Referentiële integriteit behouden in databasemodeldiagrammen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wat wilt u doen?

Uitleg over regels voor referentiële integriteit

Acties instellen voor referentiële integriteit

Een standaard waarde voor een kolom instellen

Referentiële integriteit met behulp van notatie weer geven

Uitleg over regels voor referentiële integriteit

Met regels voor referentiële integriteit wordt voor komen dat database gebruikers per ongeluk de koppeling tussen gerelateerde kolommen verbreken.

Stel dat u een Data Base hebt met de naam boeken, met twee tabellen met de namen titels en auteurs. In dit voor beeld heeft elke titel slechts één auteur, maar elke auteur kan meerdere titels hebben, waarbij wordt gemaakt wat een een-op-veel-relatie wordt genoemd. De tabel aan de ' een'-kant van de relatie wordt de bovenliggende tabelgenoemd. De tabel aan de ' veel'-kant wordt de onderliggende tabelgenoemd.

Om informatie over elk boek en de auteur ervan samen te voegen, gebruikt een query sleutels voor elk boek in de tabel titels aan de auteur in de tabel auteurs. De bovenliggende tabel (auteurs) moet een primaire sleutel hebben waarmee elke rij uniek wordt geïdentificeerd. De tabel titels moet een kolom bevatten met de auteur-functie voor elke titel. Deze kolom wordt de refererende sleutelgenoemd. De primaire sleutel identificeert elke auteur en de refererende sleutel geeft aan welke boeken door welke auteur zijn geschreven.

Als een gebruiker de auteur-auteur in de bovenliggende tabel wijzigt, zonder de auteur van de authorisatie in de tabel titles bij te werken, hebben de boeken in de tabel titels geen geldige auteur meer.

In plaats van dat u de auteur-in beide tabellen hoeft te wijzigen, kunt u regels voor referentiële integriteit instellen om de gewenste actie te ondernemen. U kunt ervoor kiezen om in het database model specifieke acties uit te voeren wanneer een sleutel in de bovenliggende tabel wordt gewijzigd of verwijderd.

Opmerking: De termen bovenliggend en onderliggend worden gebruikt om iets anders te betekenen in categorieën, die worden gemaakt met de bovenliggende shape voor categorie, categorie en categorie. Zie Categorieën definiëren in een database model diagramvoor meer informatie over categorieën.

Naar boven

Acties instellen voor referentiële integriteit

 1. Dubbel klik op de relatie waarvoor u een referentiële actie wilt instellen.

 2. Klik in het venster Data Base-eigenschappen, onder Categorieën, op referentiële actie.

 3. Klik op de actie die de data base moet uitvoeren op de bijbehorende waarde in de onderliggende tabel. U kunt kiezen uit de volgende acties:

  • Geen actie     Wanneer een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wordt gewijzigd of verwijderd, blijft de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel ongewijzigd.

  • Trapsgewijs scha kelen     Wanneer een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wordt gewijzigd of verwijderd, wordt de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel gewijzigd of verwijderd, zodat deze overeenkomt met de primaire sleutel.

  • Null-waarden instellen     Wanneer een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wordt gewijzigd of verwijderd, wordt de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel ingesteld op NULL.

  • Standaard instellen     Wanneer een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wordt gewijzigd of verwijderd, wordt de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel ingesteld op de standaard die u kiest.

  • Niet afdwingen     Met deze actie schakelt u regels voor referentiële integriteit uit voor deze relatie.

Opmerking: Als de optie Null instellen is uitgeschakeld en de standaard opties zijn ingesteld, is de relatie waarschijnlijk ingesteld op optioneel op het tabblad Overige van het venster Data Base-eigenschappen voor de relatie.

Naar boven

Een standaard waarde voor een kolom instellen

Als u de actie standaard instellen wilt gebruiken, moet u een standaard waarde voor de kolom opgeven.

 1. Dubbel klik op de tabel in het diagram om het venster Data Base-eigenschappen te openen.

 2. Klik onder Categorieën op kolommen, klik op de kolom waarvoor u een standaard waarde wilt maken en klik vervolgens op bewerken.

 3. Voer op het tabblad definitie van het dialoog venster kolom eigenschappen een waarde in voor de standaard.

Naar boven

Referentiële integriteit met behulp van notatie weer geven

U kunt uw document opties instellen om de referentiële integriteits notatie weer te geven of te verbergen naast de relatie lijnen in uw model.

Wat betekenen de letters in de notatie referentiële integriteit?

Notatie van referentiële integriteit geeft relaties weer met twee letters, gescheiden door een dubbele punt, in het formulier [actie die is uitgevoerd in de bovenliggende tabel]: [resultaat in de onderliggende tabel]. Bijvoorbeeld: d:C betekent dat wanneer iets wordt verwijderd uit de bovenliggende tabel, de wijziging wordt trapsgewijs in de onderliggende tabel.

Acties in de bovenliggende tabel worden aangeduid met een kleine letter:

 • de gegevens in de bovenliggende tabel worden bijgewerkt.

 • d    gegevens in de bovenliggende tabel worden verwijderd.

Resultaten in de onderliggende tabel worden aangegeven met een hoofd letter:

 • R geen actie    Wijzig de onderliggende tabel niet.

 • C trapsgewijs     De wijziging in de onderliggende tabel repliceren.

 • D standaard instellen    Voeg de standaard waarde in die u eerder voor die kolom hebt ingesteld in de onderliggende tabel.

 • N Null instellen     Stel de onderliggende tabel in op NULL.

 • (Leeg)     Geen referentiële integriteit afdwingen voor deze relatie.

Opmerking: Deze instellingen zijn van invloed op wat er gebeurt in een werkelijke data base in plaats van in een model. In een model waarin u reverse-engineering toepast vanuit een bestaande data base, kunt u zien hoe de data base is ontworpen met betrekking tot referentiële integriteit. In een model dat u zelf maakt, kunt u deze instellingen gebruiken om te bepalen hoe de data base die u wilt model leren werkt.

Referentiële integriteit weer geven

 1. Wijs in het menu Database naar Opties en klik op Document.

 2. Schakel op het tabblad relaties onder voors telling het selectie vakje referentiële integriteit in.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×