Resterende kosten (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het veld Resterende kosten bevat de resterende geplande kosten die worden gemaakt voor de voltooiing van de resterende geplande hoeveelheid werk.

De velden Resterende kosten zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

Resterende kosten (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u een taak maakt, is de waarde van het veld Resterende kosten gelijk aan de waarde van het veld Kosten. Zodra de toegewezen resources met de taak beginnen en werkelijke hoeveelheden werk rapporteren, worden de resterende kosten als volgt berekend:

Resterende kosten = (Resterende hoeveelheid werk * Standaardtarief) + Kosten van resterende overuren

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende kosten toe aan een taakblad als u wilt weergeven wat een taak nog gaat kosten.

Voorbeeld    U hebt de taak 'Schatting opstellen' aan Johan en Jan toegewezen met voor ieder vijf uur werk. Het standaardtarief van beide resources is € 20 per uur. Bij aanvang van de taak bedragen de resterende kosten € 200. Als de resources een werkelijke hoeveelheid werk van twee  uur rapporteren, wordt de resterende hoeveelheid werk acht  uur en worden de resterende kosten €  160.

Resterende kosten (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u een resource toevoegt, is de waarde in het veld Resterende kosten gelijk aan die in het veld Kosten. Zodra de resource begint met het rapporteren van de werkelijke hoeveelheid werk, worden de resterende kosten als volgt berekend:

Resterende kosten = (Resterende hoeveelheid werk * Standaardtarief) + Kosten van resterende overuren

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende kosten toe aan een resourceblad als u wilt zien hoeveel er nog voor een resource moet worden uitgegeven. Dit is van toepassing op alle werk dat aan de resource is toegewezen voor alle toegewezen taken.

Voorbeeld    U houdt de kosten bij voor een resource met een tarief van € 20 per uur. De resource is gedurende het project aan allerlei verschillende taken toegewezen, die samen 100 uur in beslag nemen. Voordat de resource een werkelijke hoeveelheid werk is gaan rapporteren, bedragen de resterende kosten voor alle taken die aan de resource zijn toegewezen € 2.000. Vervolgens wordt door de resource drie uur werk voor één taak gerapporteerd en zeven uur voor een andere taak, dus voor tien uur aan werkelijke hoeveelheid werk ofwel € 200 aan werkelijke kosten. De resterende kosten veranderen van € 2.000 in € 1.800.

Resterende kosten (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een toewijzing wordt gemaakt, is het veld Resterende kosten gelijk aan het veld Kosten. Zodra de resource aan de toewijzing begint te werken en een werkelijke hoeveelheid werk rapporteert, worden de resterende kosten als volgt in Microsoft Office Project berekend:

Resterende kosten = (Resterende hoeveelheid werk * Standaardtarief) + Kosten van resterende overuren

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt zien hoeveel kosten nog voor een toewijzing moeten worden gemaakt.

Voorbeeld    Een toewijzing bestaat uit 10 uur voor een resource met een tarief van € 20 per uur. Aan het begin van de toewijzing zijn de resterende kosten € 200. Wanneer de resource twee  uur werkelijke hoeveelheid werk (€ 40) rapporteert, is de resterende hoeveelheid werk acht  uur en bedragen de resterende kosten € 160.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×