Relaties tussen lijsten maken met unieke kolommen en opzoekkolommen

Relaties tussen lijsten maken met unieke kolommen en opzoekkolommen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt relaties tussen lijsten met behulp van een combinatie van unieke kolommen en opzoekkolommen relatie afdwingen maken (trapsgewijs en beperkt verwijderen), die beter kan nog fraaiere bedrijven oplossingen en help behouden maken de integriteit van uw gegevens.

Overzicht van relaties tussen lijsten

De volgende secties vindt u belangrijke achtergrondinformatie over het maken van relaties tussen lijsten bronsite en doelsites, maken van unieke kolommen en opzoekkolommen, afdwingen van lijst relatiegedrag, primaire en secundaire opzoekkolommen, weergeven, toevoegen bewerken en verwijderen van items binnen de relaties tussen lijsten, relaties tussen lijsten beheren wanneer lijsten veel items en de extra voordelen van het gebruik van een bewerkingsprogramma zoals Microsoft SharePoint Designer 2013bevatten.

Een overzicht van relaties tussen lijsten

1. de lijst met Items is de bronlijst en de lijst Orders de doellijst.

2. elke lijst heeft unieke kolommen om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens bij elkaar worden gezocht.

3. de primaire opzoekkolom uit de bronlijst "zoekt naar bepaalde' de kolom Order ID in de doellijst op basis van een overeenkomstige waarde.

4. een secundaire opzoekkolom uit de bronlijst wordt automatisch ingevoegd in de kolom Orders beschrijving uit de doellijst.

Wanneer u een kolom hebt gemaakt, kunt u opgeven dat de kolom unieke waarden mag bevatten. Dit betekent dat de lijst kan geen dubbele waarden in deze kolom. U geen een lijstitem met een dubbele waarde toevoegen, wijzigen van een bestaand lijstitem resulteren in een dubbele waarde maken of een item uit de Prullenbak terugzetten als deze in een dubbele waarde resulteert. Bovendien als u een opzoekkolom uit een bronlijst maken en u deze kolom niet uniek definieert, mag de kolom in de doellijst geen dubbele waarden.

Opmerking:  Uniekheid is niet hoofdlettergevoelig; ORD-231 en ord-231 worden beschouwd als dubbele waarden.

Een unieke kolom moet ook een index hebben. Wanneer u een unieke kolom hebt gemaakt, mogelijk wordt u gevraagd de index wilt maken en deze wordt automatisch gemaakt wanneer u op OK. Nadat een unieke kolom een index heeft, kunt u de index niet in deze kolom verwijderen tenzij u de kolom dubbele waarden wilt toestaan voor het eerst opnieuw definiëren.

De volgende tabel wordt aangegeven welke typen kolommen kunnen en kunnen niet worden gebruikt om unieke kolommen te maken.

Ondersteunde kolomtypen

Niet-ondersteunde kolomtypen

Een regel tekst

Meerdere regels tekst

Keuze (enkele waarde)

Keuze (meerdere waarden)

Getal

Berekend

Valuta

Hyperlink of afbeelding

Datum en tijd

Aangepaste kolommen

Opzoeken (enkele waarde)

Opzoeken (meerdere waarden)

Persoon of groep (enkele waarde)

Persoon of groep (enkele waarde)

Ja/Nee

Als u een relatie wilt maken tussen twee lijsten, maakt u een opzoekkolom in de bronlijst waarmee een of meer waarden uit een doellijst worden opgehaald (of opgezocht) als die waarden overeenkomen met de waarde in de opzoekkolom in de bronlijst. Nadat u deze opzoekkolom (de primaire kolom) hebt gemaakt, kunt u doorgaan met extra kolommen (secundaire kolommen) uit de doellijst toevoegen aan de bronlijst zo lang maken als deze extra kolommen een ondersteunde gegevenstype hebben hieronder beschreven.

De volgende tabel wordt aangegeven welke typen kolommen kunnen en kunnen niet worden gebruikt om opzoekkolommen te maken.

Ondersteunde kolomtypen

Niet-ondersteunde kolomtypen

Een regel tekst

Meerdere regels tekst

Getal

Valuta

Datum en tijd

Persoon of groep

Berekend

Hyperlink of afbeelding

Aangepaste kolommen

Ja/Nee

Keuze

Opzoeken

Er zijn twee soorten opzoekkolommen die u kunt maken, een opzoekkolom met een afgedwongen relatie en een opzoekkolom met een niet-afgedwongen relatie.

Een opzoekkolom met een afgedwongen relatie

In een opzoekkolom met een afgedwongen relatie (ook wel referentiële integriteit genoemd), kunt u afzonderlijke waarden opzoeken en voor het behoud van de integriteit van gegevens in de doellijst op twee manieren:

Trapsgewijs verwijderen    Wanneer een item in de doellijst wordt verwijderd, worden ook het gerelateerde item of items uit de bronlijst verwijderd. In dit geval gewenste om ervoor te zorgen dat alle gerelateerde items worden verwijderd als onderdeel van één databasetransactie. Bijvoorbeeld als u een order uit een doellijst verwijdert, kunt u ervoor zorgen dat de bijbehorende items sorteren in de bronlijst ook wordt verwijderd. U wilt niet hebben items sorteren zonder een bijbehorende volgorde, aangezien die resulteert in "zwevend" volgorde items die ertoe dat verwarring later leiden kunnen.

Verwijderen beperken    Wanneer u probeert te verwijderen van een item in de doellijst en er een of meer gerelateerde items uit de bronlijst, wordt u het item verwijderen uit de doellijst verhinderd. In dit geval gewenste om ervoor te zorgen dat het gerelateerde item in de doellijst behouden blijft. Bijvoorbeeld als iemand probeert een item volgorde verwijderen uit een doellijst, een klant kan wel die volgorde in behandeling en u wilt voorkomen dat die verwijderbewerking voorkomen totdat de bestelling is verwerkt. U wilt niet dat de volgorde van de klant per ongeluk zijn verwijderd omdat die zou van invloed zijn op de mogelijkheid om de bestelling te voltooien.

Relaties tussen lijsten afdwingen

1. trapsgewijs verwijderen worden alle gerelateerde items verwijderd met één databasetransactie.

2. beperkt verwijderen Hiermee voorkomt u dat verwijderen van items in de doellijst als gerelateerd bronlijst bestaan.

Kortom, relatiegedrag lijst helpt u uw gegevens geldig en voorkomt u inconsistenties die problemen kunnen veroorzaken.

Opmerking:  U moet de machtiging Lijsten beheren voor een lijst wilt maken of wijzigen van een afgedwongen relatie hebben.

Een opzoekkolom die een relatie afdwingt moet ook een index hebben. Wanneer u een opzoekkolom maken die worden toegepast in een relatie, wordt u mogelijk gevraagd de index wilt maken en deze wordt automatisch gemaakt wanneer u op OK. Nadat een opzoekkolom die een relatie afdwingt een index heeft, kunt u de index niet in deze kolom verwijderen tenzij u eerst de afgedwongen relatie verwijderen.

Een opzoekkolom met een niet-afgedwongen relatie

U kunt één of meerdere waarden in de doellijst opzoeken in een opzoekkolom met een niet-afgedwongen relatie in de bronlijst. Ook wanneer u een item in de bronlijst verwijdert zo lang maken als u gemachtigd bent verwijderen in de lijst, zijn er geen beperkingen extra verwijderen of verwijderingen die in de doellijst optreden.

Een van de positieve gevolgen van het maken van relaties tussen lijsten is dat u kunt weergeven en bewerken van de kolommen van twee of meer lijsten, op één pagina. Wanneer u een opzoekkolom uit een bronlijst maken, de primaire kolom worden waarden uit de lijst doelkolom weergegeven, maar u kunt ook opgeven dat extra, secundaire kolommen uit de doellijst ook samen met de primaire kolom en de andere lijst van de bron weergeven kolommen.

De waarde van de primaire kolom is een koppeling waarop u op de weergave alle kolomwaarden van dat item in de doellijst klikken kunt. Elke waarde secundaire kolom uit de doellijst wordt weergegeven als tekst in de kolom van de lijst bron. Als u een opzoekkolom met meerdere waarden maakt, elke kolom uit de doellijst of primaire of secundaire, geven de meerdere bijbehorende waarden, gescheiden door puntkomma's. U kunt bewerken deze primaire en secundaire kolommen in de lijstweergave in grotendeels net zoals als de kolommen uit de bronlijst door, bijvoorbeeld toevoegen, verwijderen, filteren en ze zijn gesorteerd.

Naam van de primaire kolom is een naam die u opgeeft wanneer u de opzoekkolom maakt. Standaard wordt elke naam secundaire kolom gevolgd door een standaard naamgevingsconventie van <primary kolomnaam in bron list>: de naam van de <column in target list>. Wanneer de naam van de primaire kolom, daarom verandert, verandert de namen van alle secundaire kolommen. U kunt echter de standaard secundaire kolomnamen en beschrijvingen van de namen logischere aanbrengen aan wijzigen.

Opzoekkolommen met meerdere waarden

1. een primaire opzoekkolom met meerdere waarden.

2. een secundaire opzoekkolom met meerdere waarden.

3. de kolomnaam is gewijzigd van de standaardnaam van GetID: titelinstrumenten.

Wanneer u relaties tussen lijsten met behulp van opzoekkolommen, unieke kolommen en lijsten met afgedwongen relaties maakt, kunt u een resource drempelwaarde of limiet kunt bereiken en mogelijk geblokkeerd in de volgende gevallen:

 • Als u een kolom in een bestaande lijst unieke die meer items bevat dan de drempelwaarde voor lijstweergave (maar houd er rekening mee dat u één item toevoegt aan een lijst waarmee u kunt de lijst die groter is dan de drempelwaarde voor lijstweergave is een bewerking die meestal niet is geblokkeerd).

 • Als u trapsgewijs verwijderen of verwijderen beperken inschakelt voor een opzoekveld in een lijst met meer items dan de drempelwaarde voor lijstweergave.

 • U hebt de zoekactie drempelwaarde voor lijstweergave, al dan niet standaard twaalf opzoekkolommen is overschreden.

 • Het aantal items in de verwijderbewerking is groter dan 1000.

Zie lijsten en bibliotheken met veel items beheren voor meer informatie over het beheren van lijsten met veel items.

Hoe u: een unieke kolom maken of wijzigen

Waarschuwing:  U kunt een unieke kolom maken in een lijst met machtigingen op itemniveau die zijn gedefinieerd, u kunt de overname van machtigingen van een lijst naar een item in de lijst als de lijst bevat een unieke kolom, wordt u niet een unieke kolom maken of wijzigen van een kolom moet uniek zijn in een lijst die vervolg ains items met unieke machtigingen of een eigenschap met goedkeuring van inhoud ingeschakeld en u kopiëren geen bestanden naar een bibliotheek met behulp van de opdracht openen met Explorer , als deze bibliotheek een unieke kolom bevat.

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat.

 2. Klik op de naam van de lijst op de werkbalk Snelstarten of klik op de Instellingen menu Knop Office 365-instellingen , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens onder de lijstsectie op de naam van de lijst.

 3. Klik op lijst > kolom maken.

 4. Typ een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam .

 5. Klik onder het type informatie in deze kolom is, klikt u op een van de volgende opties:

  • Een regel tekst

  • Meerdere regels tekst

  • Keuze

  • Getal

  • Valuta

  • Datum en tijd

  • Ja/Nee

  • Opzoeken (enkele waarde)

  • Persoon of groep (enkele waarde)

 6. Klik in de sectie Aanvullende kolominstellingen onder afdwingen unieke waarden op Ja.
  Als u een gegevenstype dat niet wordt ondersteund, of van u een opzoekkolom waarin meerdere waarden maakt, worden de unieke waarden afdwingen wordt niet weergegeven.

 • U kunt de index van een unieke kolom niet verwijderen. Als u de index verwijderen wilt, moet u de kolom wijzigen van een unieke kolom in een optie waarmee dubbele waarden eerst en verwijder de index.

 • Als u probeert een bestaande kolom wijzigen van dubbele waarden in unieke waarden, wordt u mogelijk niet uit te voeren deze bewerking als de bestaande kolom dubbele waarden bevat. In dit geval moet u eerst alle dubbele waarden verwijderen en wijzig de kolom van dubbele waarden naar een unieke kolom staan.

 • Als u wijzigen van het gegevenstype van de kolom met unieke wilt, moet u het volgende doen: de kolom om dubbele waarden toestaan, de index verwijderen, wijzigt de kolom in de andere ondersteunde gegevenstype en breng de kolom unieke wijzigen.

Hoe u: een opzoekkolom maken

Deze stappen begeleiden u bij het instellen van een opzoeken kolom waarin u de primaire kolom, en eventueel een secundaire kolom in een lijst. De primaire kolom kan worden geïndexeerd, maar aangezien de secundaire kolom (of veld) wordt bepaald door de primaire, kan deze niet uniek of geïndexeerde.

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat.

 2. Klik op de naam van de lijst op de werkbalk Snelstarten of klik op de Instellingen menu Knop Office 365-instellingen , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens onder de lijstsectie op de naam van de lijst.

 3. Klik op lijsten klik vervolgens op Kolom maken.

 4. Typ een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam .

 5. Klik onder het type informatie in deze kolom is, klikt u op Opzoeken.

 6. Selecteer in het vak ophalen van gegevens uit een doellijst.

 7. Selecteer een primaire kolom in het vak In deze kolom .

 8. Klik onder een kolom toevoegen aan elk van deze extra veldenvoor elke secundaire kolom die u toevoegen wilt, klikt u op het selectievakje in naast de naam van de kolom. Alleen kolommen met ondersteunde gegevenstypen worden vermeld.

 9. Later als u wilt toevoegen of secundaire kolommen verwijderen, wijzigt u de opzoekkolom en maakt u de gewenste selecties.

  Opmerking:  U kunt geen index een secundaire kolom en ook niet kunt u een secundaire kolom uniek maken.

 10. Als u wilt dat de opzoekkolommen om weer te geven in de standaardweergave, selecteert u toevoegen aan standaardweergave.

 11. Als u wilt een afgedwongen relatie maken, selecteert u relatiegedrag afdwingen en klik vervolgens op Verwijderen beperken of Trapsgewijs verwijderen.

 12. Klik op OK.

Hoe u: relaties in de weergave maken en formulieren bewerken

Nadat u een opzoekkolom maken, kunt u de weergave wijzigen en formulieren van de doellijst bewerken zodat gerelateerde gegevens uit de bronlijst wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de weergave bewerken of bewerk de pagina voor de lijst Orders de verwante Items in een lijst met en automatisch de twee bijbehorende webonderdelen Lijstweergave met elkaar verbinden door het doorgeven toevoegen de waarde van de kolom opzoeken.

 1. In de doellijst (bijvoorbeeld Orders) Klik op het tabblad lijst op Webonderdelen formulier in de sectie lijst aanpassen en klik vervolgens op Weergaveformulier-standaard of Bewerkingsformulier-standaard.

 2. Klik in de webonderdeelzone hoofdpagina , op Webonderdeel toevoegen.

 3. Klik op Invoegen, klik op Verwante lijsten selecteer vervolgens de verwante lijst (bijvoorbeeld Items).

  Opmerking:  Alleen de lijsten waarvoor u de machtiging Items weergeven hebt worden weergegeven.

De twee lijsten automatisch verbonden. Nadat u de pagina opgeslagen wanneer u weergeven of bewerken van een item uit de lijst Orders, wordt ook de verwante items in de lijst met Items weergeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×