Rollenhandleiding voor project managers in Project Web Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn projectmanagers die verantwoordelijk is voor dagelijkse taken voor projectbeheer zoals maken, onderhouden, en planningen bijwerken en coördineren met andere projectmanagers, teamleden en resourcemanagers.

In dit artikel worden de activiteiten die beschikbaar voor u de beheerder van een project zijn of teamleider aan een project wanneer u Microsoft Office Project Web Accessgebruikt. Daaraan een globaal overzicht van Project Web Access vanuit het perspectief van een project manager of een team potentiële klant in een project.

Afhankelijk van de beveiligingsgroep waaraan uw beheerder heeft aan u toegewezen, kunt u met Project Web Access-functies werken met behulp van Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007of beide.

Wat kunt u doen met machtigingen voor het beheer van project?

Werken vanaf de startpagina van Project Web Access

Werken met taken en roosters

Werken met resources

Werken in projecten

Gegevens analyseren en rapporten maken

Samenwerken met anderen in uw organisatie

Werken met Project Professional

Advies voor implementatie, blogs en andere informatie online ophalen

Werken vanaf de startpagina van Project Web Access

De startpagina van Project Web Access is het primaire ingangspunt voor gebruikers die met gegevens die zijn opgeslagen in de database Microsoft Office Project Server 2007 werken . Wanneer u zich aanmeldt bij Project Web Access, items die mogelijk actie (zoals taakupdates die moeten worden goedgekeurd) en items die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat u aangemeld worden weergegeven. U kunt de startpagina van Project Web Access-functies, inclusief taken, projecten, resources, Updates, statusrapporten, documenten, problemen en risico's openen.

Opmerking:  De inhoud die wordt weergegeven op de startpagina van Project Web Access wordt bepaald door de functies die beschikbaar zijn op de server, de functie van de gebruiker, de machtigingen die zijn toegewezen aan de gebruiker, de Beveiligingscategorieën die de gebruiker hoort (met inbegrip van de projecten en weergaven die zijn toegewezen aan deze beveiligingscategorie), en aanpassingen die zijn geconfigureerd voor de startpagina.

Project Web Access startpagina activiteiten

Naar boven

Werken met taken en roosters

Taken beheren

Taakupdates beheren

Roosters beheren

Geïntegreerd met Outlook

Voordat teamleden rooster uren of de status van hun taak vastleggen kunnen , moet de beheerder van roosters, taakstatus of beide instellen. Roosters opnemen van de werkelijke uren aan taken, projecten en andere items hebt gewerkt, en zijn belangrijk als u gebruik factureerbare tijd en andere criteria op basis van tijd bijhouden. Teamleden kunnen u de taakstatus invoeren met behulp van de pagina Mijn taken's, waarmee de beheerder factureerbare tijd, de status of de voortgang van taken in projecten.

Als uw organisatie de voortgang van de projecten die u hebt gemaakt in Office Project Professional 2007worden bijgehouden, wilt u de taakstatus bijhouden.

Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het beheren van veel van de taken die zijn toegewezen aan teamleden in een of meer projecten. Teamleiders kunnen ook worden toegewezen aan taken in projecten en mogelijk gevraagd om de werkelijke hoeveelheid werk ten opzichte van projecttaken in hun roosters rapporteren voor het behoud van en reageren op statusrapporten van projectmanagers en samenwerken met anderen in de organisatie. In sommige organisaties worden projecttaken toegewezen aan teamleiders, die de taken vervolgens naar de juiste teamleden overdragen.

Naar boven

Taken beheren

Teamleden kunnen via de pagina Mijn taken in Project Web Access weergeven, bewerken, delegeren en bijwerken van taken en werktijden die zijn toegewezen aan deze of hun team door een projectmanager die Project Professional 2007 gebruikt. Voor toegang tot de pagina Mijn taken op Mijn taken op de werkbalk Snelstarten.

Taak management activiteiten

Naar boven

Taakupdates beheren

U kunt wijzigingen voor taken en werktijden die teamleden van hun Mijn taken pagina's indienen bekijken op de pagina taakupdates in Project Web Access. U kunt ook de pagina taakupdates aan projecten werken met de meest recente gegevens.

U kunt projecten met de informatie van de pagina Taken bijwerken op twee manieren bijwerken:

 • Handmatig     U kunt elke taakwijziging accepteren door te klikken op accepteren op de pagina taakupdates. Als u het antwoord op een taakverzoek wijzigen voordat deze is geaccepteerd, wordt de aangevraagde wijziging totdat de team lid antwoorden verwijderd uit de lijst op de pagina taakupdates. U kunt bijwerken en reageren op nieuwe taak en verzoeken om taakoverdracht op hetzelfde moment.

 • Automatisch (met behulp van regels)     U kunt maken en uitvoeren van regels voor het automatisch projecten bijwerken met wijzigingen die niet hoeft te worden beoordeeld voor goedkeuring. U kunt regels die voor specifieke projecten, voor alle projecten, voor specifieke resourcesof groepen resources worden uitgevoerd op een specifieke locatie in de Resource resourcestructuur (RBS) van uw organisatie kunt maken.

Taak update management activiteiten

Naar boven

Roosters beheren

Roosters opnemen van de werkelijke uren aan taken, projecten en andere items hebt gewerkt, en zijn belangrijk als u gebruik factureerbare tijd en andere criteria op basis van tijd bijhouden.

Als, moet u een rooster maken:

 • Uw organisatie wil factureerbare en niet-factureerbare uren bijhouden.

 • U moet integreren met een boekhoudsysteem voor salarisadministratie of factureringsbeheerder doeleinden.

 • Management wil raadpleegt u de details van het aantal uren dat resources maken en hoe deze uren worden besteed (factureerbare overuren versus standaard factureerbare uren versus niet-factureerbare).

Activiteiten rooster

Naar boven

Geïntegreerd met Outlook

Project Web Access wordt geïntegreerd met het Microsoft Outlook aan teamleden kunnen hun taken bijwerken met behulp van Office Outlook 2007, 2003, of XP. Een Outlook-integratiefuncties wilt gebruiken, moet teamleden:

 • Beschikken over een geldig gebruikersaccount voor Project Web Access voor toegang tot de pagina waaruit het Outlook-integratiefuncties zijn geconfigureerd.

 • Werken met Office Outlook 2007, 2003, of XP.

Activiteiten van Outlook

Naar boven

Werken met resources

Resourcegegevens beheren

Personeel projecten

Vaardigheden plannen

Werken met administratieve projecten

Projectmanagers en resourcemanagers gebruiken resources in Project Web Access weergeven, wijzigen en gegevens voor een of meer resources die zijn toegewezen aan taken in projecten die zijn gepubliceerd naar de Project Server-database te analyseren. Resources bevat een overzicht van de resources in de enterprise- resourcegroep; machtiging items weergeven in het midden van de Resource wordt verleend door de beheerder van Project Server.

Naar boven

Resourcegegevens beheren

Klik in het beheercentrum Resource kunt u informatie over resources, zoals hun e-mailadressen, accountgegevens en groepen waartoe ze behoren. U kunt ook de toewijzing en informatie over de beschikbaarheid weergeven.

Opmerking: Sommige resourcekenmerken, zoals hun agenda-instellingen, kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Resource informatie management activiteiten

Naar boven

Personeel projecten

Projectmanagers kunnen maken op teams voor projecten die zijn gebaseerd op veel verschillende parameters, inclusief vaardigheden van resources en de beschikbaarheid van resources. U kunt de functie Team samenstellen in Project Web Access een projectteam opbouwen.

Houd rekening met het volgende wanneer u de functie Team samenstellen gebruikt:

 • Managers mogelijk niet mogelijk om alle resources weer te geven, of ze mogelijk niet alle labels toewijzen aan projecten.

 • Ingesteld om te kunnen resources zoeken met de benodigde vaardigheden, uw organisatie moet toepassen Resource resourcestructuur (RBS) en andere enterprise resource overzichtscodes die worden gebruikt voor het definiëren van verschillende vaardigheden en resource relaties in de organisatie.

 • U kunt taken toewijzen aan een team van resources. afzonderlijke teamleden kunnen taken die ze willen die zijn toegewezen aan zelf selecteren.

 • Managers kunnen beide reserveringstypen voorgestelde en vastgelegde gebruiken voor resources. Door het toewijzen van resources aan projecten zonder ze toe te wijzen, kunnen managers mogelijke resourcetoewijzingen voor voorgestelde nieuwe projecten bijhouden. Service-organisaties, bijvoorbeeld gebruik vaak voorgestelde reservering zodat zij kunnen verschillende scenario's voor de toewijzing vergelijken en voorgestelde en goedgekeurde toewijzingen beheert. Resourcemanagers in organisaties die gebruikmaken van een gecentraliseerde resourcegroep en projectmanagers die hun eigen personeel gebruik uitvoeren voorgesteld reservering als u wilt bijhouden en beheren van personeel aanvragen.

Teamleiders kunnen helpen bij het personeel projecten en zijn vaak verantwoordelijk voor het beheren van veel van de taken die zijn toegewezen aan teamleden in een of meer projecten. Teamleiders kunnen ook worden toegewezen aan taken in projecten en mogelijk gevraagd om de werkelijke hoeveelheid werk ten opzichte van projecttaken in hun roosters rapporteren voor het behoud van en reageren op statusrapporten van projectmanagers en samenwerken met anderen in de organisatie. In sommige organisaties worden projecttaken toegewezen aan teamleiders, die de taken vervolgens naar de juiste teamleden overdragen.

Opmerking: Enkele instellingen, zoals agenda-instellingen en resources vervangen, en resourcekenmerken kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Personeel activiteiten van project

Naar boven

Vaardigheden plannen

Als u wilt zoeken de beste bron voor de taak, gebruikt u de planningsfuncties voor de vaardigheden die beschikbaar in Project Web Access en Project Professional 2007 als onderdeel van van uw organisatie Enterprise Project Management (EPM) oplossing zijn. Gebruik de Wizard Resources vervangen vanuit Project Professional 2007 algemene resources vervangen door werkelijke resources. Gebruik de functie Team samenstellen in Project Web Access maken informatiebronnen met de juiste vaardigheden voor de taak.

Opmerking: Sommige resourcekenmerken, zoals agenda-instellingen en de wizard Resources vervangen kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Vaardigheden plannen van activiteiten

Naar boven

Werken met vakanties en andere vrije tijd (administratieve tijd)

Project Web Access kunt u vrije tijd (administratieve tijd), zoals vakanties, teamvergaderingen, training, interne projecten en andere niet-projecttijd bijhouden. Administratieve tijd invoeren teamleden op hun Mijn roosters pagina's.

Uw organisatie moet administratief werk bijhouden als:

 • U integreert met een boekhoudsysteem die moeten worden gegevens over uitzonderingen.

 • Uw managementteam wil rapporten over uitzonderingen bekijken.

 • Projectmanagers of resourcemanagers wilt dat teamleden automatisch niet aanwezig tijd invoeren, zodat de tijd wordt weergegeven als niet beschikbaar voor projecttoewijzingen.

Beheertaken voor administratieve tijd

Naar boven

Werken in projecten

Projecten is een handige manier voor projectmanagers, teamleden en andere belanghebbenden gedetailleerde informatie over afzonderlijke projecten en projectvoorstellen weergeven en samenvatting van de gegevens over projecten in de organisatie weergeven . Elke gebruiker die daartoe gemachtigd is voor toegang tot de projecten in Project Web Access of Project Professional 2007 kunt projecten gebruiken om te werken met een project waaraan ze zijn toegewezen. Alleen de projecten die zijn gepubliceerd naar de database Project Server 2007 zijn beschikbaar in projecten.

Activiteiten van projecten

Naar boven

Gegevens analyseren en rapporten maken

Statusrapporten beheren

Werken met OLAP-rapporten

Project Web Access biedt veel rapportage opties om u te helpen uw team samenwerken in de efficiëntste manieren. Resources kunnen statusrapporten rapporteren hoe de voortgang van hun taken maken. Projectmanager kunt bovendien gedetailleerde OLAP online analytical processing ()-rapporten maken.

Opmerking: Houd er rekening mee dat sommige taken kunnen alleen worden uitgevoerd als een gebruiker zich aan de beheerdersgroep van Project Web Access. Als u de koppeling serverinstellingen in de werkbalk Snel starten van Project Web Access niet ziet, klikt u geen deel uitmaakt van de groep administrators en acties zoals aanpassen, weergaven, rapporten instelt, roosters instellen of verwijderen van projecten niet uitvoeren.

Naar boven

Statusrapporten beheren

Statusrapporten wordt de voortgang voor toegewezen taken beschreven. Projectmanagers kunnen automatiseren van aanvragen en ontvangen van statusgegevens. ze kunnen teamleden sturen verzoeken om statusrapporten en teamleden kunnen een antwoord op deze doordat de gevraagde informatie. Teamleden kunnen ook starten voor het indienen van statusrapporten. Projectmanagers kunnen statusrapporten configureren zodat ze afzonderlijke opmerkingen en een samengevoegde rapport waarin worden geconsolideerd antwoorden hebt ontvangen.

Status rapport management activiteiten

Naar boven

Werken met OLAP-rapporten

Een aantal verschillende rapporten kunnen door managers op verschillende niveaus gebruiken om het project- en resourcekalenders prestaties in een project of tussen meerdere projecten analyseren. U kunt draaitabel-en draaigrafiek kunt gebruiken als u wilt interactief werken met rapporten en bepaalde van de velden die de structuur ze wijzigen. Al deze rapporten kunnen u meer informatie over de status van uw organisatie termen van prestatie van project- en resourcekalenders.

Opmerking: Sommige rapporten, zoals visuele rapporten kunnen alleen worden gemaakt en het gebruik van Project Professional 2007 worden weergegeven.

Beheertaken voor OLAP-rapport

Naar boven

Samenwerken met anderen in uw organisatie

Project Web Access bevat veel functies om te helpen van uw organisatie resources samenwerken aan projecttaken, problemen, risico's en andere gebieden die betrekking hebben op het succes van het project.

Samenwerkingsactiviteiten

Naar boven

Werken met Project Professional

U kunt Project Professional 2007 gebruiken voor het uitvoeren van veel taken voor projectbeheer als onderdeel van de oplossing Enterprise Project Management (EPM) voor uw organisatie.

Opmerking: Project Server 2007 machtigingen zijn vereist om te kunnen verschillende enterprise projectmanagement taken voltooien met behulp van Project Professional.

Professionele projectactiviteiten

Naar boven

Advies voor implementatie, blogs en andere informatie online ophalen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×