Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Als u ervoor wilt zorgen dat uw Office-bestanden toegankelijk zijn, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole, een gratis hulpprogramma dat beschikbaar is in Word, Excel, Outlook, OneNote en PowerPoint voor Windows of Mac en Visio voor Windows. Dit programma vindt toegankelijkheidsproblemen en geeft aan waarom die een potentieel probleem vormen voor iemand met een beperking. Er worden ook suggesties voor oplossingen geboden.

In dit onderwerp:

Regels voor Toegankelijkheidscontrole

Met Toegankelijkheidscontrole wordt uw bestand op basis van een verzameling regels gecontroleerd op mogelijke problemen die personen met een beperking kunnen ondervinden. De gevonden problemen worden afhankelijk van de ernst ervan als fout, waarschuwing of tip geclassificeerd.

  • Fout. Inhoud die het document moeilijk of onleesbaar en onbegrijpelijk maken voor mensen met een beperking

  • Waarschuwing. Inhoud waardoor het document in de meeste, maar niet alle gevallen, voor personen met een beperking lastig te begrijpen is.

  • Tip. Inhoud die personen met een beperking kunnen begrijpen, maar die op een andere manier kan worden weergegeven om de gebruikerservaring te verbeteren

Fouten, waarschuwingen en tips in Toegankelijkheidscontrole

In de volgende tabellen vindt u de regels voor toegankelijkheidscontrole, wat er wordt gecontroleerd, waar u meer informatie kunt vinden over het oplossen van het probleem en waarom u elk probleem moet oplossen.

Fouten

Als iemand met een beperking inhoud in het bestand zeer moeilijk of helemaal niet kan lezen, wordt dit door de Toegankelijkheidscontrole geclassificeerd als een fout.

Regel

Met Toegankelijkheidscontrole wordt het volgende gecontroleerd

Geldt voor deze toepassingen

Waarom moet ik dit oplossen?

Alle niet-tekstuele inhoud heeft alternatieve tekst (alternatieve tekst).

Alle objecten bevatten alternatieve tekst en de tekst bevat geen afbeeldingen of bestandsextensies.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Schermlezers spreken de alternatieve tekst om afbeeldingen te beschrijven en andere niet-tekstuele inhoud die gebruikers niet kunnen zien. Op basis van de alternatieve tekst van niet-tekstuele inhoud, kunnen gebruikers het doel en de zin van deze inhoud begrijpen.

In tabellen worden gegevens van kolomkoppen gedefinieerd.

In tabellen en/of blokken met cellen is het koptekstvak geselecteerd of een veldnamenrij aangegeven.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Gebruikers zijn afhankelijk van de tabelkoppen om de inhoud te begrijpen die vervolgens door de schermlezer wordt gelezen. Bovendien wordt door ondersteunende technologie vaak de veldnamenrij van de tabel gebruikt om aan de gebruiker de huidige positie van de cursor in de tabel door te geven en om informatie te verstrekken op grond waarvan de gebruiker in de tabel kan navigeren.

Alle dia’s hebben een titel.

Dia’s hebben een titel.

PowerPoint

Gebruikers kunnen aan de hand van diatitels binnen een presentatie navigeren en een bepaalde dia zoeken en selecteren en er direct naartoe gaan.

Documenten gebruiken kopstijlen

De inhoud is georganiseerd in koppen en/of een inhoudsopgave.

Word, Outlook, OneNote

Koppen en inhoudsopgaven bieden gebruikers een structurele context waardoor ze gemakkelijker in het document kunnen zoeken en navigeren.

Waarschuwingen

In Toegankelijkheidscontrole wordt een waarschuwing weergegeven wanneer inhoud wordt ontdekt die in de meeste, maar niet alle gevallen, lastig te begrijpen is voor personen met een beperking.

Regel

Met Toegankelijkheidscontrole wordt het volgende gecontroleerd

Geldt voor deze toepassingen

Waarom moet ik dit oplossen?

Hyperlinktekst is zinvol.

Koppelingstekst is op zich al zinvol en geeft lezers nauwkeurige informatie over de bestemming.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Gebruikers bepalen op basis van de tekst of ze op een hyperlink klikken. De tekst moet duidelijke informatie over de bestemming van de koppeling bevatten.

Tabellen hebben een eenvoudige structuur.

Tabellen zijn eenvoudige rechthoeken zonder gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Gebruikers navigeren door tabellen via sneltoetsen en ondersteunende technologie, die afhankelijk zijn van eenvoudige tabelstructuren.

Tabellen gebruiken geen lege cellen voor opmaak.

Geen enkele tabel bevat volledig lege rijen of kolommen.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Lege tabelcellen kunnen een gebruiker doen geloven dat er geen inhoud meer is in de tabel.

Bladtabs hebben betekenisvolle namen.

Bladen in de werkmap bevatten beschrijvende informatie en er zijn geen lege bladen.

Excel

Beschrijvende bladnamen, zoals 'Verkooptotalen oktober', maken het navigeren door de werkmappen gemakkelijker dan standaard bladnamen, zoals 'Blad1'.

Voorkom het gebruik van herhaalde lege tekens.

Er zijn geen opeenvolgende lege spaties, tabs of regelterugloop.

Word

Spaties, tabbladen en lege alinea’s worden door ondersteunende technologieën vaak beschouwd als leeg. Nadat gebruikers meerdere 'lege' items hebben gehoord, kunnen ze denken dat ze het einde van de informatie hebben bereikt.

Vermijd gebruik van een tekstkleur die geen contrast biedt met de achtergrondkleur.

Het contrast tussen tekst en achtergrondkleuren is voldoende.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Personen met verminderd gezichtsvermogen vinden het vaak moeilijk om tekst te lezen die niet contrasteert met de achtergrond.

Tips

U ziet een tip bij inhoud die personen met een beperking kunnen begrijpen, maar die beter kan worden ingedeeld of gepresenteerd voor een optimale ervaring.

Regel

Met Toegankelijkheidscontrole wordt het volgende gecontroleerd

Geldt voor deze toepassingen

Waarom moet ik dit oplossen?

Ondertiteling is inbegrepen voor ingevoegde audio en video.

Alle audio- en video-objecten bevatten ondertiteling.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Zonder ondertiteling is de informatie in een video- of audiosegment totaal onbegrijpelijk voor mensen met een beperking.

De leesrichting van een diapresentatie is logisch.

Dia’s worden in logische volgorde weergegeven.

PowerPoint

Met ondersteunende technologie worden dia’s en de elementen daarin in de aangegeven volgorde gelezen. Als de leesrichting niet logisch is, is de inhoud onbegrijpelijk.

Diatitels in een serie zijn uniek.

Niet-lege dia’s hebben unieke titels.

PowerPoint

Gebruikers zijn afhankelijk van de titels om te weten waar ze zich bevinden in de serie en om door de serie te navigeren.

Indelingstabellen zijn gestructureerd voor eenvoudige navigatie.

De indelingsvolgorde is logisch voor de taal en de tabvolgorde is niet circulair.

Word

Gebruikers zijn afhankelijk van de indeling van de tabel om door de inhoud te navigeren. Die moet logisch zijn geordend zodat gebruikers de inhoud begrijpen en door de inhoud kunnen navigeren.

Er worden geen afbeeldingswatermerken gebruikt.

Er zijn geen watermerken.

Word

Watermerken kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd als onderdeel van de hoofdinhoud op de pagina en kunnen tot verwarring leiden.

Alle koppen staan in de juiste volgorde.

Alle koppen staan in een logische volgorde.

Word, Outlook, OneNote

Opeenvolgende koppen met de juiste niveaus helpen gebruikers in documenten te navigeren en zoeken en de organisatie van de documenten te begrijpen.

Zie ook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×