Records sorteren op tekstwaarde, numerieke waarde of datumwaarde

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het sorteren van gegevens kan een belangrijke rol spelen in de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van een rapport of formulier. Een productcatalogus waarin de producten in alfabetische volgorde staan, of gesorteerd zijn op prijs per eenheid, is bijvoorbeeld veel gebruiksvriendelijker dan een catalogus waarin de items in willekeurige volgorde staan.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u records kunt sorteren bij het weergeven en ontwerpen van een tabel, query, formulier of rapport.

In dit artikel

Inleiding

De records in een weergave sorteren

Een sorteervolgorde verwijderen

Een sorteervolgorde opslaan met een object

Inleiding

Als u in het dagelijks leven een lijst tegenkomt, is die vaak al gesorteerd of kunt u hem sorteren zoals u wilt. Een kalender of agenda is altijd op datum gesorteerd. Maar als u vliegtickets zoekt of naar de e-mailberichten in uw postvak kijkt, kunt u kiezen om te sorteren op een van meerdere beschikbare velden. Tickets kunt u sorteren op prijs, vertrektijd of vliegmaatschappij, e-mail in uw postvak op afzender, onderwerp of datum. In een gesorteerde lijst kan de gebruiker gemakkelijk bekijken en opzoeken wat hij wil, zonder door alle gegevens te hoeven lopen.

U kunt de records in een tabel, query, formulier of rapport op een of meer velden sorteren. Met een minimum aan voorbereidend werk kunnen u en de gebruikers van uw formulier of rapport kiezen hoe de records worden gesorteerd.

Als u bijvoorbeeld een productcatalogusrapport ontwerpt, zou u ervoor kunnen kiezen om de producten in alfabetische volgorde te laten weergeven. De volgorde die u kiest bij het ontwerpen van een object wordt de standaardsorteervolgorde van dat object. Maar bij weergave van de query of het rapport kan elke gebruiker de records zo sorteren als hij of zij wil, bijvoorbeeld op prijs of op leverancier.

Opmerking: Een weergave kan worden gesorteerd op elk veld dat in die weergave zichtbaar is, behalve op velden die bijlagen of OLE-objecten bevatten.

U kunt de resultaten nog verfijnen door de records op meer dan één veld te sorteren. Als u op meerdere velden sorteert, is het van groot belang om vast te stellen welke velden het zogenaamde buitenste en binnenste sorteerveld zijn. Aanwijzen wat het binnenste en wat het buitenste sorteerveld is, is nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin u de tabel Contactpersonen wilt sorteren op de velden Voornaam en Achternaam. Als u wilt dat binnen elke achternaam de voornamen worden gesorteerd van A tot Z (of van Z tot A), dan is Voornaam het binnenste veld. Als u daarentegen de achternamen wilt sorteren binnen elke voornaam, is Achternaam het binnenste veld. Met andere woorden: de records worden in dat geval eerst gesorteerd op het veld Achternaam en vervolgens op het veld Voornaam.

Binnenste en buitenste sorteervelden

1. Achternaam is het buitenste veld en Voornaam is het binnenste veld

2. Voornaam is het buitenste veld en Achternaam is het binnenste veld

Bij het toepassen van sorteervolgorden moet u eraan denken dat getallen, tekst en speciale tekens worden gesorteerd volgens de voor uw computer geselecteerde taal- en landinstellingen. Als de taal- en landinstellingen in het dialoogvenster Opties voor Access niet overeenkomen met de instellingen in het Configuratiescherm, is het mogelijk dat de resulterende sorteervolgorden niet het gewenste resultaat opleveren.

Controleren of de standaardtaal of de regio wijzigen

Als u wilt bekijken van de taalinstellingen in Access, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access. Klik onder Instellen, controleren of wijzigen van de waarde in de keuzelijst sorteervolgorde voor de nieuwe database . Stel de optie op Algemeen als u wilt gebruiken op een van deze talen: Afrikaans, Albanees, Arabisch, Baskisch (Baskenland), Bulgaars, Belarus, Catalonië, Nederlands, Engels, Faeröer, Farsi, standaard-Duits, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Indonesisch, Italiaans, Maleis, Portugees, Russisch, Servisch, Swahili en Urdu. Houd er rekening mee dat deze instelling is van invloed op alleen nieuwe databases. Toe te passen op deze instelling aan een bestaande database, eerste in de compacte de database.

De database comprimeren:

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs beherenen klik vervolgens onder deze database beheren, op Database comprimeren en herstellen.

Als u de landinstellingen van uw computer wilt bekijken, open u Landinstellingen in het Configuratiescherm. Bekijk de instellingen op het tabblad Landinstellingen en breng daar eventueel gewenste wijzigingen aan. Meer informatie hierover kunt u vinden met de Help-functie van Microsoft Windows.

Naar boven

De records in een weergave sorteren

Opmerking: In Access werkt het sorteren van een rapport net iets anders dan het sorteren van een tabel, query of formulier.

Een rapport sorteren

Een tabel, query of formulier sorteren

Een rapport sorteren

 1. Open een rapport in de indelings- of ontwerpweergave.

 2. Als het deelvenster groeperen, sorteren en totaal berekenen niet geopend is, in de groep groeperen en totalen berekenen (op het tabblad Opmaak in de indelingsweergave) of op het tabblad ontwerp in de ontwerpweergave, klikt u op groeperen en sorteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als het rapport niet is gegroepeerd of gesorteerd, klikt u op Groep toevoegen in het deelvenster Groeperen, sorteren en totalen en selecteert u vervolgens het buitenste sorteerveld. Klik op de tweede vervolgkeuzepijl en kies de volgorde waarin de waarden moeten worden geplaatst. Klik op Meer en vervolgens op de pijl rechts van met een koptekstsectie, en selecteer zonder koptekstsectie. Herhaal deze stappen voor elk sorteerveld, waarbij het binnenste sorteerveld onderaan komt te staan.

  • Als het rapport al gegroepeerd of gesorteerd is, controleert u de bestaande niveaus en bent u voorzichtig met het aanbrengen van wijzigingen. Voor het wijzigen van een veld gebruikt u de eerste vervolgkeuzepijl. Om de volgorde te wijzigen klikt u op de tweede vervolgkeuzepijl. Om een groepeerniveau om te zetten in een sorteerniveau verandert u met een koptekstsectie in zonder koptekstsectie.

Tip: Als u een rapport op één veld wilt sorteren, opent u het rapport in indelingsweergave, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en selecteert u de gewenste sorteeropdracht. Als u bijvoorbeeld het veld Leeftijd selecteert, klikt u op Sorteren van laag naar hoog of op Sorteren van hoog naar laag. Maar als het rapport gegroepeerd is of als u op meerdere velden wilt selecteren, moet u het deelvenster Groeperen, sorteren en totalen berekenen gebruiken.

Een tabel, query of formulier sorteren

 1. Bepaal op welke velden u wilt sorteren. Als u op twee of meer velden wilt sorteren, moet u bepalen welk veld het binnenste en welk het buitenste moet worden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de kolom of het besturingselement dat met het binnenste veld overeenkomt en klik op een van de sorteeropdrachten. Welke opdrachten beschikbaar zijn, hangt af van het type gegevens in het geselecteerde veld.

  Opmerking: Wanneer u gegevens sorteert voor een veld van het gegevenstype Ja/nee, wordt de waarde 'Ja', ''Waar' of 'Aan' beschouwd als 'Ingeschakeld', en wordt de waarde 'Nee', 'Onwaar' of 'Uit' beschouwd als 'Uitgeschakeld'. De standaardweergave voor dit type veld is een selectievakje, maar u kunt de weergave ook veranderen in een tekstvak of keuzelijst met invoervak. Als u de weergave voor dit type veld in een tekstvak of keuzelijst met invoervak verandert, wordt het veld alsnog gesorteerd op de waarde 'Ingeschakeld' of 'Uitgeschakeld'.

  Sorteeropties

  1. Getal, Valuta, Autonummering

  2. Tekst, Memo, Hyperlink

  3. Ja/nee

  4. Datum/tijd

 3. Herhaal de voorgaande stap voor elk sorteerveld, met het buitenste sorteerveld als laatste.

  De records worden opnieuw ingedeeld om de gewenste sorteervolgorde tot stand te brengen.

  Opmerking: Als een tekstveld null-waarden en tekenreeksen met lengte nul bevat worden bij sorteren in oplopende volgorde de records met een null-waarde het eerst op de lijst geplaatst, vervolgens de records met een tekenreeks van lengte nul en daarna de records met een niet-lege waarde.

  Meer informatie over hoe speciale tekens, een spatie, en negatieve waarden worden verwerkt tijdens sorteren

  Als een waarde in een veld met een speciaal teken begint, bijvoorbeeld een afbreekstreepje, een haakje of een ander symbool, ziet u het volgende gebeuren bij sorteren in oplopende volgorde:

  • Waarden die met een spatie beginnen, worden boven de alfanumerieke waarden geplaatst.

  • Tussen aanhalingstekens geplaatste waarden komen na waarden die met een spatie beginnen, maar voor alfanumerieke waarden.

  • Waarden die met een minteken (-) beginnen, komen vóór waarden die met een plusteken (+) beginnen.

  • Bij alle andere symbolen wordt de volgorde bepaald door de ASCII-codes van de betreffende tekens. Zo is de code voor het dollarteken ($) 36 en de code voor het gelijkteken (=) 61, dus waarden die met een $ beginnen komen vóór waarden die met een = beginnen.

   Als u wilt overschrijven deze volgorde, kunt u het eerste teken van alle waarden in het veld genegeerd. Deze methode werkt als de waarden in het veld wordt altijd met een speciaal teken, zoals een minteken (-), of met hetzelfde aantal speciale tekens beginnen, op deze manier u weet hoeveel tekens genegeerd. Zie het artikel records sorteren op basis van gedeeltelijke waarden in een veldvoor stapsgewijze informatie over het sorteren van gedeeltelijke waarden. Als het aantal tekens genegeerd varieert, kunt u een aangepaste sorteervolgorde opgeven. Zie het artikel records sorteren in een aangepaste sorteervolgordevoor stapsgewijze instructies.

Houd er rekening mee dat u niet de sorteervolgorde van slechts één veld kunt verwijderen. Als u het sorteren van alle sorteervelden wilt verwijderen, klikt u op Alle sorteringen wissen op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren, en brengt u vervolgens de gewenste sorteervolgorden aan.

Extra sorteren scenario 's   

Als u de sorteeropdrachten gebruikt, wordt de volgorde van de records bepaald aan de hand van het gegevenstype van het veld en de volledige waarden in elk veld. Maar wat moet u doen als u tekstwaarden, bijvoorbeeld maandag, dinsdag enzovoort, wilt laten sorteren in aangepaste volgorde en niet in alfabetische volgorde? Of als u een tekstveld wilt sorteren dat IP-adressen bevat? Raadpleeg de volgende onderwerpen als de sorteeropdrachten niet voldoen aan uw sorteerbehoeften:

 • Records sorteren op basis van gedeeltelijke waarden in een veld Records wilt sorteren op basis van de eerste paar of de laatste tekens in een veld? Als u vertrouwd schrijven van eenvoudige expressies bent, raadpleegt u dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u expressies gebruiken om het extraheren van gedeeltelijke waarden.

 • Records sorteren in hoofdlettergevoelige sorteervolgorde Het hoofdlettergebruik van tekstwaarden worden genegeerd. Bijvoorbeeld, de waarden, Smit en Smit , worden behandeld als precies hetzelfde, en niet kunt u bepalen welke monitor bovenaan wordt weergegeven. Als u wilt doen hoofdlettergevoelig sorteren, raadpleegt u dit onderwerp.

 • Records sorteren op numerieke waarden die zijn opgeslagen in een tekstveld Ziet u records worden gesorteerd op de afzonderlijke cijfers en niet op de numerieke waarde? Als, bijvoorbeeld records met de waarden 11 en 121 worden weergegeven voordat u records met de waarde 2 of 25, raadpleegt u in dit artikel.

 • Records sorteren in een aangepaste sorteervolgorde Als u wilt sorteren van bepaalde waarden, zoals namen van dagen (maandag, dinsdag, enzovoort) of werknemer titels (Manager, directeur) in de volgorde die duidelijk herkenbare, raadpleegt u in dit artikel.

 • Sorteren IP-adressen Een veld waarin het IP-adressen bevat meerdere getallen en punten (.) en dus een eenvoudige tekst- of numerieke sorteren werkt niet voor IP-adressen. Raadpleeg dit onderwerp voor meer informatie over het sorteren van IP-adressen.

Naar boven

Een sorteervolgorde verwijderen

 • Als u de sorteervolgorde van een tabel, query of formulier wilt verwijderen, klikt u op Alle sorteringen wissen op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren.

  Hierdoor wordt de sorteervolgorde van alle velden in de weergave verwijderd.

 • Als u wilt een sorteervolgorde verwijderen uit een rapport, opent u het deelvenster groeperen, sorteren en totaal berekenen door te klikken op groeperen en sorteren in de groep groeperen en totalen berekenen (op het tabblad Opmaak in de indelingsweergave, op het tabblad ontwerp in de ontwerpweergave). Klik op het sorteerniveau dat u wilt verwijderen en klik op verwijderen. Een vermelding die overeenkomt met een sorteerveld begint met de woorden sorteren op. Voorkom dat u gegevens die beginnen met de optie groeperen op, verwijdert, omdat die het ontwerp van het rapport wordt gewijzigd.

Naar boven

Een sorteervolgorde samen met een object opslaan

De sorteervolgorde die het laatst is toegepast wordt automatisch opgeslagen, samen met de tabel, de query, het formulier of het rapport. Als u wilt dat deze sortering automatisch wordt toegepast als u het object weer opent, moet u zorgen dat de eigenschap SorterenOpBijLaden (OrderByOnLoad) van het object op Ja is ingesteld.

Aangezien de laatst toegepaste sorteervolgorde telkens anders kan zijn, wilt u misschien een permanente (of standaard) sorteervolgorde definiëren. U kunt een standaardsorteervolgorde definiëren voor een query of een rapport. Houd er rekening mee dat, hoewel de standaardsorteervolgorde niet wordt overschreven door de huidige of de laatst opgeslagen sorteervolgorde, de standaardsorteervolgorde pas van kracht wordt wanneer de huidige of de laatst opgeslagen sorteervolgorde uit de weergave wordt verwijderd.

 • Om een standaardsorteervolgorde in te stellen voor een query, opent u die query in de ontwerpweergave. Voeg de sorteervelden toe aan het ontwerpraster en specificeer in de rij Sorteren de gewenste volgorde.

 • Als u wilt een standaardsorteervolgorde voor rapport definiëren, gebruik u het deelvenster groeperen, sorteren en totaal in indeling of de ontwerpweergave. Zie de sectie een rapport sorterenvoor stapsgewijze instructies.

Als u de records in standaardsorteervolgorde wilt zien, klikt u op Alle sorteringen wissen op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren. Hierdoor wordt het huidige of het laatst opgeslagen filter verwijderd uit de weergave en kunt u de records in standaardvolgorde weergeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×