Release-informatie voor Microsoft Office Communicator 2007

Laatst bijgewerkt: 10 juli 2007

Welkom bij de release-informatie van Microsoft® Office Communicator 2007. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over bekende problemen in de release van Office Communicator 2007.

In dit artikel

KB-artikelen (Knowledge Base) over bekende problemen

Release-informatie

Naar boven

KB-artikelen (Knowledge Base) over bekende problemen

Naar boven

Release-informatie

Dit document bevat belangrijke informatie die u moet weten voordat u de Office Communicator 2007-client installeert en in gebruik neemt.

In deze informatie

Audiogesprekken

Videovergaderingen

Beeld en geluid instellen

Gespreksgeschiedenis

ACE (Access Control Entry) voor Public Internet Connectivity

Office-integratie

Integratie van toepassingen

Installatie

MUI-pakket (Multilingual User Interface)

Taalondersteuning

Interoperabiliteit met Communicator 2005

Interoperabiliteit met Windows Messenger 5.1

Interoperabiliteit met Windows Live Messenger

Audiogesprekken

In Office Communicator kunt u geen VoIP-gesprekken met externe gebruikers starten nadat u verbinding hebt gemaakt via een VPN (Virtual Private Network)

PROBLEEM:     Als u zowel interne als externe SIP-servers hebt geconfigureerd en u aanmeldt bij Office Communicator vanaf thuis zonder een VPN (Virtual Private Network) te gebruiken en vervolgens verbinding maakt via een VPN, wordt Office Communicator automatisch afgemeld en weer aangemeld. In deze status kunt u geen VoIP-gesprekken starten omdat de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van Media Relay niet kan worden opgelost.
OPLOSSING:     De enige bekende oplossing is dat u zich handmatig afmeldt en weer aanmeldt door uw referenties opnieuw op te geven.

Office Communicator is mogelijk niet in staat om te reageren op bepaalde typen IVR-systemen (Interactive Voice Response) via DTMF-druktoetsen (Dual-Tone Multi-Frequency) als degene die u belt instellingen voor het doorverbinden van gesprekken heeft geconfigureerd

PROBLEEM:     Als u een andere gebruiker belt die Instellingen voor het doorverbinden van gesprekken van Communicator heeft geconfigureerd zodat een gesprek direct wordt doorverbonden of onbeantwoorde gesprekken worden doorverbonden naar een IVR-systeem dat invoer met druktoetsen verwacht (dus DTMF [Dual-Tone Multi-Frequency ]), kan Communicator niet reageren omdat vroege media worden uitgevoerd in de inkomende richting (er is dus geen uitgaand mediaspoor om DTMF te verzenden). U wordt mogelijk vanuit het IVR-systeem gevraagd om invoer, maar als u op 1 of 2 drukt om een optie te selecteren, wordt niets verzonden. In deze status wordt in het gespreksvenster van Communicator nog steeds '<Gebruikersnaam> wordt gebeld...' weergegeven.
OPLOSSING:     Dit probleem komt normaal gesproken alleen voor bij enkele IVR-systemen. In sommige gevallen kunt u dit oplossen door te wachten totdat het gesprek volledig is verbonden (de status in het gespreksvenster verandert dus van '<Gebruikersnaam> wordt gebeld...' in 'Verbinding maken met <gebruikersnaam>...', waarbij besturingselementen voor gesprekken worden weergegeven) voordat u op de DTMF-knoppen drukt. In enkele andere gevallen kunt u dit probleem niet omzeilen. Het gesprek krijgt mogelijk nooit de status 'Verzonden'. 

Geblokkeerde contactpersonen kunnen contact met u opnemen indien overgedragen vanaf een andere contactpersoon

PROBLEEM:     Als André het toegangsniveau van Fred instelt op Geblokkeerd, kan Fred niet direct contact opnemen met André. Als Fred echter contact opneemt met Sandra en zij Fred doorverbindt naar André, wordt het doorverbonden gesprek niet geblokkeerd, ook al heeft André Fred ingesteld op Geblokkeerd.
OPLOSSING:     Hiervoor is momenteel geen oplossing.

Terug naar boven

Videovergaderingen

Tijdens videovergaderingen wordt video automatisch gestart zodra u deelneemt aan een vergadering

PROBLEEM:     In de uitnodiging voor de videovergadering staat dat een contactpersoon u uitnodigt voor een telefonische vergadering, waarbij echter niet wordt aangegeven of de telefonische vergadering een audio- of videovergadering is. U kunt deelnemen aan de vergadering zonder te beseffen dat dit een videovergadering is, zodat uw webcam videobeelden begint door te geven zodra u deelneemt aan de vergadering.
OPLOSSING:     U kunt de camera afdekken of van u af richten wanneer deze niet wordt gebruikt. Desgewenst kunt u op Onderbreken klikken om de uitgaande videobeelden te onderbreken wanneer het videodeelvenster wordt geopend (en de streaming video wordt gestart). 

Terug naar boven

Beeld en geluid installeren

Aangepast geluidsbestand wordt niet afgespeeld in Communicator

PROBLEEM:     In de uitnodiging voor de videovergadering staat dat een contactpersoon u uitnodigt voor een telefonische vergadering, waarbij echter niet wordt aangegeven of de telefonische vergadering een audio- of videovergadering is. U kunt deelnemen aan de vergadering zonder te beseffen dat dit een videovergadering is, zodat uw webcam videobeelden begint door te geven zodra u deelneemt aan de vergadering.
OPLOSSING:     U kunt de camera afdekken of van u af richten wanneer deze niet wordt gebruikt. Desgewenst kunt u op Onderbreken klikken om de uitgaande videobeelden te onderbreken wanneer het videodeelvenster wordt geopend (en de streaming video wordt gestart).

HID-gegevens (Human Interface Device) worden niet bijgewerkt nadat u het apparaat ontkoppelt en direct weer aansluit

PROBLEEM:     U ontkoppelt een (HID-)apparaat en sluit dit direct weer aan, binnen één tot drie seconden. De kiestoon en LED's worden niet bijgewerkt op het apparaat.
OPLOSSING:     Wacht 10 seconden tussen het ontkoppelen en opnieuw aansluiten van het apparaat.

Als u het standaardgeluidsapparaat van het systeem wijzigt terwijl Communicator wordt uitgevoerd, moet u Communicator opnieuw opstarten

PROBLEEM:    Als u het standaardgeluidsapparaat van het systeem wijzigt via het Configuratiescherm van Windows terwijl Communicator wordt uitgevoerd, wordt de wijziging pas doorgevoerd nadat u Communicator afsluit en opnieuw start.
OPLOSSING:     Sluit Communicator en start de toepassing opnieuw.

Een audio- of videoapparaat wordt niet goed gedetecteerd in Windows Vista als u het apparaat op een andere USB-poort aansluit

PROBLEEM:    Als u een apparaat selecteert als gewenst audio- of videoapparaat voor gesprekken met Communicator en vervolgens het apparaat ontkoppelt en weer aansluit op een andere USB-poort, wordt dit mogelijk niet door Communicator herkend omdat Windows hieraan een andere naam toewijst. Dit probleem doet zich alleen voor in Windows Vista®.
OPLOSSING:     U kunt het apparaat opnieuw verbinden met de poort waarop het oorspronkelijk was aangesloten.

Bekende mediaproblemen op specifieke apparaten

PROBLEEM:    De mediakwaliteit kan afnemen door bekende problemen met enkele hardwareapparaten.
OPLOSSING:     Zie het volgende Knowledge Base-artikel voor een lijst met bekende problemen op specifieke apparaten.

Webcam werkt niet aan het begin van een videogesprek op een computer met Windows Vista

PROBLEEM:    Voor bepaalde laptops en monitors waarbij de webcam is ingebouwd in het schermpaneel en Windows Vista wordt uitgevoerd op de computer, kan de webcam lege videobeelden doorgeven aan het begin van een gesprek. Dit wordt veroorzaakt door een bug in het Windows Vista USB Video Class-stuurprogramma.
OPLOSSING:     U kunt een hotfix downloaden om het probleem op te lossen. Zie KB-artikel 931812 over Office Communicator 2007 voor meer informatie over de hotfix. Nadat de hotfix is toegepast, wordt de webcam normaal opgestart. In bepaalde omstandigheden kan er een vertraging van maximaal vijf seconden optreden waarbij de gebruikersinterface wordt geblokkeerd, maar de webcam werkt normaal na de vertraging.

Registersleutelwaarden moeten worden ingesteld voor point-to-point-videogesprekken met een VGA-webcam

PROBLEEM:    Voor point-to-point-videogesprekken met een VGA-webcam moet zowel de afzender als de ontvanger van het gesprek de juiste registersleutelwaarden op de computer hebben ingesteld.
OPLOSSING:     Voor VGA-video tijdens een point-to-point-videogesprek moet u het volgende doen:

 1. U moet beschikken over een computer met een dubbele kern of hoger. U kunt te maken krijgen met prestatieproblemen, zoals slechte audio of trage computers.

 2. Sluit een VGA-camera aan op de computer, zoals de Microsoft LifeCam NX6000.

 3. Stel de volgende registersleutels in voor zowel de afzender als de ontvanger van het videogesprek.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Nadat zowel de afzender als de ontvanger de registersleutels heeft ingesteld, moeten ze Communicator opnieuw starten.

Opmerking: VGA is alleen ingeschakeld tijdens point-to-point-videogesprekken, niet tijdens videovergaderingen met meerdere partijen. Wanneer de VGA-videomodus is ingeschakeld, is interoperabiliteit met een Live Communications Server 2005-client niet langer mogelijk.

Terug naar boven

Gespreksgeschiedenis

Emoticons worden niet opgeslagen wanneer Communicator een gespreksgeschiedenissessie in een Outlook-bericht archiveert

PROBLEEM:    Emoticons die in een expresberichtensessie zijn gebruikt, worden niet weergegeven in een gearchiveerd bericht van de gespreksgeschiedenis in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis.
OPLOSSING:     Hiervoor is momenteel geen oplossing.

In een gespreksgeschiedenisitem voor een vergadering die vanuit Outlook is gepland, worden de afzender van de vergadering en deelnemers gemarkeerd als Onbekend

PROBLEEM:    Wanneer personen deelnemen aan een vergadering die vanuit Outlook is gepland, worden de betreffende namen niet opgeslagen wanneer het gesprek wordt beëindigd en opgeslagen in Outlook.
OPLOSSING:     Hiervoor is momenteel geen oplossing.

Terug naar boven

ACE (Access Control Entry) voor Public Internet Connectivity

Als u bijwerkt vanaf Office Communicator en de ACE voor Public Internet Connectivity niet hebt verwijderd uit de container Geblokkeerd, moet u de ACE voor Public Internet Connectivity verwijderen

PROBLEEM:    In Office Communicator 2007 werd de openbare ACE standaard opgeslagen in de container Geblokkeerd. Als de ACE sindsdien niet handmatig is verwijderd, bestaat deze nog steeds in Office Communicator 2007 RTM.
OPLOSSING:    Als u meldingen wilt ontvangen van openbare expresberichtcontactpersonen wanneer deze u toevoegen aan hun lijst met contactpersonen, moet u de openbare ACE (Access Control Entry) verwijderen uit de container Geblokkeerd. Zodoende kunt u meldingen ontvangen van openbare expresberichtcontactpersonen.

Terug naar boven

Office-integratie

Voicemailitems en items voor gemiste gesprekken worden niet weergegeven en de indicatie voor wachtend bericht wordt niet bijgewerkt wanneer u Outlook 2007 uitvoert in de cachemodus

PROBLEEM:    De indicatie voor wachtend bericht in het venster van Office Communicator wordt in sommige gevallen niet bijgewerkt wanneer u Outlook 2007 in de cachemodus uitvoert en een nieuw voicemailitem of een item voor gemist gesprek ontvangt. Ook wanneer u Outlook 2007 uitvoert in de cachemodus, bestaat de kans dat voicemailitems en items voor gemiste gesprekken niet worden bijgewerkt in de Outlook-mappen Voicemail of Gemiste gesprekken. OPLOSSING:    Als de Office Outlook 2007-map Voicemail of Gemiste gesprekken een item bevat, kunt u de functionaliteit van de indicatie voor wachtend bericht inschakelen door het knooppunt Zoekmap in Outlook 2007 uit te vouwen, op de betreffende zoekmap te klikken (Gemiste gesprekken of Voicemail), een item in een van de mappen te selecteren en dit te markeren als gelezen of ongelezen. Als de map Voicemail of Gemiste gesprekken geen item bevat, kunt u dit probleem momenteel niet omzeilen. Het team van Office Communicator werkt samen met het team van Office Outlook aan een fix.

In Office Communicator kunt u een notitie van OneNote niet openen voor een gesprek nadat u een afbeelding hebt toegevoegd aan de notitie

PROBLEEM:    In Office Communicator kunt u een notitie die met Microsoft® Office OneNote™ is gemaakt, niet openen nadat u een afbeelding hebt toegevoegd aan de notitie.
OPLOSSING:    Voeg geen afbeeldingen toe aan OneNote-bestanden die zijn gekoppeld aan gesprekken van Office Communicator.

Aanwezigheidsgegevens van Office Communicator worden niet weergegeven in Office Outlook of SharePoint

PROBLEEM:    Aanwezigheidsgegevens van Office Communicator worden niet weergegeven in Office Outlook of Office SharePoint.
OPLOSSING:    Stel de volgende registersleutels in zodat Communicator de standaardtoepassing voor aanwezigheidsgegevens wordt binnen Office-toepassingen.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Verouderde aanwezigheidsgegevens in Office Outlook

PROBLEEM:    Wanneer een gebruiker zich afmeldt bij Office Communicator, kunnen verouderde aanwezigheidsgegevens worden weergegeven in de Communicator-lijst met contactpersonen.
OPLOSSING:    Start Office Communicator of Office Outlook opnieuw.

Geen aanwezigheidsgegevens in Office Outlook

PROBLEEM:    Wanneer een gebruiker zich afmeldt bij Office Communicator, kunnen verouderde aanwezigheidsgegevens worden weergegeven in de Communicator-lijst met contactpersonen.
OPLOSSING:    Als u Office Communicator sluit en tussen e-mails in Outlook navigeert terwijl Communicator wordt afgesloten, kan de verbinding tussen Outlook en Communicator worden verbroken. Er worden geen aanwezigheidsgegevens weergegeven, zelfs niet wanneer u Communicator opnieuw start.

Onbekende aanwezigheidsgegevens voor bepaalde contactpersonen in Office Outlook

PROBLEEM:    Als het e-mailadres van een gebruiker, zoals dit is ingevoerd in een e-mail van Outlook, niet kan worden geconverteerd naar een SIP-adres in het Outlook-adresboek of via Office Communicator, kunnen de aanwezigheidsgegevens voor die gebruiker niet worden opgehaald.
OPLOSSING:    Stel de registersleutel SetOnlineStatusLevel zo in dat Microsoft Exchange kan worden aangeroepen vanuit Outlook om te helpen bij het converteren van het SIP-adres voor gebruikers. Het instellen van deze sleutel kan met name nuttig zijn wanneer het Exchange-adres van de gebruiker (x400/X500) voorkomt in de e-mail.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Terug naar boven

Integratie van toepassingen

Toegangspunten van Live Meeting worden niet weergegeven in de gebruikersinterface van Office Communicator nadat de Live Meeting-console is geïnstalleerd

PROBLEEM:    Nadat de Live Meeting-console is geïnstalleerd, wordt het menu Informatie delen met Live Meeting en Instantvergadering met Live Meeting-service niet weergegeven in de gebruikersinterface van Office Communicator. De menuopties zouden moeten worden weergegeven in het snelmenu van Communicator wanneer een gebruiker met de rechtermuisknop op een item in de lijst met contactpersonen klikt. De menu's van Live Meeting zouden ook beschikbaar moeten zijn via de knop Opties in het gespreksvenster van Communicator. Tijdens de installatie van de Live Meeting-console worden de registersleutels voor escalatie van Office Communicator geschreven onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Wanneer de Live Meeting-console wordt geïnstalleerd met gebruikersmachtigingen, worden de registersleutels voor de escalatie van Office Communicator niet geschreven naar het register. U kunt niet escaleren naar vergaderingen van de Live Meeting-server of Live Meeting-service en uitnodigingen van de Live Meeting-service worden niet verzonden via Communicator. Ook als u of de beheerder de accounts van de Live Meeting-server of -service niet configureert, worden de menu's van Live Meeting niet weergegeven in de gebruikersinterface van Communicator. Zie bijlage C van de Deploying the Microsoft Office Live Meeting 2007 Client with Office Communications Server 2007 Guide voor meer informatie over de registersleutels die worden gedeeld tussen Office Communicator en Office Live Meeting.
OPLOSSING:    De gebruiker of beheerder moet de Live Meeting-console installeren met beheerdersmachtigingen. Voor Windows Vista moet u of de beheerder Live Meeting met beheerdersmachtigingen installeren in de modus Admin Approval. Nadat de Live Meeting-console is geïnstalleerd, moet de gebruiker of beheerder de Live Meeting-gebruikersaccounts configureren. Configureer Live Meeting vanaf de Live Meeting-client door Live Meeting te starten, op de pijl-omlaag in de titelbalk van Live Meeting te klikken, op Gebruikersaccounts openen te klikken, in het dialoogvenster Gebruikersaccounts de vereiste gegevens op te geven en op Verbinding testen te klikken. Desgewenst kan de beheerder de registersleutels instellen. Voordat toegangspunten van Live Meeting worden weergegeven in de gebruikersinterface Office Communicator, moet de gebruiker zich afmelden bij Communicator en weer aanmelden. Hiertoe kan de gebruiker met de rechtermuisknop in het systeemvak op het pictogram van Communicator klikken en Afsluiten kiezen, Communicator opnieuw starten en zich vervolgens weer aanmelden bij Communicator. Gebruikers kunnen testen of menu's van Live Meeting beschikbaar zijn door met de rechtermuisknop op een contactpersoon in de Communicator-lijst met contactpersonen te klikken. Op basis van hetgeen is opgegeven door de registersleutels of geconfigureerd in het dialoogvenster Gebruikersaccounts van Live Meeting, wordt normaal gesproken het menu Informatie delen met Live Meeting en Instantvergadering met Live Meeting-service weergegeven.

Live Meeting-uitnodigingen die zijn verzonden vanuit Communicator 2005, worden genegeerd door Communicator 2007

PROBLEEM:    Als een gebruiker van Communicator 2005 een uitnodiging voor het delen van toepassingen voor de Live Meeting 2005-service of -server verzendt, ziet de gebruiker van Communicator 2007 een uitnodiging die eruitziet als een uitnodiging voor een expresberichtengesprek. De gebruiker van Communicator 2005 ziet niet in een foutbericht dat de gebruiker van Communicator 2007 niet kan deelnemen aan de vergadering en er treedt een time-out voor de uitnodiging op. De gebruiker van Communicator 2007 krijgt nooit een uitnodiging voor een vergadering te zien.
OPLOSSING:    Communicator 2007 ondersteunt de inhoud van de Communicator 2005-uitnodiging voor het delen van toepassingen niet. Hiervoor is momenteel geen oplossing.

De aanwezigheidsindicatie wordt niet weergegeven naast de gebruikersnaam op een SharePoint-site

PROBLEEM:    Voor een gebruiker van Office Communicator van wie de naam wordt weergegeven op een Windows SharePoint Server 3.0-site (bijvoorbeeld als eigenaar van een document), wordt mogelijk geen aanwezigheidsindicatie weergegeven naast de gebruikersnaam op de SharePoint-site. Dit komt meestal doordat een SIP-adres voor de gebruiker in SharePoint onjuist is of ontbreekt.
OPLOSSING:    De gebruiker of de beheerder van de SharePoint-site kan het onjuiste of ontbrekende SIP-adres in SharePoint oplossen door op de gebruikersnaam te klikken om het gebruikersprofiel te openen, op Item bewerken te klikken, het juiste SIP-adres op te geven en op OK te klikken.

Terug naar boven

Installatie

De installatie van Communicatie kan niet worden geannuleerd

PROBLEEM:    Wanneer Office Communicator wordt geïnstalleerd en u de installatie probeert te annuleren nadat het bericht Schrijven naar systeemregisterwaarden wordt weergegeven, lijkt het alsof de installatie van Communicator wordt geannuleerd met het bericht Microsoft Office Communicator Setup is niet voltooid. Hoewel de installatie van Communicator lijkt te worden afgebroken, wordt deze niet geannuleerd.
OPLOSSING:    Hiervoor is momenteel geen oplossing.

Terug naar boven

MUI-pakket (Multilingual User Interface)

Het MUI-pakket werkt niet als het in een andere map dan Communicator is geïnstalleerd

PROBLEEM:    Als het MUI-pakket of Communicator niet is geïnstalleerd in dezelfde map, werkt het MUI-pakket niet.
OPLOSSING:    Zorg altijd ervoor dat het MUI-pakket en Communicator in dezelfde map zijn geïnstalleerd.

Terug naar boven

Taalondersteuning

Aanvullende taalondersteuning is vereist voor complexe scriptsystemen of talen die van rechts naar links worden geschreven

PROBLEEM:    Er kunnen problemen optreden als u een Communicator-versie installeert die is gelokaliseerd voor talen als Arabisch, Hebreeuws, Hindi, Thai of het MUI-pakket (Multilingual User Interface) en uw besturingssysteem geen ondersteuning biedt voor complexe scripts of talen die van rechts naar links worden geschreven.
OPLOSSING:    U kunt ondersteuningsbestanden voor aanvullende talen installeren door het Configuratiescherm te openen, op Landinstellingen te klikken, op het tabblad Taal te klikken en vervolgens Bestanden installeren voor complexe scriptsystemen en talen die van rechts naar links worden geschreven te selecteren.

Terug naar boven

Interoperabiliteit met Communicator 2005

PROBLEEM:    De volgende interoperabiliteitsproblemen bestaan tussen de Office Communicator 2005- en Office Communicator 2007-client.

 • Het delen van toepassingen met NetMeeting is niet langer beschikbaar in Office Communicator 2007. Als een gebruiker van Communicator 2005 een uitnodiging voor het delen van toepassingen verzendt naar een gebruiker van Communicator 2007, wordt de uitnodiging niet meer bezorgd.

 • Het delen van toepassingen met NetMeeting is niet langer beschikbaar in Office Communicator 2007. Als een gebruiker van Communicator 2005 een uitnodiging voor het delen van toepassingen verzendt naar een gebruiker van Communicator 2007, wordt de uitnodiging niet meer bezorgd.

 • Het is niet langer mogelijk om contactpersonen op een pagina met tabbladen door te geven via HTTP GET/POST. In Office Communicator 2007 kunnen ontwikkelaars contextuele informatie doorgeven naar een pagina met tabbladen door een script in deze pagina aan te roepen. Zie de implementatiehandleiding voor Microsoft Office Communicator 2007 voor meer informatie over aangepaste tabbladen.

 • Uitgebreide aanwezigheidsstatus in Microsoft Office Communicator 2007 is niet zichtbaar op Office Communicator 2005-clients.

 • Doorsturen op basis van locaties is niet langer beschikbaar in Office Communicator 2007.

 • De videobeelden blokkeren regelmatig tijdens audio-/videogesprekken tussen Office 2005 en Office Communicator 2007.

 • Wanneer een gebruiker van Office Communicator 2005 belt met een Enterprise Voice-nummer van Office Communicator 2007, kan de gebruiker van Office Communicator 2007 geen video aan het gesprek toevoegen.

 • Het toevoegen of verwijderen van audio-/videomodi wordt niet ondersteund tijdens een gesprek vanaf een Communicator 2007-client naar een Communicator 2005-client als het coderingsniveau op de Communicator 2005-client is ingesteld op 'vereist' of 'weigeren' door het domeinbeleid.

 • Wanneer een gebruiker van Communicator 2007 een expresberichtengesprek met een gebruiker van Communicator 2005 voert, wordt de gebruiker van de 2007-client toegevoegd aan de lijst met recente contactpersonen. Daardoor ziet de gebruiker van de 2005-client een melding waarin wordt aangegeven dat hij of zij is toegevoegd aan de lijst met contactpersonen op de Communicator 2007-client. In werkelijkheid is de gebruiker alleen toegevoegd aan de lijst met recente contactpersonen, niet de lijst met contactpersonen. Momenteel kan een gebruiker van de Communicator 2005-client aan de hand van de melding op geen enkele manier bepalen of hij of zij is toegevoegd aan de lijst met recente contactpersonen of aan de lijst met contactpersonen.


OPLOSSING:    Hiervoor is momenteel geen oplossing.

Terug naar boven

Interoperabiliteit met Windows Messenger 5.1

Beperkingen

PROBLEEM:    Uitgebreide waarden voor de aanwezigheidsstatus in Office Communicator 2007 worden niet ondersteund in Windows Messenger 5.1
OPLOSSING:    Hiervoor is momenteel geen oplossing.

Terug naar boven

Interoperabiliteit met Windows Live Messenger

Beperkingen

PROBLEEM:     De Windows Live-service ondersteunt de deelname van een Windows Live Messenger-gebruiker aan een Office Communicator 2007-vergadering niet.
OPLOSSING:    De Windows Live-service is van plan om deze functie in de toekomst te ondersteunen.

Terug naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×