Rekenoperatoren en prioriteit in Excel

Met operatoren geeft u het type berekening op dat u met de elementen in een formule wilt uitvoeren, bijvoorbeeld optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. U kunt de standaardvolgorde waarin de berekeningen worden uitgevoerd wijzigen door haakjes te gebruiken.

Er zijn vier typen operators voor berekeningen: rekenkundige operators, vergelijkingsoperators, samenvoegingsoperators en verwijzingsoperators.

Rekenkundige operatoren

Als u rekenkundige basisbewerkingen wilt uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, en als u getallen wilt combineren of numerieke resultaten wilt produceren, gebruikt u de volgende rekenkundige operatoren.

Rekenkundige operator

Functie

Voorbeeld

+ (plusteken)

Optellen

3+3

– (minteken)

Aftrekken
Negatief

3–1
–1

* (sterretje)

Vermenigvuldigen

3*3

/ (slash)

Delen

3/3

% (procentteken)

Procent

20%

^ (hoedje)

Machtsverheffen

3^2

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operators kunt u twee waarden vergelijken. Het resultaat van een dergelijke vergelijking is een logische waarde: WAAR of ONWAAR.

Vergelijkingsoperator

Functie

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

A1=B1

> (groter-dan-teken)

Groter dan

A1>B1

< (kleiner-dan-teken)

Kleiner dan

A1<B1

>= (groter-dan-of-gelijk-aan-teken)

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<= (kleiner-dan-of-gelijk-aan-teken)

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<> (niet-gelijk-aan-teken)

Niet gelijk aan

A1<>B1

Samenvoegingsoperatoren

Met het en-teken (&) combineert u een of meer tekstreeksen tot één tekstfragment.

Tekstoperator

Functie

Voorbeeld

&

Koppelt of verbindt twee waarden tot één tekstwaarde.

"Noorden"&"wind")

Verwijzingsoperatoren

Met de volgende verwijzingsoperatoren combineert u celbereiken voor berekeningen.

Verwijzingsoperator

Functie

Voorbeeld

: (dubbele punt)

De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen

B5:B15

; (puntkomma)

De verenigingsoperator, waarmee meerdere verwijzingen tot één verwijzing worden gecombineerd

SOM(B5:B15;D5:D15)

(spatie)

De doorsnede-operator, waarmee één verwijzing naar de gemeenschappelijke cellen van de twee verwijzingen wordt gemaakt

B7:D7 C6:C8

In sommige gevallen kan de volgorde waarin een berekening wordt uitgevoerd gevolgen hebben voor het resultaat van een formule. Het is dus belangrijk dat u begrijpt welke volgorde wordt aangehouden en hoe u de volgorde kunt wijzigen om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Volgorde van berekeningen

Met formules worden waarden altijd in een bepaalde volgorde berekend. Een formule in Excel begint altijd met het gelijkteken (=). Het gelijkteken geeft aan dat de volgende tekens een formule vormen. Na het gelijkteken komen de elementen die moeten worden berekend (de operanden). Deze worden gescheiden door berekeningsoperatoren. In Excel wordt een formule van links naar rechts berekend, op basis van een bepaalde volgorde voor elke operator in de formule.

Operatorvolgorde

Als u diverse operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in Excel uitgevoerd in de volgorde van de volgende tabel. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld een formule met zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator), worden de operatoren van links naar rechts geëvalueerd.

Operator

Beschrijving

: (dubbele punt)

  (één spatie)

. (punt)

Verwijzingsoperatoren

Negatief maken (bijvoorbeeld –1)

%

Percentage

^

Machtsverheffen

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en –

Optellen en aftrekken

&

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen

=
< >
<=
>=
<>

Vergelijking

Het gebruik van haakjes

Als u de evaluatievolgorde wilt wijzigen, plaatst u het deel van de formule dat u als eerste wilt berekenen tussen haakjes. Zo levert de volgende formule 11 op omdat in Excel vermenigvuldigen voor optellen gaat. In de formule wordt 2 vermenigvuldigd met 3 en wordt 5 bij het resultaat opgeteld.

=5+2*3

Als u daarentegen de syntaxis verandert door haakjes te gebruiken, wordt eerst 2 opgeteld bij 5 en wordt de som met 3 vermenigvuldigd, met 21 als resultaat.

=(5+2)*3

In het volgende voorbeeld zorgen de haakjes rond het eerste deel van de formule ervoor dat B4+25 eerst wordt berekend en dat het resultaat hiervan wordt gedeeld door de som van de waarden in de cellen D5, E5 en F5.

=(B4+25)/SOM(D5:F5)

Bekijk deze video over de volgorde van operatoren in Excel voor meer informatie.

Wanneer u een formule invoert, verwacht Excel bepaalde soorten waarden voor elke operator. Als u een ander type waarde invoert dan wordt verwacht, kan de waarde soms worden geconverteerd.

Formule

Uitkomst

Uitleg

= "1"+"2"

3

Wanneer u een plusteken (+) gebruikt, verwacht Excel getallen in een formule. Hoewel de aanhalingstekens aangeven dat "1" en "2" tekstwaarden zijn, worden de tekstwaarden automatisch naar getallen geconverteerd.

= 1+"€4,00"

5

Wanneer een formule een getal verwacht, wordt de tekst geconverteerd naar een indeling die gebruikelijk is voor een getal.

= "1-6-2001"-"1-5-2001"

31

De tekst wordt geïnterpreteerd als een datum in de indeling mm/dd/jjjj, de datums worden geconverteerd naar seriële getallen, en vervolgens wordt het verschil hiertussen berekend.

WORTEL ("8+1")

#WAARDE!

De tekst kan niet worden geconverteerd naar een getal omdat de tekst "8+1" niet kan worden geconverteerd naar een getal. U kunt "9" of "8"+"1" in plaats van "8+1" gebruiken om de tekst naar een getal te converteren en 3 als resultaat te krijgen.

= "A"&WAAR

AWAAR

Wanneer er tekst wordt verwacht, worden getallen en logische waarden zoals WAAR en ONWAAR omgezet naar tekst.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Zie ook

Basisberekeningen uitvoeren in Excel

Excel als rekenmachine

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules opsporen en corrigeren

Toetscombinaties en functietoetsen in Excel

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×