Resource-overzichtscode1-29 onderneming (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De aangepaste velden Resource-overzichtscode1 onderneming tot en met Resource-overzichtscode29 onderneming bevatten een alfanumerieke code die een platte lijst of hiërarchische structuur met resources aangeeft, bijvoorbeeld vaardigheidscodes of functiecodes. Overzichtscodes zijn aangepaste codes voor resources die bepaalde kenmerken gemeenschappelijk hebben. U kunt deze codes gebruiken om resources op diverse manieren te groeperen. Overzichtscodes voor ondernemingsresources worden gedefinieerd door de projectbeheerder of een andere gebruiker met beheerdersrechten. Deze velden worden vervolgens beschikbaar gesteld aan alle gebruikers in de hele onderneming.

De velden Resource-overzichtscode1-29 onderneming zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Overzichtscodes

Enterprise Resource-overzichtscode1-29 (resourcevelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor overzichtscodes van ondernemingsresources zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt alle gedefinieerde en beschikbare overzichtscodes van ondernemingsresources toevoegen aan een resourceweergave. Het is ook mogelijk om resources te groeperen, filteren en sorteren op een overzichtscode, die een vaardigheidscode, functiecode of kostencode kan aangeven. U kunt ook een lijst met beschikbare aangepaste ondernemingsresourcevelden weergeven in het dialoogvenster Resourcegegevens.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van resourcemanagers ontvangen voor een functie in het projectplan met organisatorische gegevens van resources. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Resource-overzichtscode1 onderneming voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent resourcemanager en u ziet dat er een nieuw veld voor overzichtscodes van ondernemingsresources beschikbaar is: het veld Resource-overzichtscode1 onderneming is gedefinieerd als Organisatie. U voegt dit veld aan de weergave Resourceblad toe en gebruikt dit veld om de resources eerst te groeperen op organisatorische structuur en vervolgens de samenvattingsgegevens te bekijken op basis van deze structuur.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder) kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de onderneming kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Enterprise Resource-overzichtscode1-29 (toewijzingsvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor overzichtscodes van ondernemingsresources zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt een gedefinieerde en beschikbare resourceoverzichtscode voor de onderneming toevoegen aan het werkbladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. Dit veld is ook beschikbaar in resourceweergaven. U kunt resources groeperen, filteren en sorteren op de overzichtscode, die de organisatiestructuur, functiecodes of administratieve codes kan weergeven.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van resourcemanagers ontvangen voor een functie in het projectplan met organisatorische gegevens van resources. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Resource-overzichtscode1 onderneming voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent resourcemanager en u ziet dat er een nieuw veld voor overzichtscodes van ondernemingsresources beschikbaar is: het veld Resource-overzichtscode1 onderneming is gedefinieerd als Organisatie. U voegt dit veld aan de weergave Taakgebruik toe en gebruikt dit veld om de resources eerst te groeperen op organisatorische structuur en vervolgens de samenvattingsgegevens te bekijken op basis van deze structuur.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder) kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×