Resources in een project vervangen

Met de wizard Resources vervangen kunt u de ene resource vervangen door de andere resource.

In dit artikel

Overzicht van het vervangen van resources

Voorbereiding van het vervangen van resources

Resources vervangen

Overzicht van het vervangen van resources

Met de wizard Resources vervangen kunt u ondernemingsresources of algemene resources voor een of meer projecten toewijzen of vervangen op basis van de vaardigheden die zijn vereist voor de taken in de projecten, de vaardigheden van de resources in de ondernemingsresourcegroep en de beschikbaarheid van deze resources. Daarnaast kunt u met deze wizard de de effecten van resourcetoewijzingen op een groep (portfolio) projecten analyseren.

Met de wizard Resources vervangen kunt u:

 • Algemene resources vervangen door werkresources.

 • Bestaande resources vervangen door andere resources om de resourcetoewijzingen voor een heel portfolio projecten te optimaliseren.

 • Geschikte en beschikbare resources zoeken en toewijzen aan taken.

Naar boven

Voorbereiding van het vervangen van resources

Voordat u de wizard Resources vervangen uitvoert, controleert u of de vaardigheden van resources zijn ingesteld voor uw organisatie, controleert u deze vaardigheden en vaardigheidcodes en past u, indien nodig, resourcestructuurwaarden toe op taken om resources automatisch toe te wijzen aan taken op basis van de vereiste vaardigheden.

Controleren of vaardigheden van resources zijn toegepast op resources

Voordat u de wizard Resources vervangen uitvoert, controleert u of de serverbeheerder de volgende taken heeft voltooid in Microsoft Office Project Server 2007:

 • De ondernemingsresourcegroep is gemaakt.

 • Het aangepaste veld voor ondernemingsresources voor de vaardigheden van resources is gedefinieerd. Vaak bevat dit aangepaste veld voor vaardigheden de structuurcode van de organisatie. Het aangepaste veld voor ondernemingsresources wordt gemaakt in de algemene ondernemingssjabloon.

 • De gewenste vaardigheden van resources zijn toegewezen met behulp van overzichtscodes voor ondernemingsresources. Deze toewijzingen worden gedaan door de resources te openen en aan te passen met behulp van de ondernemingsresourcegroep, of rechtstreeks in Office Project Server 2007.

Resourcecodes voor vaardigheden controleren

Zorg ervoor dat de vaardigheden van de resources zijn geïdentificeerd voor het project waarin u resources wilt vervangen.

 1. Klik op Resourceblad in het menu Beeld.

 2. Wijs Tabel in het menu Beeld aan en klik op Gegevensinvoer (of een andere gewenste tabel).

 3. Klik in de kolom rechts van de plaats waar u de kolom voor het gedefinieerde veld met vaardigheden of het veld met de resourcestructuur wilt invoegen.

 4. Klik op Kolom in het menu Invoegen.

 5. Klik in de lijst Veldnaam op het gedefinieerde veld met vaardigheden of op het veld met de resourcestructuur.

  Vraag, indien nodig, aan de serverbeheerder de namen van de codes voor de aangepaste velden en vaardigheden die zijn ingesteld. Bekijk de lijst met resources en controleer of voor elke resource een vaardigheidscode is ingesteld - vooral voor de algemene resources en andere resources die u wilt vervangen.

Toewijzingscodes invoeren

Als u resources aan de projecttaken wilt toewijzen met de wizard Resources vervangen, voegt u de resourcestructuurcode aan de projecttaken toe met behulp van de weergave Taakgebruik. Vervolgens kunt u met de wizard Resources resources toevoegen aan het project en ze automatisch toewijzen aan de juiste taken.

 1. Klik op Taakgebruik of Resourcegebruik in het menu Beeld van het project.

 2. Wijs Tabel in het menu Beeld aan en klik op Gegevensinvoer (of een andere gewenste tabel).

 3. Klik in de kolom rechts van de plaats waar u de kolom voor het gedefinieerde veld met vaardigheden of het veld met de resourcestructuur wilt invoegen.

 4. Klik op Kolom in het menu Invoegen.

 5. Klik in de lijst Veldnaam op de naam van het veld met gedefinieerde vaardigheden of van het veld met de resourcestructuur.

  Vraag, indien nodig, aan de serverbeheerder de namen van de codes voor de aangepaste velden en vaardigheden die zijn ingesteld.

 6. Voer de juiste vaardigheden of resourcestructuurcode in voor elke toewijzing die u van resources wilt voorzien met de wizard Resources vervangen.

Nadat de vaardigheids- of structuurcode is toegevoegd, kunt u de wizard Resources vervangen uitvoeren. Wanneer de wizard wordt uitgevoerd, worden resources die de vereiste vaardigheden voor bepaalde taken hebben automatisch toegewezen aan die taken.

Naar boven

Resources vervangen

 1. Open het ondernemingsproject waarin u resources wilt vervangen.

 2. Klik op Resources vervangen in het menu Extra.

 3. Selecteer op de wizardpagina Projecten kiezen een of meer ondernemingsprojecten die u van resources wilt voorzien met de wizard Resources vervangen.

  De ondernemingsprojecten in de keuzelijst zijn projecten die momenteel zijn geopend.

 4. Klik op Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Resources kiezen de optie In de geselecteerde projecten als u resources wilt vervangen in meerdere projecten.

  Selecteer deze optie als u meerdere projecten hebt geselecteerd op de vorige pagina van Projecten kiezen.

 6. Als u handmatig resources wilt selecteren, klikt u op Hieronder opgegeven en klikt u vervolgens op Toevoegen om ondernemingsresources weer te geven en te selecteren:

  1. Selecteer in het dialoogvenster Groep bouwen voor resourcevervanging de resources in de tabel Ondernemingsresource aan de linkerkant en klik op Toevoegen.

   De resources worden vervolgens toegevoegd aan de tabel Projectresources aan de rechterkant.

   Tip : Klik in de lijst Bestaande filters op het filter dat u wilt toepassen zodat alleen een bepaald type resource wordt weergegeven. De gefilterde lijst met ondernemingsresources wordt weergegeven in de kolom Ondernemingsresource. Resources die al zijn toegewezen aan het team worden vermeld in de kolom Projectresource.

  2. Klik op OK om terug te keren naar de pagina Wizard Resources.

   De resources die worden weergegeven in de tabel Projectresources worden toegevoegd aan de tabel op de pagina Resources kiezen.

 7. Als u een geselecteerde resource uit de tabel wilt verwijderen, selecteert u op de pagina Resources kiezen de desbetreffende resource en klikt u op Verwijderen.

  Doe dit als u de optie Hieronder opgeven gebruikt en een lijst met resources voor de resourcevervanging samenstelt en verfijnt.

 8. Als u in de wizard niet alleen voorgestelde resource resources maar ook reeds vastgelegde resource resources wilt toewijzen, schakelt u het selectievakje Toestaan dat resources met het voorgestelde reserveringstype aan taken kunnen worden toegewezen in.

 9. Als u alleen resources wilt vervangen voor taken die beginnen op of na een bepaalde datum, typt u de datum in het vak Einde aannamestop.

  Standaard wordt het einde aannamestop ingesteld op de huidige datum. Dit is handig als u toewijzingen op de korte termijn ongewijzigd wilt laten en u de wizard wilt gebruiken om de toewijzingen maanden of jaren van tevoren van resources te voorzien.

 10. Klik op Volgende.

 11. Bekijk de gerelateerde projecten op de pagina Gerelateerde projecten kiezen.

  Deze projecten zijn verbonden met de geselecteerde projecten via koppelingen of resourcegroepen. Als u een project selecteert op deze pagina, wordt dat project toegevoegd aan de projecten die u van resources kunt voorzien met de wizard Resources vervangen.

  Opmerking : Toewijzingen van een resource in gerelateerde projecten worden altijd meegeteld bij de berekening van de resterende beschikbaarheid van een resource, of u de gerelateerde projecten nu selecteert of niet.

 12. Klik op Volgende.

 13. Op de pagina Planningsopties kiezen is elk project geselecteerd dat u hebt geselecteerd voor het vervangen van resources. Geef de prioriteit op van de projecten die u van resources wilt voorzien.

 14. Geef in de kolom Opties op welke groep resources u wilt gebruiken: de resources in het project of de resources in de ondernemingsresourcegroep die zijn opgegeven op de pagina Resources kiezen.

 15. Klik op Volgende.

 16. Bekijk op de pagina Resources vervangen het overzicht van de opties die u hebt gekozen. Als u hierin wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u op Terug om naar de juiste pagina te gaan. Als u klaar bent om resources voor de projecten te zoeken in Project, klikt u op Uitvoeren.

 17. Bekijk op de pagina Resultaten bekijken de resultaten van het resourcevervangingsproces.

  Op deze pagina worden zowel de toewijzingen weergegeven als de resources die voor deze toewijzingen zijn gevonden op basis van de vaardigheidsprofielen. De toewijzingen worden op dit moment nog niet gewijzigd, dit zijn enkel voorgestelde resultaten.

 18. Klik op Volgende.

 19. Geef op de pagina Opties voor bijwerken kiezen aan of u de projecten al dan niet wilt bijwerken op basis van de wizardresultaten.

  U kunt er ook voor kiezen de configuratie en resultaten van de wizard op te slaan in een bestand zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken. Als u dit doet, worden de projecten pas bijgewerkt als u de resultaten toepast.

 20. Klik op Volgende.

 21. Bekijk de aanbevelingen op de pagina Voltooien en klik op Voltooien.

 22. Nadat u de wizard hebt voltooid en gesloten, kunt u de toewijzingen bekijken in de weergave Taakgebruik, Resourcegebruik of Resourceblad. U kunt ook de vervangen resourcegegevens weergeven in de weergave Resourceblad. Als u tevreden bent met de wijzigingen, kunt u de wijzigingen definitief doorvoeren door de projecten op te slaan. Als u de wijzigingen wilt verwijderen, sluit u de projecten zonder ze op te slaan of slaat u het bestand op met een andere naam door de opdracht Opslaan als te gebruiken.

  Tip : Nadat u de wizard hebt voltooid en gesloten, is het verstandig de projecten te herverdeling. Zo kunt u zien welke gevolgen de resourcetoewijzingen van de wizard hebben voor de resourcebezetting en de einddatums van projecten.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×