RSS-feeds beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

RSS (Really Simple Syndication) is een manier om nieuws, blogs en andere inhoud op een site beschikbaar te maken voor abonnees. Wanneer RSS is ingeschakeld, kan het worden beheerd voor siteverzamelingen, sites, lijsten en bibliotheken. Uw machtigingen op de site bepalen het niveau waarop u RSS kunt beheren.

RSS-feeds op de site toestaan

Voordat u RSS voor een siteverzameling beheren kunt, moet u beschikken over machtigingen voor beheerder van siteverzameling en moet u gaat u naar de hoofdsite van de siteverzameling. Een snelle manier te krijgen tot de site op het hoogste niveau op een subsite, is de koppeling gaat u naar het bovenste niveau site-instellingen op de pagina Site-instellingen selecteren.

Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau

Als uw site deel van Office 365-abonnement uitmaakt, worden de RSS-feeds worden ingeschakeld als uw site voor het eerst wordt gemaakt. Houd er rekening mee dat een site-eigenaar RSS voor een site, lijst of bibliotheek uitschakelen kunt en beheerder van een siteverzameling RSS voor een hele siteverzameling uitschakelen kan.

 1. Selecteer Instellingen Knop Office 365-instellingen en selecteer vervolgens Site-instellingen.

Tip:  Als u de koppeling Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau ziet op de pagina Site-instellingen, bevindt u zich op een subsite. Selecteer deze koppeling om RSS te beheren voor de siteverzameling.

 1. Selecteer op de pagina Site-instellingen, onder Sitebeheer, de optie RSS.

Belangrijk:  De koppeling RSS is niet beschikbaar op de pagina Site-instellingen als RSS-ondersteuning niet voor de siteverzameling is ingeschakeld.

RSS

 1. Als u RSS voor een site beheert, in plaats van voor een hele siteverzameling, slaat u stap 3 over. Schakel het selectievakje RSS-feeds in deze siteverzameling toestaan in of uit.

  Belangrijk: De sectie RSS voor siteverzameling is alleen beschikbaar als u beheerder van de siteverzameling bent en u zich in de site op het hoogste niveau bevindt.

 2. Schakel het selectievakje RSS-feeds in deze site toestaan in of uit.

 3. Typ in het gedeelte Advanced Settings optioneel informatie om aan te duiden copyright, editor, webmasterfuncties en Time To Live gegevens.

 4. Klik op OK.

RSS-feeds voor een lijst of bibliotheek beheren

Wanneer RSS is ingeschakeld voor een site, kunt u RSS-instellingen voor een lijst of bibliotheek beheren. Wanneer u in- of uitschakelen van RSS op een site of subsite, dit van invloed is op of lijsten in een subsite RSS is ingeschakeld zijn.

 1. Selecteer in de lijst of bibliotheek de optie Bibliotheek of Lijst, afhankelijk van of u zich in een bibliotheek of lijst bevindt.

Opmerking:  De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een feed configureert. Voor een kalenderlijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Kalender.


Knop Lijstinstellingen

 1. Klik op de pagina Instellingen, onder Communicatie, op RSS-instellingen.

Belangrijk:  De koppeling RSS-instellingen is niet beschikbaar als RSS niet is ingeschakeld voor de site.

 1. Geef in de sectie RSS vermelden aan of u RSS wilt in- of uitschakelen voor de lijst.

 2. Geef in de sectie Informatie over RSS-kanaal aan of u velden met meerdere regels tot 256 tekens wilt verminderen. Voor de kanaalelementen van de RSS-feed kunt u een titel, beschrijving en afbeeldings-URL opgeven.

Informatie over RSS-kanaal

 1. In de sectie Kolommen kunt u kolommen in de RSS-beschrijving weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

  Opmerking: Als de feed slechts één kolom bevat, wordt alleen de kolomwaarde in de hoofdtekst van de items in de feed weergegeven. Als de feed meerdere kolommen bevat, bestaat de hoofdtekst van de items uit de kolomnaam en de bijbehorende waarde.

RSS-kolommen

 1. In de sectie Itemlimiet kunt u het aantal items en dagen beperken dat in een RSS-feed moet worden opgenomen.

 2. Selecteer OK.

De RSS-feed laten zien voor een weergave van een lijst of bibliotheek.

De RSS-feed knop abonnement is verborgen op de pagina Weergave bewerken van een lijst of bibliotheek. Groot aantal gebruikers beschikt niet over machtigingen voor toegang tot deze pagina en zich niet abonneren op de feed voor een specifieke weergave. Site-eigenaar kunt laten zien op de koppeling naar de RSS-feed, zodat deze gebruikers zich kunnen abonneren. Hiermee wordt ervan uitgegaan dat aan RSS is ingeschakeld voor de site en voor de lijst of bibliotheek.

 1. Selecteer in de lijst of bibliotheek de optie Bibliotheek of Lijst, afhankelijk van of u zich in een bibliotheek of lijst bevindt.

Opmerking:  De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een feed configureert. Voor een kalenderlijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Kalender.

 1. Als u nog niet hebt geopend dat u de gewenste weergave om weer te geven van een RSS-feed, selecteert u de juiste weergave in de vervolgkeuzelijst Huidige weergave en selecteer vervolgens bibliotheek of lijst opnieuw.

Tip:  Als uw webbrowser de mogelijkheid biedt een abonnement op een weergave te nemen, wordt in dit stadium mogelijk een RSS-knop actief op de werkbalk ( RSS ). In dat geval kunt u deze knop selecteren om de URL of de RSS-feed voor de weergave te verkrijgen. Als deze functie niet beschikbaar is, voert u de stappen in de rest van deze procedure uit.

 1. Selecteer Weergave wijzigen om de weergave te openen voor bewerking.

  Opmerking: Als deze weergave wijzigen niet wordt weergegeven in het menu Beeld , kunt u hebt geen toestemming om de weergave te bewerken en deze methode niet gebruiken om weer te geven van een RSS-feed voor de weergave.

  Een weergave wijzigen

 2. Selecteer in de sectie Naam de RSS-knop afbeelding van rss-logo om de pagina voor het abonneren op de RSS-feed te openen voor deze weergave.

 3. Kopieer de URL van de pagina voor het abonneren op de RSS-feed voor de weergave. U kunt deze URL vervolgens op een pagina op uw site plaatsen zodat mensen die bijdragen leveren aan uw site, de RSS-feed kunnen bekijken en zich hierop kunnen abonneren.

Overzicht

Een site-eigenaar kunt beheren RSS-ondersteuning voor het volgende:

 • Siteverzamelingen

 • Sites op het hoogste niveau en subsites

 • Webtoepassingen

 • Lijsten

RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer op het niveau van de webtoepassing. Wanneer u op dit niveau ingeschakeld, RSS-ondersteuning is ook standaard ingeschakeld op het niveau van de siteverzameling, maar een eigenaar van de site op het hoogste niveau kunt uitschakelen RSS-ondersteuning op het niveau van de siteverzameling. Alle nieuwe sites die zijn gemaakt in een verzameling RSS-compatibele site zijn ook RSS is ingeschakeld.

Of RSS standaard is ingeschakeld voor de lijsten voor een subsite die u maakt, hangt af van de keuzen die u maakt als u RSS in- of uitschakelt voor een site, subsite of werkruimte.

RSS-feeds voor een siteverzameling beheren

Wanneer RSS-ondersteuning in Centraal beheer is ingeschakeld, wordt deze automatisch ingeschakeld al dan niet standaard op het niveau van de siteverzameling. Echter kunt op het hoogste niveau site-eigenaar uitschakelen of opnieuw inschakelen RSS-ondersteuning bij het niveau van de siteverzameling.

Voordat u deze procedure begint, moet dat u zich in het bovenste niveau van de siteverzameling.

 1. Klik op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik vervolgens op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Sitebeheer op RSS.

  Opmerking: De koppeling RSS is niet beschikbaar op de pagina als RSS-ondersteuning is niet ingeschakeld in Centraal beheer van Site-instellingen.

 3. Selecteer op de pagina RSS in de sectie RSS voor siteverzameling of schakel het selectievakje RSS-feeds toestaan in deze siteverzameling .

  Opmerking: De sectie RSS voor siteverzameling is alleen beschikbaar als u beheerder van de siteverzameling bent en u zich in de site op het hoogste niveau bevindt.

 4. Schakel in de sectie RSS inschakelen het selectievakje RSS-feeds in deze site toestaan in of uit.

 5. Typ de tekst van de copyrightmelding die u weergeven in de RSS wilt-feed in het vak Copyright . Afhankelijk van het type RSS-lezer waarmee u een RSS-feed weergeven, of de copyrightinformatie mogelijk niet weergegeven onder aan de RSS-feed.

 6. Typ de naam van de editor beheren voor de RSS-inhoud in het vak beheren-Editor . De naam van de editor beheren wordt weergegeven onder aan de RSS-feed.

 7. Typ de naam van de beheerder van de RSS-inhoud in het vak Webmasterfuncties . De naam van de beheerder wordt weergegeven onder aan de RSS-feed.

 8. Typ in het vak Levensduur (minuten) het aantal minuten dat gebruikers moeten wachten voordat ze kunnen controleren of er updates beschikbaar zijn voor een RSS-feed. Het aantal minuten wordt onder aan de RSS-feed weergegeven.

 9. Klik op OK.

RSS-feeds voor een lijst of bibliotheek beheren

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer en klik op het niveau van de siteverzameling, kunt u RSS-ondersteuning voor een lijst of bibliotheek op uw site kunt beheren.

Opmerking: De naam van het tabblad of de knop die u in deze procedure klikt varieert, afhankelijk van het type lijst of bibliotheek die u wilt maken van RSS-feed voor. Bijvoorbeeld voor een agendalijst is dit het agenda -tabblad en Agenda-instellingen. We gebruiken bibliotheek als voorbeeld voor eenvoudig.

 1. In de lijst of bibliotheek waarvoor u wilt beheren de RSS-feed, klik op het tabblad lijst of bibliotheek op het lint.

 2. Klik in de groep Instellingen op de knop Bibliotheekinstellingen .

 3. Klik op de pagina bibliotheekinstellingen onder communicatieop RSS-instellingen.

  Opmerking: De koppeling RSS-instellingen is niet beschikbaar als RSS-ondersteuning niet is ingeschakeld in Centraal beheer zowel op het niveau van de siteverzameling.

 4. Geef in de sectie RSS vermelden aan of u RSS wilt in- of uitschakelen voor de lijst.

 5. Geef in de sectie Informatie over RSS-kanaal aan of velden met meerdere regels na 256 tekens moeten worden afgekapt. Voor de elementen van de RSS-feed kunt u een titel, beschrijving en afbeeldings-URL opgeven.

 6. In de sectie Kolommen kunt u kolommen in de RSS-beschrijving weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

  Opmerking: Als de feed slechts één kolom bevat, wordt alleen de kolomwaarde in de hoofdtekst van de items in de feed weergegeven. Als de feed meerdere kolommen bevat, bestaat de hoofdtekst van de items uit de kolomnaam en de bijbehorende waarde.

 7. In de sectie Itemlimiet kunt u het aantal items en dagen beperken dat in een RSS-feed moet worden opgenomen.

 8. Klik op OK.

De RSS-feed voor een weergave van een lijst of bibliotheek configureren

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer en klik op het niveau van de siteverzameling, kunt u RSS-ondersteuning voor een weergave van een lijst of bibliotheek beheren.

Klik in de sectie Itemlimiet als u het totaal aantal geretourneerde in het opgegeven aantal items beperken, selecteert u nog een eigenschap markeren <treatAs> lijst < /treatAs> wordt toegevoegd aan de RSS feed. Dit label geeft aan dat RSS-lezers de feed wordt behandeld als een lijst waarvan u de volledige inhoud aanwezig in de feed zijn, maar niet als een feed die alleen recent toegevoegde of gewijzigde items bevat. Zie het XML-Developer Center op MSDNvoor meer informatie over uitbreidingen van RSS-lijst.

Belangrijk: In openbare weergaven, is gebruikers niet mogelijk om te zien van de pagina Weergave bewerken , zodat een site-eigenaar de koppeling naar de RSS-feed moet worden. Dit is belangrijk in gevallen waarin de weergave expliciet voor RSS-Hiermee maakt u de eigenaar van de site.

 1. Klik in de lijst of bibliotheek waaraan u wilt abonneren, op het tabblad bibliotheek of lijst op het lint.

  Opmerking:  De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een waarschuwing wilt maken. Voor een agendalijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Agenda.

 2. Open de weergave die u abonneren wilt op door de weergave selecteren in de vervolgkeuzelijst in de groep weergaven beheren op het lint.

  Tip: Als uw webbrowser de mogelijkheid biedt een abonnement op een weergave te nemen, wordt in dit stadium mogelijk een RSS-knop actief op de werkbalk. In dat geval kunt u zich direct op de weergave abonneren door op deze knop te klikken. Als deze functie niet beschikbaar is, voert u de stappen in de rest van deze procedure uit.

 3. Klik op Weergave wijzigen om de weergave te openen voor bewerking.

  Opmerking: Als deze weergave wijzigen in het menu Beeld niet wordt weergegeven, u bent niet gemachtigd om te bewerken van de weergave en kunnen daarom u deze methode niet gebruiken om u te abonneren op de RSS-feed van de weergave.

 4. Klik in de sectie naam op de RSS-knop afbeelding van rss-logo om weer te geven van de RSS-feed van de abonnementenpagina voor deze weergave.

 5. Kopieer de URL voor de RSS-feed van de abonnementenpagina voor de weergave. Vervolgens kunt u deze URL posten op uw site zodat inzenders aan uw site kunnen bekijken en op de RSS abonneren-feed.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×