Rijen in een herhalende tabel weergeven of verbergen met behulp van voorwaardelijke opmaak

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In Microsoft Office InfoPath kunt u met voorwaardelijke opmaak opmaakopties voor een besturingselement instellen met voorwaarden voor gebeurtenissen in het formulier. Als aan de betreffende voorwaarden wordt voldaan wanneer een gebruiker een formulier op basis van uw formuliersjabloon invult, wordt de voorwaardelijke opmaak toegepast.

In dit artikel wordt behandeld hoe u voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken om een rij in een herhalende tabel of sectie weer te geven of te verbergen, afhankelijk van of de gegevens in een rij overeenkomen met de waarde van een vervolgkeuzelijst. Als de formuliersjabloon bijvoorbeeld een herhalende tabel bevat met rijen met producten die in één van de drie categorieën A, B of C vallen, kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken om te bepalen welke rijen worden weergegeven, op basis van wat de gebruiker in het formulier selecteert.

Opmerking: U kunt filters gebruiken zodat gebruikers kunnen gegevens in een formulier weergeven of verbergen. Omdat filters niet worden ondersteund voor voor browsers compatibele formuliersjabloon, is voorwaardelijke opmaak echter een goed alternatief voor filters in browsercompatibele formuliersjablonen.

In dit artikel

Stap 1: voeg de besturingselementen toe

Stap 2: geef de voorwaardelijke opmaak op

Stap 3: bekijk een voorbeeld van de formuliersjabloon

Stap 1: voeg de besturingselementen toe

Om deze procedure te kunnen voltooien, moet de formuliersjabloon een keuzelijst en een herhalende tabel bevatten. U voegt deze besturingselementen als volgt toe:

 1. Klik op de formuliersjabloon op de plaats waar u een keuzelijst en een herhalende tabel wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik in het taakvenster Besturingselementen onder Voeg besturingselementen in op Keuzelijst en klik vervolgens op Herhalende tabel

 4. Wanneer u een herhalende tabel invoegt, wordt u om het aantal kolommen gevraagd. Accepteer de standaardwaarde 3 en klik op OK.

 5. Typ boven de keuzelijst die u op de formuliersjabloon hebt ingevoegd, een label met de tekst Filteren op type:.

 6. Typ kolomlabels in de eerste rij van de herhalende tabel, zodat de eerste kolom Productleest, de tweede kolom Typeleest en de derde kolom prijs leest.

Naar boven

Stap 2: geef de voorwaardelijke opmaak op

Nadat u de besturingselementen op de formuliersjabloon hebt toegevoegd, kunt u de gewenste voorwaardelijke opmaak opgeven.

 1. Dubbelklik op de keuzelijst.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Klik onder Items in keuzelijst op Toevoegen.

 4. Typ in het vak Waarde in het dialoogvenster Keuze toevoegen de letter A en klik op OK.

 5. Herhaal de stappen 3 en 4 en voeg waarden toe voor B, C en D.

 6. Selecteer D in de lijst met waarden en klik op Als standaard instellen.

 7. Selecteer de herhalende tabel op de formuliersjabloon en klik in het menu Opmaak op Voorwaardelijke opmaak.

 8. Klik in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak op Toevoegen.

 9. Selecteer het veld dat overeenkomt met de tweede kolom van de herhalende tabel in het eerste vak onder Als deze voorwaarde waar is.

 10. Klik in het tweede vak op is niet gelijk aan.

 11. Klik in het derde vak op Veld of groep selecteren.

 12. Selecteer in het dialoogvenster Veld of groep selecteren het veld dat overeenkomt met de keuzelijst die u hebt ingevoegd op de formuliersjabloon en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: De voorwaarde voert een dynamische vergelijking uit van de twee waarden.

 13. Schakel in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak het selectievakje Dit besturingselement verbergen in onder Deze opmaak toepassen.

  Opmerking: Deze voorwaarde houdt nu in dat als de inhoud van de tweede kolom van een rij in de herhalende tabel verschilt van de selectie in de keuzelijst, de overeenkomstige rijen in de herhalende tabel worden verborgen.

 14. Klik tweemaal op OK om terug te keren naar de formuliersjabloon.

 15. Dubbelklik op het besturingselement in de tweede kolom van de herhalende tabel.

 16. Klik op het tabblad Gegevens.

 17. Typ D in het vak Waarde.

Naar boven

Stap 3: bekijk een voorbeeld van de formuliersjabloon

Nadat u voorwaardelijke opmaak aan de formuliersjabloon hebt toegevoegd, is het een goed idee om te testen of de wijzigingen correct werken.

 1. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

  Opmerking: Standaard is de selectie in de keuzelijst D. U moet misschien naar boven schuiven in het tekstvak om de andere waarden te kunnen zien.

 2. Als u een paar rijen wilt toevoegen aan de herhalende tabel, klikt u onder de herhalende tabel een aantal keer op Item invoegen.

 3. Vervang voor elke rij in de tweede kolom van de herhalende tabel de standaardwaarde D door A, B of C.

  Opmerking: De expressies zijn hoofdlettergevoelig.

 4. Wijzig de selectie in de keuzelijst. De rijen in de herhalende tabel verschijnen en verdwijnen afhankelijk van de door u gekozen optie.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×