Regelafstand 1 instellen voor de regels in een document

Regelafstand 1 instellen voor de regels in een document

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt regelafstand 1 toepassen op een heel document of een gedeelte ervan.

U kunt snel regelafstand 1 voor het hele document instellen met de knop Alinea-afstand op het tabblad Ontwerp.

Regelafstand 1 op het document toepassen

 1. Klik op Ontwerpen > Alinea-afstand.

 2. Kies Geen alinea-afstand.

Hierdoor worden de instellingen van de stijlreeks die u momenteel gebruikt, overschreven. Als u later de oorspronkelijke instellingen weer wilt terugzetten, klikt u opnieuw op Ontwerpen > Alinea-afstand en kiest u de optie onder Stijlreeks. Deze optie kan Standaard zijn, zoals hierboven getoond, of de naam van de stijlreeks die u momenteel gebruikt.

Regelafstand 1 op een deel van een document toepassen

Ga als volgt te werk als u regelafstand 1 op slechts een deel van een document wilt toepassen:

 1. Selecteer de alinea's die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Regel- en alinea-afstand.

 3. Kies 1,0

Opmerking: Als u van lettertype wisselt, kan dit van invloed zijn op de regelafstand tussen regels en alinea's.

Regelafstand 1 op het hele document toepassen

U kunt het eenvoudigst regelafstand 1 op een heel document toepassen met de reeks snelle stijlen van Word 2003. De reeks snelle stijlen van Word 2003 brengt regelafstand 1 aan zonder extra afstand tussen alinea's en zonder dat de eerste regel van een alinea wordt ingesprongen. Met deze regelafstand zijn de alinea's wel moeilijker van elkaar te onderscheiden. U kunt dit probleem omzeilen door een regel wit tussen de alinea's in te voegen.

Tip: Als u geen extra afstand tussen de alinea's wilt, kunt u de traditionele reeks snelle stijlen gebruiken. Hiermee wordt de eerste regel van elke alinea ingesprongen.

Regelafstand 1 gebruiken zonder extra afstand tussen de alinea's

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op Stijl wijzigen.

 2. Wijs Stijlreeks aan en klik op Word 2003.

 3. Als u deze regelafstand op alle nieuwe documenten wilt toepassen, klikt u opnieuw op Stijl wijzigen en vervolgens op Als standaard instellen.

Regelafstand 1 gebruiken met een regel wit tussen de alinea's

Als u regelafstand 1 wilt hebben tussen de regels en een regel wit tussen de alinea’s, hoeft u niet telkens tweemaal op Enter te drukken na elke alinea als u het alineaopmaakprofiel Normaal wijzigt.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, met de rechtermuisknop op Normaal en klik vervolgens op Wijzigen.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik onder Opmaak op Regelafstand 1.

  Regelafstand 1 instellen voor een document

  Sectie Opmaak

  Knop Regelafstand 1

  Als u deze regelafstand op alle documenten wilt toepassen, klikt u onderaan het dialoogvenster op Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon.

 3. Klik op OK.

  Opmerking: Als u in een document wilt schakelen tussen reeksen snelle stijlen en vervolgens terug wilt schakelen naar regelafstand 1 met een regel wit tussen de alinea's, klikt u op Snelle stijlen van sjabloon herstellen (klik in de groep Stijlen op Stijl wijzigen, wijs naar Opmaakset en klik op Snelle stijlen van sjabloon herstellen).

Regelafstand 1 op de geselecteerde alinea toepassen

 1. Selecteer de alinea die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Alinea op Regel- en alinea-afstand (Regelafstand) in Word 2007.

  Afbeelding van lint
 3. Klik op 1,0.

Extra afstand boven of onder de geselecteerde alinea verwijderen

 1. Selecteer de alinea met de extra afstand erboven of eronder.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Alinea op een pijl naast Afstand voor of Afstand na en geef de gewenste afstand op.

  Afbeelding van Word-lint

Adressen met regelafstand 1

Als u adressen typt, kunt u er het makkelijkst regelafstand 1 op toepassen door elke regel met een regeleinde te eindigen in plaats van met een alinea-einde. Hierdoor wordt elk adres met meerdere regels in een aparte alinea geplaatst. Vervolgens kunt u de gewenste stijl voor de alinea-afstand op de alinea toepassen zonder dat u afstand tussen de regels van het adres hoeft in te voegen.

Als de adressen al zijn getypt met een eigen alinea voor elke adresregel of als de adressen afkomstig zijn van een samenvoegbewerking, kunt u een reeks snelle stijlen gebruiken waarbij de extra afstand tussen de alinea's niet wordt toegepast. U kunt ook de regels van het adres selecteren en de extra afstand ertussen verwijderen.

Adressen met regelafstand 1 typen

 1. Typ het adres. Druk aan het eind van elke regel op Shift+Enter en druk aan het eind van de laatste regel van het adres op Enter.

 2. Klik op een willekeurige plaats binnen het adres.

 3. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Alinea op Regel- en alinea-afstand (Regelafstand) in Word 2007.

 4. Klik op 1,0.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de adressen en wijs Stijlen aan.

 6. Klik op Selectie als nieuwe snelle stijl opslaan.

 7. Typ een naam voor de stijl, bijvoorbeeld Adres.

 8. Als u meer adressen typt, past u de nieuwe stijl erop toe (klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op de stijl die u hebt gemaakt).

Adresalinea's opmaken om extra afstand te verwijderen

 • Als het hele document uit adressen bestaat (bijvoorbeeld een blad met adreslabels), gebruik dan de reeks snelle stijlen van Word 2003.

  1. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op Stijl wijzigen.

  2. Wijs Stijlreeks aan en klik op Word 2003.

 • Als de adressen in een document staan met verschillende regelafstanden en u wilt alleen de regelafstand van de adressen wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer de adresalinea's.

  2. Klik op het tabblad Pagina-indeling op een pijl naast Afstand voor of Afstand na en geef de gewenste afstand op.

Zie ook

Regelafstand 2 opgeven voor de regels in een document

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×