Resources toevoegen aan uw project

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een resource wordt gewoonlijk gedefinieerd als een van de personen, apparatuur en materialen die worden gebruikt om taken een project te voltooien.

Er zijn andere soorten resources die u aan uw project toevoegen kunt:

 • Ondernemingsresources     Elke ondernemingsresource is een onderdeel van de lijst met resources voor de hele organisatie; daarom kan elk van deze resources worden ingezet bij meerdere projecten. Doorgaans wordt de lijst met ondernemingsresources beheerd door een beheerder en voegen projectmanagers deze resources zonodig toe aan hun eigen projecten.

 • Niet-ondernemingsresources     Een niet-ondernemingsresource, of lokale resource, vormt geen onderdeel van de lijst met resources voor de hele organisatie. Uw niet-ondernemingsresources kunnen niet door andere projectmanagers worden gebruikt in hun projecten.

 • Algemene resources     Algemene resources worden gebruikt om de personeelsbehoeften voor een project op te geven, zoals timmerlieden en ontwikkelaars, of een resourceteam.

Wat wilt u doen?

Ondernemingsresources toevoegen aan uw project

Niet-ondernemingsresources toevoegen aan uw project

Algemene ondernemingsresources toevoegen aan uw project

Algemene die geen ondernemingsresources zijn resources toevoegen aan uw project

Ondernemingsresources toevoegen aan het project

 1. Klik op Team samenstellen uit onderneming in het menu Extra.

 2. Klik in het dialoogvenster Team samenstellen uit onderneming in het vak Bestaande filters op het filter dat u wilt toepassen. De lijst met gefilterde ondernemingsresources wordt weergegeven in de kolom Ondernemingsresource. Resources die al zijn toegewezen aan het projectteam, worden vermeld in de kolom Projectresource.

 3. Als u wilt zoeken naar resources die een bepaald aantal uren beschikbaar zijn voor werk gedurende een bepaalde periode, schakelt u het selectievakje Beschikbaar voor werk in. Geef op hoeveel tijd de resource beschikbaar moet zijn voor werk en selecteer vervolgens het datumbereik in de vakken Van en Tot.

 4. Klik in de kolom Ondernemingsresource op de ondernemingsresource die u wilt toevoegen aan het project en klik vervolgens op Toevoegen. Als u meerdere resources wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de gewenste resources.

  • Als u wilt zoeken naar ondernemingsresources met dezelfde vakkennis en andere kenmerken als een van de bestaande resources van het team, selecteert u onder Projectresource de resource die u wilt vergelijken, en klikt u vervolgens op Aanpassen.

  • Als u een bestaande resource wilt vervangen door een ondernemingsresource, selecteert u in de kolom Projectresource de resource of algemene resource die u wilt vervangen. Selecteer onder Ondernemingsresource de nieuwe ondernemingsresource en klik vervolgens op Vervangen.

   De vervangen resource wordt niet verwijderd als deze een werkelijke hoeveelheid werk heeft verricht. Het resterende werk wordt toegewezen aan de vervangende resource.

 5. Als u een voorgestelde resource voorlopig wilt toevoegen aan het projectteam, klikt u in de kolom Reservering op Voorgesteld.

 6. Als u de beschikbaarheid van een geselecteerde resource wilt weergeven in een grafiek, klikt u op Diagrammen.

 7. Klik op OK.

  Notities: 

  • Als u een ondernemingsresource toevoegt aan het project, kunt u de resource alleen toewijzen aan een taak in het project. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de kenmerken van ondernemingsresources, zoals tarieven of beschikbaarheid.

  • Als u resources wilt toevoegen aan de lijst met beschikbare ondernemingsresources, moet u de resources importeren. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over het importeren van resources.

Naar boven

Niet-ondernemingsresources toevoegen aan het project

 1. Klik op Resourceblad in het menu Beeld.

 2. Wijs Tabel aan in het menu Beeld en klik vervolgens op Gegevensinvoer.

 3. Typ in het veld Resourcenaam de naam van een werkresource, materiaalresource of algemene resource.

 4. Als u resourcegroepen wilt definiëren, typt u de naam van de groep in het veld Groep voor de resourcenaam.

 5. Geef het type resource op.

  • Als u wilt opgeven dat het om een werkresource gaat, klikt u op Werk in het veld Type.

  • Als u wilt opgeven dat het om een materiaalresource gaat, klikt u op Materiaal in het veld Type. Typ in het veld Materiaallabel het label voor de resource (bijvoorbeeld meter, ton of dozen).

  • Als u wilt opgeven dat het om een kostenresource gaat, klikt u op Kosten in het veld Type.

 6. Typ in het veld Max. eenheden voor de resource het totaal aantal eenheden dat deze resource beschikbaar is voor dit project. De waarde maximumeenheden geeft aan hoeveel van deze resource beschikbaar is voor dit project, bijvoorbeeld parttime of veelvouden.

  Als u bijvoorbeeld een resource hebt die twee dagen per week beschikbaar is voor het project, kunt u bij de maximumeenheden een waarde opgeven van 40%. U kunt maximumeenheden gebruiken om meerdere beschikbaarheid op te geven voor een resourcedefinitie. Stel, u hebt een resource met de naam Ingenieurs, één resource voor drie afzonderlijke ingenieurs in het team. U kunt dan de maximumeenheden voor Ingenieurs opgeven als 300%. U kunt alle drie de ingenieurs tegelijkertijd fulltime inplannen zonder dat de resource Ingenieurs overbezet wordt.

  U kunt het maximum aantal eenheden opgeven als een percentage (50%, 100%, 300%) of als een decimale waarde (0,5, 1, 3).

Opmerking: 

 • Als u wilt een budgetresource maken, selecteert u de resource op Resourcegegevens Knopafbeelding en selecteer vervolgens het selectievakje Budget .

 • U kunt een werkresource en bijbehorende gegevens toevoegen met behulp van uw MAPI-e-mailadresboek, uit de Active Directory of uit Microsoft Office Project Server. Klik in het Resourceblad op Invoegen, wijs Nieuwe resource van aan, klik op Adresboek en vervolgens op Active Directory of Project Server. Selecteer de resource en klik vervolgens op OK.

 • U kunt resources uit een resourcegroep toevoegen als u (of een andere projectmanager) resources wilt delen.

Naar boven

Algemene ondernemingsresources toevoegen aan het project

 1. Klik op Resourceblad in het menu Beeld, wijs Tabel aan en klik vervolgens op Gegevensinvoer.

 2. Klik op Team samenstellen uit onderneming in het menu Extra.

  Als er meer dan duizend ondernemingsresources zijn, kunt u de lijst filteren met behulp van overzichtscodes op ondernemingsniveau. Overzichtscodes worden gedefinieerd op basis van de vereisten van uw organisatie.

 3. Klik in het dialoogvenster Team samenstellen op Knopafbeelding om de optie Filters aanpassen uit te vouwen.

 4. Klik onder Filters aanpassen op Algemeen in de kolom Veldnaam, klik op Is gelijk aan in de kolom Test en typ vervolgens Ja in de kolom Waarden.

 5. Klik op Filter toepassen om de filterinstellingen toe te passen op de lijst met ondernemingsresources.

 6. Als u wilt zoeken naar resources die een bepaald aantal uren beschikbaar zijn voor werk gedurende een bepaalde periode, schakelt u het selectievakje Beschikbaar voor werk in. Geef op hoeveel tijd de resource beschikbaar moet zijn voor werk en selecteer vervolgens het datumbereik in de vakken Van en Tot.

 7. Selecteer in de kolom Ondernemingsresource de algemene resource die u aan het project wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. Als u meerdere resources wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elke resource die u wilt selecteren.

Naar boven

Algemene niet-ondernemingsresources toevoegen aan het project

 1. Klik op Resourceblad in het menu Beeld, wijs Tabel aan en klik vervolgens op Gegevensinvoer.

 2. Typ in het veld Resourcenaam een resourcenaam.

 3. Resourcegegevens Knopafbeelding op en klik vervolgens op het tabblad Algemeen .

 4. Schakel het selectievakje Algemeen in.

 5. Typ op het tabblad Aangepaste velden, onder Aangepaste velden, waarden voor de velden die voor de desbetreffende resource zijn vereist.

  Aangezien deze velden voor elke organisatie verschillend zijn, moet u voor vragen over het gebruik ervan contact opnemen met de systeembeheerder.

Opmerking: 

 • U kunt elke algemene resource toevoegen aan de lijst met ondernemingsresources. Afhankelijk van de eisen die in uw organisatie worden gesteld, kan het zijn dat u andere kenmerken voor de resource moet opgeven, zoals instellingen voor kalenders en vaardigheden.

 • Als u later een algemene resource wilt vervangen door een ondernemingsresource die over de juiste vaardigheidsinstelling beschikt, kunt u gebruikmaken van het dialoogvenster Team samenstellen of van de Wizard Resources vervangen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×