Records in een gegevensweergave bewerken, verwijderen of invoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een gegevensweergave hebt gemaakt die als gegevensbron een SharePoint-lijst of -bibliotheek, een SQL-database of een XML-bestand heeft, kunt u eenvoudig koppelingen toevoegen waardoor u records in de gegevensbron kunt bewerken, verwijderen of invoegen via de browser.

Het voorbeeldbedrijf Noordenwind, dat delicatessen importeert en exporteert, gebruikt een XML-bestand voor het voorraadbeheer. Wanneer de voorraad slinkt, plaats een lid van het team een bestelling bij de leverancier. U stelt voor koppelingen toe te voegen waarmee de gegevensweergave kan worden bewerkt, zodat het teamlid dat de order plaatst de record voor het item meteen kan bijwerken. U kunt ook koppelingen voor invoegen en verwijderen aan de gegevensweergave toevoegen, zodat de leden van het team producten kunnen toevoegen of verwijderen. Op die manier heeft Noordenwind altijd de meest actuele gegevens over de huidige voorraad.

In dit artikel leest u hoe u kunt toevoegen, bewerken, verwijderen en koppelingen naar een bestaande gegevensweergave invoegen. Zie het artikel een gegevensweergave makenom te maken van de voorbeeldgegevens en de gegevensweergave die worden gebruikt in het voorbeeld, of voor meer informatie over gegevensweergaven.

In dit artikel

Voordat u begint

Koppelingen als u wilt bewerken, verwijderen of records invoegen in een gegevensweergave toevoegen

Bewerken, verwijderen of invoegen van een record via de browser

Aanpassen van de sjablonen bewerken of invoegen

Voordat u begint

In Microsoft Office SharePoint Designer 2007 beschikt u over twee functies om gegevens in een gegevensweergave te bewerken via de browser:

 • Koppelingen toevoegen aan een bestaande gegevensweergave     U kunt koppelingen aan een bestaande gegevensweergave toevoegen, zodat gebruikers records in de gegevensbron kunnen bewerken, verwijderen of invoegen. Als gebruikers op de koppeling voor bewerken klikken voor een record, wordt dit item in de bewerkingsmodus geplaatst. Als u koppelingen toevoegt aan een gegevensweergave die is ingevoegd als formulier, worden de formulierknoppen vervangen door de koppelingen. Ook worden de formuliervelden niet meer standaard weergegeven, maar worden in plaats daarvan standaard alleen gegevens weergegeven.

 • Een gegevensweergave invoegen als een formulier     Wanneer u een gegevensweergave maakt, kunt u kiezen of u wilt invoegen als formulier met één item of meerdere items. Het formulier is altijd in de bewerkingsmodus en één record of meerdere records worden weergegeven. Gebruikers de bestaande records via de browser kunnen wijzigen, maar ze niet invoegen of verwijderen van records. U kunt kiezen van een formulier met meerdere items als gebruikers zijn waarschijnlijk wilt snel de gegevens in meerdere records tegelijk bewerken. Zie het artikel een gegevensweergave invoegen als een formuliervoor meer informatie.

Gegevensindelingen

In dit voorbeeld wordt een XML-bestand gebruikt als gegevensbron. Omdat een XML-bestand een bestand met platte tekst is, kunt u niet opgeven welke typen waarden de afzonderlijke velden moeten bevatten. U kunt bijvoorbeeld zonder problemen tekst invoeren en opslaan in een veld dat getallen hoort te bevatten, zoals UnitsOnOrder.

Als uw gegevensbron daarentegen een database of een SharePoint-lijst of -bibliotheek is, kunt u, wanneer u de database, lijst of bibliotheek maakt, wel aangeven welke typen waarden de afzonderlijke velden kunnen bevatten. Als u in dat geval tekst invoert in een formulierveld dat getallen hoort te bevatten en vervolgens op Opslaan klikt, krijgt u een foutmelding dat de opdracht niet kon worden uitgevoerd door het besturingselement van de gegevensbron. Dit gebeurt omdat het veld in de gegevensbron niet de door u ingevoerde waarde kan bevatten. Als u een dergelijke foutmelding ontvangt, klikt u op de knop Vorige in de browser. Klik vervolgens op Annuleren op het formulier om de wijzigingen ongedaan te maken of typ een waarde die wel mogelijk is voor de gegevensbron.

Wanneer u een formulier ontwerpt, kunt u een notitie in elke kolomkop plaatsen om aan te geven welke gegevens zijn vereist voor dat veld.

Naar boven

Koppelingen toevoegen voor het bewerken, verwijderen of invoegen van records in een gegevensweergave

Deze koppelingen kunnen aan elke gegevensweergave worden toegevoegd, ongeacht of deze is ingevoegd als weergave of als formulier. Als de koppelingen worden toegevoegd aan een gegevensweergave die is ingevoegd als formulier, worden de formulierknoppen vervangen door de ingevoegde koppelingen. In dat geval worden ook de formuliervelden niet langer weergegeven in de gegevensweergave, maar worden alleen gegevens weergegeven. Een gegevensweergave die zowel de knoppen als de koppelingen bevat is met deze functionaliteit niet mogelijk.

 1. Open de pagina met de gegevensweergave waaraan u koppelingen wilt toevoegen.

  Als u wilt volgen in dit voorbeeld, gebruikt u de gegevens die u hebt gemaakt in een gegevensweergave maken.

  Producten.xml in een gegevensweergave

 2. Klik op de gegevensweergave, klikt u op de pijl- knopafbeelding in de rechterbovenhoek naar de lijst Algemene taken: gegevensweergave weergeven en klik vervolgens op Eigenschappen van gegevensweergave. Klik op de pijl opnieuw als u wilt verbergen van de lijst.

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op de gegevensweergave klikken en vervolgens in het snelmenu op Algemene beheertaken weergeven klikken.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensweergave op het tabblad Bewerken.

 4. Op het tabblad Bewerken onder Koppelingsopties voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Koppelingen naar invoeritem weergeven in als u een koppeling wilt toevoegen waarmee u een record kunt bewerken.

  • Schakel het selectievakje Koppelingen naar verwijderitem weergeven in als u een koppeling wilt toevoegen waarmee u een record kunt verwijderen.

  • Schakel het selectievakje Koppeling naar invoegitem weergeven in als u een koppeling wilt toevoegen waarmee u een nieuwe record kunt invoegen.

   Voor dit voorbeeld schakelt u de selectievakjes Koppelingen naar invoeritem weergeven, Koppelingen naar verwijderitem weergeven en Koppeling naar invoegitem weergeven alle drie in.

   tabblad bewerken van het dialoogvenster eigenschappen van gegevensweergave

   Opmerking: Het voorgaande voorbeeld is specifiek voor XML-bestanden. Als u met SQL-databases werkt, bevat het tabblad Bewerken in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensweergave ook een optie Opdrachtopties Automatisch synchroniseren. Wanneer deze optie is geselecteerd, worden de opdrachten voor bewerken, verwijderen en invoegen in de SQL-gegevensbron gesynchroniseerd met de besturingselementen voor bewerken, verwijderen en invoegen in de gegevensweergave.

 5. Klik op OK.

  Elke record in de gegevensweergave wordt nu voorafgegaan door een koppeling Bewerken en een koppeling Verwijderen. In de linkerbenedenhoek van de gegevensweergave vindt u een koppeling Invoegen.

  Gegevensweergave met meerdere items en koppelingen voor invoegen, bewerken en verwijderen

 6. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 7. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

Een record bewerken, verwijderen of invoegen met de browser

Als u de pagina die het formulier bevat hebt opgeslagen, kunt u er een voorbeeld van bekijken in de browser en de gegevens in het formulier wijzigen.

Een voorbeeld van de gegevensweergave bekijken in de browser

 • Klik in Office SharePoint Designer 2007 in het menu Bestand op Voorbeeld in browser en klik vervolgens op het browsertype en het formaat dat u wilt gebruiken.

  Sneltoets Klik op de pagina die u wilt bekijken in de mappenlijst en klik vervolgens op F12 drukken.

  U ziet de gegevensweergave met de koppelingen in de browser.

  Gegevensweergave met koppelingen in de browser

Een record bewerken

 1. Klik op de koppeling Bewerken voor de record die u wilt bewerken.

  Volg het voorbeeld, klikt u op de koppeling bewerken voor Gelder. Een gegevensweergave met een gegevensformulier voor de Gelder record wordt weergegeven.

  Een record in een gegevensweergave in de bewerkingsmodus

  Notities: 

  • Als u met SharePoint-lijsten en -bibliotheken werkt, worden de besturingselementen voor bewerken niet weergegeven als tekstvakken maar als veldbesturingselementen voor SharePoint-formulieren.

  • Als u werkt met velden die alleen-lezen zijn, zoals een id in een SharePoint-lijst of SQL-database, wordt het veld alleen als tekst weergegeven en niet als bewerkbaar veld.

  U kunt nu bewerken een van de informatie die wordt weergegeven in de Gelder record.

 2. Bewerk de gegevens voor deze record en klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken en terug te keren naar de gegevensweergave.

  Volg het voorbeeld, typ in het vak in de kolom UnitsOnOrder40en klik vervolgens op Opslaan naar de linkerkant van de Gelder record.

  U ziet de gegevensweergave met de bijgewerkte record.

  Record met de waarde in UnitsOnOrder

Een record verwijderen

 • Klik op de koppeling Verwijderen links van de record die u wilt verwijderen.

  Belangrijk: Als u een record met de browser verwijdert, wordt u niet gevraagd of u er zeker van bent dat u deze actie wilt uitvoeren en u kunt de verwijderde record niet meer herstellen.

  Volg het voorbeeld, klikt u op de koppeling verwijderen aan de linkerkant van Chang in de lijst productnaam . Een gegevensweergave slechts 4 records bevat wordt weergegeven.

  De gegevensweergave bevat slechts 4 records

Een record invoegen

 1. Klik op de koppeling Invoegen in de linkerbenedenhoek van de gegevensweergave.

  U ziet een record met lege formuliervelden.

  Een record met lege formuliervelden zoals weergegeven wanneer u op de koppeling voor invoegen klikt

  U kunt nu een nieuwe record invoegen.

 2. Typ de gegevens voor deze record en klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken en terug te keren naar de gegevensweergave.

  Volg het voorbeeld, in het vak in de kolom ProductName Typ Oma's Boysenberry verspreiden. Typ in het vak in de kolom Products120. Typ 0in het vak in de kolom UnitsOnOrder . Typ 25in het vak gegevensweergave . Klik op Opslaan. Een gegevensweergave met de nieuwe record wordt weergegeven.

  De nieuwe door u ingevoegde record in de gegevensweergave

Naar boven

De sjablonen voor bewerken en invoegen aanpassen

Als u een gegevensweergave gebruikt om records in te voegen of te bewerken, werkt dit enigszins anders dan als u bijvoorbeeld lijstformulieren zoals NewForm.aspx of EditForm.aspx gebruikt om items toe te voegen aan of te bewerken in een SharePoint-lijst. Wanneer gebruikers items toevoegen of bewerken in een lijst of bibliotheek, worden er verschillende pagina's weergegeven, maar in een gegevensweergave wordt een andere modus weergegeven. Het is wel zo dat elke modus een sjabloon heeft die u volledig aan uw behoeften kunt aanpassen. Als u bijvoorbeeld de sjabloon voor bewerken aanpast, zien gebruikers deze aanpassingen alleen als ze op de koppeling voor bewerken klikken om de gegevensweergave in de bewerkingsmodus te plaatsen.

U kunt de sjabloon voor elke modus bijvoorbeeld aanpassen als u gebruikers specifieke instructies wilt geven wanneer ze records invoegen of bewerken. U kunt eenvoudig een nieuwe rij onder de kolomkoppen invoegen en die rij vervolgens gebruiken om tekst te typen waarin u aangeeft welk gegevenstype moet worden gebruikt voor elke kolom en wat voor indeling deze gegevens moeten hebben (tekst, getallen, enz.).

 1. Klik op de gegevensweergave en klik vervolgens op de pijl- knopafbeelding in de rechterbovenhoek om weer te geven van de lijst Algemene taken: gegevensweergave .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op de gegevensweergave klikken en vervolgens in het snelmenu op Algemene beheertaken weergeven klikken.

 2. Klik in de lijst Voorbeeld van gegevensweergave op Sjabloon bewerken of Sjabloon invoegen.

  U ziet dan de sjabloon voor die modus in de gegevensweergave. U kunt de vormgeving van de sjabloon aanpassen door het lettertype, de opmaak of de indeling van het formulier te wijzigen.

 3. Klik in het menu Bestand op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

 4. Als u een voorbeeld van de sjabloon wilt bekijken in de browser, klikt u in het menu Bestand op Voorbeeld in browser en klikt u vervolgens op het browsertype en het formaat dat u wilt gebruiken.

  Sneltoets Klik op de pagina die u wilt bekijken in de mappenlijst en klik vervolgens op F12 drukken.

Wanneer u de gegevensweergave in de browser opent en vervolgens op Bewerken of Invoegen klikt, ziet u de aangepaste sjabloon die u hebt gemaakt.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×