Rollenhandleiding voor teamleden in Project Web Access

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn teamleden die verantwoordelijk is voor veel van de dagelijkse activiteiten in een of meer projecten. Hierdoor moeten teamleden roosters gebruiken rapporteren werkelijke hoeveelheid werk ten opzichte van projecttaken, voor het behoud van en reageren op statusrapporten en verzoeken om statusrapporten van projectmanagers en teamleiders en samenwerken met anderen die aan hetzelfde project werken.

In dit artikel worden de activiteiten die u als een teamlid aan een project beschikbaar zijn wanneer u Microsoft Office Project Web Accessgebruikt. Daaraan een globaal overzicht van Project Web Access vanuit het perspectief van een teamlid.

Afhankelijk van de machtigingen die een beheerder aan u is toegewezen, kunt u met Project Web Access-functies werken met behulp van Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007of beide.

Wat kunt u doen met de machtiging lid team?

Werken vanaf de startpagina van Project Web Access

Werken met taken en roosters

Werken in projecten

Statusrapporten beheren

Samenwerken met anderen in uw organisatie

Lees blogs en andere informatie online

Werken vanaf de startpagina van Project Web Access

De startpagina van Project Web Access is het primaire startpunt voor gebruikers die met gegevens werken die zijn opgeslagen in de Microsoft Office Project Server 2007-database. Wanneer u zich aanmeldt bij Project Web Access, zijn er mogelijk nog onverwerkte items die actie vereisen (zoals taakupdates die moeten worden goedgekeurd), en worden items weergegeven die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat u zich hebt aangemeld. Vanaf de startpagina kunt u toegang krijgen tot Project Web Access-functies, waaronder taken, het Project Center, het Resource Center, updates, statusrapporten, documenten, problemen en risico’s.

Opmerking:  De inhoud die wordt weergegeven op de startpagina van Project Web Access, wordt bepaald door de functies die beschikbaar zijn op de server, de rol van de gebruiker, de machtigingen die zijn toegewezen aan de gebruiker, de beveiligingscategorieën waartoe de gebruiker behoort (met inbegrip van de projecten en weergaven die zijn toegewezen aan deze beveiligingscategorie) en eventuele aanpassingen die zijn geconfigureerd voor de startpagina.

Activiteiten op de startpagina van Project Web Access

Naar boven

Werken met taken en roosters

Taken beheren

Taakupdates beheren

Roosters beheren

Geïntegreerd met Outlook

Voordat teamleden rooster uren of de status van hun taak vastleggen kunnen , moet de beheerder van het instellen van roosters, taakstatus of beide. Roosters opnemen van de werkelijke uren aan taken, projecten en andere items hebt gewerkt, en zijn belangrijk als u gebruik factureerbare tijd en andere criteria op basis van tijd bijhouden. Teamleden kunnen u de taakstatus invoeren met behulp van de pagina Mijn taken's, waarmee de beheerder factureerbare tijd, de status of de voortgang van taken in projecten.

Als uw organisatie wordt bijgehouden voortgang voor uw projecten in Office Project Professional 2007hebt gemaakt, wilt u de taakstatus bijhouden.

Naar boven

Taken beheren

Teamleden kunnen via de pagina Mijn taken in Project Web Access weergeven, bewerken, delegeren en bijwerken van taken en werktijden die zijn toegewezen aan deze of een team van resources door een projectmanager die Project Professional 2007 gebruikt. Voor toegang tot de pagina Mijn taken op Mijn taken op de werkbalk Snelstarten.

Activiteiten voor taakbeheer

Naar boven

Taakupdates beheren

Op de pagina Taakupdates in Project Web Access kunt u wijzigingen bekijken in taken en werktijden die teamleden verzenden vanaf de pagina Mijn taken. U kunt ook de pagina Taakupdates gebruiken om projecten bij te werken met de meest recente informatie.

U kunt op twee manieren projecten bijwerken met informatie van de pagina Taakupdates:

  • Handmatig     U kunt elke taakwijziging accepteren door te klikken op Accepteren op de pagina Taakupdates. Als u een verzoek voor een taakwijziging beantwoordt voordat u dit accepteert, wordt het wijzigingsverzoek verwijderd uit de lijst op de pagina Taakupdates totdat het teamlid antwoordt. U kunt nieuwe taken en verzoeken om taakoverdracht tegelijkertijd bijwerken en beantwoorden.

  • Automatisch (met behulp van regels)     U kunt regels maken en uitvoeren voor het automatisch bijwerken van projecten met wijzigingen die niet hoeven te worden beoordeeld vóór goedkeuring. U kunt regels maken die worden uitgevoerd voor specifieke projecten, voor alle projecten, voor specifieke resources, of voor groepen resources op een specifieke locatie in de gebruikersstructuur (RBS) van uw organisatie.

Activiteiten voor het beheer van taakupdates

Naar boven

Roosters beheren

In roosters worden de werkelijk gewerkte uren voor taken, projecten en andere items bijgehouden, wat belangrijk is als u gebruik, factureerbare tijd en andere criteria op basis van tijd wilt bijhouden.

Taken voor het beheren van roosters

Naar boven

Integreren met Outlook

Project Web Access kan worden geïntegreerd met Microsoft Outlook om teamleden de mogelijkheid te bieden hun taken bij te werken met behulp van Office Outlook 2007, 2003 of XP. Voor het gebruik van functies van Outlook-integratie moeten teamleden:

  • Beschikken over een geldige gebruikersaccount voor Project Web Access voor toegang tot de pagina waaruit de Outlook-functies zijn geconfigureerd.

  • Office Outlook 2007, 2003 of XP gebruiken.

  • De Microsoft Office Project-invoegtoepassing voor Outlook downloaden en installeren.

Outlook-activiteiten

Naar boven

Werken met vakantie en andere tijdsbestedingen (administratieve tijd)

Project Web Access biedt u de mogelijkheid andere tijdsbestedingen bij te houden (administratieve tijd), zoals vakanties, teamvergaderingen, training, interne projecten en andere niet-projecttijd. Teamleden voeren administratieve tijd in op de pagina Mijn roosters.

Taken voor het beheren van administratieve tijd

Naar boven

Werken in Project Center

Het Project Center biedt projectmanagers, teamleden, en andere belanghebbenden een handige manier om gedetailleerde informatie over afzonderlijke projecten en projectvoorstellen te bekijken en om samenvattende informatie weer te geven over projecten binnen de organisatie. Elke gebruiker die toegang heeft tot het Project Center in Project Web Access of Project Professional 2007 en kan het Project Center gebruiken voor een project waaraan hij of zij is toegewezen. Alleen de projecten die zijn gepubliceerd naar de Project Server 2007-database, zijn beschikbaar in het Project Center.

Project Center-activiteiten

Naar boven

Statusrapporten beheren

Statusrapporten wordt de voortgang voor toegewezen taken beschreven. Teamleden reageren op verzoeken om statusrapporten van hun managers en het indienen van statusrapporten kunnen ook worden geïnitieerd.

Taken voor het beheren van statusrapporten

Naar boven

Samenwerken met andere personen in uw organisatie

Project Web Access bevat veel functies waarmee resources binnen uw organisatie kunnen samenwerken aan projecttaken, problemen, risico's en andere gebieden die van invloed zijn op het succes van het project.

Samenwerkingsactiviteiten

Naar boven

Lees blogs en andere informatie online

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×