Releaseopmerkingen bij de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient

Releaseopmerkingen bij de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient

Laatst bijgewerkt: 2 maart 2018

Kom hier terug voor informatie over de nieuwste releases van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient. Releaseopmerkingen zijn alleen opgenomen voor builds die naar de Productiering en Enterprise-ring gaan. Voor de Insiders-ring komen er snel updates met steeds weer nieuwe functies.

Dit zijn de nieuwste buildnummers in elke validatiering, volgens het updateproces van de OneDrive-synchronisatieclient.

Insiders-ring

Productiering

Enterprise-ring

Windows

Laatste uitgebrachte versie

18.025.0204.0009

17.005.0107.0008

17.3.7076.1026

Wordt geïmplementeerd

18.025.0204.0009

17.3.7294.0108
(29 maart 2018)

Mac

Laatste uitgebrachte versie

18.025.0204.0006

17.005.0107.0009
(Zelfstandig)

17.005.0107.0010
(Mac App Store)

17.3.7078.1101

Wordt geïmplementeerd

18.025.0204.0006

17.3.7294.0108
(29 maart 2018)

Notities: 

 • Een lege waarde in de tabel betekent dat er momenteel niets wordt geïmplementeerd in deze ring.

 • 'Enterprise-ring' wordt ook wel 'Tweede fase' genoemd in Groepsbeleid gebruiken om de instellingen van de OneDrive-synchronisatieclient te bepalen (Bijwerken van OneDrive.exe uitstellen tot de tweede releasefase).

 • Als onderdeel van recente wijzigingen om het engineeringsysteem van OneDrive te moderniseren, wordt de notatie van de buildversienummers voor de synchronisatieclient bijgewerkt. Hoewel het versienummer verandert, zijn er geen andere wijzigingen in de ringen. Bij het vergelijken van het eerste deel van de versienummers volgt 17.005 in het nieuwe schema op 17.3 in het oude schema.

Downloads

Kies een platform en vouw de versienummers uit om de updatenotities voor elke versie te zien:

Windows-updatenotities

 • Correctie van het probleem waarbij het technische team intern moest aanmelden om klantproblemen te onderzoeken.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

 • Gebruikers ontvangen een melding wanneer een groot aantal bestanden in hun persoonlijke OneDrive wordt verwijderd.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

 • Bijgewerkte notatie van de buildversie omdat er wijzigingen in ons engineeringsysteem zijn doorgevoerd.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

 • Gebruikers kunnen SharePoint-bibliotheken nu synchroniseren met IRM (Information Rights Management) ingeschakeld. Meer informatie

 • Gebruikers krijgen meldingen in het activiteitencentrum wanneer tijdens het bijwerken van een bestand het downloaden niet kan worden voltooid omdat het bestand is vergrendeld door een lokale toepassing.

 • Correctie om te voorkomen dat om hogere bevoegdheden wordt gevraagd als een gebruiker niet een beheerder is.

 • Correctie om te voorkomen dat overlays niet goed worden geladen in bepaalde gevallen.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

Nieuwe functies en updates:

 • Oplossing om een fout te corrigeren die ertoe leidt dat de map Temp zich met logboeken vult.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

Nieuwe functies en updates:

Nieuwe functies en updates:

 • Verbeteringen in afdwingen van groepsbeleid. Groepsbeleidpakketten (ADM) nu beschikbaar bij installatie van OneDrive. Meer informatie.

 • Problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Nieuwe functies en updates:

 • U kunt nu bestanden delen vanuit het snelmenu.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Een klein probleem voor de versie is opgelost.

Nieuwe functies en updates:

 • Activiteitencentrum is bijgewerkt. Er wordt nu meer informatie weergegeven. U ziet nu de containermap voor items die zijn bijgewerkt, die zijn verplaatst of waarvan de naam is gewijzigd.

 • Er zijn toegankelijkheidsfouten opgelost die betrekking hebben op het activiteitencentrum.

 • De maximale padlengte voor bestanden of mappen is verhoogd. Lees meer over de nieuwe maximale padlimieten.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

  Opmerking: Deze versie van OneDrive is niet meer beschikbaar voor downloaden totdat deze is geïmplementeerd voor productie.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Er werd een klein probleem opgelost met betrekking tot de vooraf inbegrepen installatie van OneDrive in de Windows Creators Update.

  Opmerking: Deze versie van OneDrive kan niet worden gedownload. Deze functie is alleen beschikbaar als onderdeel van de vooraf geïnstalleerde versies van Windows.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Nieuwe functies en updates:

Nieuwe functies en updates:

 • Het activiteitencentrum van OneDrive voor slechtziende gebruikers is verbeterd.

 • Ondersteuning toegevoegd voor Office 365 beheerd door 21Vianet.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de synchronisatie zijn opgelost.

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing zijn opgelost.

 • Er is een probleem opgelost waardoor het foutbericht 'OneDrive moet worden bijgewerkt' ten onrechte werd weergegeven.

 • Er is een probleem opgelost waardoor gebruikers meerdere snelkoppelingen naar OneDrive kregen te zien in Windows Verkenner.

Nieuwe functies en updates:

 • U kunt nu gebruikers migreren van de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient (Groove.exe) naar de OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe) voor teamsites. Zie Overstappen van de vorige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie.

 • Als u een SharePoint-site of gedeelde OneDrive voor Bedrijven-map toevoegt, kunt u een bestaande locatie met dezelfde naam opnieuw gebruiken.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Diverse problemen opgelost die betrekking hadden op de synchronisatie van SharePoint-sites en gedeelde OneDrive voor Bedrijven-mappen.

Nieuwe functies en updates:

 • Ondersteuning voor Office 365 Duitsland is toegevoegd.

 • (Wordt geïmplementeerd) Het activiteitencentrum van OneDrive is bijgewerkt en geeft nu informatie over recente activiteiten.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing zijn opgelost.

 • Een zeldzaam probleem opgelost waarbij OneDrive probeerde een bestand tweemaal te uploaden.

 • Een probleem opgelost waardoor gebruikers OneDrive nodeloos opnieuw moesten instellen.

Diverse bugfixes aangebracht.

Nieuwe functies en updates:

 • Dezelfde versies kunnen nu worden uitgevoerd onder Windows en op de Mac.

 • Gedeelde mappen synchroniseren.

 • Alleen-lezenbestanden en -mappen synchroniseren.

Ook diverse bugfixes aangebracht.

Nieuwe functies en updates:

 • Gebruikers kunnen kiezen welke mappen ze willen synchroniseren bij het instellen van synchronisatie voor een SharePoint-site.

Ook diverse bugfixes aangebracht.

Nieuwe functies en updates:

 • SharePoint-sitebibliotheken synchroniseren

 • U kunt synchronisatie instellen vanuit een specifieke map op een site.

 • De synchronisatieclient biedt nu ondersteuning voor cocreatie en delen rechtstreeks vanuit Office-bestanden.

 • U kunt in de instellingen van OneDrive kiezen welke mappen u wilt synchroniseren.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Er zijn enkele regressieproblemen opgelost die ervoor zorgden dat de synchronisatieclient vastliep.

Nieuwe functies en updates:

 • Downloadprestaties zijn verbeterd.

 • OneDrive detecteert wanneer de overlay-extensies van de Verkenner verbroken worden en vraagt de gebruiker om dit te herstellen.

 • OneDrive probeert nu om een update uit te voeren naar de meest recente versie die beschikbaar is voor alle klanten, zelfs als een nieuwere versie geleidelijk wordt geïmplementeerd maar u nog niet heeft bereikt.

 • Er is een nieuwe taak toegevoegd om OneDrive bijgewerkt te houden.

 • (Wordt geïmplementeerd) Er is een nieuwe optie toegevoegd om de hoeveelheid bandbreedte voor het overbrengen van bestanden te beperken.

 • (Wordt geïmplementeerd) Er is een instelling toegevoegd om de bandbreedte automatisch te beperken.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Problemen opgelost waardoor aanmelding en juiste configuratie van clients niet mogelijk was.

 • Er is een probleem opgelost waarbij het aanmeldingsdialoogvenster werd weergegeven als OneDrive werd gestart met DisablePersonalSync ingesteld op Windows 10.

 • Diverse crashes en fouten zijn opgelost.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Een probleem opgelost waardoorOneDrive onjuist detecteerde dat synchronisatie van Persoonlijke was uitgeschakeld in Windows 8.1.

 • Een probleem opgelost dat er soms voor zorgde dat synchronisatie van bestanden die werden geopend door Office, werd gestopt.

Diverse correcties.

Functie-update: De overzetfunctie is nu standaard ingeschakeld.

Nieuwe functies en updates:

 • De installatie van OneDrive accepteert voortaan zakelijke en persoonlijke e-mailadressen en u wordt aan de hand hiervan automatisch doorgestuurd. Er zijn niet langer registersleutels nodig voor implementatie.

 • De overzetfunctie is voortaan ingeschakeld. Gebruikers die willen overstappen naar de nieuwe client hoeven slechts de nieuwste versie van Office en OneDrive bij te werken en zich vervolgens aan te melden met hetzelfde account. Lees meer in het artikel Overstappen van de huidige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven.

 • OneDrive ondersteunt nu Windows 8.1 voor het synchroniseren van zakelijke accounts. U start gewoon OneDrive voor Bedrijven in Windows 8.1 om aan de slag te gaan.

 • De overdrachtssnelheid wordt voortaan weergegeven als u de muisaanwijzer boven de wolk in het systeemvak houdt.

Kritische correctie:

 • Er is een fout gerepareerd in verband met tenantdetectie waarbij een gebruiker zich aanmeldde en een fout verscheen met de melding dat er geen internetverbinding is.

Mac-updatenotities

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

 • Gebruikers ontvangen een melding wanneer een groot aantal bestanden in hun persoonlijke OneDrive wordt verwijderd.

 • Fout verholpen bij het nummeren van versies bij het publiceren van de release in de Mac App Store.

 • Oplossing van een fout voor rechts-naar-links-talen waarin onvoltooide berichten werden weergegeven in de app in plaats van de voltooide Engelse berichten.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

 • Gebruikers kunnen het synchroniseren in de Mac-client onderbreken.

 • Bijgewerkte notatie van de buildversie omdat er wijzigingen in ons engineeringsysteem zijn doorgevoerd.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

 • Extra verbeteringen van de betrouwbaarheid van de instelling Openen bij het aanmelden voor de zelfstandige Mac-client.

Nieuwe functies en updates:

 • Correcties voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van de client.

 • Verbeteringen van de betrouwbaarheid van de instelling Openen bij het aanmelden voor de zelfstandige Mac-client.

Nieuwe functies en updates:

 • Opgeloste fouten ter verbetering van de betrouwbaarheid.

Nieuwe functies en updates:

 • Opgeloste fouten ter verbetering van de betrouwbaarheid en prestaties.

 • Gebruikers worden op de hoogte gesteld als een synchroniserende bibliotheek alleen-lezen wordt of wanneer deze kan worden bewerkt.

 • Nieuwe instellingen om de maximale doorvoercapaciteit voor uploaden en downloaden te beheren.

 • Problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

 • Problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Nieuwe functies en updates:

 • U kunt nu bestanden delen vanuit het snelmenu.

 • Er is een nieuwe functie toegevoegd voor het automatisch opslaan van uw schermafbeeldingen in OneDrive.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Nieuwe functies en updates:

 • We hebben het contextmenu toegevoegd aan OneDrive. Als u het contextmenu wilt inschakelen, schakelt u OneDrive Finder-extensies in en start u mac OS of Finder na het bijwerken opnieuw op.

 • De opdracht Delen is ook aan het contextmenu toegevoegd, zodat u bestanden en mappen vanuit Finder kunt delen.

 • Activiteitencentrum is bijgewerkt. Er wordt nu meer informatie weergegeven. U ziet nu de containermap voor items die zijn bijgewerkt, die zijn verplaatst of waarvan de naam is gewijzigd.

 • Er zijn toegankelijkheidsfouten opgelost die betrekking hebben op het activiteitencentrum.

 • De maximale padlengte voor bestanden of mappen is verhoogd. Lees meer over de nieuwe maximale padlimieten.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing en de betrouwbaarheid van de synchronisatie zijn opgelost.

Nieuwe functies en updates:

Nieuwe functies en updates:

 • De synchronisatieclient van OneDrive voor Mac is nu beschikbaar als een afzonderlijke download. Voordat u de client voor Mac als aparte download installeert of gebruikt, verwijdert u de Mac App Store-versie van de computer (als deze eerder is geïnstalleerd).

 • OneDrive wordt nu automatisch opnieuw gestart na een crash. Er is ook een manier toegevoegd waarop herhaaldelijk voorkomende crashes kunnen worden gemeld.

 • Ondersteuning toegevoegd voor Office 365 beheerd door 21Vianet.

 • (Wordt geïmplementeerd) We hebben de mogelijkheid toegevoegd om het gebruik van bandbreedte automatisch of tot een opgegeven limiet te beperken.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de synchronisatie zijn opgelost.

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing zijn opgelost.

Nieuwe functies en updates:

 • Als u een SharePoint-site of gedeelde OneDrive voor Bedrijven-map toevoegt, kunt u een bestaande locatie met dezelfde naam opnieuw gebruiken.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Diverse problemen opgelost die betrekking hadden op de synchronisatie van SharePoint-sites en gedeelde OneDrive voor Bedrijven-mappen.

Nieuwe functies en updates:

 • Ondersteuning voor Office 365 Duitsland is toegevoegd.

 • (Wordt geïmplementeerd) Het activiteitencentrum van OneDrive is bijgewerkt en geeft nu informatie over recente activiteiten.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • De meest voorkomende problemen met de stabiliteit van de toepassing zijn opgelost.

 • Een zeldzaam probleem opgelost waarbij OneDrive probeerde een bestand tweemaal te uploaden.

 • Een probleem opgelost waardoor gebruikers OneDrive nodeloos opnieuw moesten instellen.

Diverse bugfixes aangebracht.

Nieuwe functies en updates:

 • Dezelfde versies kunnen nu worden uitgevoerd onder Windows en op de Mac.

 • Gedeelde mappen synchroniseren.

 • Alleen-lezenbestanden en -mappen synchroniseren.

Ook diverse bugfixes aangebracht.

Nieuwe functies en updates:

 • Downloadprestaties zijn verbeterd.

 • Het dialoogvenster Mappen kiezen toont nu de grootte van de bestanden of mappen die u kunt synchroniseren.

 • Bestanden of mappen met tekens met accenten worden nu met de juiste status weergeven in de overlays.

 • [Wordt geïmplementeerd] Er is een nieuwe optie toegevoegd om de hoeveelheid bandbreedte voor het overbrengen van bestanden te beperken.

 • [Wordt geïmplementeerd] Er is een instelling toegevoegd om de bandbreedte automatisch te beperken.

Essentiële oplossingen voor fouten:

 • Er zijn problemen opgelost waardoor aanmelding en juiste configuratie van clients niet mogelijk was.

 • Diverse crashes en fouten zijn opgelost.

Kritische correctie: Met deze update wordt een probleem opgelost waarbij gebruikers in sommige ADFS-tenantconfiguraties zich niet konden aanmelden als de ADFS-server niet aan bepaalde beveiligingsvereisten voor HTTP-verkeer voldeed.

Nieuwe functies en updates:

 • Bij de eerste uitvoering worden voortaan zakelijke en persoonlijke e-mailadressen geaccepteerd en wordt u aan de hand hiervan automatisch doorgestuurd. De standaardinstelling voor implementatie is niet meer nodig.

 • De overdrachtssnelheid wordt voortaan weergegeven in de vervolgkeuzelijst.

Kritische correctie:

 • Er is een fout gerepareerd in verband met tenantdetectie waarbij een gebruiker zich aanmeldde en ten onrechte de melding kreeg dat er geen internetverbinding is.

Controleren welke versie u gebruikt

 1. Klik op het blauwe OneDrive cloudpictogram in het systeemvak.

  Een schermafbeelding van de aanwijzer op het blauwe OneDrive-pictogram op de taakbalk, met de tekst OneDrive - Contoso.

  (Misschien moet u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven De knop Verborgen pictogrammen weergeven. naast het systeemvak klikken om het pictogram OneDrive te kunnen zien. Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak, wordt OneDrive mogelijk niet uitgevoerd. Klik op Start, typ OneDrive in het zoekvak en klik vervolgens op OneDrive in de zoekresultaten.)

 2. Selecteer in het activiteitencentrum het tandwiel Instellingen.

 3. Selecteer het tabblad Over en zoek het versienummer onder Over Microsoft OneDrive.

Aanvullende bronnen

Voor aanvullende informatie over de OneDrive-synchronisatieclient:

Titel

Omschrijving

Bestanden synchroniseren met de OneDrive-synchronisatieclient in Windows

Lees hoe Windows-gebruikers de OneDrive-synchronisatieclient kunnen configureren.

Welke versie van OneDrive gebruik ik?

Lees hoe u kunt zien welke OneDrive-synchronisatieclient u gebruikt.

De nieuwe OneDrive-synchronisatieclient implementeren in een bedrijfsomgeving

Lees hoe beheerders de OneDrive-synchronisatieclient voor Windows kunnen implementeren voor gebruikers in een bedrijfsomgeving.

Overstappen van de vorige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven.

Lees hoe Windows-gebruikers kunnen overstappen van de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient naar de OneDrive-synchronisatieclient.

Groepsbeleid gebruiken om de instellingen van de OneDrive-synchronisatieclient te bepalen

Lees hoe beheerders de OneDrive-synchronisatieclient voor gebruikers kunnen beheren via groepsbeleid.

Bestanden synchroniseren met de OneDrive-synchronisatieclient op Mac OS X

Lees hoe Mac-gebruikers de OneDrive-synchronisatieclient kunnen configureren.

De nieuwe OneDrive-synchronisatieclient configureren op macOS

Lees hoe beheerders opties kunnen gebruiken voor het configureren van de OneDrive-synchronisatieclient op Mac OS X-computers.

Beperkingen bij het synchroniseren van bestanden en mappen

Knowledge Base-artikel met opmerkingen bij de release, informatie over limieten en beperkingen (zoals ongeldige tekens in bestandsnamen).

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×