Rijen groeperen in een tabel (Power Query)

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking : Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Opmerking : Aan het einde van dit artikel vindt u een korte video over het weergeven van de queryeditor.

In Query-Editor, u kunt de waarden in een aantal rijen groeperen in één waarde door de rijen op basis van de waarden in een of meer kolommen te groeperen. Zie de gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineren zelfstudie voor meer informatie.

Power Query bevat twee typen bewerkingen voor Groeperen op: een kolom aggregeren op basis van een aggregatiefunctie of een rijbewerking uitvoeren.

Wat wilt u doen?

Groeperen op een of meer kolommen

Groeperen op een of meer kolommen

Een kolom aggregeren met een aggregatiefunctie

Een rijbewerking uitvoeren

Groeperen op een of meer kolommen

Het lint van de queryeditor gebruiken

 1. Klik op het lint van de queryeditor op Groeperen op.

Het contextmenu van de queryeditor gebruiken

 1. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop waarop u wilt groeperen en klik op Groeperen op.

Groeperen op een of meer kolommen

 1. Selecteer een of meer kolommen in het raster Queryvoorbeeld, bijvoorbeeld Jaar en Ordergegevens.ProductID.

 2. In het dialoogvenster Groeperen op is de naam van de kolom waarop u in stap 1 met de rechtermuisknop hebt geklikt, standaard geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Groeperen op. U kunt zo nodig de naam van een andere kolom selecteren in de vervolgkeuzelijst. Als u wilt groeperen op meerdere kolommen, klikt u op + en selecteert u vervolgens een kolomnaam in de vervolgkeuzelijst Groeperen op in de toegevoegde rij. Als u een groeperingskolom wilt verwijderen, klikt u bij de record op .

 3. Voer een groep in bij naam in het tekstvak Nieuwe kolomnaam.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bewerking een aggregatiefunctie of rijbewerking.

 5. Als u een kolom wilt aggregeren, selecteert u de kolom waarop u de aggregatiebewerking wilt uitvoeren in de vervolgkeuzelijst Kolom. Voor een rijbewerking is geen kolom nodig, omdat gegevens worden gegroepeerd op basis van tabelrijen. Als u een aggregatiekolom wilt toevoegen, klikt u op + en selecteert u een kolomnaam in de vervolgkeuzelijst Kolom in de toegevoegde rij. Als u een aggregatiekolom wilt verwijderen, klikt u bij de record op .

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een kolom aggregeren met een aggregatiefunctie

Selecteer in het dialoogvenster Groeperen op de optie Som, Gemiddelde, Min of Max als Bewerking.

Dialoogvenster Groeperen op voor aggregatiebewerkingen

Naar boven

Een rijbewerking uitvoeren

Selecteer in het dialoogvenster Groeperen op de optie Alle rijen of Aantal rijen als Bewerking.

Dialoogvenster Groeperen op voor rijbewerkingen

 • Als u Alle rijen selecteert voor het groeperen, kunt u de nieuwe gegroepeerde kolom later uitbreiden om de kolommen te selecteren die u wilt uitbreiden.

  Groeperen: Alle rijen

 • Als u Aantal rijen selecteert voor het groeperen, wordt in de nieuwe gegroepeerde kolom alleen het aantal rijwaarden voor elke gegroepeerde rijwaarde weergegeven.

  Groeperen: Aantal rijen

Naar boven

Opmerking : De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power QueryUit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×