Rollen en machtigingen toewijzen om termensets te beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Om te kunnen maken of wijzigen van een term in het Beheerhulpmiddel termenarchief, moet u een van de drie specifieke rollen hebben: beheerder van het termenarchief, groepsbeheerder of Inzender.

Schermopname van het tekstvak Beheerders van het termenarchief van het SharePoint-beheercentrum. In dit vak kunt u typen welke persoon u als beheerder wilt toevoegen.

Een beheerder van het termenarchief kunt u deze taken uitvoeren:

 • Termensetgroepen maken of verwijderen

 • Groepsbeheerders of inzenders toevoegen of verwijderen

 • De werktalen voor het termenarchief wijzigen

 • Elke taak die een groepsbeheerder of inzender kan uitvoeren

Belangrijk: U moet beheerder van het termenarchief zijn als u extra beheerders van het termenarchief wilt aanwijzen.

Een beheerder van het termenarchief toevoegen:

 1. Het Beheerhulpmiddel termenarchief hebt geopend.

 2. Selecteer de taxonomie in het deelvenster van de weergave van de structuurweergave aan de linkerkant.

Een schermopname van de structuurweergave van het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief, waarbij de naam van de taxonomie en de onderliggende mappen worden weergegeven.

 1. Typ de namen van de personen die u wilt toevoegen in het tabblad Algemeen van het deelvenster Eigenschappen in het vak Beheerders van het termenarchief . U kunt ook klikken op de knop Bladeren om te zoeken en toevoegen van gebruikers.

 2. Klik op Opslaan nadat u de personen hebt toegevoegd die u als beheerder van het termenarchief wilt instellen.

Groepsbeheerders toevoegen

Een groepsbeheerder kan deze taken uitvoeren:

 • Inzenders toevoegen of verwijderen.

 • Elke taak die een inzender kan uitvoeren

Belangrijk: U moet een beheerder van het termenarchief zijn om nieuwe groepsmanagers te kunnen toevoegen.

Een Groepsbeheerder toevoegen:

 1. Ga naar de site waar u een groepsbeheerder wilt toevoegen.

 2. Het Beheerhulpmiddel termenarchief hebt geopend.

 3. Selecteer in het deelvenster van de boomstructuurweergave aan de linkerkant de groep waaraan u een groepsbeheerder wilt toevoegen.

 4. Typ op het deelvenster Algemeen van het eigenschappenvenster, in het vak Groepsbeheerders, de naam van de personen die u wilt toevoegen. U kunt ook op de knop Bladeren klikken om gebruikers te zoeken en toe te voegen.

 5. Klik op Opslaan nadat u de personen hebt toegevoegd die u als groepsbeheerder wilt instellen.

Inzenders toevoegen

Een Inzender kunt maken of wijzigen van een termenset.

U moet een beheerder van het termenarchief of een groepsbeheerder van om een specifieke groep zijn om inzenders aan de groep te kunnen toevoegen.

Opmerking:  De rol Inzender in beheerde metagegevens verschilt van een inzender op een site.

 1. Ga naar de site waar u een inzender wilt toevoegen.

 2. Het Beheerhulpmiddel termenarchief hebt geopend.

 3. Selecteer in het deelvenster van de boomstructuurweergave aan de linkerkant de groep waaraan u een inzender wilt toevoegen.

 4. Typ op het deelvenster Algemeen van het eigenschappenvenster, in het vak Inzenders, de naam van de personen die u wilt toevoegen. U kunt ook op de knop Bladeren klikken om gebruikers te zoeken en toe te voegen.

 5. Klik op Opslaan nadat u de personen hebt toegevoegd die u als inzender wilt instellen.

In dit artikel

Rollen voor beheerde metagegevens

Taken voor metagegevens die andere sitegebruikers kunnen uitvoeren

Een beheerder van het termenarchief toevoegen

Groepsbeheerders toevoegen

Inzenders toevoegen

Het Beheerhulpmiddel termenarchief hebt geopend

Rollen voor beheerde metagegevens

De taken die u kunt uitvoeren in het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief, worden bepaald door de specifieke rol die aan u is toegewezen.

Opmerking: Wanneer u een termenset instelt, kunt u een groep of persoon aanwijzen als eigenaar, contactpersoon of belanghebbende voor de termenset. Deze labels geven geen specifieke machtiging om met de termenset te werken. In plaats hiervan bieden ze een eenvoudige manier om de zakelijke eigenaren of de belanghebbenden voor een termenset bij te houden.

Naar boven

Taken voor metagegevens die andere sitegebruikers kunnen uitvoeren

Sitegebruikers aan wie geen rol is toegewezen in het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief, kunnen termen en termensets op andere manieren gebruiken.

Sitegebruikers die ten minste de machtiging Bijdragen hebben op de site, kunnen de volgende taken voor beheerde metagegevens uitvoeren:

 • Waarden bijwerken in de kolommen Beheerde metagegevens (als termensets die aan de kolommen zijn gekoppeld, zijn geopend en als in de kolom invulkeuzes zijn toegestaan).

 • Nieuwe termen toevoegen aan een termenset wanneer ze de waarde voor een kolom Beheerde metagegevens bijwerken

 • Nieuwe ondernemingstrefwoorden maken wanneer ze de kolom Ondernemingstrefwoorden voor een lijst of bibliotheek bijwerken

 • Metagegevensnavigatie in lijsten of bibliotheken gebruiken om de weergave van items te filteren

 • Beheerde termen of ondernemingstrefwoorden gebruiken in zoekquery's en vervolgens de zoekresultaten verfijnen op basis van deze termen

Sitegebruikers die over de juiste machtigingen beschikken (zoals site-eigenaren), kunnen bovendien nieuwe kolommen Beheerde metagegevens maken voor lijsten, bibliotheken of inhoudstypen. Wanneer ze deze kolommen maken, kunnen ze nieuwe termensets maken, die lokale termensets voor de siteverzameling zijn, en ze kunnen de termen binnen deze termensets beheren.

Naar boven

Het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief openen

Als u het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief wilt openen, selecteert u de gewenste SharePoint-omgeving en volgt u deze stappen.

In SharePoint Online

 1. Ga naar het SharePoint Online Beheercentrum.

 2. Klik op Termenarchief.

  In SharePoint Server

 3. Klik op de startpagina van de siteverzameling op Site-inhoud.

 4. Klik op de pagina Site-inhoud op Instellingen.

 5. Klik op de pagina Site-instellingen in de groep Sitebeheer op Beheer van het termenarchief.

Nadat u het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief hebt geopend, kunt u rollen toewijzen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×