Resources toevoegen aan uw project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Resources zijn meestal mensen in uw projectplanning, zelfs wanneer ze zijn toegewezen aan taken. Echter kan een resource ook iets dat wordt gebruikt voor een project, zoals apparatuur en andere materialen (zoals cement of web servers worden uitgevoerd).

U kunt diverse soorten resources toevoegen aan uw project.

 • Ondernemingsresources     Een ondernemingsresource is een onderdeel van de lijst met bronnen voor de hele organisatie; elk van deze bronnen kan daarom aan meerdere projecten worden gedeeld. Meestal de lijst met ondernemingsresources wordt beheerd door een beheerderen elke projectmanager deze resources toegevoegd aan hun projecten naar wens.

 • Niet-ondernemingsresources     Een niet-ondernemingsresource, of lokale resource, vormt geen onderdeel van de lijst met resources voor de hele organisatie. Uw niet-ondernemingsresources kunnen niet door andere projectmanagers worden gebruikt in hun projecten.

 • Algemene resources     Algemene resources worden gebruikt om de personeelsbehoeften voor een project op te geven, zoals timmerlieden en ontwikkelaars, of een resourceteam.

Wat wilt u doen?

Resources toevoegen aan uw project

Ondernemingsresources toevoegen aan het project (alleen in Project Professional)

Algemene ondernemingsresources toevoegen aan het project (alleen in Project Professional)

Niet-ondernemingsresources toevoegen aan het project (alleen in Project Professional)

Resources toevoegen aan uw project

 1. Kies op het tabblad Beeld in de groep ResourceweergavenResourceblad.

  (In Project 2007, kies weergave > Resourceblad, en kies weergave > tabel > invoer.)

 2. Typ in het veld Resourcenaam een functienaam, -materiaal of de naam van de algemene resource.

 3. Als u resourcegroepen wilt definiëren, typt u de naam van de groep in het veld Groep voor de resourcenaam.

 4. Geef het type resource op.

  • Als u wilt opgeven dat dit een werkresource, in het veld Typewerkselecteren

  • Als u wilt opgeven dat dit een materiaalresource wilt invoeren, in het veld Type , selecteert u materiaal. Typ in het veld Materiaaleenheid het label (bijvoorbeeld yard, tonof vakken) voor de resource.

  • Als u wilt opgeven dat dit een kostenresource, in het veld Type gaat Selecteer kosten.

 5. Typ in het veld Max. eenheden voor de resource het totaal aantal eenheden dat deze resource beschikbaar is voor dit project. De waarde maximumeenheden geeft aan hoeveel van deze resource beschikbaar is voor dit project, bijvoorbeeld parttime of veelvouden.

  Als u bijvoorbeeld een resource hebt die twee dagen per week beschikbaar is voor het project, kunt u bij de maximumeenheden een waarde opgeven van 40%. U kunt maximumeenheden gebruiken om meerdere beschikbaarheid op te geven voor een resourcedefinitie. Stel, u hebt een resource met de naam Ingenieurs, één resource voor drie afzonderlijke ingenieurs in het team. U kunt dan de maximumeenheden voor Ingenieurs opgeven als 300%. U kunt alle drie de ingenieurs tegelijkertijd fulltime inplannen zonder dat de resource Ingenieurs overbezet wordt.

  U kunt het maximum aantal eenheden opgeven als een percentage (50%, 100%, 300%) of als een decimale waarde (0,5, 1, 3).

  Notities: 

  • Naar een budgetresource maken, selecteert u de resource, met de rechtermuisknop op de naam van de resource en kies vervolgens informatie. Schakel het selectievakje Budget .

  • U kunt een werkresource en de bijbehorende gegevens toevoegen met behulp van uw MAPI e-mailadresboek-, vanuit de Active Directory of Microsoft Project Server. Klik op het tabblad resources in de groep Invoegen Kies Bronnen toevoegenen kies vervolgens Team samenstellen uit onderneming (alleen in Project Professional), Active Directoryof Adresboek. (In Project 2007, kies Invoegen> Nieuwe Resource van, en kies vervolgens Adresboek, Active Directoryof Project Server.)

Naar boven

Ondernemingsresources toevoegen aan het project (alleen in Project Professional)

 1. Kies in de groep Invoegen op het tabblad ResourceResources toevoegen > Team samenstellen uit onderneming.

  (In Project 2007, kies Opties > Team samenstellen uit onderneming.)

 2. Selecteer in het vak bestaande filters in het dialoogvenster Team samenstellen uit onderneming de filter die u wilt toepassen. De gefilterde lijst met ondernemingsresources wordt weergegeven in de kolom Ondernemingsresource . Resources die al zijn toegewezen aan uw projectteam worden vermeld in de kolom Project bronnen .

 3. Als u wilt zoeken naar resources die een bepaald aantal uren beschikbaar zijn voor werk gedurende een bepaalde periode, schakelt u het selectievakje Beschikbaar voor werk in. Geef op hoeveel tijd de resource beschikbaar moet zijn voor werk en selecteer vervolgens het datumbereik in de vakken Van en Tot.

 4. Selecteer de ondernemingsresource die u wilt toevoegen aan uw project in de kolom Ondernemingsresource en kies vervolgens toevoegen. Meerdere als resources wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u elke resource selecteert.

  • Als u wilt zoeken naar ondernemingsresources die overeenkomen met de vaardigheden en andere kenmerken van een van de bestaande resources van uw team, selecteert u de resource die u wilt vergelijken onder Project Resource, en kies vervolgens overeenkomen.

  • Als u wilt een bestaand middel vervangen door een ondernemingsresource, in de kolom Project Resource selecteert u de resource of een algemene resource die u wilt vervangen. Selecteer de nieuwe ondernemingsresource onder Ondernemingsresource, en kies vervolgens vervangen.

   De vervangen resource wordt niet verwijderd als deze een werkelijke hoeveelheid werk heeft verricht. Het resterende werk wordt toegewezen aan de vervangende resource.

 5. Als u wilt een voorgestelde resource toevoegen aan het projectteam, in de kolom adresboek , kiest u voorgesteld.

 6. Als u wilt een grafiek met een geselecteerde resource beschikbaarheidweergeven, kiest u grafieken.

 7. Kies OK.

Notities: 

 • Als u een ondernemingsresource toevoegt aan het project, kunt u de resource alleen toewijzen aan een taak in het project. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de kenmerken van ondernemingsresources, zoals tarieven of beschikbaarheid.

 • Als u resources wilt toevoegen aan de lijst met beschikbare ondernemingsresources, moet u de resources importeren.

Naar boven

Algemene ondernemingsresources toevoegen aan het project (alleen in Project Professional)

 1. Kies op het tabblad Resources in de groep InvoegenResources toevoegen > Team samenstellen uit onderneming.

  (In Project 2007, kies Opties > Team samenstellen uit onderneming.)

  Als er meer dan duizend ondernemingsresources zijn, kunt u de lijst filteren met behulp van overzichtscodes op ondernemingsniveau. Overzichtscodes worden gedefinieerd op basis van de vereisten van uw organisatie.

 2. Kies in het dialoogvenster Team samenstellen Knopafbeelding om uit te vouwen filters aanpassen.

 3. Voer onder filters aanpassenSelecteer algemene in de kolom Veldnaamgelijk is aan in de kolom testen , en typ vervolgens Ja in de kolom van de waarden .

 4. Kies filter toepassen op de filter instellingen toepassen op de lijst met ondernemingsresources.

 5. Als u wilt zoeken naar resources die een bepaald aantal uren beschikbaar zijn voor werk gedurende een bepaalde periode, schakelt u het selectievakje Beschikbaar voor werk in. Geef op hoeveel tijd de resource beschikbaar moet zijn voor werk en selecteer vervolgens het datumbereik in de vakken Van en Tot.

 6. Klik in de kolom Ondernemingsresource selecteert u de algemene resource die u wilt toevoegen aan uw project en kies vervolgens toevoegen. Meerdere als resources wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u elke resource selecteert.

Naar boven

Niet-ondernemingsresources toevoegen aan het project (alleen in Project Professional)

 1. Kies op het tabblad Beeld in de groep ResourceweergavenResourceblad.

  (In Project 2007, klikt u op Resourceblad in het menu Beeld .)

 2. Typ in de kolom Resourcenaam een resourcenaam voor de algemene resource, zoals "timmerman".

 3. Met de rechtermuisknop op de naam van de resource en kies gegevens. Selecteer het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Resourcegegevens en selecteer vervolgens het selectievakje Algemeen

 4. Typ op het tabblad Aangepaste velden onder Aangepaste velden waarden voor de velden die voor deze algemene resource zijn vereist.

  Omdat deze aangepaste velden uniek voor elke organisatie zijn, raadpleegt u uw beheerder voor antwoorden op vragen over het gebruik ervan.

  Opmerking: U kunt elke algemene resource toevoegen aan de lijst met ondernemingsresources. Afhankelijk van de eisen die in uw organisatie worden gesteld, kan het zijn dat u andere kenmerken voor de resource moet opgeven, zoals instellingen voor kalenders en vaardigheden.

Naar boven

Er zijn twee manieren om resources toe te voegen aan uw projecten:

 • Team samenstellen     Met de functie Team samenstellen kunt u zoeken naar ondernemingsresources die over de vereiste vaardigheden beschikken om de taken in uw project uit te voeren.

 • Resourceplanning     Wanneer u tijdens de beginfase van een project nog niet over een gedetailleerd plan met taken en toewijzingen beschikt, kunt u een resourceplanning gebruiken om de resourcevereisten voor het project op een hoog niveau in kaart te brengen. Dit is handig wanneer u resource- en afdelingsmanagers op de hoogte wilt stellen van te verwachten werkzaamheden, maar de specifieke taken of resources voor de projectplanning nog niet bekend zijn.

  Opmerking: U kunt maken en weergeven van resourceplanning alleen met behulp van Project Web Access. De resource-abonnementen zijn niet zichtbaar zijn in Project Professional en de abonnementen doen geen afbreuk aan de beschikbaarheid van resources in Project.

Wat wilt u doen?

Resources toevoegen aan een project met gebruik van Team samenstellen

Een resourceplanning maken voor een projectvoorstel

Resources toevoegen aan een project met gebruik van Team samenstellen

 1. Kies projectenop de werkbalk Snelstarten.

 2. Selecteer de rij voor het project dat u wilt een team samenstellen voor, en kies vervolgens Team samenstellen.

 3. Klik op de pagina Team samenstellen ziet een lijst met resources aan de linkerkant u alle bronnen die u gemachtigd bent om te zien in de code resource uitgesplitste structuur voor uw organisatie. De lijst aan de rechterkant de resources die al zijn toegewezen weergegeven in uw project.

 4. Selecteer de resources aan de linkerkant die u wilt toewijzen aan het project en kies vervolgens toevoegen. Selecteer de resource door het selectievakje in naast de resource.

 5. Om een lijst aan de linkerkant met alleen de bronnen die beschikt over de vaardigheden die overeenkomen met een resource aan de rechterkant hebt, selecteert u de resource aan de rechterkant en kies vervolgens overeenkomen met.

  Het is vooral handig op deze manier naar resources te zoeken als er algemene resources voorkomen in uw project en u de feitelijke resources (personen) met dezelfde vaardigheden wilt vinden ter vervanging van de algemene resources.

 6. Als u de resource aan de rechterkant vervangen door de resource aan de linkerkant wilt, selecteert u de resource aan de linkerkant en de resource aan de rechterkant en kies vervolgens vervangen. Als de resource waarden van de werkelijke hoeveelheid werk voor taken is opgenomen heeft, kan deze resource niet worden gebruikt in het project.

 7. Selecteer onder Type reserveringvastgelegd als u wilt doorvoeren van de resource aan het project of selecteer voorgesteld als u nog niet zijn gemachtigd om door te voeren van de resource aan het project.

  Tip: Als u wilt zien van een grafiek met de beschikbaarheid van de geselecteerde resources voordat u ze aan uw planning toevoegen, selecteert u de bronnen aan de linkerkant en kiest u de grafiek.

 8. Kies Wijzigingen opslaan in de nieuwe resources toevoegen aan uw project.

U kunt ook een filter instellen om alleen een subset van de resources weer te geven op de pagina Team samenstellen:

 1. Kies Weergaveopties Knopafbeelding en kiest u op Filter.

 2. Selecteer in de lijst filteren het filter dat u wilt toepassen.

 3. Selecteer een veld in de lijst Veldnaam en een test in de lijst Test. Selecteer de waarde waarop u wilt testen in de lijst Waarde of stel een waardenbereik in door twee waarden te typen en deze met een komma (,) van elkaar te scheiden.

 4. Wanneer het filter meerdere criteriumrijen bevat, selecteert u een operator in de kolom En/of om een nieuwe rij te beginnen.

 5. Als u wilt testen of het filter geldige resultaten retourneert voordat u deze aan uw resources hebt toegepast, kiest u Filters verifiëren.

 6. Kies OK om het filter toepassen op de lijst met resources.

Opmerking: Projectmanagers kunnen wellicht niet alle resources in hun onderneming weergeven en toewijzen. Raadpleeg uw serverbeheerder als u toestemming nodig hebt om een team samen te stellen.

Een resourceplanning maken voor een projectvoorstel

 1. Kies op de werkbalk Snelstarten onder projectenvoorstellen en activiteiten.

 2. Selecteer het project waarvan u wilt maken van een resourceplanning, en kies vervolgens Resourceplanning.

 3. Kies Weergaveopties Knopafbeelding .

 4. Typ in de vakken Datumbereik en Eenheden respectievelijk een datumbereik en de tijdseenheden die u wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de resourceplanningtabel.

 5. Geef in het vak Weergave-eenheden aan of u de waarden in de resourcetabel in uren, dagen of FTE's (fulltime-equivalenten) wilt weergeven.

 6. Selecteer in de sectie Het resourcegebruik berekenen van een van de volgende opties om te bepalen hoe de samenvatting van de resourcetoewijzingen wordt gepresenteerd in de rapporten die u genereert in Project Web Access:

  • Projectplanning      Selecteer deze optie als u de beschikbaarheid van resources wilt berekenen op basis van alle toewijzingen in het project, maar niet op basis van de resourceplanning van het project.

  • Resourceplanning      Selecteer deze optie als u de beschikbaarheid van resources wilt berekenen met gebruik van de resource-informatie in de resourceplanning.

  • Projectplanning tot      Selecteer deze optie als u de beschikbaarheid van resources wilt berekenen op basis van alle toewijzingen in het project tot aan een bepaalde datum. Het resourcegebruik in de resourceplanning wordt gebruikt om de beschikbaarheid van resources na de opgegeven datum te bepalen.

 7. Schakel het selectievakje Totale hoeveelheid werk weergeven in om het totaal aantal uren in de resourceplanningtabel weer te geven in plaats van de tijdgebonden waarden.

 8. Typ in het vak Items per pagina het maximum aantal regels dat kan worden weergegeven in de resourceplanningtabel.

 9. Kies toepassen op de instelling van toepassing op het resourceraster zonder op te slaan.

 10. Kies publiceren het abonnement publiceren zodat deze wordt weergegeven als een projectvoorstel voor een binnen het Project-beheercentrum.

  Als u opslaan van het voorstel zonder het te publiceren wilt, kiest u Opslaan. Andere teamleden is niet mogelijk om het voorstel in projecten weer te geven.

Waarom kan ik bepaalde handelingen niet uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×