Rekenoperatoren en prioriteit in Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Operatoren bepalen het type berekening die u wilt uitvoeren met elementen in een formule, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. In dit artikel leert u de standaardvolgorde waarin operatoren hierop de elementen in een berekening. Ook leert u die aan deze volgorde wijzigen door haakjes te gebruiken.

Typen operatoren

Er zijn vier typen operators voor berekeningen: rekenkundige operators, vergelijkingsoperators, samenvoegingsoperators en verwijzingsoperators.

Voor het uitvoeren van rekenkundige basisberekeningen als optellen, aftrekken of vermenigvuldigen, of getallen te combineren, en numerieke resultaten wilt produceren, gebruik de rekenkundige operatoren in deze tabel.

Rekenkundige operator

Functie

Voorbeeld

+ (plusteken)

Optellen

3+3

– (minteken)

Aftrekken
Negatief maken

3 – 1
– 1

* (sterretje)

Vermenigvuldigen

3*3

/ (slash)

Delen

3/3

% (procentteken)

Procent

20%

^ (hoedje)

Machtsverheffen

3^2

De operators in de onderstaande tabel, kunt u twee waarden vergelijken. Als de twee waarden vergeleken met deze operatoren, is het resultaat een logische waarde TRUE of FALSE.

Vergelijkingsoperator

Functie

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

A1=B1

> (groter-dan-teken)

Groter dan

A1>B1

< (kleiner-dan-teken)

Kleiner dan

A1<B1

>= (groter-dan-of-gelijk-aan-teken)

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<= (kleiner-dan-of-gelijk-aan-teken)

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<> (niet-gelijk-aan-teken)

Niet gelijk aan

A1<>B1

Met het en-teken (&) combineert u een of meer tekstreeksen tot één tekstfragment.

Tekstoperator

Functie

Voorbeeld

&

Koppelt of verbindt twee waarden tot één continue tekstwaarde.

"Noorden"&"wind")

Combineert u celbereiken voor berekeningen met deze operatoren.

Verwijzingsoperator

Functie

Voorbeeld

: (dubbele punt)

De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen.

B5:B15

; (puntkomma)

De verenigingsoperator, waarmee meerdere verwijzingen tot één verwijzing worden gecombineerd.

SOM(B5:B15;D5:D15)

(spatie)

Doorsnede-operator, waarmee één verwijzing naar de twee verwijzingen gemeenschappelijke cellen kan worden gebruikt.

B7:D7 C6:C8

De volgorde waarin bewerkingen in formules door Excel worden uitgevoerd

In sommige gevallen, de volgorde waarin de berekening wordt uitgevoerd invloed kan zijn op de retourwaarde van de formule, dus het is belangrijk is voor meer informatie over de volgorde, en hoe u de volgorde om de resultaten te bereiken normaal gesproken kunt wijzigen.

Waarden in een specifieke volgorde berekenen met formules. Een formule in Excel wordt altijd begint met een gelijkteken (=). Het gelijkteken (=) geeft u aan dat de tekens die volgen na een formule vormen. Na deze gelijkteken (=), kunnen er een reeks elementen waarmee moet worden berekend (de operanden), die worden gescheiden door operatoren. De formule van links naar rechts wordt berekend op basis van een specifieke volgorde voor elke operator in de formule.

Als u diverse operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in Excel uitgevoerd in de volgorde van de volgende tabel. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld een formule met zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator), worden de operatoren van links naar rechts geëvalueerd.

Operator

Beschrijving

: (dubbele punt)

  (één spatie)

. (punt)

Verwijzingsoperatoren

Negatief maken (bijvoorbeeld –1)

%

Percentage

^

Machtsverheffen

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en –

Optellen en aftrekken

&

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen

=
haken
< =
> =
<>

Vergelijking

U wijzigt de volgorde van evaluatie, plaatst u haakjes het deel van de formule voor het eerst worden berekend. De volgende formule resulteert bijvoorbeeld in de waarde van 11, omdat Excel voor optellen vermenigvuldigen. De formule eerst 2 vermenigvuldigd met 3 en vervolgens 5 opgeteld bij het resultaat.

=5+2*3

Daarentegen als u haakjes gebruikt om de syntaxis te wijzigen, Excel eerst 5 en 2 opgeteld en wordt het resultaat vervolgens vermenigvuldigd met 3, zodat het eindresultaat 21.

=(5+2)*3

In het onderstaande voorbeeld wordt de haakjes plaatst u het eerste deel van de formule afdwingen van Excel voor het berekenen van B4 + 25 eerst en vervolgens het resultaat wordt gedeeld door de som van de waarden in cellen D5, E5 en F5.

=(B4+25)/SOM(D5:F5)

Bekijk deze video op volgorde van operatoren in Excel voor meer informatie.

Hoe waarden in formules in Excel worden geconverteerd

Wanneer u een formule invoert, wordt in Excel specifieke soorten waarden voor elke operator verwacht. Als u een ander soort waarde invoert dan verwacht, kan de waarde converteren in Excel.

Formule

Uitkomst

Uitleg

= "1"+"2"

3

Wanneer u een plusteken (+) gebruikt, verwacht Excel getallen in een formule. Hoewel de aanhalingstekens aangeven dat "1" en "2" tekstwaarden zijn, worden de tekstwaarden automatisch naar getallen geconverteerd.

= 1+"€4,00"

5

Wanneer een formule een getal verwacht, wordt de tekst geconverteerd naar een indeling die gebruikelijk is voor een getal.

= "1-6-2001"-"1-5-2001"

31

De tekst wordt geïnterpreteerd als een datum in de indeling mm/dd/jjjj, de datums worden geconverteerd naar seriële getallen, en vervolgens wordt het verschil hiertussen berekend.

WORTEL ("8+1")

#WAARDE!

De tekst kan niet worden geconverteerd naar een getal omdat de tekst "8+1" niet kan worden geconverteerd naar een getal. U kunt "9" of "8"+"1" in plaats van "8+1" gebruiken om de tekst naar een getal te converteren en 3 als resultaat te krijgen.

= "A"&WAAR

AWAAR

Wanneer er tekst wordt verwacht, worden getallen en logische waarden zoals WAAR en ONWAAR omgezet naar tekst.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig)

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×