Rijen groeperen in een tabel (Power Query)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query is bekend als ophalen en transformeren in Excel 2016. Informatie die hier geldt voor beide. Zie meer informatie ophalen en transformeren in Excel 2016.

Opmerking: Zie voor een snelle video over het weergeven van Query-Editor, het einde van dit artikel.

In Query-Editor, u kunt de waarden in verschillende rijen groeperen in één waarde door de rijen op basis van de waarden in een of meer kolommen te groeperen. Zie de gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineren zelfstudie voor meer informatie.

Power Query bevat twee typen bewerkingen voor groeperen op:

  • een kolom met een aggregatiefunctie aggregeren

  • of een rijbewerking uitvoeren.

Groeperen op een of meer kolommen

Het lint van Query-Editor gebruiken : Klik in het lint van Query-Editor op Groeperen op.

Het contextmenu van de Query-Editor : Met de rechtermuisknop op de kop van de kolom die u groeperen wilt op en klik op Groeperen op.

Groeperen op een of meer kolommen

  1. Selecteer een of meer kolommen in het raster Queryvoorbeeld. Bijvoorbeeld: jaar en Ordergegevens.product-id.

  2. In de Group By pop-upvenster, is de naam van de kolom die u in stap 1 met de rechtermuisknop geklikt (standaard) geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Groeperen op . Klik zo nodig, kunt u de naam van een andere kolom uit de vervolgkeuzelijst. Als u groeperen op meerdere kolommen wilt, klikt u op + en selecteer vervolgens de kolomnaam van een in de Group By vervolgkeuzelijst in de toegevoegde rij. Als u wilt een groepeerkolom verwijderen, klikt u op -- ten opzichte van de record.

  3. Voer een groep in bij naam in het tekstvak Nieuwe kolomnaam.

  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst bewerkingAggregatiefunctie of Rijbewerking.

  5. Als u wilt een kolom aggregeren, selecteer de kolom om de Statistische betrekking heeft op in de vervolgkeuzelijst kolom . Een Rijbewerking hoeft niet een kolom, omdat de gegevens worden gegroepeerd op basis van tabelrijen.

    Een aggregatie-kolom toevoegenop + en selecteer vervolgens de kolomnaam van een in de vervolgkeuzelijst kolom in de toegevoegde rij. Een aggregatie als kolom wilt verwijderen, klikt u op -- ten opzichte van de record.

  6. Klik op OK.

Een kolom aggregeren met een aggregatiefunctie

Selecteer in de Group By pop-upvenster voor som, gemiddelde, Minof Max als bewerking.

Dialoogvenster Groeperen op voor aggregatiebewerkingen

Een rijbewerking uitvoeren

Selecteer in het dialoogvenster Groeperen op de optie Alle rijen of Aantal rijen als Bewerking.

Dialoogvenster Groeperen op voor rijbewerkingen

Als u Alle rijen voor het groeperen, kunt u de nieuwe gegroepeerde kolom om te selecteren van de kolommen die u wilt uitbreiden later uitbreiden.

Groeperen: Alle rijen

Als u een Aantal rijen voor het groeperen kiest, wordt de nieuwe gegroepeerde kolom alleen het aantal rijwaarden voor elke gegroepeerde rijwaarde weergegeven.

Groeperen: Aantal rijen

Opmerking: De Queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u laden, bewerken of maak een nieuwe query met behulp van Power Query. De video ziet u dat het Queryeditor -venster worden weergegeven na het bewerken van een query uit een Excel-werkmap. De Query-Editor bekijken zonder laden of een bestaande werkmap query bewerken: Selecteer in de sectie Externe gegevens ophalen met het linttabblad Power Queryuit andere bronnen > lege Query.


De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×