Right, functie

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die het opgegeven aantal tekens vanaf de rechterkant van een tekenreeks bevat.

Syntaxis

Rechts ( tekenreeks, lengte )

De syntaxis van de functie Right bevat de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

tekenreeks

Vereist. reeksexpressie waaruit de meest rechtse tekens worden geretourneerd. Als tekenreeks Null bevat, is het resultaat ook Null .

lengte

Vereist. Variant (Lang). Numerieke expressie die aangeeft hoeveel tekens om terug te keren. Als 0, een tekenreeks met lengte nul ("") als resultaat gegeven. Als groter dan of gelijk is aan het aantal tekens in een tekenreeks, wordt de hele tekenreeks geretourneerd.


Opmerkingen

Als u het aantal tekens in tekenreeks wilt bepalen, gebruikt u de functie Lengte.

Opmerking: Gebruik de functie RECHTSB met bytegegevens in een tekenreeks met. In plaats van het aantal tekens om terug te keren opgeeft, geeft lengte het aantal bytes.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie rechts om terug te keren van een opgegeven aantal tekens vanaf de rechterkant van een tekenreeks bevat.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×