Roadmap voor het einde van de levensduur van SharePoint Server 2007

Op 10 oktober 2017 loopt de ondersteuning voor Microsoft Office SharePoint Server 2007 af. Als u nog niet bent gestart met de migratie van SharePoint Server 2007 naar Office 365 of een nieuwere versie van SharePoint Server on-premises, is het raadzaam om nu met de planning te beginnen. In dit artikel worden verschillende informatiebronnen beschreven die u kunnen helpen bij het migreren van gegevens naar SharePoint Online of het upgraden van SharePoint Server on-premises.

Wat betekent ‘einde levensduur’?

SharePoint Server heeft net als bijna alle Microsoft-producten een bepaalde levenscyclus voor ondersteuning waarin we nieuwe functies, correcties, beveiligingscorrecties, enzovoort, aanbieden. Deze levenscyclus duurt meestal 10 jaar vanaf de oorspronkelijke releasedatum van het product, en het einde van deze levenscyclus wordt het einde van de levensduur van het product genoemd. Als op 10 oktober 2017 het einde van de levensduur van SharePoint 2007 wordt bereikt, worden de volgende zaken niet meer aangeboden door Microsoft:

  • Technische ondersteuning voor problemen die kunnen optreden;

  • Correcties voor vastgestelde problemen die gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit en bruikbaarheid van de server;

  • Beveiligingscorrecties voor vastgestelde beveiligingsproblemen die de server kwetsbaar kunnen maken voor beveiligingsproblemen;

  • Tijdzone-updates.

Hoewel uw SharePoint Server 2007-farm nog steeds operationeel is na 10 oktober 2017, worden er geen verdere updates, patches en oplossingen meer geboden voor het product (waaronder beveiligingspatches/-oplossingen). De ondersteuning van Microsoft Ondersteuning wordt volledig ondergebracht in recentere versies van het product. Omdat de installatie niet meer wordt ondersteund en er geen patches meer voor het product worden uitgebracht, moet u het product upgraden of belangrijke gegevens migreren wanneer het einde van de levensduur nadert.

Tip : Raadpleeg de volgende onderwerpen als u nog geen upgrade of migratie hebt gepland: SharePoint 2007 migration options to consider (Overwegingen voor SharePoint 2007-migratieopties) voor voorbeelden waar u kunt beginnen. U kunt ook zoeken naar Microsoft-partners die u kunnen helpen met upgrades of Office 365-migraties (of beide).

Zie De upgrade voor uw Office 2007-servers plannen voor meer informatie over Office 2007-servers die binnenkort niet meer worden ondersteund.

Wat zijn de mogelijkheden?

Allereerst gaat u naar de site Levenscyclusbeleid van Microsoft. Als u een on-premises Microsoft-product hebt dat veroudert, moet u controleren wanneer de einddatum van de levensduur is, zodat u nog een jaar de tijd hebt (of zo lang als uw migraties doorgaans duren) voor het plannen van de upgrade of migraties. Bij het kiezen van de volgende stap kan het helpen om na te denken welk product goed genoeg is, beter is en het beste is als het gaat om productfuncties. Hier ziet u een voorbeeld:

Goed

Beter

Best

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint Hybrid

SharePoint Server 2016

SharePoint Hybrid

Als u opties aan de lage kant van de schaal kiest (goed genoeg), moet u er rekening mee houden dat u snel na het voltooien van de migratie van SharePoint Server 2007 moet beginnen met het plannen van de upgrade. (Einde levensduur van SharePoint 2007 is 10 oktober 2017, terwijl einde levensduur van SharePoint Server 2010 is gepland voor 10 juli 2022. Houd er rekening mee dat deze datums kunnen worden gewijzigd en controleer de site Levenscyclusbeleid van Microsoft.)

Wat is de volgende stap?

SharePoint Server kan on-premises op uw eigen servers worden geïnstalleerd. U kunt ook kiezen voor SharePoint Online, een onlineservice die deel uitmaakt van Microsoft Office 365. U hebt de keuze uit:

  • Migreren naar SharePoint Online

  • SharePoint Server on-premises upgraden

  • Beide bovenstaande opties

  • Een hybride SharePoint-oplossing implementeren

Houd rekening met verborgen kosten die verbonden zijn aan het onderhouden van een serverfarm in de toekomst, het onderhouden of migreren van aanpassingen en het upgraden van de hardware waarvan SharePoint Server afhankelijk is. Een on-premises SharePoint Server-farm loont alleen als het noodzakelijk is. Als u uw farm uitvoert in een verouderde SharePoint Server-omgeving , zonder veel aanpassingen, kunt u beter een geplande migratie naar SharePoint Online uitvoeren.

Belangrijk : Als de inhoud in SharePoint 2007 niet vaak wordt gebruikt, is er nog een andere optie. Sommige SharePoint-beheerders kiezen ervoor een Office 365-abonnement te maken, een volledig nieuwe SharePoint Online-site op te zetten en vervolgens af te stappen van SharePoint 2007. Dit is een overzichtelijk proces, waarbij alleen de belangrijkste documenten naar de nieuwe SharePoint Online-sites worden verplaatst. Van daaruit kunnen gegevens van de SharePoint 2007-site worden afgevoerd naar archieven. Bedenk hoe gebruikers met gegevens van de SharePoint 2007-installatie werken. U kunt vast een creatieve oplossing voor dit probleem bedenken.

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server on-premises

Hoge kosten met betrekking tot tijd (planning/uitvoering/verificatie)

Hoge kosten met betrekking tot tijd (planning/uitvoering/verificatie)

Lagere kosten met betrekking tot financiering (geen hardwareaankopen)

Hogere kosten met betrekking tot financiering (hardware plus onwikkelaars/beheerders)

Eenmalige kosten met betrekking tot migratie

Eenmalige kosten die worden herhaald bij toekomstige migraties

Lage totale eigendoms-/onderhoudskosten

Hoge totale eigendoms-/onderhoudskosten

Wanneer u migreert naar Office 365, kent de eenmalige verplaatsing hogere investeringskosten, terwijl u gegevens moet organiseren en moet bepalen wat u wilt meenemen naar de cloud en wat u achter wilt laten. Upgrades worden vanaf dat moment echter automatisch uitgevoerd, u hoeft de hardware- en software-updates niet meer te beheren en de beschikbaarheid van uw farm wordt ondersteund door een Microsoft-serviceovereenkomst (SLA).

Migreren naar SharePoint Online

Zorg ervoor dat SharePoint Online alle functies bevat die u nodig hebt door de bijbehorende servicebeschrijving door te lezen. Hier vindt u koppelingen naar alle Office 365-servicebeschrijvingen:

Office 365-serviceomschrijvingen

Het is niet mogelijk om rechtstreeks van SharePoint 2007 naar SharePoint Online te migreren. De overstap naar SharePoint online moet handmatig worden uitgevoerd. Als u wilt upgraden naar SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2016, kan het zijn dat bij de overstap ook de SharePoint-migratie-API moet worden gebruikt (bijvoorbeeld om gegevens naar OneDrive voor Bedrijven te migreren).

Online Pro

Online Con

Microsoft levert SPO-hardware en al het hardwarebeheer.

In SharePoint Server on-premises en SPO zijn verschillende functies beschikbaar.

U bent de globale beheerder van uw abonnement en u kunt beheerders aan SPO-sites toewijzen.

Sommige acties die voor een farmbeheerder in SharePoint Server on-premises beschikbaar zijn, bestaan niet (of zijn niet nodig) in de SharePoint-beheerdersrol in Office 365.

Patches, oplossingen en updates in onderliggende hardware en software worden door Microsoft toegepast.

Omdat de service geen toegang biedt tot het onderliggende bestandssysteem, gelden voor bepaalde aanpassingen beperkingen.

Microsoft publiceert serviceovereenkomsten en onderneemt snel actie om serviceniveau-incidenten op te lossen.

Back-up en herstel, en andere herstelopties worden geautomatiseerd door de service in SharePoint Online. Niet-gebruikte back-ups worden overschreven.

Het testen van de beveiliging en het afstemmen van de serverprestaties worden in de service doorlopend uitgevoerd door Microsoft.

Wijzigingen in de gebruikersinterface en andere SharePoint-functies worden geïnstalleerd door de service en kunnen indien noodzakelijk worden in- en uitgeschakeld.

Office 365 voldoet aan veel industriestandaarden: Compliance voor Office 365.

FastTrack-ondersteuning voor migraties is beperkt. Zie voor meer informatie de Veelgestelde vragen over een migratie van SharePoint 2013 (Engelstalig).

Een groot gedeelte van de upgrade wordt handmatig uitgevoerd of met behulp van de API voor de migratie van SPO. Meer informatie over deze API vindt u in het artikel SharePoint Online and OneDrive Migration Content Roadmap (Roadmap voor de migratie van inhoud in SharePoint Online en OneDrive).

Microsoft-ondersteuningsmedewerkers en werknemers in het datacenter hebben geen onbeperkte beheerderstoegang tot uw abonnement.

Er kunnen extra kosten van toepassing zijn als de hardware-infrastructuur moet worden bijgewerkt voor de ondersteuning van de nieuwere versie van SharePoint, of als een secundaire farm is vereist voor de upgrade.

Partners kunnen helpen met de eenmalige taak van het migreren van uw gegevens naar SharePoint Online.

Onlineproducten worden automatisch bijgewerkt in de service. Dit houdt in dat hoewel functies kunnen verouderen, er geen echt einde van de levensduur is.

Als u hebt besloten een nieuwe Office 365-site te maken en gegevens indien nodig handmatig naar deze site gaat migreren, vindt u hier opties met betrekking tot Office 365:

Opties voor Office 365-abonnementen

SharePoint Server on-premises upgraden

Er is historisch gezien geen mogelijkheid versies over te slaan in SharePoint-upgrades, ten minste niet sinds de release van SharePoint Server 2016. Dit betekent dat upgrades seriematig worden uitgevoerd:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Als u het hele pad van SharePoint 2007 naar SharePoint Server 2016 wilt volgen, betekent dit een aanzienlijke tijdsinvestering. Daarnaast brengt dit kosten met zich mee wat betreft bijgewerkte hardware (houd er rekening mee dat SQL-servers ook moeten worden bijgewerkt), software en beheer. Aanpassingen moeten worden bijgewerkt of afgebroken op basis van het belang van de functie.

Opmerking : Het is mogelijk de SharePoint 2007-farm waarvan het einde van de levensduur nadert, te behouden, een SharePoint Server 2016-farm op nieuwe hardware te installeren (zodat de afzonderlijke farms naast elkaar worden uitgevoerd) en vervolgens een handmatige migratie van de inhoud te plannen en uit te voeren (downloaden en opnieuw uploaden van inhoud bijvoorbeeld). Houd rekening met enkele onvoorziene problemen die optreden bij handmatige verplaatsingen (bijvoorbeeld wanneer u documenten verplaatst waarmee het laatst gewijzigde account wordt vervangen door de alias van het account waarmee de handmatige verplaatsing wordt uitgevoerd) en het werk dat van tevoren moet worden uitgevoerd (zoals het opnieuw maken van sites, subsites, machtigingen en lijststructuren). Nogmaals, dit is het moment om te overwegen welke gegevens u naar de opslag kunt verplaatsen, of niet meer nodig hebt, zodat de impact van de migratie kan worden verkleind.
Het is voor elk scenario belangrijk dat u de omgeving opschoont voordat u begint met de upgrade. Zorg ervoor dat de bestaande farm functioneel is voordat u de upgrade gaat uitvoeren en (zeker) voordat u de oude farm buiten bedrijf gaat stellen.

Vergeet niet de ondersteunde en niet-ondersteunde upgradepaden te controleren:

Als u aanpassingen hebt, is het essentieel dat u voor elke stap in het migratieplan een plan voor de upgrade hebt:

Voordelen van on-premises

Nadelen van on-premises

Volledig beheer van alle aspecten van uw SharePoint-farm, vanaf de serverhardware.

Alle onderbrekingen en oplossingen vallen onder de verantwoordelijkheid van uw bedrijf (als het einde van de levensduur voor uw product niet is bereikt, kunt u een beroep doen op betaalde Microsoft-ondersteuning):

Volledige functieset van SharePoint Server on-premises met de mogelijkheid om via hybride functies verbinding te maken tussen uw on-premises farm en SharePoint Online-abonnement.

Upgrades, patches, beveiligingsoplossingen en al het onderhoud van SharePoint Server worden on-premises beheerd.

Volledige toegang voor betere aanpassingen.

normen voor naleving in Office 365 moeten handmatig on-premises worden geconfigureerd.

Het testen van beveiliging en het afstemmen van de serverprestaties worden on-premises uitgevoerd (en vallen onder uw beheer).

In Office 365 kunnen functies voor SharePoint Online beschikbaar worden gemaakt die niet compatibel zijn met SharePoint Server on-premises.

Partners kunnen helpen met het migreren van gegevens naar de volgende versie van SharePoint Server (en de daaropvolgende versies).

Voor uw SharePoint Server-sites wordt niet automatisch gebruikgemaakt van SSL/TLS-certificaten, zoals het geval is in SharePoint Online.

Volledig beheer van de naamgevingsconventies, back-up en herstel, en andere herstelopties in SharePoint Server on-premises.

SharePoint Server on-premises is onderhevig aan de productlevenscyclus.

Informatiebronnen voor upgrades

Als u wilt beginnen, moet u eerst weten of u aan de hardware- en softwarevereisten voldoet en vervolgens de ondersteunde upgrademethoden volgen.

Een hybride versie van SharePoint maken met SharePoint Online en SharePoint on-premises

Als het antwoord op uw migratiebehoeften ergens tussen de zelfcontrole van de on-premises optie en de lagere eigendomskosten van SharePoint Online ligt, kunt u SharePoint Server 2013- of 2016-farms met SharePoint Online verbinden via hybride functies. Meer informatie over hybride versie van SharePoint.

Als u denkt dat een hybride SharePoint Server-farm voordelen oplevert voor uw bedrijf, moet u vertrouwd raken met de bestaande typen hybride versies en de manier waarop u de verbinding tussen uw on-premises SharePoint-farm en uw Office 365-abonnement kunt configureren.

Een goede manier om te kijken hoe dit werkt, is door een ontwikkel- of testomgeving in te richten voor Office 365. Als u beschikt over een betaalde versie of proefversie van Office 365, gaat u aan de slag met het maken van siteverzamelingen, webs en documentbibliotheken in SharePoint Online, waarnaar u gegevens kunt migreren (handmatig, met behulp van de migratie-API of met de wizard voor hybride omgevingen, als u inhoud van Mijn Site wilt migreren naar OneDrive voor Bedrijven).

Opmerking : Als u de hybride optie wilt gebruiken, moet u de SharePoint 2007-farm on-premises upgraden naar SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2016.

Verwante onderwerpen

Troubleshoot and resume upgrade (Office SharePoint Server 2007) (Problemen oplossen en het upgradeproces voortzetten in Office SharePoint Server 2007)
Troubleshoot upgrade issues (SharePoint Server 2010) (Problemen met upgrade naar SharePoint Server 2010 oplossen)
Troubleshoot database upgrade issues in SharePoint 2013 (Problemen met database-upgrade in SharePoint 2013 oplossen)
Microsoft-partners zoeken voor hulp bij upgrade
De upgrade voor uw Office 2007-servers plannen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×