Relaties maken in de diagramweergave in Power Pivot

Het werken met meerdere tabellen maakt gegevens interessanter en meer relevant voor de draaitabellen en rapporten die gebruikmaken van deze gegevens. Wanneer u gegevens verwerkt met de Power Pivot-invoegtoepassing, kunt u via de diagramweergave verbindingen tussen de geïmporteerde tabellen maken en beheren.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Voor het maken van tabelrelaties moet elke tabel een kolom bevatten die overeenkomende waarden bevat. Als u bijvoorbeeld klanten en orders aan elkaar relateert, moet elke orderrecord een klantcode of id hebben die resulteert in één klant.

 1. Klik in het Power Pivot-venster op Diagramweergave. De werkbladindeling Gegevensweergave wordt gewijzigd in een visuele diagramindeling en de tabellen worden automatisch georganiseerd op basis van de relaties.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een tabeldiagram en klik op Relatie maken. Het dialoogvenster Relatie maken wordt geopend.

 3. Als de tabel uit een relationele database is, is er een kolom voorgeselecteerd. Als er geen kolom is voorgeselecteerd, kiest u een kolom uit de tabel met de gegevens die worden gebruikt om de rijen in elke tabel aan elkaar te relateren.

 4. Selecteer bij Gerelateerde opzoektabel een tabel met minimaal één kolom met gegevens die zijn gerelateerd aan de tabel die u zojuist hebt geselecteerd bij Tabel.

 5. Selecteer bij Kolom de kolom met de gegevens die zijn gerelateerd aan Gerelateerde opzoekkolom.

 6. Klik op Maken.

Opmerking:  Hoewel in Excel wordt gecontroleerd of de gegevenstypen tussen de kolommen overeenkomen, wordt niet geverifieerd dat de kolommen daadwerkelijk overeenkomende gegevens bevatten. De relatie wordt gemaakt, zelfs als de waarden niet overeenkomen. Maak een draaitabel met velden van beide tabellen om te controleren of de relatie geldig is. Als de gegevens er verkeerd uit zien (de cellen zijn bijvoorbeeld leeg of u ziet dezelfde waarde herhaald in elke rij), moet u andere velden en mogelijk andere tabellen kiezen.

Een gerelateerde kolom zoeken

Wanneer gegevensmodellen veel tabellen bevatten of de tabellen een groot aantal velden bevatten, kan het moeilijk zijn te bepalen welke kolommen u in een tabelrelatie wilt gebruiken. Een manier om een gerelateerde kolom te vinden is door ernaar te zoeken in het model. Deze techniek is nuttig als u al weet welke kolom (of sleutel) u wilt gebruiken, maar niet zeker weet of andere tabellen de kolom bevatten. Tabellen met feitelijke gegevens in een datawarehouse bevatten bijvoorbeeld meestal veel sleutels. U kunt dan met een sleutel in die tabel beginnen en vervolgens in het model andere tabellen zoeken die dezelfde sleutel bevatten. Elke tabel die een overeenkomstige sleutel bevat kan in een tabelrelatie worden gebruikt.

 1. Klik in het Power Pivot-venster op Zoeken.

 2. Voer bij Zoektype de sleutel of kolom als zoekterm in. Zoektermen moeten uit een veldnaam bestaan. U kunt niet zoeken op kenmerken van een kolom of het type gegevens van de kolom.

 3. Klik op het vakje Verborgen velden weergeven tijdens het zoeken van metagegevens. Als er een sleutel is verborgen om het model overzichtelijk te houden, kan het zijn dat u de sleutel niet ziet in de diagramweergave.

 4. Klik op Volgende zoeken. Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt de kolom gemarkeerd in het tabeldiagram. U weet nu welke tabel een overeenkomstige kolom bevat die in een tabelrelatie kan worden gebruikt.

De actieve relatie wijzigen

Tabellen kunnen meerdere relaties hebben, maar er kan er slechts één actief zijn. De actieve relatie wordt standaard gebruikt in DAX-berekeningen en navigatie in draairapporten. Inactieve relaties kunnen in DAX-berekeningen worden gebruikt door middel van de functie USERELATIONSHIP. Zie USERELATIONSHIP, functie (DAX) voor meer informatie.

Er is sprake van meerdere relaties als de tabellen op die manier zijn geïmporteerd, waar in de oorspronkelijke gegevensbron meerdere relaties voor die tabel zijn gedefinieerd, of als u handmatig extra relaties maakt om DAX-berekeningen te ondersteunen.

U kunt een inactieve relatie instellen als de actieve relatie. De huidige actieve relatie wordt automatisch niet actief.

 1. Wijs een relatielijn aan tussen de tabellen. Een niet-actieve relatie word weergegeven als een stippellijn. (De relatie is niet actief omdat er al een indirecte relatie bestaat tussen de twee kolommen.)

 2. Klik met de rechtermuisknop op de lijn en klik vervolgens op Markeren als actief.

  Opmerking: U kunt de relatie alleen activeren als er geen andere relatie tussen de twee tabellen bestaat. Als er al een relatie tussen de tabellen bestaat, maar u de manier wilt wijzigen waarop de tabellen zijn gerelateerd, moet u de huidige relatie als inactief markeren en de nieuwe relatie activeren.

Tabellen rangschikken in de diagramweergave

Klik rechtsboven in de diagramweergave op het pictogram Aanpassen aan scherm als u alle tabellen op het scherm wilt weergeven.

U kunt ook een comfortabele weergave maken met de knop Slepen om te zoomen, de Minimap, en sleep de tabellen naar de gewenste indeling. U kunt ook de schuifbalken of het muiswiel gebruiken om door het scherm te schuiven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×