Resources toevoegen aan uw project

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn twee manieren om resources toe te voegen aan uw projecten:

 • Team samenstellen     Met de functie Team samenstellen kunt u zoeken naar ondernemingsresources die over de vereiste vaardigheden beschikken om de taken in uw project uit te voeren.

 • Resourceplanning     Wanneer u tijdens de beginfase van een project nog niet over een gedetailleerd plan met taken en toewijzingen beschikt, kunt u een resourceplanning gebruiken om de resourcevereisten voor het project op een hoog niveau in kaart te brengen. Dit is handig wanneer u resource- en afdelingsmanagers op de hoogte wilt stellen van te verwachten werkzaamheden, maar de specifieke taken of resources voor de projectplanning nog niet bekend zijn.

  Opmerking: U kunt resourceplanningen alleen maken en weergeven met gebruik van Microsoft Office Project Web Access. De resourceplanningen zijn niet zichtbaar in Microsoft Office Project Professional 2007 en de planningen beperken de beschikbaarheid van resources in Project niet.

Wat wilt u doen?

Resources toevoegen aan een project met behulp van Team samenstellen

Maak een plan resource voor een projectvoorstel voor een

Resources toevoegen aan een project met gebruik van Team samenstellen

 1. Klik bij Snel starten op Projecten.

 2. Selecteer de rij voor het project waarvoor u een team wilt samenstellen en klik op Team samenstellen.

 3. Klik op de pagina Team samenstellen ziet een lijst met resources aan de linkerkant u alle bronnen die u gemachtigd bent om te zien in de code resource uitgesplitste structuur voor uw organisatie. De lijst aan de rechterkant de resources die al zijn toegewezen weergegeven in uw project.

 4. Selecteer links de resources die u aan het project wilt toewijzen en klik op Toevoegen. U selecteert de resource door het selectievakje naast de resource in te schakelen.

 5. Als u aan de linkerzijde een lijst wilt samenstellen die alleen de resources bevat die over vaardigheden beschikken die overeenkomen met een resource aan de rechterzijde, selecteert u de resource in de lijst aan de rechterzijde en klikt u op Vergelijken.

  Het is vooral handig op deze manier naar resources te zoeken als er algemene resources voorkomen in uw project en u de feitelijke resources (personen) met dezelfde vaardigheden wilt vinden ter vervanging van de algemene resources.

 6. Als u de resource in de lijst aan de rechterzijde wilt vervangen door de resource aan de linkerzijde, selecteert u zowel de resource links als de resource rechts en klikt u op Vervangen. Wanneer er bij taken voor de resource waarden voor de werkelijke hoeveelheid werk zijn opgenomen, kan de resource niet worden gebruikt in het project.

 7. Selecteer onder Type reserveringvastgelegd als u wilt doorvoeren van de resource aan het project of selecteer voorgesteld als u nog niet zijn gemachtigd om door te voeren van de resource aan het project.

  Tip: Als u een grafiek met de beschikbaarheid van de geselecteerde resources wilt bekijken voordat u de resources toevoegt aan uw schema, selecteert u de resources in de lijst aan de linkerzijde en klikt u op Grafiek.

 8. Klik op Wijzigingen opslaan om de nieuwe resources aan het project toe te voegen.

U kunt ook een filter instellen om alleen een subset van de resources weer te geven op de pagina Team samenstellen:

 1. Weergaveopties voor Knopafbeelding op en klik vervolgens op Filter.

 2. Klik in de lijst Filter op het filter dat u wilt toepassen.

 3. Selecteer een veld in de lijst Veldnaam en een test in de lijst Test. Selecteer de waarde waarop u wilt testen in de lijst Waarde of stel een waardenbereik in door twee waarden te typen en deze met een komma (,) van elkaar te scheiden.

 4. Wanneer het filter meerdere criteriumrijen bevat, selecteert u een operator in de kolom En/of om een nieuwe rij te beginnen.

 5. Als u eerst wilt testen of het filter geldige resultaten oplevert voordat u het filter op uw resources toepast, klikt u op Filters verifiëren.

 6. Klik op OK om het filter toe te passen op de lijst met resources.

Opmerking: Projectmanagers kunnen wellicht niet alle resources in hun onderneming weergeven en toewijzen. Raadpleeg uw serverbeheerder als u toestemming nodig hebt om een team samen te stellen.

Naar boven

Een resourceplanning maken voor een projectvoorstel

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder projectenop voorstellen en activiteiten.

 2. Selecteer het project waarvoor u een resourceplanning wilt maken en klik vervolgens op Resourceplanning.

 3. Klik op Weergaveopties Knopafbeelding .

 4. Typ in de vakken Datumbereik en Eenheden respectievelijk een datumbereik en de tijdseenheden die u wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de resourceplanningtabel.

 5. Geef in het vak Weergave-eenheden aan of u de waarden in de resourcetabel in uren, dagen of FTE's (fulltime-equivalenten) wilt weergeven.

 6. Selecteer in de sectie Het resourcegebruik berekenen van een van de volgende opties om te bepalen hoe de samenvatting van de resourcetoewijzingen wordt gepresenteerd in de rapporten die u genereert in Project Web Access:

  • Projectplanning      Selecteer deze optie als u de beschikbaarheid van resources wilt berekenen op basis van alle toewijzingen in het project, maar niet op basis van de resourceplanning van het project.

  • Resourceplanning      Selecteer deze optie als u de beschikbaarheid van resources wilt berekenen met gebruik van de resource-informatie in de resourceplanning.

  • Projectplanning tot      Selecteer deze optie als u de beschikbaarheid van resources wilt berekenen op basis van alle toewijzingen in het project tot aan een bepaalde datum. Het resourcegebruik in de resourceplanning wordt gebruikt om de beschikbaarheid van resources na de opgegeven datum te bepalen.

 7. Schakel het selectievakje Totale hoeveelheid werk weergeven in om het totaal aantal uren in de resourceplanningtabel weer te geven in plaats van de tijdgebonden waarden.

 8. Typ in het vak Items per pagina het maximum aantal regels dat kan worden weergegeven in de resourceplanningtabel.

 9. Klik op Toepassen om de instelling toe te passen op het resourceraster zonder deze op te slaan.

 10. Klik op Publiceren om het plan te publiceren, zodat het als een projectvoorstel wordt weergegeven in Projecten.

  Klik op Opslaan om het voorstel op te slaan zonder het te publiceren. Andere teamleaden kunnen het voorstel dan niet zien in Projecten.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×