot 256 tekens wilt verminderen. Voor de kanaalelementen van de RSS-feed kunt u een titel, beschrijving en afbeeldings-URL opgeven.

Informatie over RSS-kanaal

 1. In de sectie Kolommen kunt u kolommen in de RSS-beschrijving weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

  Opmerking: Als de feed slechts één kolom bevat, wordt alleen de kolomwaarde in de hoofdtekst van de items in de feed weergegeven. Als de feed meerdere kolommen bevat, bestaat de hoofdtekst van de items uit de kolomnaam en de bijbehorende waarde.

RSS-kolommen

 1. In de sectie Itemlimiet kunt u het aantal items en dagen beperken dat in een RSS-feed moet worden opgenomen.

 2. Selecteer OK.

De RSS-feed laten zien voor een weergave van een lijst of bibliotheek.

De knop Abonnement RSS-feed is verborgen op de pagina weer gave bewerken van een lijst of bibliotheek. Veel gebruikers hebben geen machtigingen voor toegang tot deze pagina en kunnen zich niet abonneren op de feed voor een bepaalde weer gave. EEN site-eigenaar kan de koppeling naar de RSS-feed weer geven, zodat deze gebruikers zich kunnen abonneren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat RSS is ingeschakeld voor de site en voor de lijst of bibliotheek.

 1. Selecteer in de lijst of bibliotheek de optie Bibliotheek of Lijst, afhankelijk van of u zich in een bibliotheek of lijst bevindt.

Opmerking:  De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een feed configureert. Voor een kalenderlijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Kalender.

 1. Als u de weer gave met een RSS-feed nog niet hebt bekeken, selecteert u de juiste weer gave in de vervolg keuzelijst huidige weer gave en selecteert u vervolgens opnieuw bibliotheek of lijst.

Tip:  Als uw webbrowser de mogelijkheid biedt een abonnement op een weergave te nemen, wordt in dit stadium mogelijk een RSS-knop actief op de werkbalk ( RSS ). In dat geval kunt u deze knop selecteren om de URL of de RSS-feed voor de weergave te verkrijgen. Als deze functie niet beschikbaar is, voert u de stappen in de rest van deze procedure uit.

 1. Selecteer Weergave wijzigen om de weergave te openen voor bewerking.

  Opmerking: Als deze weer gave niet wordt weer gegeven in het menu weer gave, bent u niet gemachtigd om de weer gave te bewerken en kunt u deze methode niet gebruiken om een RSS-feed voor de weer gave beschikbaar te maken.

  Een weergave wijzigen

 2. Selecteer in de sectie Naam de RSS-knop afbeelding van rss-logo om de pagina voor het abonneren op de RSS-feed te openen voor deze weergave.

 3. Kopieer de URL van de pagina voor het abonneren op de RSS-feed voor de weergave. U kunt deze URL vervolgens op een pagina op uw site plaatsen zodat mensen die bijdragen leveren aan uw site, de RSS-feed kunnen bekijken en zich hierop kunnen abonneren.

Overzicht

EEN site-eigenaar kan RSS-ondersteuning voor het volgende beheren:

 • Siteverzamelingen

 • Sites op het hoogste niveau en subsites

 • Webtoepassingen

 • Lijsten

RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer op het niveau van de webtoepassing. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt RSS-ondersteuning ook standaard ingeschakeld op site verzamelings niveau, maar een eigenaar van de site op het hoogste niveau kan RSS-ondersteuning uitschakelen op het niveau van de site verzameling. Voor alle nieuwe sites die zijn gemaakt in een site verzameling met RSS-functionaliteit, is ook RSS ingeschakeld.

Of RSS standaard is ingeschakeld voor de lijsten voor een subsite die u maakt, hangt af van de keuzen die u maakt als u RSS in- of uitschakelt voor een site, subsite of werkruimte.

RSS-feeds voor een site verzameling beheren

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer, wordt het automatisch ingeschakeld op het niveau van de site verzameling. Een site-eigenaar van het hoogste niveau kan echter ervoor kiezen om RSS-ondersteuning uit te scha kelen of opnieuw in te scha kelen op het niveau van de site verzameling.

Voordat u met deze procedure begint, controleert u of u zich op de site op het hoogste niveau van de site verzameling bevindt.

 1. Klik op het menu site acties Menu Siteacties en klik vervolgens op site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Sitebeheer op RSS.

  Opmerking: De koppeling RSS wordt niet weer gegeven op de pagina Site-instellingen als RSS-ondersteuning niet is ingeschakeld in Centraal beheer.

 3. Schakel op de pagina RSS in de sectie RSS-site verzameling het selectie vakje RSS-feeds in deze site verzameling toestaan in of uit.

  Opmerking: De sectie RSS voor siteverzameling is alleen beschikbaar als u beheerder van de siteverzameling bent en u zich in de site op het hoogste niveau bevindt.

 4. Schakel in de sectie RSS inschakelen het selectievakje RSS-feeds in deze site toestaan in of uit.

 5. Typ in het vak copyright de tekst van de auteursrecht aanduiding die u wilt weer geven in de RSS-feed. Afhankelijk van het type RSS-lezer dat u gebruikt om een RSS-feed weer te geven, wordt het copyright mogelijk weer gegeven onder aan de RSS-feed.

 6. Typ in het vak Editor beheren de naam van de beheer editor voor de RSS-inhoud. De naam van de beheer editor wordt onder aan de RSS-feed weer gegeven.

 7. Typ in het vak webmaster de naam van de webmaster voor de RSS-inhoud. De naam van de webmaster wordt onder aan de RSS-feed weer gegeven.

 8. Typ in het vak Levensduur (minuten) het aantal minuten dat gebruikers moeten wachten voordat ze kunnen controleren of er updates beschikbaar zijn voor een RSS-feed. Het aantal minuten wordt onder aan de RSS-feed weergegeven.

 9. Klik op OK.

RSS-feeds voor een lijst of bibliotheek beheren

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer en op het niveau van de site verzameling, kunt u RSS-ondersteuning voor een lijst of bibliotheek op uw site beheren.

Opmerking: De naam van het tabblad of de knop waarop u klikt in deze procedure varieert, afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een RSS-feed wilt maken. Voor een lijst met kalenders is dit bijvoorbeeld het tabblad agenda en agenda-instellingen. We gebruiken bibliotheek als een voor beeld voor eenvoud.

 1. Klik in de lijst of bibliotheek waarvoor u de RSS-feed wilt beheren op het tabblad lijst of bibliotheek op het lint.

 2. Klik in de groep instellingen op de knop bibliotheek instellingen.

 3. Klik op de pagina bibliotheek instellingen onder communicatie op RSS-instellingen.

  Opmerking: De koppeling RSS-instellingen is niet beschikbaar als RSS-ondersteuning niet is ingeschakeld in Centraal beheer en op het niveau van de site verzameling.

 4. Geef in de sectie RSS vermelden aan of u RSS wilt in- of uitschakelen voor de lijst.

 5. Geef in de sectie Informatie over RSS-kanaal aan of velden met meerdere regels na 256 tekens moeten worden afgekapt. Voor de elementen van de RSS-feed kunt u een titel, beschrijving en afbeeldings-URL opgeven.

 6. In de sectie Kolommen kunt u kolommen in de RSS-beschrijving weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

  Opmerking: Als de feed slechts één kolom bevat, wordt alleen de kolomwaarde in de hoofdtekst van de items in de feed weergegeven. Als de feed meerdere kolommen bevat, bestaat de hoofdtekst van de items uit de kolomnaam en de bijbehorende waarde.

 7. In de sectie Itemlimiet kunt u het aantal items en dagen beperken dat in een RSS-feed moet worden opgenomen.

 8. Klik op OK.

De RSS-feed configureren voor een weer gave van een lijst of bibliotheek

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer en op het niveau van de site verzameling, kunt u RSS-ondersteuning voor een weer gave van een lijst of bibliotheek beheren.

Als u in de sectie item limiet het aantal geselecteerde items beperken tot de opgegeven hoeveelheid selecteert, wordt een extra eigenschapcode <treatAs> list</treatAs> toegevoegd aan de RSS dieren. Dit label geeft aan dat RSS-lezers de feed behandelen als een lijst waarvan de hele inhoud aanwezig is in de feed, in plaats van als een feed die alleen recent toegevoegde of gewijzigde items bevat. Zie het XML Developer Center op MSDNvoor meer informatie over RSS-lijst uitbreidingen.

Belangrijk: In open bare weer gaven kunnen gebruikers de pagina weer gave bewerken niet zien zodat een site-eigenaar de koppeling naar de RSS-feed kan openbaren. Dit is belang rijk in gevallen waarin de site-eigenaar de weer gave expliciet voor RSS maakt.

 1. Klik in de lijst of bibliotheek waarop u zich wilt abonneren op het tabblad bibliotheek of lijst op het lint.

  Opmerking:  De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een waarschuwing wilt maken. Voor een agendalijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Agenda.

 2. Open de weer gave waarop u zich wilt abonneren door de weer gave te selecteren in de vervolg keuzelijst in de groep weer gaven beheren op het lint.

  Tip: Als uw webbrowser de mogelijkheid biedt een abonnement op een weergave te nemen, wordt in dit stadium mogelijk een RSS-knop actief op de werkbalk. In dat geval kunt u zich direct op de weergave abonneren door op deze knop te klikken. Als deze functie niet beschikbaar is, voert u de stappen in de rest van deze procedure uit.

 3. Klik op Weergave wijzigen om de weergave te openen voor bewerking.

  Opmerking: Als deze weer gave niet wordt weer gegeven in het menu weer gave, hebt u geen machtiging om de weer gave te bewerken en kunt u deze methode niet gebruiken om u te abonneren op de RSS-feed van de weer gave.

 4. Klik in de sectie Naam op de RSS-knop afbeelding van rss-logo om de pagina voor het abonneren op de RSS-feed te openen voor deze weergave.

 5. Kopieer de URL voor de abonnements pagina van de RSS-feed voor de weer gave. U kunt deze URL vervolgens op uw site plaatsen, zodat de mede werkers van uw site de RSS-feed kunnen bekijken en hierop zich abonneren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×