Referentiële integriteit behouden in databasemodeldiagrammen

Opmerking: Het databasemodeldiagram is alleen beschikbaar in bepaalde versies van Visio. Zie U kunt de database databasemodelleringsfuncties niet vinden? voor meer informatie.

Referentiële integriteits regels begrijpen

Met referentiële integriteits regels kunnen databasegebruikers niet per ongeluk de toewijzingen tussen gerelateerde kolommen verbreken.

Stel, u hebt een database genaamd boeken met twee tabellen genaamd functies en auteurs. Voor de toepassing van dit voorbeeld heeft elke titel slechts één auteur, maar elke auteur kan meerdere titels hebben, waarbij het maken van een een-op-veel-relatie wordt genoemd. De tabel aan de ' een'-kant van de relatie wordt de bovenliggende tabelgenoemd. De tabel aan de ' veel-kant ' wordt de onderliggende tabelgenoemd.

Als u informatie over een boek en de auteur van het document en de auteur wilt samenvoegen, wordt in een query gebruikgemaakt van sleutels om elk boek in de tabel titles te laten overeenkomen met de auteur in de tabel auteurs. De bovenliggende tabel (auteurs) moet een primaire sleutel hebben waarmee elke rij uniek wordt geïdentificeerd. De tabel titels moet een kolom hebben die de auteur van de auteur bevat voor elke titel. Deze kolom heet de refererende sleutel. De primaire sleutel identificeert elke auteur en de refererende sleutel identificeert welke boeken zijn geschreven door welke auteur.

Als een gebruiker de auteur van de auteur van de auteur wijzigt in de bovenliggende tabel zonder de auteur van de auteur te updaten in de tabel titels, hebben de boeken in de tabelfuncties geen geldige auteur meer.

In plaats van de auteur van beide tabellen te hoeven wijzigen, kunt u regels voor referentiële integriteit instellen om de gewenste actie te ondernemen. U kunt ervoor kiezen om in het databasemodel specifieke acties uit te voeren wanneer een sleutel in de bovenliggende tabel wordt gewijzigd of verwijderd.

Opmerking: De termen bovenliggend en onderliggend worden gebruikt om een andere categorie te betekenen voor categorieën die zijn gemaakt met het bovenliggende item in categorie, categorieen categorie voor onderliggende vormen. Zie Categorieën definiëren in een database model diagramvoor meer informatie over categorieën.

Acties voor referentiële integriteit instellen

 1. Dubbelklik op de relatie waarvoor u een referentiële actie wilt instellen.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op referentiële actie.

 3. Klik op de actie die de database moet uitvoeren op de overeenkomstige waarde in de onderliggende tabel. U kunt kiezen uit de volgende acties:

  • Geen actie     Wanneer u een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wijzigt of verwijdert, wordt de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel ongewijzigd gelaten.

  • Trapsgewijze     Wanneer u een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wijzigt of verwijdert, wordt de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel gewijzigd of verwijderd overeenkomstig de primaire sleutel.

  • NULL instellen     Wanneer u een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wijzigt of verwijdert, wordt de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel ingesteld op NULL.

  • Als standaard instellen     Wanneer u een waarde in de primaire sleutel van een bovenliggende tabel wijzigt of verwijdert, wordt de bijbehorende waarde in de refererende sleutel van de onderliggende tabel ingesteld op een standaardwaarde die u kiest.

  • Niet afdwingen     Met deze actie worden regels voor referentiële integriteit voor deze relatie uitgeschakeld.

Opmerking: Als de opties voor het instellen van Null en standaard waarden zijn uitgeschakeld, is de relatie waarschijnlijk ingesteld op optioneel op het tabblad Diversen van het venster Database-eigenschappen voor de relatie.

Een standaardwaarde instellen voor een kolom

Als u de standaardactie instellen wilt gebruiken, moet u een standaardwaarde voor de kolom opgeven.

 1. Dubbelklik in het diagram op de tabel om het venster Database-eigenschappen te openen.

 2. Klik onder Categorieënop kolommen, klik op de kolom waarvan u de standaardinstellingen wilt maken en klik vervolgens op bewerken.

 3. Voer op het tabblad definitie van het dialoogvenster Kolomeigenschappen een waarde in voor de standaardwaarde.

Referentiële integriteit met Notation weergeven

U kunt opties instellen voor het weergeven van een referentiële integriteit naast de relatielijnen in uw model.

Wat betekenen de letters in de notatie voor referentiële integriteit?

Referentiële integriteits notatie toont relaties met twee letters, gescheiden door een dubbele punt, in het formulier [actie gemaakt in de bovenliggende tabel]: [resultaat in de onderliggende tabel]. Als u bijvoorbeeld iets verwijdert in de bovenliggende tabel, wordt de wijziging trapsgewijs gewijzigd in de onderliggende tabel.

Acties in de bovenliggende tabel worden aangeduid met een kleine letter:

 • v    De gegevens in de bovenliggende tabel worden bijgewerkt.

 • 2D    De gegevens in de bovenliggende tabel worden verwijderd.

Resultaten in de onderliggende tabel worden aangeduid met een hoofdletter:

 • R geen actie    Wijzig de onderliggende tabel niet.

 • C Cascade     Repliceer de wijziging in de onderliggende tabel.

 • D standaard instellen    Voeg de standaardwaarde in die u eerder hebt ingesteld voor die kolom in de onderliggende tabel.

 • N Null instellen     Stel de onderliggende tabel in op NULL.

 • Niet     Referentiële integriteit voor deze relatie niet afdwingen.

Opmerking: Deze instellingen zijn van invloed op wat er gebeurt in een feitelijke database in plaats van in een model. In een model dat u van een bestaande database reverse-engineeert, kunt u zien welk type database is ontworpen met betrekking tot referentiële integriteit. In een model dat u helemaal zelf maakt, kunt u deze instellingen gebruiken om een document te maken op de manier waarop u wilt werken met de database die u wilt modelleren.

Referentiële integriteit weergeven in Visio 2010

 1. Klik op het tabblad Database, in de groep Beheren, op Weergaveopties.

 2. Schakel op het tabblad relaties , onder weergeven, het selectievakje Referentiële acties in.

Kunt u de databasemodelleringsfuncties niet vinden?

In sommige versies van Visio is de sjabloon database model diagram niet aanwezig.

Visio Standard bevat de sjabloon Databasemodeldiagram niet.

De Visio Professional- en Premium-edities ondersteunen de reverse-engineering-functies voor de sjabloon Databasemodeldiagram (dat wil zeggen: een bestaande database gebruiken om een model te maken in Visio). Het biedt echter geen ondersteuning voor forward-engineering (dat wil zeggen: een Visio-databasemodel gebruiken om SQL-code te genereren).

Opmerking: U vindt de volledige suite met databasemodelleringsfuncties, waaronder reverse-engineering en forward-engineering, in Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects is opgenomen in het MSDN Premium-abonnement. Dit is beschikbaar met Visual Studio Professional en rolgebaseerde Visual Studio Team System-edities.

Zie het onderwerp een bestaande databasereverse-engineeren als u Visio-abonnement 2 gebruikt en wilt weten hoe u een bestaande database kunt gebruiken in een databasemodel.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×