Regels voor Postvak IN in Outlook Web App

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een regel is een actie die Outlook Web App automatisch wordt uitgevoerd voor binnenkomende of uitgaande berichten. U kunt bijvoorbeeld een regel automatisch alle e-mail die wordt verzonden naar een groep die u lid van naar een specifieke map bent verplaatsen of verwijderen van alle berichten met 'Nu kopen' in het onderwerp maken.

Opmerking:  Zie Instructies voor het aanmelden bij de webversie van Outlook als u zich wilt aanmelden bij Office 365.

Als u regels voor Postvak IN wilt maken en beheren in het bureaubladprogramma Outlook, raadpleegt u E-mailberichten beheren met behulp van regels.

Hoe u bij regels voor postvak in?

 1. In een webbrowser moet u zich aanmelden bij Outlook Web App via de URL die u hebt gekregen van de e-mailbeheerder van uw organisatie. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer Aanmelden.

 2. Selecteer Instellingen > Opties boven aan de pagina.

 3. In Opties, selecteert u e-mail organiseren > regels voor postvak in.

De pagina Regels voor Postvak IN biedt een overzicht van al uw regels voor Postvak IN. Van daaruit kunt u nagaan wat een regel doet, regels in- of uitschakelen, nieuwe regels maken, bestaande regels bewerken of regels verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Item

Omschrijving

nieuw nieuw

Hiermee kunt u een nieuwe regel voor Postvak IN maken.

bewerken bewerken

Markeer een regel en selecteer vervolgens naar de details van een regel weergeven of bewerken.

verwijderen verwijderen

Markeer een regel en selecteer verwijderen om deze te verwijderen.

omhoog omhoog

Hiermee verplaatst u de geselecteerde regel omhoog in de lijst. Regels worden verwerkt van boven naar beneden.

Omlaag omlaag

Hiermee verplaatst u de geselecteerde regel omlaag in de lijst.

vernieuwen vernieuwen

Hiermee vernieuwt u de lijst met regels.

Aan

Gebruik het selectievakje naast een regel om deze in (selectievakje geselecteerd) of uit (selectievakje niet geselecteerd) te schakelen.

Regel

De naam van de regel

Naar boven

Als u wilt een nieuwe lege regel met behulp van de pagina regels voor postvak in hebt gemaakt, kies Plusteken (+) voor het toevoegen van nieuwe regel voor postvak in weergeven .

Het nieuwe regelvenster bevat drie gedeelten:

Gedeelte

Omschrijving

Naam

Wanneer het bericht binnenkomt en:

Geef een naam op voor de regel

Gebruik dit selectievakje om criteria voor uw regel te selecteren. Gebruik de pijl omlaag om de gewenste criteria weer te geven en te selecteren.

Als de criteria extra opties bieden, geeft u deze op in het venster dat wordt geopend.

Dit kan als volgt:

Met dit selectievakje selecteert u de actie die u wilt uitvoeren wanneer er een bericht binnenkomt dat voldoet aan de door u geselecteerde criteria.

Meer opties

Met Meer opties kunt u:

 • Extra voorwaarden of acties toevoegen aan een regel.

 • Uitzonderingen toevoegen aan een regel door Uitzondering toevoegen te selecteren.

 • Schakel de optie in of uit om de verwerking van meer regels te stoppen. Standaard is de optie om de verwerking van meer regels te stoppen ingeschakeld. Wanneer er een bericht binnenkomt dat aan de criteria van meer dan één regel voldoet, wordt alleen de eerste regel toegepast. Is deze optie niet ingeschakeld, dan worden alle regels waaraan het bericht voldoet, toegepast.

  Een voorbeeld ter illustratie. Het verwerken van regels beëindigen is niet ingeschakeld en u hebt een regel waarmee alle naar een openbare groep verzonden berichten worden verplaatst naar een specifieke map en een andere regel waarmee alle berichten van uw manager naar een andere map worden verplaatst. Als uw manager nu een bericht naar die groep stuurt, komt er een kopie van dat bericht in beide mappen terecht. Als u alleen de regel wilt toepassen waarmee berichten van uw manager worden verplaatst, zet die regel dan hoger in de lijst dan de regel waarmee berichten worden verplaatst die naar de groep zijn verzonden, waarna u aan de eerste regel de optie toevoegt om het verwerken van meer regels te stoppen.

 • Geef een regel een specifieke naam.

Naar boven

U kunt elke regel bewerken door deze te selecteren en bewerken bewerken te kiezen om de regel te openen zodat u de voorwaarden of acties voor de regel kunt wijzigen.

Als u een regel die u niet meer nodig hebt, kunt u deze selecteren en selecteer vervolgens verwijderen verwijderen om deze te verwijderen. Als u alleen de regel uitschakelen voor een tijdje wilt, verwijder het vinkje naast de regel.

Naar boven

 • Wanneer u een nieuwe regel in Outlook Web App maakt, verschijnt er een waarschuwing dat sommige regels die zijn gemaakt in Outlook en zijn momenteel uitgeschakeld worden verwijderd. Voordat u deze regels verwijdert, wilt u mogelijk Meld u aan bij uw account met Outlook en controleren of de regels om te zien als u wilt behouden. Schakel alle regels die u wilt behouden.

 • Regels worden uitgevoerd van boven naar beneden in de volgorde waarin ze worden weergegeven in het venster regels. U wijzigt de volgorde van regels, selecteer de regel die u wilt verplaatsen en selecteert u de omhoog omhoog of Omlaag pijl-omlaag om de regel verplaatsen naar de positie die u wilt dat in de lijst.

 • Met sommige typen berichten worden de Regels voor Postvak IN niet geactiveerd, zoals:

  • Bezorgingsstatusmeldingen, met inbegrip van rapporten van niet-uitgevoerde bezorging en systeemberichten.

  • Lees- en ontvangstbevestigingen die door een e-mailclient zijn gegenereerd.

  • Sommige automatische (afwezigheids)berichten.

 • U hoeft het tabblad Regels voor Postvak IN niet te gebruiken om een regel te maken. U kunt regels ook rechtstreeks vanuit een bericht genereren. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op het bericht in het deelvenster met de berichtenlijst en selecteer Regel maken.

  • U kunt ook tijdens het bekijken van het bericht in het leesvenster het uitgebreide menu uitgebreid menu selecteren en Regel maken selecteren in het menu.

 • Elke regel die u maakt, beslaat ruimte in een verborgen gedeelte van uw postvak. Dit gedeelte heeft een maximale capaciteit van 64 kB. De daadwerkelijk ruimte die een regel in beslag neemt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de lengte van de naam en hoeveel voorwaarden u hebt toegevoegd. Wanneer de limiet van 64 kB wordt bereikt, ziet u een waarschuwing dat u geen regels meer kunt maken. In dat geval moet u enkele regels verwijderen of vereenvoudigen voordat u nieuwe regels kunt maken. U kunt de door regels gebruikte ruimte op een aantal manieren beperken, zoals:

  • Verwijder regels die u niet meer nodig hebt.

  • Kort de naam van de regels in.

  • Combineer een of meer regels die hetzelfde doen.

  • Verwijder criteria uit regels.

 • Wanneer u een doorstuurregel maakt, kunt u meer dan één adres wilt doorsturen naar kunt toevoegen. Het is mogelijk dat het aantal adressen die u naar doorsturen kunt beperkt, afhankelijk van de instellingen voor uw account. Als u meerdere adressen dan is toegestaan toevoegen, werken uw doorstuurregel niet. Als u een doorstuurregel met meer dan één adres maken, testen om te controleren of dat dit werkt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×