Resources in een project vervangen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de wizard Resources vervangen kunt u de ene resource vervangen door de andere resource.

In dit artikel

Overzicht van resources vervangen

De voorbereiding resources vervangen

Resources vervangen

Overzicht van het vervangen van resources

Met behulp van de Wizard Resources vervangen, u kunt toewijzen en ondernemingsresources of algemene resources voor een of meer projecten op basis van de vaardigheden die is vereist voor de taken in de projecten, de vaardigheden van de resources in de ondernemingsresourcegroep vervangen en de de beschikbaarheid van deze resources. Met deze wizard kunt u de effecten van de toegewezen resources analyseren in een groep (portfolio) projecten.

Met de wizard Resources vervangen kunt u:

 • Algemene resources vervangen door werkresources.

 • Bestaande resources vervangen door andere resources om de resourcetoewijzingen voor een heel portfolio projecten te optimaliseren.

 • Gekwalificeerde en beschikbare resources zoeken en toewijzen aan taken.

Naar boven

Voorbereiding van het vervangen van resources

Voordat u de Wizard Resources vervangen uitvoert, controleert u of dat de vaardigheden van resources zijn ingesteld voor uw organisatie, deze vaardigheden en vakkenniscodes controleren en zo nodig structuur (RBS) van de bronwaarden uitgesplitste aan taken toepassen voor het automatisch toewijzen Als u resources aan taken, op basis van de vereiste vaardigheden.

Controleren of vaardigheden van resources zijn toegepast op resources

Voordat u de Wizard Resources vervangen uitvoert, zorg dat de serverbeheerder de volgende taken in Microsoft Office Project Server 2007voltooid:

 • De ondernemingsresourcegroep is gemaakt.

 • De enterprise resource aangepaste veld voor vaardigheden van resources gedefinieerd. Vaak bevat deze vaardigheden gebaseerde aangepast veld van de organisatie structuurcode. Het aangepaste veld voor enterprise resource is gemaakt in de algemene ondernemingssjabloon.

 • De juiste resourcevaardigheden door overzichtscodes toegewezen. Deze toewijzingen zijn aangebracht door te openen en wijzigen van de bronnen voor het gebruik van de ondernemingsresourcegroep of rechtstreeks in Office Project Server 2007.

Resourcecodes voor vaardigheden controleren

Zorg ervoor dat de vaardigheden van de resources zijn geïdentificeerd voor het project waarin u resources wilt vervangen.

 1. Klik op Resourceblad in het menu Beeld.

 2. In het menu Beeld , wijs tabelen klik op Gegevensinvoer (of een andere tabel die u wilt).

 3. Klik in de kolom rechts van de plaats waar u de kolom voor het gedefinieerde veld met vaardigheden of het veld met de resourcestructuur wilt invoegen.

 4. Klik op Kolom in het menu Invoegen.

 5. Klik in de lijst veldnaam op het veld gedefinieerde vaardigheden of Resourcestructuur.

  Klik zo nodig, neem contact op met de beheerder van de server voor meer informatie over de namen van de aangepaste velden en vaardigheden codes die zijn ingesteld. Bekijk de lijst met resources en zorg ervoor dat er een vermelding van de code vaardigheden voor elke resource, met name voor de algemene resources en andere bronnen die u vervangen wilt.

Toewijzingscodes invoeren

Als u resources aan de projecttaken wilt toewijzen met de wizard Resources vervangen, voegt u de resourcestructuurcode aan de projecttaken toe met behulp van de weergave Taakgebruik. Vervolgens kunt u met de wizard Resources resources toevoegen aan het project en ze automatisch toewijzen aan de juiste taken.

 1. Klik op Taakgebruik of Resourcegebruik in het menu Beeld van het project.

 2. In het menu Beeld , wijs tabelen klik op Gegevensinvoer (of een andere tabel die u wilt).

 3. Klik in de kolom rechts van de plaats waar u de kolom voor het gedefinieerde veld met vaardigheden of het veld met de resourcestructuur wilt invoegen.

 4. Klik op Kolom in het menu Invoegen.

 5. Klik in de lijst veldnaam op de naam van het veld gedefinieerde vaardigheden of Resourcestructuur.

  Vraag, indien nodig, aan de serverbeheerder de namen van de codes voor de aangepaste velden en vaardigheden die zijn ingesteld.

 6. Voor elke toewijzing die u wilt dat de Wizard Resources vervangen naar personeelsleden, voert u de juiste vaardigheden of de structuurcode.

Nadat de vaardigheids- of structuurcode is toegevoegd, kunt u de wizard Resources vervangen uitvoeren. Wanneer de wizard wordt uitgevoerd, worden resources die de vereiste vaardigheden voor bepaalde taken hebben automatisch toegewezen aan die taken.

Naar boven

Resources vervangen

 1. Open het ondernemingsproject waarin u resources wilt vervangen.

 2. Klik op Resources vervangen in het menu Extra.

 3. Selecteer de ondernemingsproject of de projecten die resources wilt voorzien door de Wizard Resources vervangen op de pagina van de wizard Projecten kiezen .

  De ondernemingsprojecten in de keuzelijst zijn projecten die momenteel zijn geopend.

 4. Klik op Volgende.

 5. Klik op de pagina Resources kiezen de optie In de geselecteerde projecten voor het vervangen van resources aan meerdere projecten.

  Selecteer deze optie als u meerdere projecten hebt geselecteerd op de vorige pagina van Projecten kiezen.

 6. Als u handmatig resources wilt selecteren, klikt u op Hieronder opgegeven en klikt u vervolgens op Toevoegen om ondernemingsresources weer te geven en te selecteren:

  1. Selecteer in het dialoogvenster Groep bouwen voor resourcevervanging de resources in de tabel Ondernemingsresource aan de linkerkant en klik op Toevoegen.

   De resources worden vervolgens toegevoegd aan de tabel Projectresources aan de rechterkant.

   Tip: Klik op de filter die u toepassen wilt, zodat u alleen een bepaald type resource zien in de lijst bestaande filters . De gefilterde lijst met ondernemingsresources wordt weergegeven in de kolom Ondernemingsresource . Alle resources die al zijn toegewezen aan uw projectteam worden weergegeven in de kolom Project bronnen .

  2. Klik op OK om terug te keren naar de pagina Wizard Resources.

   De bronnen die worden weergegeven in de tabel Project Resources worden toegevoegd aan de tabel aan de pagina Resources kiezen .

 7. Als u een geselecteerde resource uit de tabel wilt verwijderen, selecteert u op de pagina Resources kiezen de desbetreffende resource en klikt u op Verwijderen.

  Doe dit als u de optie Hieronder opgeven gebruikt en een lijst met resources voor de resourcevervanging samenstelt en verfijnt.

 8. Als u wilt de Wizard Resources vervangen om toe te wijzen dat kan worden voorgesteld en met de waarden die al toegewezen zijn, selecteert u het selectievakje toestaan dat resources met het type voorgestelde reservering moet worden toegewezen aan taken .

 9. Als u alleen resources wilt vervangen voor taken die beginnen op of na een bepaalde datum, typt u de datum in het vak Einde aannamestop.

  Standaard wordt het einde aannamestop ingesteld op de huidige datum. Dit is handig als u toewijzingen op de korte termijn ongewijzigd wilt laten en u de wizard wilt gebruiken om de toewijzingen maanden of jaren van tevoren van resources te voorzien.

 10. Klik op Volgende.

 11. Bekijk de gerelateerde projecten op de pagina Gerelateerde projecten kiezen.

  Deze projecten hebben koppelingen tussen projecten of resources groep relaties met de geselecteerde projecten. Als u een project op deze pagina selecteert, wordt dat project wordt toegevoegd aan de projecten die u kunnen met behulp van resources vervangen resources voorzien wizard.

  Opmerking: Al dan niet u gerelateerde projecten selecteert, worden altijd meegeteld resourcetoewijzingen in gerelateerde projecten bij het berekenen van de resterende beschikbaarheid van deze resource.

 12. Klik op Volgende.

 13. Klik op de pagina Planningsopties kiezen is elk project dat is geselecteerd voor resources vervangen geselecteerd. Geef de prioriteit van de projecten resources wilt voorzien.

 14. Geef in de kolom Opties op welke groep resources u wilt gebruiken: de resources in het project of de resources in de ondernemingsresourcegroep die zijn opgegeven op de pagina Resources kiezen.

 15. Klik op Volgende.

 16. Bekijk het overzicht van de opties die u hebt aangebracht op de pagina Resources vervangen . Als u wilt dat wijzigingen aanbrengen, klikt u op de knop terug om naar de gewenste pagina te gaan. Wanneer u klaar bent voor Project informatiebronnen voor uw projecten hebt, klikt u op uitvoeren.

 17. Bekijk op de pagina Resultaten bekijken de resultaten van het resourcevervangingsproces.

  Op deze pagina worden zowel de toewijzingen weergegeven als de resources die voor deze toewijzingen zijn gevonden op basis van de vaardigheidsprofielen. De toewijzingen worden op dit moment nog niet gewijzigd, dit zijn enkel voorgestelde resultaten.

 18. Klik op Volgende.

 19. Geef op de pagina Opties voor bijwerken kiezen aan of u de projecten al dan niet wilt bijwerken op basis van de wizardresultaten.

  U kunt er ook voor kiezen om op te slaan van de wizardconfiguratie en de resultaten naar een bestand voor later gebruik. Als u dit doet, wordt uw projecten worden niet bijgewerkt totdat u de resultaten toepassen.

 20. Klik op Volgende.

 21. Bekijk de aanbevelingen op de pagina Voltooien en klik op Voltooien.

 22. Nadat u hebt voltooid en de wizard gesloten, de toewijzingen te bekijken met behulp van de weergave Taakgebruik, de weergave Resourcegebruik of de weergave Resourceblad. U kunt ook vervangen resourcegegevens in de weergave Resourceblad bekijken. Als u tevreden met de wijzigingen bent, permanent maken door op te slaan de projecten. De wijzigingen negeren, sluit u de projecten zonder op te slaan deze of sla het bestand onder een andere naam met de opdracht OpslaanAls .

  Tip: Nadat u hebt voltooid en de wizard gesloten, kunt u herverdeling uw projecten. Hiermee kunt u zien hoe de resourcetoewijzingen van de wizard van invloed zijn op zowel uw resourcetoewijzing en de einddatum van uw project.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×