Regels voor Postvak IN in Outlook.com gebruiken

Gebruik regels voor postvak IN om automatisch bepaalde acties uit te voeren op e-mail die uw postvak IN binnenkomt.

Zie Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere hulpmiddelen in Outlook.com voor meer informatie.

Welke versie van Outlook.com gebruikt u?

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook.com of de klassieke versie gebruikt. Kies de versie die u gebruikt om de aanwijzingen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het bètapostvak van Outlook.com.

Zie Instructies voor de nieuwe Outlook.com-weergave.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het klassieke postvak van Outlook.com.

Zie Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com.

Instructies voor de nieuwe Outlook.com

Regels worden toegepast op inkomende berichten en kunnen in elke map worden gemaakt.

 1. Als u snel een regel wilt maken waarmee alle e-mail van een bepaalde afzender of een groep afzenders naar een map wordt verplaatst, klikt u met de rechtermuisknop op een bericht in de berichtenlijst waarvoor u een regel wilt maken en selecteert u Regel maken.

 2. Kies de map waar u alle berichten van die afzender of groep afzenders naartoe wilt verplaatsen en selecteer OK.

 3. Selecteer OK.

Als u meer wilt doen dan alleen maar het bericht van die afzender of groep afzenders naar een map verplaatsen, selecteert u Meer opties.

 1. Als u een compleet nieuwe regel wilt maken, selecteer dan bovenaan de pagina Instellingen Settings > Alle Outlook-instellingen weergeven > E-mail > Regels.

 2. Klik op Nieuwe regel toevoegen.

Voor elke regel zijn ten minste drie dingen vereist: Een naam, een voorwaarde en een actie. Regels kunnen ook uitzonderingen op voorwaarden bevatten. U kunt bij elke stap meerdere voorwaarden, acties en uitzonderingen toevoegen via Een voorwaarde toevoegen, Een actie toevoegen en Een uitzondering toevoegen.

Als u na deze regels geen andere meer wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje De verwerking van meer regels stoppen in. Zie De verwerking van meer regels stoppen op Outlook.com voor meer informatie.

Druk op Opslaan om de regel te maken of op Verwijderen om het maken van de regel te annuleren.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen Settings > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer bewerken in de regel die u wilt bewerken.

 4. Druk op Opslaan om de bewerkte regel op te slaan.

Opmerking: Sommige regels die in andere versies van Outlook zijn gemaakt, kunnen niet in Outlook.com worden verwerkt. U kunt de regel niet in Outlook.com uitvoeren of bewerken.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen Settings > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer Delete in de regel die u wilt verwijderen.

  Tip: Als u de regel slechts tijdelijk wilt uitschakelen, selecteert u de wisselknop naast de regel.

Regels voor Postvak IN worden toegepast op inkomende berichten op basis van de volgorde in de lijst Regels voor Postvak IN. U kunt de volgorde bepalen waarin de door u gemaakte regels worden toegepast op berichten die in uw Postvak IN binnenkomen.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen Settings > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer een regel en gebruik de pijl-omhoog of -omlaag om de volgorde te wijzigen waarin de regel op inkomende berichten wordt toegepast.

Momenteel kunt u geen regels voor Postvak IN uitvoeren op bestaande berichten in de bètaversie van Outlook.com. Er wordt alleen een nieuwe regel toegepast op berichten die u ontvangt nadat de regel is gemaakt.

U kunt echter gebruikmaken van Archiveren, Verplaatsen naar en Opruimen om berichten in uw Postvak IN te verplaatsen of eruit te verwijderen. Zie Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere hulpmiddelen in Outlook.com voor meer informatie.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com

Regels worden alleen voor het Postvak IN uitgevoerd. Regels worden niet voor andere mappen uitgevoerd.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bericht in de berichtenlijst waarvoor u een regel wilt maken en selecteer Regel maken.

 2. Typ een naam voor de regel en selecteer een voorwaarde en een actie in de bijbehorende vervolgkeuzelijsten.

  U kunt extra voorwaarden of acties toevoegen door Voorwaarde toevoegen of Actie toevoegen te selecteren.

 3. Voeg uitzonderingen toe aan een regel door Uitzondering toevoegen te selecteren.

  Opmerking: De optie Stoppen met verwerken van andere regels is standaard ingeschakeld. Wanneer er een bericht in het Postvak IN binnenkomt dat aan de criteria van meer dan een regel voldoet, wordt alleen de eerste regel toegepast. Is deze optie niet ingeschakeld, dan worden alle regels toegepast waaraan het bericht voldoet.

 1. Selecteer Instellingen > Opties boven aan de pagina.

 2. Selecteer onder E-mail > Automatische verwerking de optie Regels voor Postvak IN en opruimen.

 3. Selecteer de regel die u wilt bewerken en selecteer vervolgens bewerken .

 4. Wanneer u klaar bent met wijzigingen aanbrengen, selecteert u OK.

 1. Selecteer Instellingen > Opties boven aan de pagina.

 2. Selecteer onder E-mail > Automatische verwerking de optie Regels voor Postvak IN en opruimen.

 3. Selecteer de regel die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Delete .

 4. Selecteer Opslaan.

  Tip: Als u de regel slechts tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje naast de regel uit.

Regels voor Postvak IN worden toegepast op inkomende berichten op basis van de regelvolgorde in de lijst Regels voor Postvak IN. U kunt de volgorde bepalen waarin de door u gemaakte regels worden toegepast op berichten die in uw Postvak IN binnenkomen:

 1. Selecteer Instellingen > Opties boven aan de pagina.

 2. Selecteer onder E-mail > Automatische verwerking de optie Regels voor Postvak IN en opruimen.

 3. Selecteer de regel die u wilt verplaatsen en selecteer vervolgens de pijl-omhoog Omhoog of -omlaag Omlaag om de volgorde te wijzigen waarin deze is toegepast op inkomende berichten.

Momenteel kunt u geen regels voor Postvak IN uitvoeren op bestaande berichten. Er wordt alleen een nieuwe regel toegepast op berichten die u ontvangt nadat de regel is gemaakt.

U kunt echter gebruikmaken van Archiveren, Verplaatsen naar en Opruimen om berichten in uw Postvak IN te verplaatsen of eruit te verwijderen. Zie Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere hulpmiddelen in Outlook.com voor meer informatie.

Wat moet ik nog meer weten?

U hebt mogelijk een regel gemaakt om berichten die u ontvangt door te sturen of om te leiden naar een ander e-mailadres. Als dat het geval is, is het belangrijk om het verschil tussen doorsturen en omleiden te weten.

 • Een doorgestuurd bericht wordt weergegeven als een bericht dat u hebt ontvangen en vervolgens hebt doorgestuurd naar een andere geadresseerde. Als de geadresseerde antwoordt, gaat het antwoord naar het adres waaruit het bericht is doorgestuurd.

 • Een omgeleid bericht houdt de oorspronkelijke afzender op de Van-regel. Wanneer een geadresseerde van een bericht dat is omgeleid antwoordt, wordt het antwoord gestuurd naar de oorspronkelijke afzender.

Nog steeds hulp nodig?

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Zie ook

Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere hulpmiddelen in Outlook.com

Vermijd ongewenste e-mail in uw Postvak IN in Outlook.com

E-mailberichten sorteren in Outlook.com

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×