Routekaart voor het maken en beheren van SharePoint-sites

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Office SharePoint Server 2007 biedt een raamwerk voor het maken en beheren van websites die u kunt gebruiken om informatie te delen en om samenwerking binnen uw organisatie te vereenvoudigen. Personen in grote organisaties kunnen de website bijvoorbeeld gebruiken om zakelijke documenten, planningen en processen in teams, binnen groepen of binnen de gehele organisatie te delen. Als u Office SharePoint Server 2007 wilt gebruiken om uw gegevens te delen en te beheren, moet u eerst een site maken. Nadat u de site hebt gemaakt, zult u zien dat u deze voor bijna elk doel kunt aanpassen.

Gebruik dit artikel als een overzicht om sites te plannen, te maken, aan te passen en te beheren in Office SharePoint Server 2007. Hieronder vindt u koppelingen naar artikelen op Office Online en naar artikelen, demo's en blogs op populaire websites waarop websites uitgebreider worden besproken.

Voordat u begint

Voordat u een site maakt, moet u eerst meer weten over Office SharePoint Server 2007 en websitefuncties. Wanneer u deze informatie kent, kunt u het juiste type website kiezen voor uw team of project. U hoeft niet per se alles te weten voordat u de website maakt, maar zorg dat u de websitesjabloon kiest die het meest geschikt is voor het doel van uw website. Dat scheelt u later tijd die u aan aanpassen moet besteden.

Kennismaking met Office SharePoint Server 2007 en websites

Doelstelling

Beschrijving

Kennismaken met Microsoft Office SharePoint Server 2007

Verken voordat u een site maakt de belangrijkste toepassingen van het product, zoals samenwerking, personalisatie, zoeken en bedrijfsinformatie. Leer daarnaast de verschillen tussen Office SharePoint Server 2007 en Windows SharePoint Services 3.0 in hoofdlijnen.

Een overzicht van Microsoft Office SharePoint Server 2007

Vorm een compleet beeld van Office SharePoint Server 2007 en ontdek hoe het programma een platform vormt voor samenwerking en het delen van bestanden, voor inhoudsbeheer voor ondernemingen en voor Enterprise Search.

De structuur van siteverzamelingen en sites plannen

Plan uw nieuwe site of siteverzameling door de doelen en doelstellingen voor de site, de gebruikers, de toegangsniveaus van deze gebruikers, de inhoud van de site en de menustructuur vast te stellen.

Welk soort SharePoint-site moet u maken?

Kies aan de hand van deze blog van Jose Barreto de beste sitesjabloon voor uw behoeften. In dit bericht worden de verschillende soorten sites, waaronder publicatiesites, wikisites, downloadsites en blogsites, besproken.

Sites maken

Wanneer u een nieuwe site in Office SharePoint Server 2007 maakt, kiest u een naam, adres, beschrijving, sitesjabloon en instellingen voor navigatie en machtigingen. De koppelingen hieronder verwijzen naar uitgebreide informatie over deze opties

Een site maken

Doelstelling

Beschrijving

Een site maken

Leer hoe u een site maakt in Office SharePoint Server 2007. Dit artikel beschrijft het verschil tussen een site op hoofdniveau en een subsite binnen een bestaande site. U leert de verschillen ten aanzien van de navigatie, machtigingen en gedeelde functies.

Standaardsitesjablonen

Lees, ter ondersteuning bij het kiezen van de juiste sitesjabloon bij het maken van een site, dit artikel om alles te leren over de beschikbare sjablonen, inclusief een beschrijving. Office SharePoint Server 2007 bevat sitesjablonen met verschillende sitefuncties, zoals lijsten, bibliotheken en webonderdelen.

Machtigingsniveaus beheren

Wanneer u een nieuwe site maakt, kunt u kiezen of u machtigingen wilt overnemen van een bovenliggende site of dat u unieke machtigingen voor de site wilt maken. Lees over de voordelen van beide methoden aan het einde van dit artikel. U kunt de instelling wijzigen nadat u de site hebt gemaakt.

Opmerking: De machtigingen en toegang tot een site worden uitgebreider beschreven in dit overzicht, wanneer u start met het aanpassen van de site.

Navigatie-items configureren

Wanneer u een nieuwe site maakt, kiest u of de site wordt weergegeven in de navigatie van de bovenliggende site. Als u deze optie niet hebt bij het maken van een site, leest u in dit artikel hoe u dat kunt doen in het instellingenvenster voor sitenavigatie. U kunt de instelling, net als de machtigingen, wijzigen nadat u de site hebt gemaakt.

Opmerking: De navigatieopties worden uitgebreider beschreven in dit overzicht, wanneer u start met het aanpassen van de site.

Navigatieovername

Als u een nieuwe site maakt, kunt u ook kiezen of u de bovenste koppelingsbalk en wellicht navigatiepaden van de bovenliggende site wilt overnemen of dat u een unieke koppelingsbalk en navigatiepaden voor deze site wilt maken. Lees over de voordelen van beide methoden aan het einde van dit artikel. Nogmaals: u kunt deze instelling aanpassen nadat u de site hebt gemaakt.

Opmerking: De navigatieopties worden uitgebreider beschreven in dit overzicht, wanneer u start met het aanpassen van de site.

Sites in de sitemap

De laatste keuze die u hebt bij het maken van een site is of, en zo ja waar, u de nieuwe site in de sitemap wilt opnemen. Nogmaals: u kunt deze instelling aanpassen nadat u de site hebt gemaakt.

Sites aanpassen

Nadat u de site hebt gemaakt, begint het echte werk. U moet nu nadenken over het uiterlijk en gedrag van de site en over de structuur en indeling ervan. Tot de instellingen voor het uiterlijk en gedrag behoren opties zoals kleuren en thema's, bibliotheken, lijsten en webonderdelen, de navigatie en machtigingen. De structuur en de architectuur bieden toegang tot opties zoals site-inhoudstypen, sitekolommen en de algehele metagegevens die door de site worden gebruikt.

Het uiterlijk en gedrag aanpassen

Doelstelling

Beschrijving

Inleiding in het aanpassen van sites en pagina's

Leer alles over de verschillende manieren om de site aan te passen, inclusief instellingen die voor de hele site gelden, zoals beveiliging en navigatie, en afzonderlijke functies, zoals lijsten en webonderdelen.

Een voorbeeld van sitesjablonen in Office SharePoint Server

Bekijk dit blogbericht voor een voorbeeld van elke sitesjabloon, zodat u weet welke functies zijn opgenomen in uw site. Dit is een goed uitgangspunt wanneer u wilt weten wat er moet worden toegevoegd, verwijderd en aangepast aan uw site.

De kleuren of het thema van een site wijzigen

Een van de eerste dingen die u mogelijk op uw site wilt wijzigen, is de kleur of het thema. Sites bevatten een set met thema's waarmee u het uiterlijk van de site snel kunt wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de indeling of de inhoud van de site.

Routekaart voor het maken en aanpassen van pagina's met webonderdelen voor een SharePoint-site

De meeste functies die u toevoegt en aanpast op uw site zijn webonderdelen. Lees dit overzicht en ontdek een uitgebreide selectie van onderwerpen, demo's en blogs over webonderdelen in Office SharePoint Server 2007.

Routekaart voor het maken en configureren van SharePoint-bibliotheken

Bibliotheken zijn een ander krachtig onderdeel van uw site. Bibliotheken bevatten lijsten met bestanden en belangrijke informatie over elk bestand voor teamleden, waarmee ze kunnen samenwerken en zakelijke gegevens kunnen delen. Lees dit overzicht en ontdek een uitgebreide selectie van onderwerpen, demo's en blogs over bibliotheken in Office SharePoint Server 2007

Kennismaking met lijsten

Net als bibliotheken bieden lijsten een handige manier om zakelijke gegevens te beheren. Lijsten zijn een informatieverzameling die u deelt met uw teamleden. Lees dit artikel voor meer informatie over lijsten, zoals soorten lijsten en manieren om te werken met lijsten in Office SharePoint Server 2007.

De structuur en indeling aanpassen

Doelstelling

Beschrijving

Werken met site-inhoud en -structuur

Gebruik de pagina Site-inhoud en structuur om de inhoud en structuur van uw sites en siteverzamelingen aan te passen. Wijzig de structuur van de site, beheer inhoud van lijsten en lijstitems en wijzig de weergave van deze items in uw sitenavigatie. Leer meer over het gebruik van de pagina Site-inhoud en structuur, over het kopiëren en verplaatsen van items, over het weergeven van gerelateerde bronnen en over andere functies in dit artikel.

Kennismaking met beheerde metagegevens in SharePoint Server 2010

Metagegevens zijn gegevens over uw gegevens. Wanneer ze juist op uw site worden gebruikt, kunt u inhoud beter indelen zodat de inhoud voor gebruikers eenvoudiger te vinden is. Het gebruiken van inhoudstypen en sitekolommen op uw site is één manier om metagegevens aan gegevens te koppelen. Lees in deze blog hoe belangrijk metagegevens op uw site zijn.

Instellingen voor inhoudstypen en kolommen

Veel van het beheer van metagegevens op uw site heeft te maken met het instellen van inhoudstypen en sitekolommen. Wanneer inhoudstypen en sitekolommen in combinatie worden gebruikt, kunt u de inhoud beter organiseren en metagegevens consistent gebruiken op de site(s). Lees meer in dit MSDN-artikel.

Kennismaking met inhoudstypen

Een inhoudstype is een herbruikbare verzameling instellingen die op een bepaalde inhoudscategorie kan worden toegepast. U kunt inhoudstypen gebruiken om inhoud op een consistente manier in een site of siteverzameling te rangschikken, beheren en verwerken. Lees meer over inhoudstypen, hoe ze werken op siteniveau van de en hoe ze werken in lijsten en bibliotheken.

Kennismaking met kolommen

Een sitekolom is een definitie van een herbruikbare kolom die u aan meerdere lijsten op een of meer sites toewijst. U kunt sitekolommen gebruiken om de consistentie van metagegevens in alle sites en lijsten te garanderen. Net als site-inhoudstypen zijn ze gedefinieerd op siteniveau, onafhankelijk van werkelijke lijsten of inhoudstypen. Lees meer over kolommen in dit MSDN-artikel.

Sites beheren

Het beheren van een site hoort gewoonlijk bij de ICT-afdeling binnen uw bedrijf. Het beheren omvat taken zoals het maken en herstellen van reservekopieën, het configureren van e-mail op de site en het implementeren van sitesjablonen. In Office SharePoint Server 2007 kunnen veel van deze taken door u, de site-eigenaar, worden uitgevoerd.

Een site beheren

Doelstelling

Beschrijving

Sites en siteverzamelingen beheren

U kunt één site, meerdere sites of siteverzamelingen met meerdere sites beheren. Om het sitebeheer volledig onder controle te hebben, moet u bepalen hoeveel sites, subsites en siteverzamelingen er nodig zijn. Ook moet u de sitehiërarchie van elke oplossing beheren, het sitegebruik in de gaten houden, ongebruikte sites beheren en nog veel meer. Lees dit artikel voor suggesties voor het beheren van sites en siteverzamelingen.

Werken met site-instellingen

Tijdens het beheren en aanpassen van uw site bent u vooral actief op de pagina Site-instellingen in Office SharePoint Server 2007. Op deze pagina kunt u machtigingen, pagina-indelingen, administratieve instellingen en nog veel meer beheren.

Een beleid voor informatiebeheer maken

Met beleidsregels voor informatiebeheer kunt u bepalen wie toegang heeft tot de informatie van uw organisatie, welke bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met deze informatie en hoe lang de informatie moet worden bewaard. Om een beleid te implementeren kunt u beleidsfuncties of een beleidssjabloon aan uw site, inhoudstype of documentbibliotheek koppelen. Leer in dit artikel hoe u dat doet.

Controle-instellingen voor een siteverzameling configureren

U kunt controles inzetten om te zien hoe inhoud op de site wordt gebruikt en door wie de inhoud wordt gebruikt. U kunt zo nodig de actiegeschiedenis voor een bepaalde gebruiker ophalen en tevens de actiegeschiedenis voor een bepaald datumbereik bekijken. Dit kan handig zijn voor naleving van de regelgeving en van zakelijke registratie-eisen. Lees meer over controle-instellingen in dit artikel.

Inleiding in Business Intelligence-functies

Om besluitvormers in uw organisatie strategische of operationele informatie te bieden, kunt u gebruikmaken van de functies voor bedrijfsinformatie in Office SharePoint Server 2007. Koppel uw site aan zakelijke toepassingen, zoals SAP, Siebel en Microsoft SQL Server 2005, en publiceer vervolgens eenvoudig rapporten, lijsten en KPI's.

Lees dit overzicht en ontdek een uitgebreide selectie van onderwerpen, demo's en blogs over bedrijfsinformatie.

Instellingen voor pagina-indelingen en sitesjablonen

U kunt een consistent uiterlijk van uw site afdwingen door een sitesjabloon en pagina-indeling te selecteren die voor elke subsite en webpagina onder uw site moet worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld eisen dat elke nieuwe subsite die is gemaakt op basis van uw site de sjabloon Teamsite gebruikt. U kunt ook instellen dat alle nieuwe pagina's op uw site de pagina-indeling Artikelpagina met alleen hoofdtekst gebruiken. Lees meer over het beheren van sitesjablonen en pagina-indelingen in dit onderwerp.

Items in de Prullenbak bekijken, herstellen of verwijderen

Office SharePoint Server 2007 bevat een Prullenbak die fungeert als een vangnet voor situaties waarin u documenten, lijstitems, lijsten, mappen en bestanden verwijdert. Als u een van deze items verwijdert, wordt deze verplaatst naar de Prullenbak. Leer hoe u items in de Prullenbak kunt weergeven, verwijderen en terugzetten.

Sites en siteverzamelingen verwijderen

Het verwijderen van een site is het allerlaatste dat u wilt. Het is belangrijk om te weten dat wanneer een site op het hoogste niveau wordt verwijderd, ook alle subsites worden verwijderd. U kunt deze subsites niet herstellen tenzij u een back-up hebt. Lees in dit artikel hoe u een site kunt verwijderen in Office SharePoint Server 2007.

Meer informatie

Er zijn verschillende manieren waarop u uw Office SharePoint Server 2007-site kunt gebruiken - te veel om in dit overzicht te noemen. U zult ontdekken dat u na het maken van uw site zo ongeveer alles kunt doen via bibliotheken, lijsten, webonderdelen, pagina-indelingen, site-instellingen en meer. Volg de onderstaande koppelingen voor aanvullende documentatie op Office Online en TechNet.

Documentatie op Office Online en TechNet

Bron

Beschrijving

TechCenter voor SharePoint Server

Artikelen voor sitebeheerders over Office SharePoint Server 2007 op TechNet.

Windows SharePoint Services TechCenter

Artikelen voor sitebeheerders over Windows SharePoint Services 3.0 op TechNet.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×